CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

__

Ova knjiga ? od 168 stranica svedena je na samo 8 stranica bitnih informacija.

Knjiga prepuna više nego korisnog znanja, obrazaca (misli) pozitivnih afirmacija…

Saveta za ostvarenje želja, kako se moliti, kako sam sebe lečiti…

Ova knjiga je izuzetan i vjerovatno jedan jedini priručnik na svetu koji daje uvid na to kako lečiti sam sebe svojim mislima, molitvom, verom i misaonim slikama.

Za dublje i potpunije znanje preporučujem da kupite knjigu.

Izdvajam 4 meni najzanimljivije teme:
? Um caruje – Ostvarenje želja

✅ Uputstva za samoizlečenje

? Lečenje molitvom

? Stanje pobednika

__
Autor ?: Spasoje Vlajić
Priredio ?: Leon Bijelic

__

I DEO

BIOPLAZMATIČNO POLJE – AURA – BIOPOLJE

Stabilnost biopolja dolazi zbog ravnoteže između pozitivnih i negativnih čestica.

Kada je biopolje u ravnoteži, psiha i telo su zdravi.

Ukoliko u biopolju dođe do poremećaja ravnoteže, čoveku je ugroženo psihičko i telesno zdravlje.

Ljudsko energetsko polje (biopolje, aura) menja se u zavisnosti od psihičkog stanja ličnosti.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

REČ & MISLI

Reč je vibracija, misao je vibracija. Ceo svet je vibracija. Tako se vibracijom reči i misli može lekovito delovati na vibracije tela.

Reč je poseban oblik mehaničke energije.

Njeno značenje, razumeju ljudi koji govore jezikom kojem pripada ta reč.

Reči se u moždanim ćelijama prevode u značenje i postaju misli.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

NAUKA I MAGIJA – DELOVANJE I ODBRANA

Magija ili čarobnjaštvo je verovanje da se pomoću natprirodnih sila može uticati na ljude, ostala živa bića i stvari.

Delovanje na svest vrši se prenošenjem poruke žrtvi. Na primer, nametanje sugestije: iscrpljen si!

Delovanje preko podsvesti postiže se magijskim radnjama, obredima, ritualima.

Cilj je da se, određeni misaoni obrasci (sadrže neku želju ili nameru) žrtvi utisnu u podsvest.

ODBRANA – Od čini i iskušenja, branimo se molitvom i smirenjem. Suštinska suprotnost magijskom sunovratu je lično uznošenje molitvenim tihovanjem.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

UKLANJANJE ČINI – Priroda neumoljivo deluje po principu: kakva setva, takva žetva.

Izraz tih dubokih prirodnih zakona je i kolektivno iskustvo: zlo se zim vraća, a dobro dobrim nagrađuje.

Posebno je delotvoran obrazac: pred snagom Gospoda, mog zaštitnika, neprijatelj je nemoćan!

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

Što je u talas očekivanja utkano više povoljnih misli, to je jači uticaj na ljepšu budućnost.

Ko to zna – i veruje da može – u stanju je da, misaonom slikom želja, proizvodi čuda.

Predviđanje je ujedno i stvaranje budućnosti.

Zato kad predviđamo, predviđajmo što povoljnije, a kad slutimo, slutimo na dobro.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

ODBRANA OD LOŠIH VESTI

Televizija, novine, Internet i radio spadaju među najuspešnija sredstva delovanja na svest, psihu i um.

Taj uticaj na dušu i telo, ostvaruje se na dva osnovna načina:

 • Preko sadržaja i značenja ponuđenih obaveštenja,
 • Zvučnim i elektromagnetnim delovanjem u oppsegu i izvan praga čula

Sveti Nikodim Agiorit (knjiga Nevidljiva borba): „Priče o onome što je bilo i znanje o onome što se događa, bolje neka prilaze mimo tebe. Prevrati u raznim zemljama, bolje neka budu za tebe kao da ih nije bilo. Kad baš i budeš imao prilike da čuješ o njima, radije zaboravi na to što brže možeš“.

