CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – PRIČA O PROSVETLJENJU – DIPAK ČOPRA

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – PRIČA O PROSVETLJENJU – DIPAK ČOPRA

__

NAPOMENA AUTORA

Buda nikad nije pomenuo čuda, niti bogove. Zadržao je pogled pun sumnje, kada je o njima reč.

Nije pokazao nikakvo interesovanje za iznošenje činjenica o svojoj ličnosti.

Ni u jednoj od svojih mnogobrojnih beseda ne pominje svoju porodicu, niti podatke o svom životu.

Za razliku od Isusa Hrista u Novom zavetu, sigurno je da Buda sebe ne posmatra kao božanstvo. Umesto toga, posmatra sebe kao „probuđenog“, što upravo i znači reč Buda.

U svim fazama svog života – princ Sidarta, monah Guatama i Buda Saosećajni – bio je smrtnik kao vi ili ja, a ipak je doživeo prosvetljenje i uzdignut je u rang besmrtnog.

Sidarta (ime Budino) znači Onaj koji je ispunio sve želje.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK

I DEO – CITATI

NAJBOLJI CITATI IZ KNJIGE 

Ko god vidi mene, vidi moje učenje. – Buda

Demonima je kuknjava isto što i smrtnicima muzika.

Smrt u jednom svetu označava rođenje u drugom.

Ako držite krhko jaje i ako se plašite da ga ne ispustite, ne plašite se jajeta, već posledica.

Svi poštuju Bogove, ali nisu svi srećni.

Malo ko može odoleti tajanstvenosti, to je naročito teško onima koji se nađu u njenom središtu.

Ono što je um napravio samo um može da uništi.

Umirite se i spoznajte svoju dušu. Potražite je. Kad je nađete, čuvajte je, zato što je duša vrednija od zlata.

Pusti ih da te mrze ili da te vole. Sve je to gubljenje vremena.

Smrt nikad neće biti pobeđena dok ne postane nestvarna.

Nepreduzimanje nije stanje pasivnosti, već stanje otvorenosti za sve mogućnosti.

Promena svesti zahteva vreme. To je evolucija, a ne revolucija.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK

II DEO – GUATAMA MONAH

NAJBOLJI DELOVI IZ KNJIGE

PRVO ISKUSTVO – PRVA LEKCIJA

Kao što piše u svetim spisima, um je kao kočijaš u bekstvu – vozač nikad ne prestaje da tera konje. Ipak, glas u kočijaševoj glavi šapuće: „Molim te, stani.“ Isprva i vozač i svi ostali zanemaruju glas.

Veoma je blag; nikad ne insistira. Vremenom, ipak, glas uspeva da nam nametne poslušnost – vozač i konji zaustavljaju divlji galop. Usporavaju malo-pomalo dok se um ne umiri. Tako je Sidarta naučio osnovnu lekciju – sve što trči, može i da stoji.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

DRUGO ISKUSTVO – ĆUTNJA

„Možete li da me podučavate?“ – Upitao je Guatama, grabeći priliku preko nego što se starac ponovo povuče u svoj duboki samadi.Zakasnio je. Monah je zažmurio, a sunce je ubrzo zašlo. Guatama se ispružio na zemlji ne znajući da li je uopšte napredovao. Izgleda da ipak jeste. Kad je sledećeg jutra otvorio oči, starac mu je stajao iznad glave.

„Možda“, rekao je.

Guatama je skočio na noge. „Šta treba da radim?“

„Da ćutiš.“

Isposnik se vratio na svoje mesto pod zaklonom i nastavio da meditira. Guatama je posumnjao da starac neće otvoriti oči u naredna tri dana. Prošla su četiri dana. Ipak, novi učenik nije se dosađivao.

Postepeno, ispunilo ga je učiteljevo prisustvo. To se desilo neprimetno. Guatamina obaveza bila je da meditira sa učiteljem. Podržavanje gurua jeste osnovni zadatak učenika – jede kad učitelj jede, spava kad guru spava, sluša kad guru priča. Pa ipak, najbolji učitelji podučavali su u potpunoj tišini.

