CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

__

UVOD

Sa probuđenim duhovnim čulima ljudi novog zlatnog doba posmatraju stvarnost iz viših dimenzija postojanja odakle vide i pojave neshvatljive za našu prizemnu, logičku svest. Oni su osvestili svoju bogoliku suštinu – dušu i za njih je beskraj tek početak puta, a večnost tek početak trajanja.

__

Ova knjiga od 180 listova svedena je na 9 stranica najzanimljivijih informacija o buđenju skrivenih sposobnosti, vremenu i prostoru, svijesti, nadsvijesti, zatim govori o ljubavi, ispravljanju prošlosti, nauci, energiji misli… To je tek 10% od onoga što nam prof. i svetlosni inženjer Spasoje Vlajić prenosi.
 
Ova knjiga je puna neobičnih, nevjerovatnih i začuđujućih informacija i podataka.
 
Samo nekolicinu zanimljivih i neobičnih delova iz knjige možete pronaći u ovom blogu, a za dublje i potpunije znanje i saznanje preporučujem da kupite knjigu.
 
Izdvajam 4 meni najzanimljivije teme iz ovog bloga/knjige:
Ispravljanje prošlosti
Vreme i prostor
Ljubav
Moždani elektricitet
Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber) ili +381628138907 (viber)
__

VREME I PROSTOR

Svest ima svoju energiju koja se pretežno prenosi preko moždanih zračenja i zračenja hormonalnih žlezda.

One su biohemijska i bioenergetska podloga za odgovarajuće čakre. Za njih se (čakre) smatra da su „organi za stvaranje čuda“. Te energije obrazuju stojeće elektromagnetno polje uma povezano sa još tananijim skalarnim ili nehercijanskim poljima.

Energija svesti, elektromagnetno polje uma i slične pojave nazivaju se različitim imenima: psihosfera, neosfera, zajednički nesvesno, nadsvesno, dimenzija uma, jedinstveno polje, etar, egregor, astral, aura, akaša, prana, ki energija, nebo, knjiga života, holografsko ogledalo, morfogenetsko polje…

Za fiziku i tehnologiju svesti prihvatljivo je sledeće tumačenje: vreme i prostor su načini na koje svest sagledava trajanje, kretanja i druge promene među pojavama i preko energije misli utiče na te pojave i događaje.

NAUČNE ČAROLIJE

Praktično korišćenje delujućeg jedinstva „svest-vreme-prostor-energija-događaj“ omogućuje ljudima novog zlatnog doba da neposredno utiču na događaje u vremenu i prostor-vremenu kao što su:

 • Savijanje vremena i prostor-vremena,
 • Produženje i skraćivanje, ubrzanje i usporavanje vremena
 • Izlazak iz vremena i prostor-vremena
 • Putovanje kroz vreme i prostor-vreme ili premeštanje sadašnosti u prošlost i budućnost.
 • Predviđanje i naduzročno stvaranje budućnosti
 • Naduzročno usavršavanje budućnosti

Delujuće jedinstvo „svest – vreme – prostor – energija – događaj“ zasniva se na najdubljim zakonima atomskog i podatomskog sveta, zatim na jedinstvu delova sa celinom i jedinstvu duhovne sa fizičkom stvarnošću, kao i na spontanom samouvođenju reda iz nereda.

To je takozvani „kvantno-holističko-fraktalni model sveta“. Njegovo razumevanje i praktična primena uzdižu čovečanstvo ka neslućenim visinama sveobuhvatnog razvoja.

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

SAVIJANJE VREMENA

Proučavanjem crnih rupa poznati fizičar Rođer Penrouz nagovestio je njihovu suprotnost nazvanu bele rupe. Ta dvojnost se može uporediti sa suprotnostima poput pozitron-elektron, materija-antimaterija, privlačenje-odbijanje…

Znači, bele rupeimaju neznatno malu gustinu, zatim neznatnu masu i silu privlačenja. U tim uslovima procesi se ubrzavaju, a vreme topi i skraćuje do trenutnih prenosa (nelokalna svojstva). To omogućuje posebne otvore kroz prostor i vreme koje sam nazvao bele svemirske prečice.

One su povezane sa stanjima svesti i moždanim zračenjima koje, kod smirenog čoveka i u snu, prenose izuzetno male energije. Značaj tih energija je što obrazuju stojeće elektromagnetno polje uma sastavljeno i od nehercijanskih skalarnih talasa koje je izučavao Nikola Tesla, a sada ih istražuje inženjer Goran Marjanović sa saradnicima.

