CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

UVOD

Baš sa mesta na kome stojimo, Krićanin Dominikos Teotokopulus, zvani El Greko, slikao je srednjovjekovni Toledo. Lik grada, pojednostavljen do simboličkog izraza i dignut u svet tajne, javlja se kao ključ njegovog neponovljivog dela.

El Grekova tajna povezuje čudesnu spiralu sa zlatnim presekom i brojem pet, koji je za drevne pitagorejce ključ upravljanja nad sudbinom. Zvezdasti petougao bio je tajna propusnica i vrhovni simbol njihovog bratstva.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber) ili +381628138907 (viber)

LET KOPLJA SUDBINE

Iz tašne je izvadio neku sliku u boji. Prepoznao sam genetski lanac DNK, između čijih se navoja protezao plavičasto obojeni stub sa strelicom na vrhu.

 • Pored svoje organske građe – nastavio je Aleksej, genetski lanac ima i svoj energetski stub. Na njega se može delovati i tako menjati genetski zapis o telesnoj građi. Recimo, oblik lica, boja očiju ili rad srca.

Naučnici su utvrdili da se te promene postižu pomoću tona i fotona, zvuka i svetlosti – znači, na isti način na koji su to činili i drevni Etrurci i na osnovu svoje tajne nauke.

Nego,  šta misliš da li se oko nas nalaze nevidljiva bića koja primetimo samo u posebnim prilikama?

 • Odgovor je složen. Pokušaću da ga pojednostavim.

Naša čula su prilagođena predstavi o jednosmernom protoku vremena. U nizu su poređani prošlost, sadašnjost i budućnost. Ali, neka bića koja žive samo u vremenu previše su tanana za naš prostor.

Zbog toga su za telesni vid rasplinuta u vremenu i nedostižna opsegu naših čula. Vidimo nemo koprenu koja nas deli od paralelnog sveta i zaustasvljenog vremena.

 • Znam nešto o tome. Nikola Tesla je javno govorio da u tom tananom svetu ima poznanike i prijatelje. Tesla je tvrdio da im se često vraćao, razgovarao sa njima…

Kao snažan simbol, Koplje sudbine, kojim je na raspeću proboden Isus, ima mističnu moć da misao uzdigne iznad prolaznog, ograničenog i očiglednog.

U tom stanju svesti čovek jasnije sagledava svoje mesto u prirodnom poretku. On otkriva tanane znake koji ga povezuju sa nevidljivom matricom života i saznaje zadatke za koje je predodređen da ih ispuni.

Kroz te zadatke čovek uviđa smisao svog postojanja i razume dalekosežnu svrhu života. Sa tom punoćom znanja o sebi on postaje slobodno i srećno biće.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

FORMULA ZA OSTVARENJE ŽELJA

Kod čoveka postoje četiri telesna sistema upravljanja, a svest je peti i poslednji sistem.

Upravljanje se razvija ovim redom:

 1. Na ćelije deluju hormoni
 2. Na hormone, žlezde
 3. Na žlezde živci
 4. Na živce, moždane ćelije
 5. A rad moždanih ćelija pokreću osećaji kojima upravlja naša svest pobuđena slikama, rečima, mislima…

Da bi svešću uticali na telo, treba početi od mašte: zamišljam sebe smirenim, zdravim, radosnim. Zamišljam sebe kako rešavam velike zadatke. Tako pokrenute živčane struje i moždani talasi će učiniti da se želje lakše ostvare.

Svest je najveći naučni izazov našeg doba.

Saznanja o prirodi svesti daće odgovore na tvoje životne zadatke i na koji način vasiona usavršava samu sebe i koja je uloga ljudi u tome.

Telesnim čulima se zapaža spoljašnji svet, a duhovnim vidom stvarnost se posmatra iznutra.

Samim tim posmatranjem koje „oseća“ suštinu, mislima se utiče na događaje i poboljšava budućnost.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

ETRURSKA KULTURA

Za etrursku kulturu bi se nadasve moglo reći da je kultura knjige – pričao je gospodin Aldo.

Bogato znanje o svetu, znanje koje smo izgubili iz vida, Etrurci su ostavili u dragocenim knjigama.

