CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

__

Jer, čovek je onakav kakva mu je podsvest

__ 

Drevna poslovica kaže: „Lekar ranu previja, a Bog je leči“.

Hoće li molitva biti uslišena ne zavisi od onoga u šta verujemo, molitva će imati odgovor samo ukoliko čovekova podsvest reaguje na mentalnu sliku ili misao u sopstvenom umu. Taj zakon vere deluje u svim religijama sveta i razlog je njihove psihološke istinitosti.

Zakon života jeste zakon verovanja, a verovanje se najkraće može opisati kao misao nikla u ljudskom umu. Od načina na koji čovek misli, oseća i veruje zavisi stanje njegovog duha, tela i prilike u kojima živi.

Prepoznajte mogućnosti koje leže u vašem duhu, udahnite im oblik i one će krenuti u svet.

Princip elektriciteta, na primer, znači da elektricitet deluje od višeg potencijala ka nižem. Iskorištavajući princip elektriciteta, čovek ga ne menja, ali sarađujući sa prirodom, dolazi do novih otkrića i izuma, neprocenjivih za ljudsku vrstu.

Sa ciljem boljeg razumevanja funkcija sopstvenog uma, zamislite da vaš um predstavlja vrt. Vi ste baštovan koji tokom celog dana nešto (misli) sadi. Ono što ste zasejali u podsvesti, požnjećete u svome telu i odnosu sa spoljnim svetom.

Ukoliko razmišljate ispravno, ukoliko shvatate istinu, ukoliko su misli u vašoj podsvesti konstruktivne, skladne i usmerene ka miru, čudotvorna moć podsvesti odavaće se i obezbediti vam skladan i prijatan život.

U času kada budete osvojili kontrolu nad sopstvenim misaonim procesima, bićete u stanju da moć podsvesti primenite na bilo koji problem i teškoću. Drugim rečima, započećete svesnu saradnju sa bezgraničnom silom i svemogućim zakonom koji vlada čitavim svetom.

Okrenete li se oko sebe, zapazićete da je velika većina čovečanstva okrenuta ka spoljašnjem svetu, samo se prosvetljeni više zanimaju za unutrašnji svet. Imajte na umu činjenicu da je spoljašni svet proizvod unutrašnjeg sveta, sveta misli, osećanja i mentalnih slika.

Vaša podsvest radi dvadeset četiri sata dnevno, trudeći se da to bude uvek u vašu korist, odnosno, prinoseći vam plodove vašeg uobičajenog načina razmišljanja.

Pokušajte da „što je god istinito, što je god pošteno, što je god pravedno, što je god prečisto, što je god preljubazno, što je god slavno i još ako ima koja dobrobit i ako ima koja pohvala, to mislite.“ (Fil. 4.8.)

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

KAKO RADI LJUDSKI UM

Čovek razmišlja svesnim delom svoga uma i sve ono što zamisli sliva se u podsvest koja, kao stvaralačka snaga, iz svojih dubina upravlja čovekovim postupcima. Dakle, podsvest je sedište svih osećanja ali i stvaralački deo ličnosti. Mislite li na nešto dobro, dobro će vam se i desiti. Imate li zle misli, uslediće zli događaji. Ljudski um radi upravo na takav način.

Kao što je rečeno, podsvest usvaja sve ono što joj se nameće, odnosno ono u šta svest veruje. Podsvest ne razmišlja, ne dovodi u sumnju niti se upušta u rasprave. Vrlo je slična zemlji koja prihvata svako seme, bilo ono dobro ili loše.

Podsvest je sedište ljudskih navika.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

OGROMNA MOĆ SUGESTIJE

Verovatno je čitaocu već sasvim jasno da svest predstavlja „čuvara kapije“ i da je njena osnovna uloga da podsvest zaštiti od lažnih utisaka. Shodno tome, jedan od osnovnih zakona ljudskog uma glasi – podsvest je veoma podložna sugestiji. Podsvest se ne bavi poređenjem niti bilo kakvim samostalnim razmišljanjem koje, kao funkcija, pripada svesti. Podsvest jednostavno reaguje na misli, odnosno na utiske, koje joj prosleđuje svest; nijednog trenutka nije u stanju da vrši bilo kakvo opredeljivanje.

Evo klasičnog primera ogromne moći sugestije. Zamislite da prilazite ubledelom putniku na brodu i kažete mu: „izgledate veoma loše. Kako ste samo bledi. Sigurno ćete dobiti morsku bolest. Dozvolite mi da vas otpratim do vaše kabine.“ Putnik će, zacelo, još više prebledeti. Vaša sugestija se spojila sa njegovim sopstvenim strahom. Zato će prihvatiti vašu pomoć, povući se u kabinu i početi da pati od simptoma morske bolesti. Negativna sugestija se ostvarila.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

RAZLIČITE REAKCIJE NA ISTU SUGESTIJU

Treba zapamtiti da se sugestijom ne može ništa nametnuti podsvesti protiv volje svesnog dela uma. Drugim rečima, svest ima moć da odbaci svaku sugestiju.

GUBITAK RUKE

Svake dve ili tri godine držim predavanja u Londonu, prilikom jednog od mojih boravaka u ovom gradu, Dr Evelin Flit, direktorka seminara, prepričala mi je članak iz engleskih novina u vezi sa snagom sugestije.

Neki čovek je preko dve godine neprekidno svojoj podsvesti upućivao sledeću sugestiju: „Dao bih desnu ruku da moja ćerka ozdravi“. Njegovo dete je bolovalo od teškog oblika artritisa i neizlečive, istina blage, kožne bolesti. S obzirom na činjenicu da lekarima nije polazilo za rukom da olakšaju njeno stanje, oca je razdiralo snažno saosećanje, uz ogromnu želju za oporavkom svoga deteta, što je izražavao navedenom sugestijom. U novinskom članku se dalje kaže da je porodica jednog dana doživela saobraćajnu nesreću, ocu, koji je bio za volanom, otkinuta je desna ruka u ramenu. Već sledećeg dana svi simptomi ćerkinih oboljenja su nestali.

