CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

Ova knjiga ? od 147 listova svedena je na 10 stranica najkorisnijih informacija o stvaranju i privlačenju sreće, uspeha, radosti, blaženosti, smirenosti, mudrosti, strpljivosti… Pored navedenog ovde možete pronaći konkretne i sažete korake o pravilnom postavljanju želja, o pravoj ljubavi, o tome kako se pravilno moliti i kako molitva deluje… Knjiga je puna neobičnih i neverovatnih priča-iskustava (čuda) koja nisu ovde navedena. Za potpunije znanje i još veći doživljaj nadahnuća i inspiracije preporučujem da kupite knjigu… Ovo je jedan od najboljih priručnika za psihologiju i tehnologiju uspeha – stvaranja sreće. Obogatićete svoj um veoma povoljnim i korisnim znanjima koji će vama i vašim bližnjima neprestano služiti i pomagati da bolje i uspešnije razmišljate, lakše i lepše živite.

Izdvajam 4 meni zanimljiva naslova i teme:
? Mistična učenja

✅ Uputstva za stvaranje sreće

Delovanje molitve

Prava ljubav

__
Autor ?: Spasoje Vlajić
Priredio ?: Leon Bijelic

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber) ili +381628138907 (viber)
__

PREDGOVOR

Rad Spasoja Vlajića pratim više od deset godina. Uočio sam njegov originalan prodor u tajne života. Postoje retke osobe kod kojih je parasvest razvijena i koji znaju da je koriste. Među tim retkim osobama je i Spasoje Vlajić.

Posebna funkcija parasvesti odnosi se na vančulna zapažanja i direktna saznanja, bez prethodnog „svestnog učenja“. Ona je izvor vidovitosti, telepatije, intuicije, umetničkog nadahnuća, a izgleda i naučnih ostvarenja.

Vlajićeva uputstva u ovoj knjizi pokazuju kako se preko „dimenzije svesti“ uvodi red unutar bića i uspostavlja skladan odnos čoveka sa prirodnim zakonima i onim višim svetom, u kome se krije neiscrpno vrelo novih energija. – dr Tihomir Jovanović, neuropsihijatar

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

UVOD

Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se (Fil. 4,4).

Sretao sam ljude koji ne osećaju ni trunke sreće, ali još nisam sreo čoveka bez, makar i malo, tuge u duši. Pobuđen tim iskustvom, tražio sam način da sreću približim svakoj osobi.

SREĆA

Sreća je osećanje radosti, zadovoljstva i prijatnog raspoloženja zbog povoljnog stanja u kome se nalazimo.

U užem smislu, sreća je kad se među mnogim mogućnostima, neočekivano, podesi i dogodi baš ono što nam odgovara.

Sreća je prirodan rezultat naših postupaka. Sami je stvaramo svojim stanjem svesti, mislima i ponašanjem.

Poslušajmo mudrog Konfučija: „Sreća se nalazi u svemu. Treba je samo znati izdvojiti“.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

BLAŽENSTVO

Blaženstvo je najviši stepen sreće. Ispunjena lepotom i ljubavlju, ona je neprolazna i večna.

Pravi put ka trajnoj sreći i blaženstvu ispunjava dušu neprekidnom radošću, čak i onda kad smo pritisnuti teškoćama i nevoljama. To je put na kome osećaj za dalekosežno dobro prevazilazi trenutna iskušenja, put o kome Apostol Pavle kaže: „prepun sam radosti preko svih naših nevolja“ (2 Kor. 7,4).

Kod duhovno zrelih osoba, utvrđenih u veri, tužni zemaljski događaji ne mogu da ugase radost u njihovim dušama, jer sreća ne zavisi od spoljašnjih okolnosti.

CILJ

U ovoj knjizi, pišemo o saznanjima koja nose novi duhovni preporod i neviđen praktični napredak.

U osnovi tog napretka je umeće za stvaranje sreće i svesno usavršavanje svakog i svih, jedinke i čovečanstva.