Među njima se u rimskim izvorima pominju Knjiga obreda, Knjiga verskog učenja, Knjiga sudbine, Knjiga o zagrobnom životu i Knjiga o skupu čudesa.

Znanja skupljena u njima bila su osnova rimske kulture, preko nje i evropske civilizacije.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

O ČEMU GOVORE TE KNJIGE ?

To su opisi drevnog pogleda na svet, pogleda koji je usmerio evropsku misao.

Svako vreme ima svoje prednosti i nedostatke. Ranije su ljudi bili bliži prirodi doživljavajući je prisno, magijski i zbog toga su njene sile koristili na nejasan, rasplinut, neizvestan način.

Danas smo udaljeni od prirode, ali smo upoznali njene sile i koristimo ih u poznatim tehnologijama sa izvesnim učincima.

I pored toga, drevna znanja su u nekim oblastima ispred savremene nauke, posebno u primeni energije misli, svesti, uma. I zato je važno da ponovo razumemo etrurski jezik, tajnu nauku, magiju i pogled na svet.

To će pomoći da se spajanjem drevnog sa novim ostvare snovi etrurskih čarobnjaka o sveopštoj moći, moći koja će probuditi njihove uspavane gene i obnoviti prošlost na bolji, savršeniji način.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

LJUDI ZMAJEVI

Pružio mi je ruku – „Vulko. Zovu me i Mitar“

Dubok, prijatan glas utonuo je u tišinu koja je nastala. Činilo mi se da ga i dalje slušam i razumem šta govori. Bio je to osećaj nekog natčulnog zgusnuća, neke misaone energije koja me je povezivala sa njim. Slično iskustvo sam ponekad imao i sa Đurom, kad smo se razumevali i bez reči.

 • Vulko je pesnik i vajar iz okoline Višegrada, ali… Jesi li ti čuo za zmajevite ljude? – Iznenadio me je pukovnik Ljuba.
 • Ponešto.
 • E, pa Vulko je čovek – zmaj!

Očekivao sam da se pukovnik šali, a on je ozbiljno nastavio.

 • Vulko se bavi stvarima koje nas zanimaju. On mislima utiče na događaje, predviđa i stvara budućnost i u stanju je da istovremeno bude na različitim mestima, ali i u različitim vremenima.

Mada sam teorijski znao o čemu se radi, zbunjeno sam ćutao, još nepripremljen za suočavanje sa takvim pojavama.

 • Po tvojoj svetlosnoj i svesnoj formuli čovek može da izmesti svest iz tela i kao svesno energetsko biće bude na različitim mestima.
 • Da, ali to je samo teorija – oprezno sam potvrdio.
 • Vulko će ti pokazati kako se praktično postiže. On boravi u Italiji i Švajcarskoj, a povremeno će dolaziti i u Štutgart. Pomoći će ti u nekim stvarima.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

KOD DREVNOG KELTSKOG HRAMA

Na stablu poviše glave, gde je nameravao da sedne, belom kredom je obeležio krst čija je uspravna strana pratila njegovu kičmu. Na tri koraka od hrasta postavio je ogledalo u kome se videlo njegovo telo dok je sedeo.

 • Koja je svrha tog ogledala? – Zanimalo me je.

Kad se moj svesni energetski dvojnik vraća u zamrlo fizičko telo taj povratak ometaju razna astralna bića koja najčešće uzimaju nakazne, zastrašujuće oblike. Te onostrane spodobe, različite veličine i moći, prosto su načičkane na zamrlom telu i hoće da uđu u njega, ali same to ne mogu.

Tek ako mi uhvate pogled, one se pripiju uz moju svest i sa njom uđu u telo. Zato ih gledam u ogledalu, tada mi ništa ne mogu. Kad na osnovu ogledala odredim gde se nalaze, prekrštavam ih sa tri spojena prsta svoje astralne desnice. Jedno vreme se opiru, a onda polete kao izbačeni iz praćke i rasprše u početne bezoblične i bezopasne energije.

 • Ne razumem o čemu pričaš? Kakve veze ima ovo ogledalo pred nama sa onostarnim, astralnim svetom?

I nećeš razumeti dok sam ne budeš lično doživeo. Radi se o sledećem.