Vodite računa da svojoj podsvesti dajete isključivo sugestije koje nadahnjuju, leče, smiruju. Zapamtite da se sa podsvešću ne smemo šaliti, ona nas uvek doslovno shvata.

Fizička nepokrenost je gpogodna za mentalnu pasivnost i čini čovekov um podložniji sugestiji.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

KAKO PREVAZIĆI NEPRIJATNE KARAKTERNE OSOBINE

Mnogi od nas su, u časovima razdražljivosti ili lošeg raspoloženja, zapazili da su takva stanja duha veoma podložna autosugestiji. Zaista, ponavljanjem sledeće rečenice tri ili četiri puta dnevno – ujutru, u podne, predveče i neposredno pred spavanje – tokom svega mesec dana daje čudesne rezultate: „Od ovog trenutka ću biti bolje raspoložen. Sreća, zadovoljsrtvo i veselje postaju moje normalno stanje duha. IZ dana u dan pokazujem sve više razumevanja i ljubavi prema bližnjima za sve oko sebe i svojom radošću zarazno delujem na okolinu.

SAŽETE ČINJENICE

 • Mislite dobro i uslediće dobro. Mislite zlo i uslediće zlo. Čovek je ono što misli.
 • Pazite šta govorite. Na kraju ćete morati da položite račun za svaku izgovorenu reč.
 • Svaku činjenicu za koju svest pretpostavi ili poveruje da je istinita podsvest će usvojiti i sprovesti u delo. Verujte u dobru sreću, ispravno delovanje i čudo zvano – život.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

ČUDOTVORNA MOĆ PODSVESTI

Moć podsvesti nema granidce.

Podsvest nikada ne spava, nikada se ne odmara; uvek je na poslu. Čudesnu moć podsvesti otkrićete na vrlo jednostavan način: dovoljno je da joj, neposredno pred spavanje, iznesete neku želju. Uskoro ćete sa oduševljenjem otkriti da su se sile unutar vašeg uma oslobodile i krenule u ostvarivanje traženog rezultata. Dakle, u svakome od nas, u vama, jeste izvor ogromne snage i mudrosti, jeste sila koja pojkreće svetove, vodi planete i svakoga dana donosi novo rađanje Sunca.

Svaka pojava u telu mora prethodno da se pojavi u umu, otuda, natapate li um pozitivnim mislima, prouzrokovaćete slične promene na telu. To je temelj svakog izlečenja… „Divna su djela tvoja, i duša moja (podsvest) to zna dobro“. (Psalm 139:14)

Sve što utisnete u podsvest izbiće na videlo kao osobina, iskustvo ili događaj. Stoga brižljivo odabirajte ideje i misli koje upućujete podsvesti.

Zakon akcije i reakcije je univerzalan. Misao predstavlja akciju dok je automatski odgovor podsvesti reakcija.

Ukoliko svesno jasno ponavljate: „Verujem da mi podsvesna sila ovog časa i koristeći moje telo ispunjava zamišljenu želju“, osetićete proticanje životnog principa kroz sopstveno telo i duh.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

 DUHOVNA ISCELJENJA U DREVNA VREMENA

Proces isceljenja je najčešće imao oblik prizivanja Boga kroz raznovrsne obrede. Sveštenici drevnih religija, na primer, davali su pacijentima snažna opojna sredstva ili ih izlagali hipnotičkim sugestijama pred spavanje. Takvi postupci su često bili vrlo uspješni.

BIBLIJSKI IZVEŠTAJ O KORIŠĆENJU MOĆI SMEŠTENE U PODSVESTI

„Zato vam kažem: sve što ištete u svojoj molitvi verujte da primate: i biće vam!“ (Marko, 11:24)

Isus Hristos je od svojih sledbenika zahtevao samo i pre svega veru. Najčešće reči u Bibliji su: „Po vjeri vašoj neka vam bude“.

Vera, onako kako se pominje u Bibliji, predstavlja način razmišljanja, stav, unutrašnju sigurnost, saznanje da će ideja koju svesni deo uma u potpunosti usvoji naići na isti prijem i u podsvesti i nakon toga, krenuti na put materijalizacije, ostvarivanja.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

UNIVERZALNI ISCELITELJSKI PRINCIP

Stavite li hipnotisanoj osobi koja vam je prethodno saopštila da je alergična na hajdučku travu bilo kakav veštački cvet ili praznu čašu pod nos i izjavite li da je to upravo hajdučka trava, usledića tipična alergijska reakcija, sa svim pratećim simptomima. Takav razvoj događaja jasno ukazuje da uzrok oboljenja počiva u ljudskom umu; stoga i isceljenje predstavlja mentalni proces.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

RAZLIČITE TEORIJE

Sve opisane grupacije stručnjaka i nadristručnjaka – uključujući psihijatre, psihologe, osteopate, lekare, vračeve i verske iscelitelje – koriste jednu istu, univerzalnu silu smeštenu u ljudskoj podsvesti.

Svaka od njih tvrdi kako do isceljenja dolazi upravo zbog njihove teorije, ali proces isceljeneja predstavlja tačno određen, pozitivan mentalni stav, unutrašnji strav ili način razmišljanja koji se naziva i vera, verovanje, uverenje. Izlečenje se uvek temelji na bezgraničnoj nadi, poverenju u mogućnost pozitivnog ishoda koje deluje kao snažna sugestija i podstiče podsvest da oslobodi, pusti u pogodon, svoje isceliteljske moći.