Kad god bi zažmurio, desilo bi se nešto novo. Našao je spokoj, kao i pre, ali sada je bio energičan i živ, kao da je u njemu pluštala iskričava bela svetlost. Taj prijatan osećaj omogućavao mu je da bez ikakvog napora satima sedi u položaju za meditaciju…

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

TREĆE ISKUSTVO – GUATAMIN ODGOVOR NA PITANJE

Umesto da ga pozdravi, Alara mu je postavio pitanje: Stranče, ako u svetim spisima piše da izbegavam nasilje, je li dovoljno da prođem pored ljudi koji se tuku, a da se ne umešam?“

Guatama, spreman da se baci pred noge učitelju i da moli za zadatak, našao se zatečen. Otvorio je usta da kaže: Reci mi odgovor, mudri učitelju, ali umesto toga, rekao je: „Samo izbegavanje nasilja svedoči o vrlini, ali veća je vrlina pomoći da se borba završi i dovesti sukobljene strane u stanje mira.“

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

ČETVRTO ISKUSTVO – VIŠE I NIŽE BIĆE

Guatama se bacio na proučavanje Veda, drevnih spisa za koje Alara kaže da su svetinje. Svaka osoba ima dva bića – niže biće, od krvi i mesa, vezano za privid materijalnog sveta.

I više biće, večno i nerođeno, koje se ne vezuje ni za šta. Niže biće čezne za zadovoljstvima, a više biće zna samo za blaženstvo.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

PETO ISKUSTVO – MRŽNJA I BLAŽENSTVO

„Pusti ih da te mrze ili da te vole. Sve je to gubljenje vremena“, nezainteresovano je rekao Udaka. Guatama mu je poverovao. Odrastao je u svetu koji su potresale daleko strašnije nesuglasice od beznačajne zavisti u Ašramu.

„Ako me neki monah mrzi“, pitao je Guatama učitelja, „zašto ne vidi da ga to odvlači od njegove svrhe?“

 • „Možda će i videti. Duša bi mu mogla poslati poruku“, odgovorio je Udaka.

„Ali ne uvek? Mogao bi me dugo mrzeti?“

 • „Da.“

Guatama se uznemirio. „Ako je duša punja ljubavi, zašto mu odmah ne kaže da me ne mrzi? Zašto se povlači?“

 • „Tražiš od mene da budem mudriji od duše“, uzvratio je Udaka, s prizvukom nervoze u glasu. „Ne budi takav pametnjaković. Nikad nisam vide da je neko sebi obezbedio blaženstvo razmišljanjem.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

ŠESTO ISKUSTVO – KARMA

„Pre nego što se rastanemo, hoću da shvatiš nešto“, počeo je. „Odrastao sam u palati, ali sam živeo kao zatvorenik. Imao sam samo jednog prijatelja. Provodio sam sate u samoći ili slugama. Najviše sam se divio tkačima svile.

Bila je tu jedna starica, grbava i gotovo sleta, koja je radila nešto što nikako nisam mogao da shvatim. Ako bi se desilo da konac pukne, ona bi oparala sve što je bilo na razboju i počela da bi ispočetka. Pitao sam je zašto uništava nedelju dana rada zbog jednog konca.

Odgovorila mi je samo: „Karma.“

Karma održava ravnotežu između dobra i zla. Karma je božanski zakon. Kada se neko ogluši o taj zakon, makar i nesvesno, više nikad neće biti isto. Jedan prekinut konac menja celu šaru, jedno loše delo menja sudbinu.“

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

SEDMO ISKUSTVO – BUDITE MUDRI

„Reci nam svoj način“, umešao se jedan od mlađih monaha.

„Na putu sam sreo jednog starog sanjasina po imenu Ganaka. Rekao mi je nešto važno. Neka ti svet bude učitelj. U početku nisam razumeo šta je time hteo da kaže, ali sad razumem.