U svetu u kojem se kreće naš energetski dvojnik, sve stvari imaju svoj astralni otisak. Tako je i sa telom, sa ovim hrastom, sa ogledalom, sa svetlom i svim ostalim pojavama. U tom svetu sve se neprekidno menja: što pomisliš to i bude.

 

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

U ZAMKU GOSPODINA JIRGENA

Dobro je što se nauka vraća mističnom shvatanju zapisanom u prastaroj knjizi stvaranja, koju je, prema predanju, napisao patrijarh Avram hiljadu godina pre Mojsija.

 • I šta kaže knjiga stvaranja?

Kaže da postoji u jedinstvenom petodimenzionalnom svetu. Tri su u prostoru, četvrta u vremenu, a peta je duhovna dimenzija.

Uronjeni smo u petu dimenziju. Ona prolazi kroz nas i zajedno sa bestelesnim bićima koja u njoj žive, prožima naša srca, mozak i sve ćelije. Mi nismo sami.

Pustio sam da se java, mašta, sećanja i sve ostalo slegne u umu, a onda smireno zapisao:

„Sve što postoji talasne je prirode. Svaki naš atom, svaka ćelija i celo biće zrače u prostoru ono što je eneregetski otisak nas samih. Po holografskom gledištu „ja“ svakog čoveka, nošeno je najmanjom energijom koja postoji, energijom moždanih talasa, prožima celu prirodu, sve sdtvari, svaki atom, molekul, a i moždane ćelije drugih ljudi.“

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

SUSRET SA DREVNIMA

Kad je i u snu budna, svest je brža od svetlosti i prestiže sam život.

Tek kasnije, u nekom magičnom trenu, prepoznamo da smo neke stvari već videli pre nego što smo ih doživeli na javi.

Naš put kroz vreme odvija se preko energije misli i moždanih zračenja. Od njihove talasne dužine zavisi gde se trenutno nalazimo i kada ćemo se otisnuti u budućnost.

Kao sen, kao odraz u ogledalu, duboko u sebi nosimo nagoveštaj onoga što će se dogoditi. U jednom delu našeg bića budućnost već postoji.

Taj tajanstveni program po kojem se razvija svaki organizam zapisan je u genima. U njima je zakon i ključ koji pokreće ostvarenje mogućnosti koje su u najvećem skladu sa životnim uslovima.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

PUTOVANJE KROZ VREME

Duboko u našem umu, u svesti i podsvesti, kriju se odgovori vezani za unutrašnji plan koji usmerava i određuje život. U toj riznici budućnosti već postoji, ali kao uspavano stanje jednog dela svesti.

Zahvaljujući njegovom buđenju može se unapred znati, ali i naduzročno menjati ono što će se tek dogoditi.

Žlezde epifiza i hipoviza, povezane sa trećim okom, smatraju se organom ljudske bioenergije i organom za stvaranje čuda:

 • Prenosa misli na daljinu i čitanja tuđih misli
 • Sagledavanja budućnosti
 • Voljnog izazivanja istovremene podudarnosti misli i događaja
 • Veze sa jedinstvenim poljem sila i našim umom
 • Uticaja na gravitaciju
 • Naduzročnog upravljanja prirodnim procesima kao i drugih svojstava koja pokazuju da je umna moć ujedno i fizička.

Izvorni etrurski odnos prema grobovima pokazuje da to nisu samo poslednja staništa tela nego i duša. Slike u grobnicama bile su i opisi snova u kojima su se živi družili sa umrlima.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

ŠTA ZNAČI OREOL ?

Duboke alfa moždane talase koji zrače i svetle oko glava smirenih pravednika i svetih ljudi.

Oni su pronicali i rezumeli samo srce tajne. U tome je rešenje misterije.

Mesto odakle se vidi prošireni prirodni poredak, otkrivaju stvari nepoznate i mislima oblikuje budućnost, nije točka u prostoru – ta točka je stanje svesti, ona je u umu!

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

O ČUDIMA

Iskustva sa pojavama iz bestelesnog sveta sažeo sam u kraći zapis i ostavio među zabeleškama pod nazivom „O čudima“:

Po onome što sam do sada zapazio, pojava duhova, prikaza, aveti i drugih bestelesnih pojava, povezana je sa pet osnovih uzroka.