Svaki iscelitelj leči na istovetan način. Naravno, razlikuju se metodi i prateće teorije. Postoji samo jedan proces isceljenja – vera. Postoji samo jedna isceliteljska sila – podsvest.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

BERENHAJMOVI EKSPERIMENTI

Ipolit Berenhajm, profesor medicine Univerziteta u Nansiju (1910-1919), prvi je javno izneo tvrdnju da se sugestija koju lekar nameće obolelome ostvaruje, materijalizuje kroz pacijentovu podsvest. Na 197. strani svoje knjige „Sugestivna terapija“

– Berenhajm opisuje slučaj pacijenta obolelog od paralize jezika koji nije reagovao ni na kakvu medicinsku terapiju. Posle više uzaludnih napora, lekar je bolesniku rekao kako je upravo dobio najnoviji instrument kojim će ga sigurno izlečiti; zatim mu je u usta stavio običan džepni termometar. Bolesnik je u svojoj mašti stvorio sliku instrumenta koji će mu doneti spas, nakon svega nekoliko trenutaka, vrisnuo je od sreće jer je ponovo mogao slobodno da kreće svoj jezik.

„Svaki lekar će“ nastavlja Brenhajm, „među svojim slučajevima naći mnoštvo sličnih primera.“

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

KRATAK PREGLED NAJNAČAJNIJIH ČINJENICA

 • Imajte na umu da je vera nalik na seme bačeno u zemlju, iz njega izraste ona vrsta biljke koja je posejana. Zasejte ideju (seme) u svoj um, navodnjavajte je i hranite verom i nadom i dobićete željeni rezultat.
 • Do čudesnih isceljenja u brojnim hramovima širom sveta dolazi zahvaljujući mašti i bespogovornj veri koja deluje na podsvest i oslobađa njene isceliteljske moći.
 • Sve bolesti nastaju u čovekovom umu. Svakoj telesnoj pojavi obavezno prethodi odgovarajući misaoni obrazac.
 • Sugestija pod hipnozom u stanju je da izazove pojavu simptoma gotovo svake bolesti. Time se na očigledan način pokazuje moć čovekovog uma.
 • Samo je jedan i jedinstven proces iscelenja – Vera. Samo je jedna isceliteljska sila – Podsvest.

DUHOVNA ISCELENJA U SAVREMENO DOBA

Nikad nijedan lekar, psiholog, psiijatar, sveštenik ili vrač nije izlečio nijednog bolesnika. Stara izreka kaže: „Doktor ranu previja, a Bog je leči“. Psiholozi i psihijatri uklanjaju mentalne blokove i, na taj način, oslobađaju isceliteljski princip i vraćaju zdralvje obolelome. I Hirurg uklanja fizičku prepreku u organizmu, nakon čega isceliteljska struja obnavlja svoju normalnu funkciju.

Nijedan lektar neće izričito tvrdtiti kako je upravo on izlečio pacijenta, već će isceljenje pripisati isceliteljskoj sili koja ima gotovo bezbroj imena – Priroda, Život, Bog, Stvaralačka inteligencija ili Moć podsvesti.

Nije li čudesno lepo znati da će ono što je stvoreno u mislima na kraju postati stvarnost? Upravo je u tome suština stava: „Veruj da si dobio i dobićeš“. Na tome se i zasniva savremena terapija molitvom.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

ZAKON VEROVANJA

Sva iskustva, sve radnje, sve osobine i događaji u životu samo su odraz misli rođenih u čovekovom umu.

ISCELJIVANJE MAŠTOM

Svaki metoda koji uklanja strah i zabrinutost, a otvara put veri i nadi, doneće iscelenje.

LEČENJE U ODSUSTVU

U čitavom univerzumu postoji samo jedan stvaralački um.

Um ne poznaje vreme niti prostor.

U času kada postanete svesni osobina kao što su zdravlje, blagostanje i opuštenost, te će se osobine pojaviti u iskustvu.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

Evo savršenog primjera takozvanog lečenja u odsustvu:

Nedavno je slušateljka naše radio-emisije iz Los Anđelesa na sledeći način pokušala da pomogne svojoj majci koja je u Njujorku ležala bolesna od koronarne tromboze: „Isceliteljska sila doseže do postelje u kojoj leži moja majka. Njeno telesno stanje je samo odraz njenih misli, jednako kao što drveće baca svoje senke na tlo. Znam da ukoliko želim da promenim izgled senki, moram da promenim i oblike koji ih stvaraju. Moj um služi kao spona između majčinog i univerzalnog uma. Zato ću u sopstveni um da projektujem sliku sklada, celovitosti i savršenog zdravlja. Bezgranična isceliteljska sila koja je stvorila telo moje majke i sve njegove orgrane, ponovo prodire svaki atom njenog bića i reka spokojstva ponovo teče svakom ćelijom njenog tela. Lekari i svi ostali koji dolaze u dodir s mojom majkom nalaze se pod kontrolom isceliteljske sile. Snažno se usredsređujem na princip ljubavi i života i znam i uverena sam da će sklad, zdravlje i spokojstvo početi da se ispoljavaju i kroz telo moje majke.“

Slušateljka se na opisani način molila nekoliko puta dnevno i njena majka se, na zaprepašćenje svog lekara, potpuno oporavila za manje od sedam dana. Snažna ćerkina misao je, dakle, oslobodila stvaralačke sile subjektivnog uma koje su se iskazale kroz telo majke u vidu savršenog sklada i zdravlja.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

OSLOBAĐANJE KINETIČKOG DELOVANJA PODSVESTI

Kinetičko delovanje podsvesti nastavlja se i tokom sna. Zato je potrebno podsvest zaposliti za vreme spavanja.