Svako iskustvo koje me drži u zamci jeste ovozemaljsko. Svet nas zavodi na stranputicu i teško nam je da razlučimo šta je stvarno. Ovaj svet je samo želja, a svaka želja tera me da jurim za njom. Zašto? Zato što verujem da je stvarna. Želje su fantomi koje prikrivaju nakaženo lice smrti. Budite mudri. Neverujte ni u šta.“

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

III DEO – BUDA

SVE SE MENJA

„Kako da vidim sebe kao celinu?“ pitao je Kondana. „Kad ti kažem ja, to znači da odvajam sebe od ostalih. Imam samo jedno telo i jedan um, onaj sa kojim sam rođen.“

„Pogledaj šumu“, odgovorio je Buda. „Svakog dana prolazimo kroz tu šumu i verujemo da je to ista šuma, ali nijedan list nije u toj šumi od juče. Svaka čestica tla, svaka biljka i životinja neprekidno se menjaju.

Ne možeš biti prosvetljen ako sebe posmatraš kao odvojeno biće jer ta osoba je već nestala, zajedno sa svime što je bilo juče.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

BUĐENJE

„Ako je priroda probuđena gde god nam pogled padne, onda i ljudska bića zaslužuju isto. Buđenje ne treba da bude borba.

„Ti si se borio“, prekinuo ga je Asađi.

„Jesam. Što sam se više borio, teže mi je bilo da se probudim. Pretvorio sam svoje telo i um u neprijatelje. Na tom putu leži samo smrt i ništa drugo. Dokle god ti je telo neprijatelj, vezan si za njega i telo nemam drugog izbora nego da umre. Smrt nikad neće biti pobeđena dok ne postane nestvarna.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

RAZGOVOR IZMEĐU VAPE I BUDE

Jedan od njih nikad nije govorio. Zvao se Vapa. Činilo se da je najsumnjičaviji kad je u pitanju Guatamino vraćanje u život. Kad ga je Buda odveo na stranu i rekao mu da će uskoro postati prosvetljen, Vapa je tu vest pozdravio nevericom.

„Kad bi to bilo tačno, osetio bih nešto, a ja ne osećam ništa“, rekao je.

 • „Kad iskopaš bunar, nema znaka da si u blizini vode sve dok ne dođeš do nje, vidiš samo mulj i kamenje koje treba da ukloniš. Očistio si mnogo mulja i uskoro će poteći čista voda“, rekao mu je Buda.

Umesto da poveruje, Vapa se bacio na zemlju plačući i hvatajući Budu za stopala.

„To se nikad neće desiti“, žalio se, „nemoj mi davati lažnu nadu.“

 • „Ne nudim ti nadu“, nastavio je Buda. „Karma te je dovela meni, zajedno sa ostalom četvoricom. Vidim da ćeš uskoro biti probuđen.“

„Zašto onda imam toliko nečistih misli?“, upitao je Vapa koji je bio prek i sklon izlivima besa.

 • „Ne veruj svojim mislima. One ti neće doneti prosvetljenje.

„Krao sam hranu kad sam bio gladan. Nekada sam krao novac od svoje braće i odlazio ženama“, dodao je Vapa.

 • „Ne veruj svojim postupcima. Oni pripadaju telu“; odgovorio je Buda. „Telo te neće dovesti do prosvetljenja.“

Vapa je i dalje očajavao, a izraz lica bio mu je sve grublji što je duže razgovarao sa Budom. „Treba da odem odavde. Rekao si da nema borbe između dobra i zla, ali ja je osećam u sebi. Osećam tvoju dobrotu i zbog toga mi je još gore.“

Vapina agonija bila je toliko iskrena da se Buda našao pred iskušenjem. Mogao je da pruži ruku i da jednim dodirom skine Vapi svu grižu savesti s leđa. Usrećiti nekoga nije isdto što i osloboditi ga, a Buda je znao da ne može dotaći svakog čoveka na svetu.

 • „Vidim da u tebi besni rat, Vapa. Moraš mi verovati ako ti kažem da nikad nećeš pobediti“.