Sveti Vasilije: „Neka ti slušanje vesti iz sveta bude gorka hrana, a slatke kao med pouke duhovnih ljudi“.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

Loše se pobeđuje nadgradnjom dobrog.

Korisno je da se unapred pomirimo sa onim što će biti, a da istovremeno molimo Boga i radimo da se dogodi ono šti je za nas najbolje.

Sergej Nikolajević Lazarev: „U suštini, glavni razlog nesreća se nalazi u samom čoveku, jer, da bi se izmenio svet, najprije moramo da se izmenimo mi sami.“

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

LEČENJE TALASIMA DOBROTE

Jednostavno rečeno: čovek se leči i snaži kada zrači talase dobrote.

ČIŠĆENJE SAVESTI

Uputstva za praktično čišćenje savesti i podsticaj delotvornih moždanih talasa, sadrže:

 • Pridržavati se Božjih zapovesti
 • Neporočnog života
 • Najmanje jednom nedeljno živo preispitati svoje ponašanje
 • Shvatiti svoje greške i grehe i iskreno se pokajati
 • Oprostiti sebi i drugima
 • Postom i molitvom jačati svoj duh; post čisti telo, a molitva jača smirenost i usklađuje bio polje (auru)

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

LEČENJE MOLITVOM

Posle čišćenja savesti, naredni korak je molitveno snishođenje uma u srce.

Onaj ko to postigne, trajno zrači bioenergetsku dobrotu i prima nebeske darove.

Snaga molitve radi pomoći ljudima, povezana je sa našim prirodnim okruženjem (posebno jonskim strujama) i onim što se naziva „nelokalno svojstvo svesti“.

Radi se o najnovijim otkrićima, čitav ljudski rod je povezan nevidljivim energetskim nitima.

Preko njih se naše misli i dobre želje prenose na bližnje i pomažu im.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

Molitva pokreće nemerljivu Božju silu koja je od najranijih vremena pomagala, a i danas pomaže pojedincima i narodima.

Molitvom se usporava rad moždanih ćelija i štedi dragocena energija.

Takođe se poboljšava zdravlje, poslovni rezultati, saradnja sa drugima, a problemi lako i uspešno rešavaju.

Savet episkopa Hrizostoma: „Vreme trajanja molitve i položaj pri molitvi nisu važni – važno je samo da je ona od srca, pa makar bila samo od nekoliko reči“.

Dragocena i dublja uputstva o molitvi dana su u knjizi svetog Nikodima Agiorita „Nevidljiva borba“.

Molitva produbljuje smirenost, a smirenost snaži molitvu.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

SVE MIR

Preko zvučnih osnova sve i mir, iz dubine našeg jezika, prosijava taj prauzor spasenja.

Svet je mir, sveti mir, sve mir: mir u svetlosti, mir u svetlosti, mir u svesti, mir u svetu, mir u svemu, mir u svemiru.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

VODA PAMTI I LEČI

Ruski naučnici su, još 1965. godine, objavili da voda, koja je jednostavno propuštena kroz magnetno polje, ima blagotvorni uticaj na žive organizme – biljke, životinje i čoveka.

U svetu se koriste različiti tipovi uređaja za oplemenjivanje vode. Kod nas se može nabaviti uređaj nazvan magnetni oplemenjivač vode Miroslava Markovića.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

VODA PALI AURU

Voda ima svoju auru – svog finotvarnog dvojnika.

Auru živog organizma podržava aura vode koja je u njegovom sastavu.

Po holografskom principu, svaka kap vode u živom organizmu sadrži informaciju o celini kojoj pripada.

Voda je tečni kristal.

Voda je životvarni sačinitelj tela.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

STRPLJENJE

Čovek mora da se nauči strpljenju.

Kad se poseje seme, dovoljno je čekanje i energija će početi da se kreće sama od sebe, po putanji koju oblikuju naše misli.

Po načelu samo-sličnosti, iz semena želja, razvija se i klija plod njenog ispunjenja.

Ono što se začelo u natčulnom, preslikava se i prenosi u čulne dimenzije.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

LEČENJE PESMOM I GUSLAMA

Gusle su nedostižan prauzor za ostale muzičke instrumente.

