PETAR GARJAJEV – PRESS CONFERENCE & SEMINAR / BEOGRAD

PETAR GARJAJEV – PRESS CONFERENCE & SEMINAR / BEOGRAD

____

Dana (19.10.2018) održana je press konferencija u Ruskom domu u Beogradu, a u nedelju (21.10.) održan je seminar.

Petar Garjajev, doktor biologije, akademik Medicinsko-tehničke akademije Rusije, Predsjednik Instituta za kvantnu genetiku, naučni direktor Wave Genetics Inc. (Kanada , Rusija), osnivač “Talasne genetike” prvi put je došao u Beograd upravo danas. Veliki broj i novinara i drugih dočekalo   je Garjajeva u Ruskom domu sa mnogo pitanja i mnogo znatiželje i mnogo radoznalosti o njegovim eksperimentima, njegovim pronalascima, metodama…

PETAR GARJAJEV – PRESS CONFERENCE & SEMINAR / BEOGRAD

Predavanje je bilo veoma interesantno i neobično, a koliko ljudi poštuju i prate rad doktora Garjajeva, pokazao je odziv, koji je bio takav i toliki, da nisu mogli svi ljudi ući u salu koja raspolaže sa 200 mesta. Upravo zbog toga, organizovano je još jedno predavanje, u utorak (23.10.) u Međunarodnom centru za istraživanje nasleđa Nikole Tesle (MCINNT).

Organizator seminara: Međunarodni centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle

Photo by: @leonbijelic

GALERIJA sa press conference

SEMINAR

Uspeo je preneti informacije o njegovim istraživanjima, iskustvima, pronalascima, otkrićima i eksperimentima koji su pomogli i pomažu hiljadama bolesnih ljudi, posebno su interesantna ona iscelenja ljudi koji su imali dijagnozu “neizlečive bolesti”… Predavanje je održano u Hotelu Moskva, predivnom hotelu koji je uspeo sve lepo posetioce ugostiti.

PETAR GARJAJEV – PRESS CONFERENCE & SEMINAR / BEOGRAD

Na ovom nesvakidašnjem događaju i svakako jednom neobičnom predavanju koje smo imali priliku posjetiti možemo zahvaliti osnivaču Međunarodnog centra za istraživanje nasleđa Nikole Tesle (MCINNT), Milki Kresoji i ostalim su-osnivačima, Spasoju Vlajiću, Goranu Marjanoviću i drugim kolegama i prijateljima.

Photo by: @leonbijelic

GALERIJA sa seminara

TALASNA GENETIKA

Talasna genetika daje mogućnost čovječanstvu da još jednom preispita hipotezu o nastanku života na Zemlji, a to znači još se više približi, odgonetanju glavne tajne Univerzuma. Možda stojimo na pragu velikih otkrića, koja mogu izmijeniti život Ijudi. Upravljajući genomom, može se odnijeti pobjeda nad svim bolestima takvim kao što su: rak, dijabetes, tuberkoloza i AIDS. Ispostavilo se da je moguće podmlađivanje organa bez hirurške intervencije, produžetak života po želji, tako tvrde pristalice talasne genetike. Za čovječanstvo, po njihovom mišIjenju, otkrivaju se fantastične perspektive.

PETAR GARJAJEV – PRESS CONFERENCE & SEMINAR / BEOGRAD

GARJAJEV TVRDI da postoji samo jedno objašnjenje, a to je da se zapis informacije dešava na talasnom nivou, elektromagnetnim i zvučnim emisijama. Na tom principu osnovao je novi naučni pravac, „talasnu genetiku“. Pretpostavku je dokazao eksperimentima. „Ispostavilo se da je naš molekul DNK antena, jer sadrži atome metala koji služe kao neka vrsta antene usmerene prema kosmosu, odakle primaju neke upravljačke kosmičke informacije“, tvrdi akademik Garjajev. „Molekul DNK u vodenom rastvoru ima kontinuiran zvuk, on emituje neki zvuk. On proizvodi složenu melodiju sa muzičkim izrazima koji se ponavljaju. Dobro zvuči, melodija je interesantna i to je sam po sebi zanimljiv fenomen. Ali, kada sam ga ozračio ultrazvukom, umesto složene melodije ostala je samo jedna usamljena nota“.

PETAR GARJAJEV – PRESS CONFERENCE & SEMINAR / BEOGRAD