U tim poljima je nelokalni prijenos energija što omogućuje trenutni prolaz sa jednog mesta na drugo i trenutni prijenos iz jednog u drugo doba.

Iskusustva pokazuju da su te bele prečice dostupne ljudima i mogu se koristiti bez dodatnih pomagala i sprava. Dovoljno je upotrebiti savršeni misaoni motor – mozak.

Savijanje prostora i vremena podrazumeva njihovo zakrivljenje tako da se tamo i nekada približe i spoje sa ovde i sada.

RTANJSKI TUNELI U VREMENU

Lično doživljeno iskustvo Spasoja Vlajića – korišćenja bele prečice na Rtnju… Kad se odjednom „stvorio“ na vrhu Rtnja… Ovaj dio možete pročitati kad kupite knjigu. Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber)

UPRAVLJANJE VREMENOM I SUDBINOM

Deca smo zvezdanog časa u kome počinje svesno ubrzanje ljudskog razvoja ka višim oblicima postojanja. Tesla je dao smernice i za taj veličanstveni napredak. A on dolazi sa buđenjem skrivenih moći uma i osvešćenjem naše bogolike suštine – duše.

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

SVEST I VREME

Zbog različite učestalosti (frekvencije) moždanih zračenja, ono što je za jedno stanje svesti prošlost za drugo je tek budući događaj.

BOŽANSKA TEHNOLOGIJA

Moždani talasi, preko kojih se mislima upravlja sa skrivenim silama, prirodna su plovila za uranjanje u neiscrpna vrela novih energija, jedrenje po međuvezdanim možrima, krstarenje po okeanima susednih stvarnosti i putovanje kroz vreme.

PUT U SUSEDNU STVARNOST

Sa znanjem da je najveća moć u veri, snaga u smirenosti, polet u radosti, a zakon nad svim zakonima ljubav, ljudi novog zlatnog doba i na zemlji osećaju rajski dašak besmrtnog života.

Telesni život i fizička stvarnost su krhki, nepostojani – neprekidno im preti uništenje. Čovek je dobio darove (duh, dušu, svest, savest, rasuđivanje…) sa kojima može duhovno nadživeti smrt tela i propast Zemlje, Sunca, zvezda i svemira u ovom obliku.

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

NOVI ČOVEK

Po milosti Božijoj, taj novi čovek već udiše dašak besmrtnosti, vidi pojave iz duhovnog sveta i razgovara sa bestelesnim bićima i dušama.

Nebo nam neprekidno šalje takve ljude. Jedan od njih je i Nikola Tesla.

Njegova veličanstvena otkrića su pobudila jednu ugašenu planetu da ponovo zasija – ona su od zemlje stvorila malo sunce jer se svetlost njenih velegrada noću vidi i iz svemira. A to je bio samo početak za nešto još uzvišenije, sjajnije.

Tesla je ostavio uputstva za pojedinačna osvešćenja naših anđeoskih duša i stapanje njihovih svetlosti u sveukupno blistanje zajednički nesvesnog, svesnog i nadsvesnog.

To je ona sveta sila koja će čovečanstvo uzdignuti u više oblasti postojanja koje smo naznačili kao novo zlatno doba.

O tome detaljno piše u knjigama „Tesla – čovek anđeo“ i „Rešenje etrurske tajne“
– Knjige možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.comili +38765491313 (viber)

TALSNA PRIRODA

Naša priroda je talasna. Svaki naš delić, svi organi, telo i celo biće rašireni su u nedogled dubine prostora i vremena, svuda gde dosežu naša zračenja.

U svom tesljanskom, ili nehercijanskom vidu ta zračenja se kreću u nadvremenu i nadprostoru susednih stvarnosti.

ZAGONETNE STRELE VREMENA

U fizičkom svetu su strele vremena pretežno usmereno od sadašnjosti prema budućnosti.

Smer se može promeniti unošenjem spoljašnje energije čijim bi se radom procesi vratili unazad. Međutim, postoje ozbiljni dokazi da se događaji spontano odvijaju i u obrnutom smeru – od budućnosti preko sadašnjosti do prošlosti.

Takav stav ima i Albert Ajnštajn kada kaže: „Vreme uopšte nije to što se čini. Ono ne teče samo u jednom smeru, a budućnost postoji istovremeno sa sadašnjošću.“ U skladu sa tim su i postavke Velimira Abramovića, da se u svom opštijem vidu vreme ponaša kao sveprisutna sadašnjost.

