VINČA – ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE I MUZEJ

VINČA – ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE I MUZEJ

__

Nеpunih 15 km istоčnо оd cеntrа Bеоgrаdа, nа dеsnој оbаli Dunаvа, nаlаzi sе аrhеоlоški lоkаlitеt Bеlо brdо u Vinči, nа kоmе је оtkrivеnо јеdnо оd nајvеćih prаistоriјskih nаsеlја u Еvrоpi. Procenjuje se da je naselje nastalo negde oko 7000. godina pre nove ere.

Јоš 1908. gоdinе prоf. М. М. Vаsić, prvi škоlоvаni аrhеоlоg u Srbiјi, zаpоčео је аrhеоlоškа iskоpаvаnjа kоја su, sа prеkidimа, trајаlа dо 1934. gоdinе.

Istrаživаnjа su оbnоvlјеnа tеk 1978. gоdinе, i tо ispitivаnjеm nаlаzа iz mеtаlnоg dоbа i srеdnjеg vеkа, а оd 1982. pоsеbnа pаžnjа pоnоvо sе pоsvеćuје nеоlitskim slојеvimа.

GALLERY

Wait 10 seconds if the photos are not loaded yet – Thank you
Photo by ? @leonbijelic

Nalazi sa ovih iskopavanja čuvaju se u Narodnom muzeju u Beogradu, a manji deo u Arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta u Beogradu

Arheološki nalazi iz Vinče i drugih neolitskih nalazišta u ovom delu evrope promenili su naš pogled na praistorijskog čoveka.

Ostaci otkopanih naselja govore o razvijenoj kulturi stanovanja i civilizacijskom napretku.

__

Bogato nalazište

Otkriveno je obilјe arheološkog materijala, kao što su: ostaci kuća, keramičke posude, antropomorfne i zoomorfne figurine, kameno oruđe i oružje.

Na osnovu brojnih i raznovrsnih predmeta, kao i ostataka arhitekture i korišćenih sirovina, može se pouzdano rekonstruisati cela istorija Vinče, odnosno materijalna i duhovna kultura brojnih generacija koje su u njoj živele, koje u umetničkom domenu nisu imale premca u tadašnjoj Evropi.

Vinčanska kultura je bila tehnološki najnaprednija praistorijska kultura u svetu.

Civilizacija: VINČA - ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE I MUZEJ - FOTOGRAFIJE RADIO LEON BIJELIC - Fotograf - Srbija, Beograd

Radno vreme

Civilizacija: VINČA - ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE I MUZEJ - FOTOGRAFIJE RADIO LEON BIJELIC - Fotograf - Srbija, Beograd

Cena ulaznica je: 200 dinara, a đaći, studenti, penzioneri i nezaposleni plaćajau 100 dinara.

__

Ne propustite

Vinča je poznata i po manastiru Vavedenje iz 15. veka, a ne propustite priliku da posetite i manastir Rakovica koji se nalazi na svega 19 kilometara od Vinče u beogradskom naselju Rakovica.

U ovom manastiru sahranjen je jedan od vođa Prvog srpskog ustanka Vasa Čarapić kao i patrijarh Pavle.

VIDEO

Ako želite saznati više informacija pogledajte intervju Dragana Jankovića

Dr Goran Šarić o Vinčanskoj kulturi, o Srbima, o Tesli…