Vapa je oborio glavu. „Znam to. Je l’to znači da moram otići?“

 • „Ne, pogrešno si me razumeo. Niko nikad nije dobio taj rat. Dobro prkosi zlu kao što letnje sunce prkosi zimskoj hladnoj noći, kao što svetlost prkosi tami. Dobro i zlo delopvi su večnog plana prirode.“

„Ali ti si pobedio. Ti si dobar; osećam to“, rekao je Vapa.

 • „Osećaš biće koje je u meni. I ti ga imaš“, rekao je Buda. „Nisam pobedio zlo, niti prihvatio dobro. Nepristrasan sam.“

„Kako?“

 • „Nije bilo teško. Kad sam priznao sebi da nikad neću postati savršeno dobar, niti slobodan od greha, nešto se promenilo u meni. Više me nije ometao rat, pa sam mogao da usmerim pažnju na nešto drugo. Izašao sam iz svog tela i video ko sam zaista. Nisam ratnik. Nisam zarobljenik želja. To odlazi i dolazi. Zapitao sam se: Ko posmatra rat? Kome se vraćam kad nestane bol i kad nestane zadovoljstvo? Ko je zadovoljan samim tom što postoji? I ti si osetio zadovoljstvo isključivo zbog svog postojanja. Otvori oči i pridruži mi se u slobodi.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

STRAH

Monasi su imali pune ruke posla pokušavajući da zadrže konja koji je namirisao smrt.

Više puta Buda je morao da zastane i zagleda se životinji pravo u oči. „Ubediću ga da nema razloga za strah samo ako mu pokažem da se ne bojim. U tom pogledu životinje su mudrije od nas. Ako ne osete mir, neće ih zavarati miroljubive reči.“

Monasi su znali da Buda ne priča samo da ne bi ćutao. Svaka njegova reč bila je posvećena svedočenju o istini.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

VERA

„Sad je trenutak za veru, kad izgleda kao da ništa ne funkcioniše“, izgovorio je Buda krenuvši prema borcima koji su se udaljavali. „Nemojte propovedati veru onako kako se ona obično propoveda – da biste ućutkali ljude i zabranili im da misle svojom glavom. Takva vera je sleša, a samim tim i beskorisna. Pozivajte se na veru samo kad um odustane od svega.“

SMRT

„Smrt nije suština“, rekao je Buda. „Dok god si uhvaćen u mrežu karme, smrt dolazi sa rođenjem. Nerazdvojni su. Nađi deo sebe koji se ne rađa. Tada ćeš biti slobodan i od života i od smrti.“

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

EPILOG

BUDINA UČENJA

Sva njegova podučavanja logično proističu iz Prve plemenite istine, koja je istovremeno i prva Budina rečenica upućena petorici monaha, nakon što je doživeo prosvetljenje. Život se sastoji od patnje. Sledeća tri učenja više liče na savremenu psihoterapiju nego na konvencionalnu religiju:

PRVA PLEMENITA ISTINA: Život se sastoji od patnje

DRUGA PLEMENITA ISTINA: Patnja ima uzrok koji se može spoznati

TREĆA PLEMENITA ISTINA: Patnja se može okončati

ČETVRTA PLEMENITA ISTINA: Put do okončanja patnje sastoji se od osam delova

Zahvaljujući decenijama Budinog podučavanja, armije učenika potpuno posvećenih budističkom putu prešle su Himalaje i stigle do svakog mesta gde je sandala mogla kročiti. Spisak zemalja koje su pretrpele revoluciju zahvaljujući asketama lutalicama je zapanjujuće veliki, a među njima su: Tibet, Nepal, Kina, Japan, Koreja, Šri Lanka, Tajland, Kambodža, Burma, Vijetnam, zatim veliki delovi Malezije i Indonezije.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

Zašto su ljudi tako spremno dočekali novo učenje?

Zato što se Prva plemenita istina nije mogla poreći. Ljudi su svesni toga da pate.