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

VREME I ANTIVREME

U vremenu i prostoru, koji sačinjavaju niže dimenzije materijalnog sveta, važe uzročno-posledične veze kad se događaji odvijaju od prošlosti preko sadašnjosti ka budućnosti, a brzina prostiranja svetlosti je najveća moguća brzina.

U antivremenu i antiprostoru, koji sačinjavaju više dimenzije povezano sa svešću i mislima, deluju smisaoni odnosi kad se događaji mogu odvijati od budućnosti, preko sadašnjosti, prema prošlosti, a brzina svetlosti je najmanja moguća brzina.

Vreme-antivreme i prostor-antiprostor spojeni su u jedno više, međusobno dopunjavajuće (komplementarno) jedinstvno. Njegovo svojstvo je istovremena dvojnost vremenskih smerova – od sadašnjosti prema budućnosti i od sadašnjosti prema prošlosti.

U HODNICIMA UMA I VREMENA

Ceo vidljivi i nevidljivi svet nedeljiva je celina čiji su sačinitelji, ma koliko ogromni ili sićušni, međusobno povezani i usklađeni. Kroz ravnotežu sila, čitav svemir ima udela u svakom događaju.

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

NAUKA SUŽAVA MAGIJU

Navešću značajna otkrića čijom primenom se sužava magija, a šire nauka i oduhovljena nauka, to su:

 • Talasna priroda sveta
 • Jedinstvo delova i celine (holografija)
 • Trenutni prenos, brži od prostiranja svetlosti (nelokalna svojstva)
 • Samouvođenje reda iz nereda (fraktali i deterministički haos)
 • Uticaj uma na uzročno-posledične veze fizičkog sveta
 • Sile i energije sa kojima se voljno izaziva istovremena i spontana podudarnost misli i događaja, želja i ostvarenja (sinhroniciteti)
 • Svojstvo misli da pri određenim stanjima svesti menja smer vremena
 • Izlazak iz prostor-vremena i putovanje kroz vreme
 • Predviđanje i stvaranje budućnosti…

Iz navedenih saznanja izranjaju novi obrasci, nove slike o mestu čoveka u prostoru, vremenu i svetoj tajni života koji obogaćen svešću prožima svemir i sve svetove, vidne i nevidne, ovosdtrane i onostrane.

SLIKE VREMENA

Sve je pristunije mišljenje da postoje tanana zračenja i polja koja su brža od svetlosti. To su takozvani, etarsko-astralni prenosioci energija.

Posmatrano u tom svetlu, etar je tanana spona prostor-vremena sa elektromagnetizmom, a pošto je i podloga u kojoj su zapisani sadržaji misli povezani sa moždanim zračenjima, etar povezuje fizički sa duhovnim svetom. Za nas je pojam etra blizak onome što smo nazvali sila značenja i energetska polja uma.

Zanimljive su i postavke profesora Velimira Abramovića. Po njemu vreme se ponaša kao sveprisutna sadašnjost. Na primer, rađamo se u sadašnjosti koja je već bila, a i umiremo (prelazimo u više oblasti postojanja) u sadašnjosti koja će tek biti.

Dakle, sadašnjost je ona stalna pojava po kojoj određujemo naše mesto i odnos prema prošlosti u budućnosti.

ISPRAVLJANJE PROŠLOSTI

Ceo vidljivi i nevidljivi svet, a time i prošlost i budućnost, nedeljiva su celina, čiji su sačinitelji, ma koliko ogromni ili sićušni, međusobno povezani i usklađeni.

Kroz ravnotežu sila, čitav svemir ima udela u svakom događaju – rekao sam i nadahnuto naglasio: – Kad se nama nešto događa, događa se čitavoj vasioni. Naše rođenje, život, svaki pokret, misli, snovi, događaji, ljubav, proizvod su svih sila u svetu i utiču na te sile i na svet.

Svaka naša misao trenutno utiče na stanje oko nas i određuje šta nam se desilo u prošlosti i šta će nam se dešavati u budućnosti. Od naših misli zavise zdravlje, uspesi, sreća, sudbina…

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

LJUBAV

U hrišćanskoj nauci o ljubavi, sposobnost za taj uzvišeni osećaj pripada duši.