 1. Prikaze mogu nastati posebnim zgušnjavanjem misaonih slika. Čovek ih tada vidi kao trodimenzionalne utvare. To svojstvo imao je, recimo, Nikola Tesla. On je reči doživljavao kao slike, a svoje zamisli je vide jasno, kao na javi.
 2. Kao prikaze se pojavljuju i energetdki otisci osoba sklonih astralnim putovanjima. Radi se o ovome. Mi imamo talasnu prirodu. Celo naše biće zrači odgovarajuću energiju koja se pod određenim okolnostima može zgusnuti i videti u obličju koje lični na fizičko telo. To svojstvo energetskog izmeštaja van tela zapaženo je i kod svetitelja. Neke od njih ljudi su viđali istovremeno na različitim mestima.
 3. Prikaze mogu biti i prizori iz prošlosti, možda i budućnosti. Te slike su utisnute u energetskom polju koje nauka još ne poznaje. Pokretne su i verno odražavaju odgađaje, ali likovi na njima nisu živi. To su trodimenzionalni, hologrfski snimci.
 4. Značajna je mogućnost da su duhovi i utvara zapravo bestelesna bića iz susedne stvarnosti koje zapažaju ljudi sa proširenim pragom viđenja. Reč je o ovome. Oči običnih ljudi gledaju svet samo preko uzakon spona vidljive svetlosti. Ogroman raspon pokriven ostalim zračenjima ostaje nevidljiv, nepoznat. Osobe koje su probudile uspavana čula, recimo, žlezdu epifizu (treće oko), vide šire polje stvarnosti, vide naše bestelesne susede i mnogo toga što je drugima skriveno.
 5. U obličju prikaza ispoljavaju se i razne energije koje pobuđuju moždane ćelije da stvaraju slike usklađene sa našim predstavama. Blage smirujuće energije se verovatno prikazuju u obličju dobrih duhova i vila, dok se oštra, uznemiriujuća zračenja doživljavaju kao različita strašila i nakaze.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

KAD VEKOVI PROGOVORE

Uzbudljivo je saznanje da kroz naše gene budućnost upoznaje sebe, da kroz naša čula vasiona oseća sebe, da kroz našu svest vasiona osvešćuje sebe i kroz naš um promišlja samu sebe. Preko gena, čula, svedti i uma otvoren čovek neprekidno otkriva skrivene staze i nove vidike u prostoru i vremenu.

Opušten, posmatram skrivene staze i nove vidike u prostoru i vemenu. Sa duhovnim čulima iznutra posmatram stvarnost. Polako me plave blage slike i tihi glasovi: kroz naše gene historija upoznaje samu sebe… Kroz naše oči prostor gleda samog sebe… Kroz naše uši vasiona čuje samu sebe… Kroz naš um vasiona spoznaje samu sebe… Kroz naš duh svemir usavršava samog sebe… Kroz našu ljubav svemir preobražava sam sebe…

Budućnost već postoji u genima i u dubokim slojevima naše svesti.

Ulaskom u nevidljive kružnice tih slojeva postepeno otkrivamo veliki zadatak koji je određen za svakoga od nas. U skladu sa duhovnim uzrastom, otvara se stepen tajne i bude saznanja o onome što je nemerljivo i neopipljivo, a postoji i vredno je.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

VREMENSKE KAPIJE

Sa gledišta fizike i tehnologije svesti vremenske kapije nisu pojave u prostoru, već stanja svesti. One se nalaze u višim duhovnim dimenzijama, a ključ koji ih otvara je smiren um i znanje da kapije postoje.

SUSRET SA IZGUBLJENIM VREMENOM I PRONAĐENIM GENIMA (VINČANSKI KOD)

Drevnu istinu da su Sloveni prastanovnici Podunavlja potvrdila su i otkrića ruskog akademika O.N. Trubačova. Sada ostaje prijatno isčekivanje da će naučnici pomeriti još jednu granicu: vreme u kojem je nastala slovenska pismenost.

Ako je suditi po blistavim dodirima srpskog jezika sa sanskritom, to pravovreme ishodi negde u vedskim spisima starim više hiljada godina.