Pesma uz pratnju gusala leči organizam, snaži telo, jača volju, oplemenjuje duu, budi duboke uvide i podstiče na podvige.

Spajajući izvorna sazvučja, guđenje gusala je iskonska, najprirodnija potpora ljudskom glasu.

Gusle ne trpe ni orkestar ni solo izvođenje – one skladno pristaju samo uz ljudsko pevanje.

Po tome su jedinstvene među muzičkim instrumentima.

Prirodno je da su baš gusle, odvajkada, pratile junačku pevaniju. Naša reč pevanija ili spev istoznačni je odjek drevnog sanskritskog pevana.

Šta bez duše govori? – Gusle, odgovaraju Srbi.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

II DEO

UPUTSTVA ZA SAMOIZLEČENJE

Mozak se sastoji iz dve polovine.

Svaka od njima ima svoje posebnosti i zadatke.

Desna hemisfera mozga čuva i koristi duhovna iskustva zasnovana na smisaonim odnosima i naduzročnom poretku.

Leva hemisfera mozga povezana je s fizičkim iskustvima, logičkim mišljenjima i uzročnim odnosima.

Sazrevanjem ličnosti, obično dolazi do većeg razvoja leve „čulne“ hemisfere, dok se desna „duhovna“ zapostavlja.

Samo deset odsto ljudi, dakle, svaki deseti, u zrelom dobu imaju skladno razvijene obe moždane polovine i sposobni su da, istovremeno, koriste ceo mozak.

Zahvaljujući toj prednosti, oni pripadaju manjini izuzetno uspešnih ljudi.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

OBRAZAC ZA OPŠTE POBOLJŠANJE

Zdravog tela i uma sve sam uspešniji.

Moj uspeh koristi meni, bližnjima i celom čovečanstvu. To me nadahnjuje i raduje.

OBRAZAC ZA TRAJNO OPUŠTANJE

Potpuno spokojan i savršeno miran hrlim u novi dan.

LEČENJE SRCA

Srce kuca sasvim mirno i sigurno.

OBRAZAC ZA USPEH

Moj uspeh, moj trud. Napred ka uspehu.

OBRAZAC ZA DOBAR SAN

Ležim miran i siguran. Dolazi san dubok i spokojan.

LEČENJE PLUĆA

Dišem normalno, dišem skladno i blago.

OBRAZAC ZA JAČANJE VOLJE

Lečim se snagom volje. Ljudi ne cene, ponosim se.

OBRAZAC ZA POBOLJŠANJE SEKSUALNE SNAGE

Sve sam svežiji i snažniji. Volim i voljen sam.

OBRASCI ZA USPEH

Od vere u uspeh i slike u svesti umnogome zavisi šta nam se događa.

Savremena naučna istraživanja su potvrdila da od slika koje obrazujemo u mislima zavisi stanje našeg organizma i način ponašanja.

Misaoni obrasci čine od nas dobitnike ili gubitnike, zdrave ili bolesne.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

PODSVEST

Podsvest ne tumači zapovest nego je izvršava.

Bez obzira na značenje, istinitost ili tačnost, podsvest prima zapovest iz mozga kao naređenje i počinje da je ostvaruje.

Drevna mudrost je govorila da je uravnotežen čovek ono što misli da jeste.

Veoma je važno da vodimo računa o svojim mislima.

Što su misli povoljnije, to će nam i život biti uspešniji i lepši.

Budući da se i priroda povinuje zapovestima naših misli, od prevashodnog je značaja da one budu povoljne, jasno usmerene i praćene snažnom verom.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

UM CARUJE – OSTVARENJE ŽELJA

U kojoj meri će se očekivanja ispuniti, umnogome zavisi od odnosa između zamišljene slike želja, volje, molitvene smirenosti i vere u ispunjenje želja.

Želja, ili htenje, pokreće nas u pravcu određenog cilja.

Volja, nas podstiče da želju ostvarimo.

Molitvena smirenost, omogućuje nam pomoć prirode.

