Zahvaljujući svojoj političkoj stabilnosti i svom održivom ekonomskom razvoju, Maroko je osigurao vodeću poziciju kao najatraktivnije mesto na afričkom kontinentu u 2017. Godini, a s obzirom na svoja postignuća u smislu dobrog državnog rukovođenja, ekonomske diversifikacije, infrastrukture, poslovanja i održivog ljudskog razvoja.

Ove godine, Maroko i Srbija proslavljaju 60 godina dugotrajnog prijateljstva i raduju se ispunjenju svojih zajedničkih ambicija.

_

Thanks to its political stability and its sustainable economic development, Morocco has secured a leading position as the most attractive place on the African continent in 2017, in the light of its achievements in terms of good state leadership, economic diversification, infrastructure, business and sustainable human development.

This year, Morocco and Serbia celebrate 60 years of long-lasting friendship and look forward to achieving their common ambitions.

G A L L E R Y