Uostalom sama reč veda, sa značenjem znanje, živo je prisutna u našoj staroj az-buki: az, buki vjedi (vedi)… U savremenom sprskom jeziku odbljesak tog prazvuka i njegovo značenje i sada trepere u rečima: svedok (onaj koji zna), pripovedati, zatim zavet,vest (od promene ved, vesti)… Tako se sličice, da su Slovenisusedima slovo podarili, postepeno slažu u jasan mozaik naučnih činjenica. A u kojoj se vremenskom dubini to dogodilo za sada se može odgovoriti rečima koje je na Kosovskom stubu zapisao Despot Stefan Lazarević: „Ne vede, Bog vest“– Ne znam, Bog zna)

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

KO SU I ŠTA ODLIKUJE DUHOVNE VITEZOVE?

Duboko sam osećao da je na neki tajanstven način duhovno viteštvo povezano sa ljudima blagih gena i ovim prostorom. Spontano i lako pojmio sam njegovu suštinu. Otklapala se tišina da bi propustila šapat Duše:

 • Duhovni vitez je svečovek koji je osvestio svoju bogoliku suštinu i duhovnim krštenjem izašao na unutrašnji Jordan. Na putu dobra on se približava onim velikim tajnama koje je Isus poverio dvanaestorici svojih učenika, a one najveće samo trojici. To su tajne o nebeskom naduzročnom svetu iz kojeg duh vlada nad materijom, a um, preko misli, upravlja fizičkim silama.

Duhovni vitez je pravenik koji ima jaku veru, smiren um, ljubav u duši, a radost, pole i snagu u srcu.

To su božanski darovi za one koji čvaju vrline i na putu su pravde, mudrosti, spasenja. Po svojoj prirodi takav čovek je čudotvorac misli i svetlosti. On sa ljubavlju služi Bogu i ljudima, a verom pridobija prirodi da ona njemu dragovoljno pomaže.

Duhovni vitez je probudio svoju bogoliku suštinu, dušu i vrlinama razvio nepojmljive duhovne i umne sposobnosti čiji božanski učinak već zapljuskuje zemlju. On je u stanju da ostvari mnoga domisliva i nedomisliva čudesa koja je Isus obećao pravednicima, Božijim sinovima.

Usklađen sa sobom i prirodnom duhovni vitez ostvaruje dalekosežni plan Promisli za ljudski rod: zdravo telo, prirodno blagostanje, bezazlenu razboritost, čisto rasuđivanje, neizreciva saznanja i božanske moći, duševni mir i duhovno blaženstvo.

Znajući da je najveća moć u veri, snaga u smirenosti, polet u radosti, a zakon nad svim zakonima ljubav, duhovni vitez i na zemlji oseća rasji dašak besmrtnog života.

Da bi to postigli vitezovi se pridržavajiu svojih pravila i načela. Ima ih 144 (12×12)…

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

NOVO ZLATNO DOBA

Drevni mudraci govore o četiri doba kroz koje prolazi svet.

To su zlatno, srebreno, bronzano i gvozdeno doba. Zlatno doba je najbolje.

Posle njega dolazi do pada koji se završava u sadašnjem gvozdenom dobu, ili kali jugi. To je poslednje i najgore doba u kome se guše sve vrline, a svetom vlada sirova sila, poroci i najniže strasti poput pohlee, prevara, podvala, nasilja, mržnje, ratova… Na našu sreću to jadno vreme je na izmaku i zamenjuje ga povratak zlatnog doba.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

ŠTA ODLIKUJE NOVO ZLATNO DOBA?

Ono je iste suštine kao i ono prethodno o kome starogrčki pesnik Hesiod kaže da je savršeno doba nevinosti i sreće.

U njemu su vladali istina i pravda koje su dolazile iz čovekove prirodne dobrote, samilosti i ljubavi.

Čovek je živeo u prirodnom blagostanju koje dolazi sa spontanim ponašanjem kada su mogućnosti veće od potreba, a potrebe veće od želja. Takvo stanje uma donosi trajnu radost zasnovanu na ljubavi i miru u srcima ljudi.

Po Hesiodu to je doba u kome vlada večito proleće.

Cveće cveta i voće rađa samo od sebe, izvori žubore, hrane je u izobilju, dok su ljudi stalno mladi. Pošto su osvestili svoju vezu sa duhovnim svetom, za njih je i smrt prijatan san u kome se preobražavaju u dobre duhove koji čuvaju ljude, pomažu im i bdiju nad njihovim putevima.

