WHITE RUBIN PACKAGE 

x1 – 30 x 60 cm – Circa 100 photos
x2 – 20 x 40 cm – Circa 80 photos
+ 7 framed photos
All from the photo = 444 €

BIJELI RUBIN PAKET

x1 – 30 x 60 cm – Oko 100 fotografija
x2 – 20 x 40 cm – Oko 80 fotografija
+ 7 uramljenih fotografija
Sve sa fotografije = 444 €

FORMATS AND PRICES

Photo Books:
30 x 60 cm with circa 60 photos = 200 €
20 x 40 with circa 30 photos = 150 €
Framed photos:
20 x 30 = 20 €
15 x 21 = 15 €
13 x 18 = 10 €
10 x 15 = 5 €

FORMATI I CIJENE

Foto knjige
30 x 60 cm sa oko 60 fotografija = 200 €
20 x 40 sa oko 30 fotografija = 150 €
Uramljene fotografije:
20 x 30 = 20 €
15 x 21 = 15 €
13 x 18 = 10 €
10 x 15 = 5 €