Vera, daje snagu da očekivanje ispunimo.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

KAKO SE OSTVARUJE MISAONA SLIKA ŽELJA

Ovaj proces prevođenja misaonih slika u čulne događaje, može se predstaviti na sledeći način:

 1. Misli i smisao su povezani sa svešću i petom dimenzijom,
 2. Vreme i verovatnoća sa četvrtom,
 3. Prostor i uzročni odnosi sa trećom dimenzijom.

Buduće ishodište nekog događaja začinje se u petoj, misaonoj dimenziji.

Iz nje se, energijom smisla i silom značenja želja i namera, snishode u četvrtu, vremensku, i treću – prostornu dimenziju.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

STANJE POBEDNIKA

Vera veća od volje, a volja veća od želje.

Dobrota veća od razuma, a razum veći od znanja.

Smirenost veća od strpljenja, a strpljenje veće od pobuda.

Mogućnosti veće od potreba, a potrebe veće od želja.

Duša je važnija od tela, a telo je skuplje od imovine.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

IZDVOJENE POSEBNE IZREKE IZ KNJIGE

ŽELJE

Ostvaruju se one želje koje prate smirenost i vera u povoljan ishod.

USPEH

Za trajan uspeh su neophodni:

 • U duhu ljubav i dobrota
 • U umu smirenost
 • Kod čulaa umerenost
 • Kod razuma oprez
 • U namerama smirenost i spremnost, da nadgrađujemo dobro
 • U delima odlučna nadrgardnja dobra u sebi i bližnjima.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

DUŠA

Duša je živo biće čoveka, njegova suština.

Telo je živo samo ako je u njemu duša.

ZDRAVLJE

Kod duhovnog zrelih osoba, dobro zdravlje ne znači potpuno odsustvo telesnih bolesti, nego jedan viši stepen svesnosti o stvarnom smislu postojanja i večnosti duše.

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

MOLITVA

Molitva produbljuje smirenost, a smirenost snaži molitvu.

Savet episkopa Hrizostoma: „Vreme trajanja molitve i položaj pri molitvi nisu važni – važno je samo da je ona od srca, pa makar bila samo od nekoliko reči“.

ZLATNA PRAVILA ŽIVOTA

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

SADRŽAJ – SVI NASLOVI IZ KNJIGE „LEČENJE MISLIMA“

Boldovani naslovi su navedeni u ovom blogu

GOVOR SVETLOSTI
TREĆE OKO
STAZA U DUBINU
ČUVANJE ŽIVOTNE ENERGIJE
OTIMANJE TUĐE ENERGIJE
KAKO PREPOZNATI KRADLJIVCE ENERGIJE
ZAŠTITA OD DUHOVNIH VAMPIRA
NAUKA I MAGIJA
UKLANJANJE ČINI I ODBRANA
OPASNA PREDVIĐANJA
PORUKA IZ TALMUDA
ODBRANA OD LOŠIH VESTI
SVIMA DOSTUPAN LEK
OTROV I MELEM
NASUŠNE POTREBE
MOĆ SMIRENOG UMA
ZAŠTITA OD IZMOŽDAVANJA
LEČENJE MOŽDANIM TALASIMA
SLOVA MOŽDANE AZBUKE
LEČENJE TALASIMA DOBROTE
ČIŠĆENJE SAVESTI
LEČENJE MOLITVOM
TESLINIM TRAGOM
ORUŽJE ZA NEVIDLJIVU BORBU
NEPOBEDIVA SNAGA
PROSTIRANJE SVESTI
MIR VAM OSTAVLJAM
ANĐEOSKO STANJE
SVE MIR
IZAZOV ZA NOVU NAUKU
SAVRŠENI LEKAR
LEKOVITE MISLI
SPAJANJE DVA SVETA
ISCELJENJE NEIZLEČIVOG
KAKO ISPUNITI ŽELJE
ISCELJENJE SRCA