To novo doba stvaraju osobe koje u sebi nose nešto uzvišeno, božansko. Nebo nam je već poslalo takve ljude, duhovne vitezove i preteče svečoveka. Jedan od njih je i Nikola Tesla.

On je predvideo takav razvoj u kome će ljudski um konačno shvatiti suštinu svetlosti, a time i svedti kao mosta između svetova. Čovek će razumeti šta su elektricitet, magnetizam, gravitacija i ostale znane i neznane sile.

Osvestiće svoju stopljenost sa prirodom i saznati šta je večiti život u neraspadljivom telu.

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ

IZREKE IZ KNJIGE – REŠENJE ETRURSKE TAJNE – SPASOJE VLAJIĆ

Telesnim čulima se zapaža spoljašnji svet, a duhovnim vidom stvarnost se posmatra iznutra. Samim tim posmatranjem koje „oseća“ suštinu, mislima se utiče na događaje i poboljšava budućnost.

Sećanje je igrokaz senki. Oživi kad pomislimo da gubimo one kojih se sećamo.

Sve što postoji talasne je prirode. Svaki naš atom, svaka ćelija i celo biće zrače u prostoru ono što je eneregetski otisak nas samih.

Kao odrazi stvari u nemirnoj vodi i naše uspomene, krhke seni doživljenog, nastaju i nestaju u ritmu ličnih utisaka, sećanja, zaborava… Mada na telu ostaju tragovi prošlosti, ipak je osvešćen život ono čega se sećamo. Da, život je upravo ono čega se sećamo, a ne ono što je, mada doživljeno, utonulo u zaborav.

Quod avertat Deus – neka nas Bog sačuva

Quod di omen avertant – neka bogovi otklone loša znamenja

Simboli ne deluju sami po sebi, nego tek kad postanu deo naše svesti i moždanih talasa. Kako ih tumačimo, takav im je učinak. Zato su korisna povoljna tumačenja.

Buđenjem duhovnih čula prepoznajemo poruke prenesene iz tananije stvarnosti u ogrubelu tvar na Zemlju. Tako dobijamo priliku da prepoznamo i suzbijemo ono što je nepovoljno, a podržimo i razvijemo što je dobro. Slova tog govora iz duhovnih dimenzija su simboli, znaci i znamenja.

Vinčanski kukasti krst, svastika, drevni je simbol Sunca.

SADRŽAJ – SVI NASLOVI IZ KNJIGE „REŠENJE ETRURSKE TAJNE“

Boldovani naslovi su navedeni u ovom blogu

LET KOPLJA SUDBINE
FORMULA ZA OSTVARENJE ŽELJA
ZAGREBAČKA MUMIJA
MOĆ DREVNOG HRAMA
DRUŠTVO ZA OČUVANJE ŽIVOTA
LJUDI ZMAJEVI
U ZAMKU GOSPODINA JIRGENA
RIZNICA DUHOVNIH GENA
ETRURSKA DUŠA
SUSRET SA DREVNIMA
PUTOVANJE KROZ VREME
U SRCU VELIKE TAJNE
ZMAJEVA RAVAN
KAD VEKOVI PROGOVORE
RAZUMEVANJE PISMA I JEZIKA (ETRURACA)
KNJIGA SUDBINE
U KUĆI DUŠA
TAJNA JE PROGOVORILA
NEBESKE PORUKE RIMU I BEOGRADU
MAGIJAŠENJE VREMENOM I TEHNOMAGIJA
ODBRANA BLAGIH GENA
BOL ZATRESAO AMERIKU
ETRURSKI GENI
SUSRET SA IZGUBLJENIM VREMENOM I PRONAĐENIM GENIMA (VINČANSKI KOD)
UPOREDNI REČNIK SANSKRITA, ETRURSKOG, SRPSKOG I SLOVENAČKOG JEZIKA

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber)

__

Citati iz knjige: “REŠENJE ETRURSKE TAJNE“
Autor: Spasoje Vlajić
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

CITATI IZ KNJIGE

CITATI IZ KNJIGE “REŠENJE ETRURSKE TAJNE” – SPASOJE VLAJIĆ