ELITE PREMIUM

Broj stranica: 50-200
PDF katalog: Ovdje

FORMATI I CIJENE

Mini Premium: 30 x 21 cm sa 100-150 fotografija = 150 – 300 €
Premium: 42 x 30 cm sa 150-200 fotografija = 200 – 400 €

LUXUS RUBIN

Broj stranica: 40-60
PDF katalog: Ovdje

FORMATI I CIJENE

Rubin: 30 x 30 cm sa 60-100 fotografija = 200 – 400 €