Smatram veoma važnim da o svome problemu ili oboljenju nikada ne razgovarate s drugima niti da mu se u mislima vraćate i nazivate ga pravim imenom. Bolest crpi svoje sokove isključivo iz pažnje koju joj poklanjate i straha koji pred njom osećate.

NEKOLIKO SAŽETIH SAVETA

 • Zamislite željeni cilj i potrudite se da ga osetite kao stvarnost. Budite uporni u tome i rezultat neće izostati.
 • Utvrdite pravu prirodu verovanja. Imajte na umu da je verovanje misao stvorena u umu i da čovek stvara on i samo ono što stvori u svome umu.
 • Plemenite i velike misli kojima preplavljujete svoj um postaće ista takva dela
 • Naučite da se molite i za one koje volite, a koji su pogođeni bolešću. Unesite spokoj u dušu i ideje zdravlja, vitalnosti i savršenstva počeće da deluju – pomoću univerzalnog subjektivnog uma – u podsvesti vaših najdražih.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

PRAKTIČNE ISCELITELJSKE TEHNIKE

Molitva, odnosno želja, ne sme ličiti na balon koji bez smisla lebdi nošen vetrom. Svaka želja, svaka molitva, mora imati svoj cilj, mora doneti neki napredak u vašem životu.

Molitva predstavlja uobličenu ideju nečega što želimo da ostvarimo. Molitva je, dakle, iskrena želja čovekove duše. Stoga je svaka želja ujedno i molitva. Nastaje na osnovu najdubljih čovekovih potreba i otkriva tad skrivena strmljenja.

„Ištite i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.“ (Mateja, 7:7)

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

TEHNIKA VIZUALIZACIJE

Najlakši i najočigledniji metoda uobličavanja ideje jeste njena vizualizacija, odnosno stvaranje slike u umu.

BODUENOVA TEHNIKA

On je još 1910. godine smatrao da se ideje u podsvesti najbolje unose u stanju polusna, kada su svi telesni i umni napori svedeni na najmanju meru.

Evo njegovog obrasca: „Vrlo jednostavan način da se to učini (tj. Da se podsvest prožme odgovarajućom mišlju) jeste da se ideja koja je predmet sugestije sažme u što gušći oblik, u što kraću rečenicu koja se lako useca u pamćenje i da se zatim neprekidno ponavlja kao uspavanka“.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

METODA NAREDBE

Naše reči prožima snaga u meri u kojoj se temelje na osećanju i veri. U času kada shvatimo da sila koja pokreće svet deluje u našu korist i nama u prilog, naše samopouzdanje raste.

Moja mlada poznanica je primenila metoda naredbe momka koji je neprestano zvao telefonom, opsedao i pratio je gde god bi krenula, nikako nije uspevala da ga se otrese. Stoga je pribegla sledećoj naredbi: „Oslobađam se… Neka uvek bude na pravom mestu. Slobodna sam i on je slobodan. Neka moje reči prodru u beskrajni um i neka se moja naredba izvrši. Neka bude kao što rekoh.“ Momak se, nakon toga, više nikada nije pojavio, kao da ga je, po dejvočinim rečima „progutala zemlja!“

„Što god narediš, izlaziće ti; i na putovima tvojim svijetliće vidjelo“. (Jovan, 22:28)

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

NEKOLIKO SAŽETIH ISTINA

 • Želja je molitva. Predočite sebi ispunjenje želje, osetite to kao stvarnost i iskusićete radost uslišene molitve.
 • Eksperimentišite sa samima sobom sve dok se lično ne uverite da beskrajna inteligencija uvek neposredno reaguje na svaku svesnu pomisao.
 • Mentalna predstava vredi hiljadu reči. Podsvest će materijalizovati svaku predstavu nastalu u svesti i utemeljenu na veri.

 PODSVEST STREMI ŽIVOTU

Više od 90 % mentalnog života svakog čoveka pripada podsvesti.

Podsvest stvara ljudsko telo i održava sve njegove vitalne funkcije. Na poslu je sva 24 sata dnevno i nikada ne spava. Uvek nastoji da pomogne i da spreči sve škodljive uticaje na čoveka.

Iz podsvesti izviru sve vizije i nadahnuća za bolji, uspešniji, značajniji život.

Mark Tven je često javno izjavljivao kako nikada u životu nije radio. Sav svoj humor i velika spisateljska dela jednostavno je vadio iz neiscrpnog vrela sopstvene podsvesti.

Svaku misao začetu u svesti i prihvaćenu kao istinitu mozak upućuje u solarni pleksus – mozak podsvesti – gde stiče svoju telesnost, odnosno gde dobija svoj realni, opipljivi oblik.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

NAJVAŽNIJE ČINJENICE IZ OVOG POGLAVLJA

 • Naredite podsvesti da pronađe odgovor na problem koji vas tišti. Činite to uvek pred polazak na počinak i odgovor neće izostati.
 • Imajte na umu da je svaki čovek u stanju da izmeni samoga sebe ukoliko svojoj podsvdesti podari plan svoje ličnosti
 • Svakih jedanaest meseci stičete novo telo. Izmenite svoje telo menjajući svoje misli i istrajući pri tim promenama
 • Sve što svesno ustvrdite i osetite kao istinito materijalizovaće se u vašem umu, telu i poslovnim aktivnostima. Mislite pozitivno i otvorite sebi vrata uživanja u životu.

KAKO DOBITI ŽELJENI REZULTAT

Uđete li u taksi i vozaču tokom pet minuta date deset različitih adresa, on će se beznadežno zbuniti i po svemu sudeći, odbiti da vas bilo kuda odveze. Slično važi i za podsvest. Morate stvoriti JASNU ideju u svome umu.

Svaku novu misao morate najpre subjektivno osetiti kao zaokruženu, dovršenu – dakle, ne kao neizvesnu budućnost već kao sigurnu sadašnjost.