Knjigu posvećujem milim i upornim dušama, koje kroz prošlost, sadašnjost i budućnost proniču do uzvišene uloge lepote, sreće i ljubavi u našem životu.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

POČETNA NAČELA   

Svi oblici i pojave u našem svetu nastaju pod uticajem četiri vrste, za sada poznatih, sila (nuklearne jake i slabe, elektromagnetne i gravitacione).

Zajednička odlika svake od tih sila je svojstvo privlačenja. U tom smislu: privlačenje oblikuje naš svet.

DIMENZIJA DUŠE

Kad se ljudi dušama priljube i ljubavlju oslone jedni na druge, onda iza tog oslonca stoje premudrost Promisli i svi svemirski zakoni

Sve što zapažano i znamo o svetu su sadržaji naše svesti.

Ti sadržaji se sa osećanjima, navikama i umnim sposobnostima – koje delom potiču iz tamnih i dubokih izvora, objedinjuju u samu bit ljudskog bića – u dušu. Zbog toga, duša u sebi ima nečeg zemaljskog, ali i nečeg natčulnog, što je, preko duha, uzdiže do nebeskih svera i spaja sa svetim.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

KA DALEKIM IZVORIMA

Niže dimenzije su prostor i vreme.

U njima vladaju prirodni zakoni, zasnovani na uzročno-posledičnim odnosima i mehaničkom radu. Ove dimenzije su dobro proučene, detaljno objašnjene i znatnim delom prevedena u svesne predstave.

Više dimenzije, ili prostiranja, su svest, duša i duh.

U njima deluju duhovni zakoni, koji dovode do naduzročnog privlačenja smisaono srodnih sadržaja. Te „onostrane“ dimenzije su još neistražene, nejasne i znatnim delom uronjene u podsvest. Sa novim saznanjima, to što je neodređeno i podsvesno, prevodi se u znatno i svesno.

DUHOVNE DIMENZIJE

U dimenziju svesti, uvodi nas smiren um i sama svesnost o toj dimenziji.

Uticajem misli na fizički svet, postiže se:

 • Lakše ostvarenje želja;
 • Privlačenje sreće i uspešnije rešavanje problema;
 • Brže prevazilaženje nepovoljnih stanja i bezbolniji izlazak iz opasnosti

Uz to, smirene osobe koje znaju da koriste skrivene moći uma, spontano se nađu u pravo vreme na pravom mestu i sa malim utroškom energije postižu ono što žele.

U finim sferama duhovnih dimenzija, sve je lako pokretljivo i dešava se u skladu sa stanjem našeg uma.

 • Svesnost nas uvodi u dimenziju svesti,
 • Duševnost u čarobnu dimenziju duše,
 • Duhovnost u božansku dimenziju duha.

U tim sferama, namera je i delo. Ono što nameravamo, to se spontano i događa.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

ULAZAK U DIMENZIJU DUŠE

U dimenziju duše ulazi se sa blaženim osećanjem ljubavi. Ljubav prema Bogu, sebi i bližnjima je osnova za savršen odnos među ljudima.

Kako prepoznati da smo dostigli delotvorno smirenje, a kako blaženo stanje uma?

Sa povećanjem smirenosti, povećava se i razumevanje za postupke drugih. Neke od tih postupaka neopravdavamo, ali smo blagonakloni i nikog ne osuđujemo.

Kad se smirenost širi u blaženstvo, plavi nas neopisiva milina i predivan osećaj ljubavi prema svakoj osobi, svim bićima i svemu stvorenom.

Blaženstvo izvire iz ljubavi koja rađa lepotu, stvara sreću i širi život.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

GOVOR ZNAKOVA

Simbol je nešto trajno, a signal, ili znak, ono prolazno što dolazi od tog trajnog. Naprimer, voda je simbol Božje blagodati i očišćenja, a poplavesu znaci i znamenja da nešto nije u redu i da sile iz duhovnih dimenzija reaguju na to.

Poučne su reči kineskog mudraca Lao Cea, koji kaže:

„Ko poznaje sebe, mudar je… Ko pobedi sebe, moćan je… Ko ne izgubi svest u smrti, i dalje živi“.