Ta sposobnost prožima sve oblasti postojanja. Kad se duši dopadne telo, onda je to prolazna želja, požuda i strast. Kad duša zavoli dušu, to je divan dugotrajan zanos koji, ako se ne neguje, vremenom izbledi. Tek kada duša zavoli duh ona dobija božanski dar neprolazne, prave ljubavi.

Tada se duša napaja radošću i blaženstvom koje dolaze od onoga što je beskrajno i večito. Preko koje dolaze do onoga što je beskrajno i večito. Preko čovekoljublja ona se diže prema Bogu i daje uzvišene sposobnosti čiji se učinci vide i u svakodnevnom životu.

Kad se ljudi dušama priljube i ljubavlju oslone jedni na druge, ona iza tog oslonca stoje premudrost Promisli i svi svemirski zakoni.

Misli smirenog čoveka, ispunjenog ljubavlju, imaju delotvornu energiju. Preko takve energije priroda razume naše želje i dragovoljno pomaže da se one ostvare. Ljubav, smirenost, dobra volja i vera su preduslovi da energijom misli lečimo i umnožavamo uspehe u različitim oblastima života.

ODUHOVLJENA NAUKA

Jedan od ciljeva je i da što više osoba stekne duhovnu vlast nad fizičkim silama, nadmoć uma nad materijalnim svetom i nadmo svesti nad snažnim silama podsvesti. Na tim osnovama razvijaju se nove tehnologije povezane sa pravilnim korišćenjem misli, moždanih energija i skrivenih moći uma.

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

VERA PRE NAUKE

Merenja su pokazala da sa povećanim skladom u radu moždanih delova opada učestalost moždanih zračenja na oko deset herca. Svest je još budna, ali sa osećanjem prijatne opuštenosti i smirenja.

U tom stanju, javljaju se novi umetnički izrazi, duboka naučna saznanja, čudesni uvidi sa pronicanjem u tajne prirode i života, svakodnevni zadaci i teškoće se lakše rešavaju, a upostavlja se tiha veza sa duhovnim svetom koje je predvorje „Carstva Božijeg“.

Za nas je značajno i ovo: kad iskusan čovek dostigne detinje stanje mozga i svesti, u njemu se bude božanske umne moći, izvori neviđenog napretka za pojedince, narode i čovečanstvo. Svrha oduhovljene nauke je da nas uvode u to blaženo i moćno stanje svesti i uma sa kojima počinje novo zlatno doba.

LEKOVITA STANJA SVESTI

Tokom smirenog stanja svesti (delta i alfa) javljaju se naduzročne sposobnosti svesti kao što su samoisceljenja, isceljenja na daljinu, putovanja kroz vreme, voljno izazivanje istovremene podudarnosti misli sa događajima i mnoge druge neobične pojave.

Ta stanja svesti su podržana najnižnim vrednostima na kojima satreperava (rezonira) zemljin elektricitet. To je takozvana Šumanova rezonanca i ona ima istu vrednost kao i učestalost sa kojom se ulazi u smireno alfa stanje i ona iznosi 7,8 Hz.

SIMBOLI I SIGNALI

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

U knjizi „Simboli i signali“ Vladika Nikolaj Velimirović daje praktična uputstva za buđenje duhovnih čula i prepoznavanje govora i poruka koje se prenose iz duhovnog sveta u ogrubelu tvar, na zemlju. Slova tog govora su simboli i signali ili znaci i znamenja.

Simbol je nešto trajno, a znak (signal) ono prolazno što dolazi od trajnog. Sav vidljivi svet je simbol nevidljive duhovne stvarnosti. Njeni znaci su sve promene, radnje, zbivanja i stanja u materijalnoj tvari

PROLAZI IZMEĐU SVETOVA

Čoveku je dato da mislima utiče na prirodu, putuje kroz vreme i vasionska prostranstva, upoznaje susedne stvarnosti, proniče u riznicu sveopšteg znanja, sarađuje sa međuzvezdanim putnicima i uspostavlja veze sa višim oblicima postojanja poput anđela i arhanđela. Za to je potreban vrlinski način života, a uzori su sveti ljudi koje je i priroda dragovoljno služila.

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

MOŽDANI ELEKTRICITET

Misilma možemo postignuti određena stanja svesti praćena odgovarajućim elektromagnetnim i hormonalnim promenama i obrnuto.

Na primer, molitvom se smanjuje učestalost moždanih zračenja, što se odražava na stvaranje hormona koji produbljuju smirenost.