Umesto da im pokažu izlaz iz patnje, stare religije pružale su im surogate u obliku dogmi, molitvi, rituala i sličnog. U svom najjednostavnijem obliku, budizam je ušetao pravo u selo i poručio: „Evo osam elemenata koji će vam pokazati kako da osetite mir, umesto patnje.“

Osmostruki put traži da svaka osoba promeni način funkcionisanja svog uma tako što će se osloboditi svega pogrešnog, neefikasnog i sujevernog i zameniti te prevaziđene navike jasnoćom koja se sve više izoštrava.

Proces buđenja koji je Buda doživeo za jednu noć izložena je kao program za ceo život.

 • Ispravno razumevanje ili pogled;
 • Ispravna namera;
 • Ispravan govor;
 • Ispravno delovanje;
 • Ispravno življenje;
 • Ispravan trud;
 • Ispravna svest;
 • Ispravna koncentracija.

Otkrio sam tri činioca, poznata kao tri pečata darme ili, rečeno jednostavnim jezikom – tri osnovne činjenice o biću. Sadrže univerzalnost koja se proteže daleko izvan granica religije.

 1. DUKA

Život je nezadovoljavajući. Užitak u fizičkom svetu je prolazan. Patnja neizbežno sledi.

Zbog toga, ništa što doživimo ne može biti duboko zadovoljavajuće. Nema spokoja u promeni.

 1. ANIKA

Ništa nije trajno. Svako iskustvo nestaje u promeni.

Uzroci i posledice su beskrajne i zbunjujuće. Zato niko ne može da nađe jasnoću niti postojanost.

 1. ANATA

Odvojeno biće je nepouzdano i nestvarno. Koristimo reči kao što su duša i ličnostda bismo označili nešto što je prolazno i neuhvatljivo.

Pokušaji da ostvarimo svoje biće beskrajni su i osuđeni na večiti neuspeh. Zato tražimo sigurnost u iluziji.

REČ ILUZIJA

Reč iluzijaima mnogo značenja, a neka su vrlo primamljiva.

Na primer, iluzija da će zaljubljenost zauvek trajati. Iluzija da nikad nećete umreti. Iluzija da je neznanje blaženstvo. Buda je u tim mamcima video opasnost. Retko je govorio grubo, ali lako mogu da ga zamislim kako raspršuje zablude – ljubav prestaje, svi umiru, neznanje je glupost.

Da se zaustavio samo na tome, Buda bi bio dosadni moralista.

Njegova definicija iluzije toliko je široka da ledi krv u žilama. Sve što se može videti, čuti ili dodirnuti je iluzija. Sve što smatrate trajnim je nestvarno.

Ostavlja li nam ta definicija išta slobodno od čvrstog stiska iluzije? Ne.

Buda nas uverava da će nam se stvarnost sama otkriti kad promenimo svoju svest i kad se oporavimo od početnog šoka. Neće to biti stvar. Niti osećaj. Čak ni šapat misli.

Stvarnost je ono što jeste. Temelj egzistencije. Izvor iz kojeg se projektuje sve ostalo.

Sve što um može da smisli jeste nestvarno.

Najjednostavnijim rečima, budizam menja svet bezbrojnih projekcija za postojanje. Za slobodu, koja je toliko sveobuhvatna da ne mora razmišljati o slobodi, niti joj izgovarati ime.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

PRAKTIČNI VODIČ ZA BUDIZAM

Biće postiže svoj cilj tako što prestaje da bude biće ?!

Postoje tri načina. Ovde je naveden samo treći.

Otvorite srce za poruke o nebiću.  Radite sve što je u vašoj moći da biste prekinuli veze koje vas drže u iluziji da ste odvojeno biće.

Cilj vam je da se odšunjate iz materijalnog sveta čak i ako vam je telo i dalje u tom svetu.

Obični ljudi svakog dana rade nešto, ali u srcu treba da usmeravate pažnju na nepreduzimanje, kako to budisti nazivaju.

Nepreduzimanje nije stanje pasivnosti, već stanje otvorenosti za sve mogućnosti.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

Ako vežbam nepreduzimanje, šta ću stvarno uraditi ?!

Treći način suočava se sa najtajanstvenijom Budinom stranom.

Kako da se oslobodite odvojenog bića kad znate samo za to biće?