PUT MUDROSTI

Pametan čovek prati prirodne znakove i u skladu sa njima izbegava usiljene postupke i zamorne rasprave zbog oprečnih stavova. On radije zapaža i uzdiže ono što je dobro.

Sa snaženjem duhovnosti, sve manje traži greške, jer ih spontano prepoznaje, a štetno umanjuje tako što uvećava korisno.

Ličnosti koje nadgrađuju ono što je dobro u prirodi i mišljenju, brže se približavaju mudrosti i dimenziji duše.

Pamet, mudrost i svetost pokazuju i stepen čovekove veze sa višim dimenzijama. Pametni ljudi se oslanjaju na dimenziju svesti, a mudraci i svetitelji na dimenzije duše i duha.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

MISTIČNA UČENJA

Misli su sredstva kojima se duša služi da bi oblikovala fizičke pojave, poboljšavala budućnost i usavršavala život.

Smiren čovek, ispunjen vrlinama, dostiže mudrost i omogućava duši da koristi misli u svoje stvaralačke svrhe.

Ljubav je najviša od svih vrlina.

Mudar čovek, ispunjen ljubavlju, nema potrebe za željama i planiranjem, jer je svoj život uskladio sa prirodnim zakonima i voljom Promisli.

Pomiren sa onim što je bilo, što je sada i što će biti, on, bez straha i tuge, spokojno očekuje konačnu radost – kad se sve rešava po načelima dobra.

Mudrac ne koristi fizičku silu, a ipak duhom pokreće najtananije energije. Njima upravlja tako lako i jednostavno da drugi i ne primećuju njegovu prisutnost i uticaj na fizički svet. On doziva bez poziva, vidi bez gledanja i ostvaruje bez napora. Ne bavi se teškim i velikim, a ostvaruje teško i veliko.

Mudrac uvodi red bez primene sile i upravlja ljudima bez naloga i naredbi. Stvari i ljudi sami mu dolaze kad treba i gde treba i sve je tu da mu dobrovoljno služi, jer on služi svima.

NAUČNA UPUTSTVA – ZA USPEH

Tri uslova i četiri koraka koji vode ka uspehu.

Uslovi su:

 1. Vera u uspeh
 2. Smiren um
 3. Istovremeno korišćenje obe moždane hemisfere.

Koraci su:

 1. Molitva sa verom u uspeh,
 2. Smirenje uma i što jasnija misaona slika onoga što hoćemo,
 3. Praćenje znakova iz viših dimenzija koji su putokazi za izradu plana rada,
 4. Fizički rad koji, sa najmanjim utroškom energije, dovodi do materijalizacije želja.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

MOĆ PODSVESTI I NADMOĆ SVESTI

Naši četverogodišnji ogledi pokazuju da uspeh dolazi i sa pravilno postavljenim željama.

Načinom na koji nešto želimo, mi negujemo i usavršavamo stanje naše svesti.

Menjajući stanje svesti menjamo sebe, bližnje i prirodu oko nas.

Usavršavanjem svesti, čiste se i zatamnjenja u našoj podsvesti.

REDOSLED ŽELJA

Povoljno je da želje odredimo po značaju i da prvo ostvarujemo ono što nam je najpotrebnije.

Treba se opredeliti za najvažniju želju i imati jasnu misaonu sliku onoga što hoćemo.

ŽELETI BEZ OPTEREĆENJA

Želju treba zamisliti smireno i lako, a zatim s poverenjem u Božju Promisao, strpljivo čekati njeno ostvarenje.

Imajmo na umu da se želje lakše ostvare kad nismo njima opterećeni, šta više i kad gotovo zaboravimo na njih.

OSTVARENJE ŽELJA

Prirodi treba ostaviti više mogućnosti da odabere najcelishodniji način za ostvarenje želje. I priroda će naći najkraći i najbolji put.