U Bibliji stoji: „Što u molitvi tražiš i čemu veru poklanjaš, daće ti se.“

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

TRI KORAKA DO USPEHA

Metod molitve se primenjuje po sledećeom postupku:

 1. Osmotrite problem
 2. Okrenite se rešenju ili izlazu, poznatom samo vašoj podsvesti.
 3. Opustite se, duboko uvereni u pozitivan ishod.

MISLI KOJE VALJA UPAMTITI

 • Podsvest kreće u materijaliyaciju ideje samo ukoliko ste opušteni i dozvolite joj da tu ideju najpre potpuno usvoji.
 • Oslonite se na podsvest i podsećajte se dovoljno često da beskrajna inteligencija preduzima sve što je potrebno. Osećanje zdravlja rađa zdravlje, osećanje bogatstva rađa bogatstvo. Šta osećate?

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

MOĆ PODSVESTI I STICANJE BOGATSTVA

Nemojte verovati u priču da je jedini način za sticanje bogatstva teški rad i ulaganje ogromnih napora. To nije tačno; put oslobođen napora je uvek najbolji. Radite samo ono što volite da radite i činite to iz ljubavi i zadovoljstva.

Bogatstvo potiče iz uma

Osećanje bogatstva stvara bogatstvo, imajte to uvek na umu. Podsvest je nalik na banku – neka vrsta univerzalne finansijske institucije. Sve što u nju položite, odnosno utisnete, ona će uvećati i umnožiti, bez obzira na to da li se radi o ideji bogatstva ili siromaštva. Opredelite se za bogatstvo.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

ISTINSKI IZVOR BOGATSTVA

Podsv esti nikada ne dostaju nove, prave ideje. Ona raspolaže neograničenim brojem zamisli spreminh da se, na beskrajno mnogo načina, pretvore u gotov novac u vašem novčaniku.

Ukoliko sopstvenu podsvest uverite da je bogatstvo zaista u vašim rukama i da ćete tokom celokupnog životnog veka njime raspolagati, nema sumnje da ćete ga uistinu i imati, bez obzira na oblik koji će u stvarnosti uzeti.

BOGATSTVO SE NE STIČE U SNU

Svake večeri, neposredno pred spavanje, uvežbajvate sledeću tehniku: tiho, lagano i ubeđeno ponavljajte reč „bogatstvo“. Neka vam ta reč posluži kao uspavanka i kao okidač onih misli zbog kojih se osećate lijepo, bogato, ispunjeno, srećno, zahvalno.

Kroz izvesno vreme će bogatstvo početi da vam pritiče u nekom od svojih raznovrsnih oblika.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

POSEGNITE ZA SILAMA PODSVESTI

 • Bogatstvo predstavlja uverenje u podsvesti. Ugradite ideju bogatstva u sve pore svoga uma.
 • Osećanje bogatstva proizvodi novo bogatstvo. Imajte to uvek na umu.
 • Ukoliko često ponavljate tvrdnju: „Danju i noću, beležim uspehe na svim poljima svojih interesovanja“, prevazići ćete sve mentalne konflikte u vezi sa bogatstvom.
 • Uvećajte svoju zaradu ponavljajući: „Svakoga dana sve više zarađujem, napredujem, uvećavam svoju imovinu, sve sam bogatiji“.
 • Istinski izvor bogatstva jesu ideje vašeg uma.

SVAKO IMA PRAVO DA BUDE BOGAT

Čovek posotji da bi rastao, razvijao se i širio kako duhovno, misaono, tako i materijalno.

Zapamtite da ono što osuđujete, po pravilu i gubite. Nikada nećete privući ono što kritikujete.

Svo zlo potiče od nerazumevanja, od neznanja, od pogrešnog tumačenja života i od zloupotrebe podsvesti.

Zamislivši cilj, opredelili ste se za sredstva koja vode ostvarenju tog cilja.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

VAŽNE ČINJENICE

 • Nemojte se zadovoljiti prosečnim zaradama. Težite da steknete onoliko novca koliko vam je dovoljno da se bavite onim čime želite i posedujete ono šta želite.
 • Jedan od razloga što mnogi teško sastavljaju kraj s krajem je i činjenica da osuđuju novac.
 • Čovek je ekonomski zdrav kada novac slobodno kruži njegovim životom. Posmatrajte novac kao smenu plime i oseke i uvek ćete ga imati dovoljno.
 • Nikada ne upotrebljavajte izradze „Novac je prljav“ ili „prezirem novac“. Ono što kritikujete po pravilu ćete i izgubiti. Ništa nije samo po sebi dobro ili loše – takvim ga čini način razmišljanja.
 • Često ponavljajte „Novac mi je drag. Koristim ga mudro, konstruktivno i razumno. Oslobađam ga se s radošću, a on mi se vraća hiljadama puta umnožen“.

PODSVEST – VAŠ PARTNER U USPEHU

Razmotrimo tri koraka koja vode ka uspeh.

Načiniti prvi korak znači utvrditi koje su vam omiljene aktivnosti. Odmah potom, trebalo bi da počnete njima i da se bavite, da ih upražnjavate kao svakodnevni posao. Uspeh znači voleti svoj sopstveni posao.

Uspešna osoba voli svoj posao i kroz njega i ostale aktivnosti izražava celokupnu svoju ličnost. Uspeh se temelji na idealima koji su znatno viši od pukog nagomilavanja bogatstva. Uspešan čovek je osoba odarena velikim psihološkim i duhovnim razumevanjem.

Misao je tvorac, stvaralac. Misao stopljena s osećanjem postaje subjektivna vera, uverenje, i „po veri vašoj neka vam bude“.