Proces zvuči zastrašujuće jer nema garancije. Kad dostignete, „smrt ega“, kako se često naziva, šta će ostati?

Možete postati prosvetljeni ili prazni, pasivni, bez bića, bez interesa, bez želja.

Smatra se da je put budista previše strog, jer se od vas traži da preispitate sve za šta ste smatrali da vam to pomaže u napredovanju – novac, imetak, status, postignuća – i da to posmatrate kao izvor patnje.

Na primer, posedovanje novca ne prouzrokuje patnju, samo po sebi, ali vas vezuje za iluziju tako što vam zaklanja iz vida činjenicu da postoji i drugi način života koji je stvaran. Novac, imetak i status čine točak koji stvara želju za željom.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

Znači prosvetljenje je isto što i odsustvo svih želja ?

Morate shvatiti da je stanje bez želja pozitivno i da predstavlja ispunjenje.

Kad muzičar svira na sceni, nalazi se u stanju bez želja jer se oseća ispunjeno. Kad uživate u divnom obroku, glad vam je zadovoljena.

Buda nas uči da postoji stanje, poznato kao nirvana, gde su želje nebitne. Sve što želja pokušava da postigne već postoji u nirvani.

Ne morate juriti za željama u beskorisnoj potrazi za okončanjem patnje. Idite pravo do izvora bića koje nije ni pun, ni prazan. Samo postoji.

Šta je nebiće ?

To je ono što od vas ostaje kad se oslobodite svega što vas vezuje.

Nebiće je prirodno; ukorenjeno je u svakodnevno iskustvo.

Kad se probudite ujutru, nebiće je trenutak pre nego što vam padne na pamet šta sve treba da uradite tog dana. U tom času vi postojite bez bića.

Ne razmišljate o svom imenu ili o svom bankovnom računu; ne ramzišljate čak ni o svom supružniku, niti o deci. Jednostavno, postojite.

Prosvetljenje produžava to stanje i produbljuje ga. Nikad više ne morate da se opterećujete pokušavajući da zapamtite ko ste.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

Mislite, jednostavno prestanem da razmišljam ?

Promena svesti zahteva vreme. To je evolucija, a ne revolucija.

Svi smo u iskušenju da biramo između A i B. Dualnost nas zavarava da je važno samo doneti dobre i izbeći loše odluke.

Buda se ne slaže – kaže da je jedino važno izbeći dualnost i da nećete uspeti u tome sve dok se ukopavate u igru „A ili „. Stvarnost nije ni A ni B.

Stvarnost je i jedno i drugo, a istovremeno nijedno od ta dva. Svest vam pomaže da ne smetnete tu činjenicu s uma.

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA

Kakvu mi prednost donosi to stanje, pod pretpostavkom da uložim vreme i trud da ga dosegnem ?

Budizam živi i razvija se širom sveta, jer je toliko otvoren.

Ne morate da se povinujete pravilima, da obožavate boga, niti da se klanjate bogovima. Ne morate čak ni da budete duhovni.

Samo treba da zavirite u sebe i poželite da postanete prozračni, da se probudite i postanete celoviti.

Budizam računa na to da svako ima bar tračak te motivacije. Svest i meditacija čine osnovu budističke prakse – iako ih svaka sekta i svaki učitelj izvrće na svoj način. Zazen, stil budističke meditaciej koji se praktikuje u Japanu, nije isto kao vipasana meditacija u južnoj Aziji.

Na kraju, budizam je uradi samprojekat i u tome se krije odgovor na pitanje zašto je toliko privlačan savremenom svetu. Zar se, na kraju krajeva, ne koncentrišemo svi na ličnu patnju i sudbinu pojedinaca?

Buda za polazište nije ni tražio ništa drugo, a za odredište je obećao večnost.

__

Citati iz knjige: “BUDA“ – Priča o prosvetljenju
Autor: Deepak Chopra
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

Citati iz knjige knjiga - Buda - Deepak Chopra - Dipak Čopra.jpg

CITATI IZ KNJIGE – BUDA – DEEPAK CHOPRA – DIPAK ČOPRA