Povoljno je zamišljati završno ostvarenje želje, bez uslovljavanja kako da dođemo do tog ostvarenja.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

STVARANJE ŠAMPIONA

Pojedincu, ili ekipi za koju navijamo, pomažemo i stanjem svoje svesti, zapravo – vrstom moždanih talasa. Oni prožimaju celu prirodu pa i ćelije učesnika u takmičenju, ili nekom drugom poslu.

U životu se ostvaruju želje i bojazni. Onako kako mislim, tako nam se i događa.

Zato je dobro da se molimo i smireno verujemo u uspeh onih uz koje smo, da neprekidno imamo radosno očekivanje povoljnog ishoda.

KAKO SE ČUVA SMIREN UM?

Povoljno je moliti se, želeti i očekivati ono što mislimo da je najbolje, ali istovremeno unapred biti pomiren sa svakim ishodištem, kao izrazom dalekosežnih namera Promisli da nam pomogne.

Mirenjem sa onim što će da bude, obezbeđujemo smiren um i to nam pomaže da se ostvari ono što nam treba za trajnu sreću.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

UPUTSTVA ZA STVARANJE SREĆE

ČETVRTO UPUTSTVO

Uvek se jedna bitka bije na zemlji, a druga, uporedo, na nebesima.

Na zemlji se sudaraju fizičke energije i materijalna sredstva, a na nebesima se sučeljavaju nevidljive sile u dimenziji svesti. Iz te dimenzije se mislima (silom značenja) utiče na fizičke energije ka ostvarenju naših želja.

Čarobna moć da mislima utičemo na razvoj događaja u fizičkom svetu, postiže se ulaskom u stanje svesti, praćenje moždanim talasima od oko deset herca. To je alfa ritam moždanih talasa i on se javlja tokom smirenog budnog stanja prijatne opuštenosti.

Alfa ritam je stanje sa najnižim frekvencijama moždanih talasa, pri kojima prosečan čovek zadržava budnu svest i mogućnost da voljno, a lako i bez napora, oblikuje misaonu sliku želja. Tako se povećava povoljna energija misli.

Kako postići delotvornu smirenost uma i stanje svesti koga prate moždani talasi od oko deset herca?

Kad svoje telo, dušu i duh prepustimo Božjoj volji, dobijamo blagodat smirenja.

Pokajanjem, praštanjem i molitvom, smirenost se produbljuje.

Duševno olakšanje i spokoj posebno se dobijaju postom, ispovešću i pričešćem. Usklađeni sami sa sobom i pomireni s bližnjima, dostižemo posebno stanje uma praćeno blagim moždanim talasima od oko deset herca.

Kod mene se smirenost produdila od kada se svakodnevno molim Isusovom molitvom. Jedno od uputstava za tu molitvu, našao sam u Dobrotoljublju gde sveti Simeon Novi Bogoslov poučava: Sedi nasamo ćuteći, pogni glavu, zatvori oči, diši lakše, povuci se duhom u srce i saberi um, to jest svoje misli u srce. Naporedo sa disanjem, tiho naglas ili u sebi izgovaraj reči: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Potrudi se da odagnaš sve misli, budi strpljiv i često ovo ponavljaj“.

Onima koji su dubokom verom i molitvom utemeljni u miru, želje se lakše ostvaruju; oni su u stanju da privuku sreću.

Više puta sam se uveri da sreća pomaže onima koji znaju da je stvaraju, koji znaju da sebe dovedu u ono stanje svesti pri kome i priroda deluje u pravcu ispunjenja naših namera.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

RIZNICA SKRIVENIH ENERGIJA

PETO UPUTSTVO

Fizički svet je složen sistem vibracija i energija, u kome je uronjen i čovek.

Od načina razmene energije sa okolinom, zavisi zdravlje i opšte stanje svake osobe.

Izvan čoveka, u poznatom i nepoznatom delu stvarnosti, postoji neiscrpan izvor tananih energija. One su dovoljne da neprekidno i delotvorno napajaju svako biće.

Kako doći do te riznice čistih energija?