„Moć mašte donosi uspeh“

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

VALJA ZAPAMTITI

 • Specijalizujte se za određenu delatnost i pokušajte da u tim okvirima znate više od drugih.
 • Uspešan čovek nije sebičan. Njegova najveća životna želja je da služi čovečanstvu.
 • Uspešan čovek poseduje ogromno psihološko i duhovno razumevanje
 • Zamislite li jasno svoj cilj, čudovtvorna podsvest će vam obezbediti sve što je potrebno da taj cilj i ostvarite.
 • Misao stopljena s osećanjem postaje subjektivno uverenje i „po vjeri vašoj neka vam bude“.

IZUMI NIKOLE TESLE

Nikola Tesla je bio čuveni naučnik koji je ostvario mnoštvo zaprepašćujućih pronalazaka iz oblasti električnih struja. Kada bi mu pala na um ideja za neki pronalazak, on bi je odmah uneo u maštu, dobro znajući da će se podsvest postarati da svesni deo njegovog uma dobije sve potrebne podatke, delove i planove. U njihovom najkonkretnijem obliku.

Brižljivo proučavajući sliku iz mašte, Tesla je štedeo vreme i energiju koje bi inače trošio na proizvodnju i usavršavanje prototipova.

Imao je običaj da kaže: „Svaki aparat radi uvek onako kako sam ga zamislio. Za dvadeset godina nije bilo niti jednog izuzetka.“

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

ARHEOLOŠKE I PALEONTOLOŠKE REKONSTRUKCIJE

Prošlost postaje sadašnjost i shvatamo da vreme i prostor zapravo ne postoje. Uz pomoć disciplinovane, kontrolisane i usmeravane mašte, svako od nas se može pridružiti najvećim umovima čovečanstva.

ČINJENICE ZA UPAMTITI

 • Usredsređujući svesnu pažnju i misaonu delatnost na rešenje problema koji vas muči, obezbedićete podsvesti potrebne podatke i pružiti joj temelj za delovanje.
 • Misleći kako se radi o krupnom problemu za čije rešavanje je potrebno mnogo vremena, samo odlažete rešenje. Podsvest zna sve odgovore i za nju su svi problemi jednaki.
 • Ubedite sebe kako odgovor imate već ovog časa. Osetite radost pronalaženja rešenja. Podsvest će zasigurno odgovoriti na takvo osećanje.
 • Akciju predstavlja vaša misao, a reakciju odgovor podsvesti. Ukoliko je misao mudra, akcija ili odluka će takođe biti mudra

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

VAŠA BUDUĆNOST JE VEĆ U VAŠOJ PODSVESTI

Ukoliko se opredelite za molitvu, za ponavljanje pozitivne tvrdnje, nikakva vas nesreća ne može snaći.

Ništa nije unapred određeno u toj meri da se ne može izmeniti.Drugim rečima, vašom sudbinom upravlja, vašu budućnost preodređuje isključivo vaš lični mentalni stav.

SAŽETE ČINJENICE

 • Podsvest nikada ne spava. Uvek je na poslu. Kontroliše sve čovekove vitalne funkcije. Ukoliko oprostite sebi i drugima pre nego vas obuzme san, isceljenje će se izvršiti brže i uspešnije.
 • Tokom spavanja čovek se duhovno obnavlja, dopunjuje. Odgovarajuća količina sna je neophodna za životnu radost i vitalnost.
 • Ljudi koji nedovoljno spavaju imaju loše pamćenje i telesnu i umnu koordinaciju. Obično su zbrkani, zbunjeni i dezorijentisani.
 • San donosi savete. Pre nego što usnite, izgovarajte rečenicu kojom tvrdite da vas podsvest vodi i usmerava. Zatim pazite, iščekujte znak koji će doći, možda već s prvim buđenjem.
 • Imajte puno poverenje u sopstvenu opodsvest. Znajte da je uvek okrenuta životu. Povremeno će vam davati odgovore u vidu živopisnih snova i noćnih vizija.

PODSVEST I BRAČNI PROBLEMI

Nepoznavanje načina funkcionisanja uma i njegovih moći jeste osnovni uzrok svih bračnih problema.

Da bi brak bio istinski i čvrst, najpre je potrebno da postoji sklad supružnika na duhovnoj osnovi.

Partneri bi trebalo da budu savršeno pošteni i iskreni jedan prema drugome.

Ukoliko uporno ponavljate i ističete mane svog bračnog druga, zatećete upravo takve osobine u sebi. Ko misli i oseća? Vi! A čovek je upravo ono što misli i oseća.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

MOLITE SE ZAJEDNO I PROĐITE ZAJEDNO SVE KORAKE

PRVI KORAK: Nikada ne prenosite iz jednog dana u drugi nagomilanu mrzovolju i bes, kao posledicu malih razočarenja. Postarajte se da svake večeri, pred počinak, oprostite jedno drugome sitne neprijatnosti. Istog časa kada se ujutru probudite, ponovite nekoliko puta tvrdnju da vas beskrajna inteligencija vodi kroz život. Bračnom drugu, svim članovima porodice i čitavom svetu upućujte misli ljubavi, sklada i mira.

DRUGI KORAK: Prilikom doručka, izrecite svoju zahvalnost. Budite zahvalni za čudesnu hranu, izobilje u kome živite, dobrobiti koja vas obasipa. Postarajte se da u razgovor za stolom ne prodre nikakav problem briga ili prepirka. Isto važi i za ručak. Recite svom bračnom drugu: „Cenim sve što radiš i neprestano ti upućujem ljubav i dobru volju“.