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

VODA PAMTI I LEČI
POBOLJŠANJE ZDRAVLJA I POVEĆANJE PRINOSA
MAGNETNO OPLEMENJENA VODA
VODA PALI AURU
FANTOMSKI BOL
VODA PAMTI
BRISANJE ŠTETNIH SEĆANJA
ELIKSIR ŽIVOTA
POMOĆ IZ ČAŠE VODE
DUHOVNA PRIPREMA ZA ZEMALJSKE USPEHE
BOL OD BLISKE OSOBE
POKAJANJE
OPROŠTAJ
MOLITVA
SKLAD VERE I NAUKE
ZLATNI SKLAD
KAKO UMANJITI BRIGE
DUHOVNA NADGRADNJA
ZNAK IZ DUBINE
STRPLJEN SPAŠEN
KAKO UMANJITI BOL I PATNJU
NA PUTU SPASENJA
SLIČNO SE SLIČNIM LEČI
KAKO DA SAVLADAMO STRAH
KAKO DA SAVLADAMO TUGU
DUHOVNA ENERGIJA
TAJANSTVENA SILA
MOLITVA ZA POBEDU
VITEZ PROTIV SAMURAJA
UNUTRAŠNJA SVEST
LEČENJE PESMOM I GUSLAMA
UPUTSTVA ZA SAMOIZLEČENJE
PUT KA CELOVITOJ LIČNOSTI
UPUTSTVA ZA POVEĆANJE LIČNIH SPOSOBNOSTI
LEČENJE ZVUKOM I BOJAMA

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

OBRAZAC ZA OPŠTE POBOLJŠANJE
OBRAZAC ZA TRAJNO OPUŠTANJE
LEČENJE SRCA
– PLUĆA
– STOMAKA
– UKLANJANJE GLAVOBOLJE
OBRAZAC ZA USPEH
– POBOLJŠANJE RADNOG ELANA
– DOBAR SAN
– PROTIV UZBUĐENJA
– PROTIV CRVENILA
– STICANJE SIGURNOSTI
– OBRAZAC ZA JAČANJE VOLJE
– POBOLJŠANJE FIZIČKE SNAGE
– POSTIZANJE SPORTSKIH REZULTATA
– OBRAZAC ZA POBOLJŠANJE SEKSUALNE SNAGE
– POBOLJŠANJE UMNOG STANJA
– UBLAŽENJE GRČEVA
– PROTIV POTIŠTENOSTI
– OSPI, EKCEMA, SVRABA
– BOLNIH MENSTRUACIJA
– OBRAZAC ZA PLODNOST
– PROTIV BOLOVA BUBREGA I MOKRAĆNIH PUTEVA
– PROTIV ALKOHOLIZMA, DUVANA, DROGE
– POVOLJNA ISKUSTVA
– OBRASCI ZA USPEH

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

SVEST I PODSVEST
JA TO MOGU
UM CARUJE
PRAKTIČNO BUĐENJE DESNE MOŽDANE HEMISFERE MOZGA
POŽELI – I BIĆE
MATERIJALIZACIJA MISLI
KAKO POSTATI CELOVITA I USPEŠNA LIČNOST
GUBLJENJE SNAGE
ČUVANJE SNAGE
NAJPOGODNIJE STANJE ZA SLANJE MISAONIH SLIKA
NA KOJI NAČIN SE OSTVARUJE MISAONA SLIKA ŽELJA
STANJE POBEDNIKA
KAKO PREPOZNATI DA SMO POVEZANI SA VIŠIM SFERAMA
UPUTSTVO ZA OBNAVLJANJE SNAGE I SVEŽINE
UPUTSTVO ZA SAN
SILA I ENERGIJA ZNAČENJA
SILA NAD SILAMA
LEČENJE SILOM ZNAČENJA
STRES
POTIŠTENOST (depresija)
NERVOZA
GLAVOBOLJA I NESANICA
SRCE I KRVNI PRITISAK
STOMAK (želudac)
TRUDNOĆA
PODMLAĐIVANJE
ZDRAVLJE I SNAGA
ZLATNA PRAVILA ŽIVOTA
__

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber)

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ

__

Citati iz knjige: “LEČENJE MISLIMA“
Autor: Spasoje Vlajić
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je tekst koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

CITATI IZ KNJIGE - LEČENJE MISLIMA - SPASOJE VLAJIĆ

 

CITATI IZ KNJIGE – LEČENJE MISLIMA – SPASOJE VLAJIĆ