Naše telo neprekidno prima različita zračenja iz sopstvene sredine. Neka od njih su povoljna, a neka nepovoljna.

U stanju prijatne opuštenosti i u snu, ta se štetna zračenja preobražavaju u deletvorne alfa i delta moždane talase. U stanju sna (delta ritam) i prijatne opuštenosti (alfa ritam) naše ćelije se čuvaju od suvišnog trošenja energije i iscrpljivanja.

Ta stanja teže da uspostave ravnotežu i sklad u radu moždanih ćelija i njihovo otvaranje za neiscrpno vrelo tananih energija u koje smo uronjeni. To postižu samo smireni ljudi – koji misle i čine dobro. Njima i priroda pomaže da, uz sopstveni trud, ostvare želje i privuku sreću.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

ČUVANJE ŽIVOTNE ENERGIJE

PET STEPENICA KOJE VODE DO SVESNOG UBRZANJA EVOLUCIJE

Do razvoja čoveka i čovečanstva i svesnog ubrzanja evolucije vodi pet stepenica

 1. Prva stepenica: čuvanje životne energije
 2. Druga stepenica: usavršavanje svesti i načina mišljenja
 3. Treća stepenica: ljubav kao osnova za savršen odnos među ljudima
 4. Četvrta stepenica: pravilno upravljanje skrivenim silama i korišćenje novih energija
 5. Peta stepenica: svesno ubrzanje evolucije.

USAVRŠAVANJE – ČIŠĆENJE SVESTI

Do čiste svesti i savesti, skladnog bioenergetskog polja, zdravlja i snage dolazi se vrlinskim ponašanjem, pokajanjem, i oproštajem.Snagu pregaoca, na tom putu pobednika, uvećavaju post i molitva.

Post razvija samokontrolu, snaži volju i jača duh.

Čista savest i svest, snažna volja i jak duh omogućuju da delotvorno primenimo nepobedivo oružje da delotvorno primenimo nepobedivo oružje u nevidljivoj duhovnoj borbi sa vidljivim uzrocima teškoća. To je molitva.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

KAKO IZBEĆI OPASNOSTI – DELOVANJE MOLITVE

Molitva je jedan od najdelotvornijih načina da se usavršavaju svest i mišljenje.

Uz odgovarajuće ponašanje, molitva vodi do najvišeg čina i krunskog dostignuća čoveka. To je pravilno korišćenje mozga, svesti i snage uma.

Delovanje molitve se ispoljava u dva osnovna nivoa: čulnom i nadčulnom, fizičkom i duhovnom.

U fizičkom delu stvarnosti, molitvom se uspostavlja ravnoteža u radu moždanih ćelija, a preko njih i sklad u celom organizmu.

Dugotrajnom molitvom i bogougodnim ponašanjem, smirenost se uzdiže do blaženstva, a čovek dobija i praktične moći. Naime, uz pomoć same prirode, smiren čovek lakše rešava teškoće, a blažen i ne dolazi do njih.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

USAVRŠAVANJE MIŠLJENJA

Kad vam savešću struje misli, prepoznajte tri osnovne vrste: štetne, jalove i delotvorne.

Štetne šire nemir, gnev, strah, strast, brige i druge loše osećaje. Prekinite ih odmah. Delotvoran način da se preknu štetne misli je molitva.

Jalova misli navode na sanjarenja, prazna maštanja, svakovrsna zamajavanja… Zaustavite ih što pre.

Delotvorne, nadahnjujuće i bogougodne misli razložno sagledavaju prošla iskustva, ispituju sadašnjost i sa radosnim očekivanjem planiraju budućnost.

U svakom događaju, pa i u nepovoljnom, korisno je da uočimo i razvijamo ono što je dobro.

Onako kako mislimo, tako i živimo. Povoljne misli nose povoljnu budućnost.

Uglavnom se ostvaruje ono što smireno želimo i sa verom strpljivo očekujemo.

IZVORI SREĆE

Promisao nam je dala jedno neprocenjivo dobro preko koga dolazimo do neiscrpnih izvora novih energija i tako bez borbe i sukoba trajno rešavamo svoje probleme. To neprocenjivo dobro je ljubav.