TREĆI KORAK: Muž i žena bi trebalo da se svake večeri smenjuju pri molitvi, odnosno ponavaljanju određenih pozitivnih tvrdnji. Nemojte misliti da ste bračnog druga dobili jednom zauvek. Neprestano mu pokazujte u kojoj ga meri cenite i volite. Gunđanje, kritike i osude zamenite dobrom voljom. Srećan brak i spokojan dom se grade na temeljima ljubavi, lepote, uzajamnog poštovanja, veri i dobrobiti.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

SAŽETE ČINJENICE

 • Brak je zajednica muškarca i žene spojenih ljubavlju. Srca im kucaju kao jedno i uvek se kreću istim ritmom.
 • Morate u svoj um ugraditi mentalni ekvivalet osobe koju želite za bračnog druga. Želite li da privučete poštenog, iskrenog bračnog druga punog ljubavi, morate i sami biti pošteni, iskreni i puni ljubavi.
 • Upućujte jedni drugima ljubav, spokojstvo i dobru volju. Podsvest dobro oseća i shvata takve talase.
 • Molite se zajedno i ostaćete zajedno. Naučna molitva rešava sve probleme. Stvorite mentalnu predstavu svoje supruke onakve kakva bi trebalo da bude: radosna, srećna, zdrava i lepa. Zamišljajte svog supruga onakvim kakav bi trebalo da bude: snažan, čvrst, skladan, ljubazan i pun ljubavi. Trudite se da što duže zadržite takvu misaonu sliku i uverićete se da vam se brak kreće uzlaznom putanjom.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

PODSVEST DRŽI KLJUČ SREĆE

Epiktet, grčki filozof stoicizma, jednom je rekao: „Samo jedan put vodi sreći i spokoju duše. Zato budite uvek spremni da njime krenete, u ranu zoru i kasno noću – okrenite se sebi i videćete svetlost.“

Pomoću čudotvorne moći sopstvene podsvesti možete da prevaziđete svaki poraz i izbegnete svaku nedaću. Upravo je u tome značenje biblijske tvrdnje: „Ko Boga štuje (odnosno, veruje u zakone podsvesti), sreću će naći.“

Sreća je uslišena molitva

Najsrećniji je čovek koji razmišlja o najboljem u sebi i trudi se da to najbolje i materijalizuje.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

PODSVEST I SKLADNI ODNOSI MEĐU LJUDIMA

Onako kako želite da ljudi o vama misle, mislite i vi o njima, onako kako želite da ljudi osećaju o vama, osećajte i vi o njima, onako kako želite da ljudi postupaju prema vama, postupajte i vi prema njima.

Možda ste, na primer, prema kolegi s posla vrlo ljubazni i učtivi, ali čim vam okrene leđa, počnete o njemu da mislite sve najgore, takve negativne misli imaju rušilački učinak i na vas.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

KLJUČ ZA SREĆNE MEĐULJUDSKE ODNOSE

Misao koju imate o nekome jeste vaša misao jer je vi mislite. Misli su kreativne te, shodno tome, sve ono što mislite i osećate o drugima postaje deo vašeg ličnog iskustva jer se, kroz delovanje podsvesti, materijalizuje u vašoj stvarnosti.

„Kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti“

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

VALJA ZAPAMTITI

 • Misao puna mržnje i gnušanja opredstavlja mentalni otrov. Nemojte drugima misliti zlo, jer na taj način mislite zlo i sebi. U vašem univerzumu samo vi mislite i niko drugi, sve što zamislite pretočiće se u stvarnost.
 • Misao je stvaralački mediji. Stoga, sve što mislite ili osećate o drugima ima sve izglede da to postane i deo vašeg sopstvenog iskustva.
 • Dobro koje činite, ljubaznost koju širite oko sebe, ljubav i dobra volja koje upućujete bližnjima, uvek će vam se vratiti mnogo puta uvećani.
 • Sopstveni unutrašnji monolog – koji se iskazuje kao misli i osećanja – doživljavate kroz reakciju drugih prema sebi.
 • Poželite drugima ono što želite sebi. U tome je ključ skladnih međuljudskih odnosa
 • Ljubav jeste odgovor na pitanje kako izaći na kraj s bližnjima. Ljubav je razumevanje, dobra volja i poštovanje bližnjega.

 KAKO PRAŠTATI POMOĆU PODSVESTI

Čovek, valjalo bi da shvati da jedina moć počiva u njemu samome, u suprotnom, nikada neće kročiti stazom zdravlja, sreće i stvaralaštva. U času kada razvije osećanje ljubavi i shvati da je Bog, u stvari, bezgranična mudrost unutar njega samog, koja brine o njemu, vodi ga i usmerava, daje mu snagu i udahnjuje život, njegova će podsvest usvojiti takvo shvatanje i automatski staviti u pogon svoje moći koje će mu donijeti blagostanje u svim oblastima življenja.

„I kad stojite na molitvi, praštajte ako šta imate i na koga…“ (Marko, 11:25)

Sebi ne možete potpuno oprostiti dok drugima ne oprostite.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

TEHNIKA – MOLITVA PRAŠTANJA

Umirite se, opustite i stišajte misli. Usmerite pažnju prema beskrajnoj inteligenciji i kažite: „Slobodno i u potpunosti praštam (ime osobe), duhovno i mentalno ga (je) oslobađam. U celosti praštam za sve što je u bilo. Slobodan sam i on (ona) je slobodan (na). Ispunjava me čudesno osećanje, danas je dan u kome praštam svima. Oslobađam sve koji su me ikada povredili ili uvredili i svima želim mir spokojstvo, zdravlje i blagostanje. To činim slobodno, radosno i s ljubavlju i svaki put kada budem pomislio/la na (ime osobe) reći ću: oslobodio sam te, neka te prati sva sreća na ovome svetu. Slobodan/na sam, prožima me osećanje čudesnog zadovoljstva!“

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

VALJA ZAPAMTITI

 • Život nikada i nikome ne upućuje bolest, nesreću i patnju. Čovek sam sebi prouyrokuje negativna iskustva i to rušilačkim mislima: „Kako si sejao, tako ćeš i požmnjeti“.
 • Život – ili, kako ga neki shvataju, Bog – nikada ne izvodi pred sud niti kažnjava. Prirodne sile nisu zle. Njihov učinak zavisi isključivo od načina na koji ih koristite, odnosno od načina na koji koristite sopstvene moći.
 • Kritike vas ne mogu povrediti, jer ste svesni da gospodarite svojim mislima, reakcijama i emocijama.