Treptajima ljubavi, pokreće se tanana energija koja usmerava prirodne procese ka ispunjenju dalekosežnog plana Promisli o trajnoj sreći i spasenju.

IZVORI NOVIH ENERGIJA

U tehnologiji svesti, lepota je sredstvo a ljubav način za postizanje smirenog uma i sklada sa prirodnim zakonima. U vidu čovekoljublja, ljubav omogućuje savršen odnos među ljudima.

Kad čovekoljublje postane deo naše naravi i kad spontano određuje naše ponašanje, dostigli smo višu stepenicu razvoja na kojoj dobijamo čudesan dar: sposobnost da mislima upravljamo skrivenim silama i koristimo izvore novih energija koji se nalaze u duhovnim dimenzijama.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

PRAVA LJUBAV

Kad se duši dopadne telo, onda je to prolazna želja, požuda i strast. Ma koliko neko telesno bio lep, ta lepota je ograničena sa tri prostorne dimenzije i za kratko vreme iscrpi svu svoju raznolikost, postane obična, dosadna.

Kad se duša zaljubi u dušu, čovek oseća divljenje i oduševljenje. Ispunjen nežnom toplinom i radošću, on se napaja duševnim bogatstvom koje je daleko punije od telesne lepote. Ipak, i taj osećaj vremenom bledi.

Tek kad duša zavoli duh, ona dobija Božanski dar neprolazne, prave ljubavi.

Uronjena u najviše dimenzije, duša se tada napaja neprolaznom srećom i blaženstvom koje dolazi iz beskrajnog i večitog. Osobe koje vole pravom ljubavlju, dobijaju uzvišenu moć, čiji se učinak vidi i po uspesima u svakodnevnom životu.

Prava ljubav daje a ne traži ništa za uzvrat. Ona oplemenjuje dušu i, prečišćenom energijom uma i moždanih talasa, usavršava bića, celu prirodu i sve pojave.

Kao što se čulna svest usavršava kroz lepotu, duša se usavršava kroz pravu ljubav.

Lepota i ljubav spajaju svest sa dušom i uznose je do blaženog duhovnog sveta.

__

IZDVOJENI CITATI IZ KNJIGE

O LEPOTI, LJUBAVI, DUHU…

„Lepota je osnova, sreća ravnoteža, a ljubav savršenstvo sveta“.

„Ljubav dugo trpi, ljubav je dobra… ne raduje se nepravdi, ali se raduje sa istinom“ (1 Kor. 13, 4-5)

„Trajna sreća i blaženstvo se prepoznaju po ljubavi prema svim bićima“.

„U Novom zavetu, ljubav je postavljena iznad svih drugih zapovesti i zakona. Apostol Pavle kaže: „A sad ostaje vjera, nada, ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća među njima“ (Kor. 13,13).

„Kao kruna svih plemenitih i uzvišenih osećanja, „ljubav je sveza savršenstva“. (Kol. 3, 14).

„Ljubav prema ljudima daje učinke koji nemaju premca po dobru.“

„Prava ljubav ne zavisi od vremena i prostora. Uticaj ljubavi na stanje svsti i stanja svesti na fizičke događaje, isti je danas kao i sutra, ovde kao i na bilo kojem drugom mestu. I u tom smislu, prava ljubav, kao savršenstvo sveta, ima podršku večne i beskrajne Promisli.“

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

O SVESTI, DUHU, MOZGU…

„Dimenzija svesti je most i mesto susreta između telesnog i duhovnog, između prolaznog trajanja i blažene večnosti.“

„Duh pokreće dušu da preko dimenzije svesti mislima deluje na fizičke događaje, oblikuje materijalne pojave i ostavlja trag u čulnom svetu. Taj trag, tu vezu duha sa materijom, zapažamo preko znakova i znamenja. To su najčešće istovremene smisaone podudarnosti između jednog misaonog stanja i njemu odgovarajuće fizičke pojave.“

„Da bismo mislima voljno uticali na fizičku stvarnost, potrebno je da uskladimo rad leve i desne moždane hemisfere i postignemo ono stanje svesti koje je najpogodnije za tu svrhu.“

O SREĆI

„Sreća označava usklađen odnos sa zakonima života i prirode, a blaženstvo pokazuje stanje duše, koja se stopila sa dalekosežnom voljom Promisli“.

„Sreća je, pre svega, stanje duha, a onda proizvod okruženja. Svrha je da to stanje sreće postane deo naše naravi, naše prirode i spontanog ponašanja.“

„Sreću ima onaj ko zna da stvara sreću.“

„Svako je, uz odgovarajuće znanje, kovač svoje sreće.“

„Pogrešno mislimo da je sreća nepredvidiv dar samovoljnog usuda i slepog slučaja. Sreća je prirodan rezultat naših postupaka i sami je stvaramo svojim ponašanjem. Kad više ljudi veruje u srećan ishod i smireno ga očekuje, onda svako od njih, na svoj način, utiče da do toga i dođe.“

„Sreća se stvara umećem da sebe dovedemo u ono stanje budne svesti pri kome i priroda pomaže da nam se ostvare želje i namere. To je stanje svesti koga prate alfa moždani talasi od oko deset herca.“

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

O ŽELJAMA, USPEHU…

„Što je opštija slika želje, veća je verovatnoća njenog ostvarenja.“

„Duhovno zrele osobe imaju sve jer ništa ne žele, a ništa ne žele jer imaju sve.“

„Opredelite se za jednu želju i imajte jasnu misaonu sliku onoga što želite. Prirodi treba ostaviti više mogućnosti da odabere najcelishodniji način na koji će nam pomoći. Priroda će naći najkraći i najbolji put.“

„Pogodno je prilagođavati se trenutnim mogućnostima. Imajmo na umu da se želje lakše ostvaruju kad više nismo njima opterećeni, štaviše i kad gotovo zaboravimo na njih“.

O MOLITVI

„Kod čoveka koji se dugo moli, smirenje dolazi iz ravnoteže i sklada svih sila u njegovom biću. Telo postaje lakše, ćelije prozračnije, a čula se otvaraju za one tanane treptaje koji ne dopiru do svesti uznemirene osobe. Ti treptaji dolaze iz viših sfera i često nose dragocene, ponekad i spasonosne poruke. Neko ih oseti kao nadahnuće, neko kao predosećaj, nekoga navode na spontani obilazak opasnosti, a oni najčistiji ih čuju i kao glas Božiji.“

„Kad svoje telo, dušu i duh prepustimo Božjoj volji, dobijamo i blagodet smirenja. Pokajanjem, praštanjem i molitvom, smirenost se produbljuje.“

 „Čim se probudimo, treba da razmišljamo o onome što nas uzdiže, oplemenjuje. Neka svitanje počinje sa molitvom i rečima: Bože, hvala ti što sam zdrav i snažan i što dolazi još jedan radostan i uspešan dan.“

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ

__

O MISLIMA

„Sa odgovarajućom pripremom u misaonoj sferi, svako može da poboljša uslove do uspeha u raznim oblastima, bilo da se radi o proizvodnji, trgovini, bankarstvu ili nekim drugim poslovima.“

„Oni koji znaju da mislima naduzročno utiču na fizičke događaje u prednosti su nad onima koji deluju samo na uzročno-posledičnom nivou. Ta prednost je u delotvornom korišćenju misaonih slika, dakle, u korišćenju još jedne dimenzije – dimenzije svesti.“

„Bliži uspehu su oni koji misle povoljno i očekuju dobro“.

Spasoje Vlajić - Stvaranje i privlačenje sreće - Citati iz knjige i knjiga

__

Citati iz knjige: “STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE“
Autor: Spasoje Vlajić
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je tekst koristan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

__

CITATI IZ KNJIGE – STVARANJE I PRIVLAČENJE SREĆE – SPASOJE VLAJIĆ