PODSVEST UKLANJA MENTALNE PROBLEME

Rešenje uvek leži u samom problemu

Čovek je biće navika. Navika je funkcija podsvesti

Živite u sopstvenom psihološkom zatvoru, okovani ste sopstvenim uverenjima, mišljenjima, vaspitanjem i uticajima sredine.

Nema boljeg svedočanstva čudesne moći podsvesti od snage kojom navika opstaje u čovekovom životu.

Svaku mentalnu sliku predstavu stvorenu u svesti i utemeljenu na veri, podsvest će predočiti u stvarnost.

Jedina prepreka uspeha je vaša sopstvena misao, odnosno mentalna slika.

Izjave drugih mogu vas povrediti samo kroz vaše sopstvene misli i mentalno učešće.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

KAKO POBEDITI STRAH POMOĆU PODSVESTI

Strah je misao u umu, dakle, čovek se plaši sopstvenih misli.

Ralf Valdo Emerson, čuveni filozof i pesnik, jednom prilikom je rekao: „Učinite upravo ono čega se plašite i strah će zacelo umreti“.

Podsvest strah svata kao zahtev, naredbu i postupa u skladu sa njom, proizvodeći odgovarajuće iskustvo.

TEHNIKA SAVLADAVANJA STRAHA BILO KOJE VRSTE

Primer:Ako se plašite plivanja, tri ili četiri puta dnevno se umirite, opustite i zamišljajte kako plivate, postignite da u mislima zaista plivate. Radi se o subjektivnom doživljaju. Misaono se projektujete u vodu, osećate kako je sveža, kako vam oblika ruke i noge. Dakle, nije u pitanju dokono sanjarenje već doživljavanje plivanja koje će, kao takvo, dospeti i do vaše podsvesti. Zatim će vas podsvesti prisiliti da i u stvarnosti postignete zamišljeno. To je zakon podsvesti. Join us as we unveil the wonders of watchmush.net and explore the world of high-quality replica watches.

Misaono pređite na suprotnu stranu. Ostati na strani straha znači stagnirati ili, čak, mentalno i telesno propadati.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

SAŽETE ČINJENICE

 • Strah je negativna misao rođena u umu. Zamenite je konstruktivnom mišlju.
 • Strah je čovekov najveći neprijatelj.
 • Čovek se rađa sa samo dva straha – strahom od pada i buke. Svi ostali strahovi su stečeni. Otarasite ih se!
 • Stvari kojih se plašite postoje samo kao misli u vašem umu. Mislite dobro i dobro će uslediti.
 • Samo vas vlastite misli mogu uznemiriti. Drugi ljudi su u tome nemoćni. Moć je duboko unutar vas samih, iskoristite je, ali nemojte zloupotrebiti.

KAKO OSTATI VEČNO MLAD DUHOM

Čovekova podsvest ne podleže starenju. Ona je bezvremena, beskrajna, večmna. Deo je univerzalne inteligencije koju možemo zvati i Bogom, a koja se nikada nije rodila i nikada neće umreti.

Savremena nauka raspolaže dokazima da je deo čovekove svesti u stanju da se odvoji od tela, prevali ogromne razdaljine, čuje, vidi, oseti i govori i ponovo se vrati svome telu koje nije napuštalo naslonjač.

Čovekov život je duhovna i večna pojava. Čovek nikada ne stari, jer ni život nikada ne stari. Život se obnavlja, on je neuništiv, večan i predstavlja jedinu čovekovu realnost.

Ono što ljudi nazivaju smrću, samo je put u drugu dimenziju života.

„Čovek je mlad onoliko koliko misli da je mlad“

Nikada ne napuštajte posao rečima: „Povlačim se, ostario/la sam, sa mnom je gotovo“. To znači kraj, smrt, beznađe. Neki među nama ostare već sa 30 godina, dok su drugi mladi i u osamdesetoj.

Misao sa svoje strane uslovljava podsvest. Ukoliko je plemenita, lepa i pozitivna, podsvest će se postarati da ostanete tako mladi bez obzira na protok vremena.

Čovekovo telo s godinama usporava kretanje, ali mu je svest sve aktivnija, snažnija, življa, brža jer se nadahnjuje sa izvora podsvesti. Um nikada ne stari.

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

SAŽETE ČINJENICE

 • Strpljenje, ljubaznost, ljubav, radost, dobra volja, sreća, mudrost i razumevanje, jesu osobine koje nikada ne stare. Negujte ih i ostaćete mladi duhom i telom.
 • Um se ne može videti, ali ipak postoji. Duh se takođe ne može videti, ali isto tako postoji. Ni život se ne može videti, ali vrlo dobro znate da ste živi.
 • Čovek ostari kada prestane da sanja i izgubi zanimanje za život.
 • Potrebni ste. Mnogi veliki filozofi, slikari, pisci, naučnici, postigli su svoje najvrednije rezultate u doba preko osadmeset godina.

Čovek je dete večnog života koji nema kraja. Čovek je sin Večnosti. Čovek je čudesno biće!

__

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY

__

Citati iz knjige: “MOĆ PODSVESTI”  
Autor: Joseph Murphy
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

Citati iz Knjiga: Moć podsvesti - Autor Joseph Murphy

CITATI IZ KNJIGE – MOĆ PODSVESTI – JOSEPH MURPHY