Sa druge strane, kad na mozak delujemo sa učestalostima od 7,83 herca, što je i vrednost Šumanovog satrepreavanja, pojačava se rad žlezde epifize koja stvara više hormona melatonina. On usklađuje rad ostalih žlezda, smiruje čoveka i uvodi u stanje sna.

ŠTA IZAZIVA POREMEĆAJE – ZEMLJINOG ELEKTRICITETA

Na zemljin elektricitet, a time i na Šumanovo satreperavanje, utiču događaji u samoj zemlji, zatim jonskom okruženju i zračenja sa Sunca poput magnetnih i elektromagnetnih oluja.

Međutim, zapaženo je nešto drugo – uticaj samog čoveka na zemaljski i jonski elektricitet.

Moždana zračenja mogu uticati na stanje zemaljskog elektriciteta ispoljenog kao Šumanovo satreperavanje, a isto tako elektricitet zemlje može delovati na stanje moždanih zračenja.

Zahvaljujući tom međudejstvu čovek može, mislima i stanjem svesti, a preko moždanih zračenja podešavati ritmove zemaljskog elektriciteta dovodeći ih do prirodnih učestalosti koje su pogodne za čoveka.

_

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC

_

IZDVOJENE IZREKE IZ KNJIGE

„Mala promena može proizvesti lančanu reakciju i izmeniti tok događaja“.

Simboli ne deluju po sebi nego onako kako ih protumačimo. Zato je važno da tumačenja budu što povoljnija.

Među skrivenim moćima uma je i ova: predviđanje, kad u njega poverujemo, deluje na prošlost i stvara budućnost.

Kad više ljudi veruje u srećan ishod i smireno ga očekuje, onda svako od njih, na svoj način, utiče da se on ostvari.

Kod duhovno zrelih osoba, dobro zdravlje ne znači potpuno odsustvo telesnih bolesti, nego jedan viši stepen svesnosti o stvarnom smislu postojanja večitosti duše. Oslobođenje straha, a ispunjene ljubavlju, milosrđem, dobrotom i verom, duhovno snaže osobe leče mislima i isceljuju molitvom. One šire ljubav, zdravlje i radost u sebi i oko sebe. Takve osobe su prethodnica novog zlatnog doba.

Ono što nazivam nadsvestje oblast u kojoj se prepliću materija i svest, logika i nadlogika, razumska i nadrazumska iskustva.

Zahvaljujući ljudskoj svesti, energija uma može biti najveće blago koje ima planeta Zemlja. To je najznačajnija energija u tehnologiji svesti gde se mislima upravlja fizičkim procesima.

Svakog trenutka mi zračimo energetske otiske svog bića i sa njima šaljemo svoja svojstva širom svemira, a ujedno, na srodan način neprekidno primamo i deo vasionskon nasleđa.

Stvoritelj je stvorio stvaraoca. I sve što razuman čovek može da zamisli, može i da ostvari. Ako to i nije bilo tako, sada jeste zato što: predviđanje kad u njega poverujemo deluje na prošlost i stvara budućnost. Iz tog razloga naše predviđanje, koje je ujedno i stvaranje budućnosti, glasi: tehnologija svesti bira dostojne ljude kojima će priroda dragovoljno služiti u svrhu razvoja onoga što je najbolje za čoveka i čovečanstvo.

NARUČITE KNJIGU

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber)

Ovo je samo mali izdvojen dio iz knjige „Buđenje skrivenih sposobnosti“. Sadržaji koje možete naći u knjizi a nisu napisani ovde su:

 • Obrazac spasenja
 • Stvaranje čuda
 • Čudotvorna nauka
 • Spas je na Rtnju
 • Čarobne osobine vremena
 • Beskonačna energija
 • Skraćivanje vremena
 • Sile nad silama
 • Srce mudrosti
 • Oruđe anđela
 • Teslina sila
 • Ulazak u nadsvest
 • Glas onostranog
 • Prenošenje zdravlja
 • Misli stvaraju istoriju
 • Susedna stvarnost
 • Izdvajanje svesti
 • Opomena iz onostranog
 • Vremenski tokovi
 • Otklapanje budućnosti
 • Biblijska zagonetka
 • Predviđanje i stvaranje budućnosti
 • Čarobna stvarnost
 • Nulti dan
 • Ispravljanje prošlosti
 • Obrasci za uspeh
 • Umro i oživeo
 • Lek je u duši
 • Ubrzanje razvoja
 • Usavršavanje stvarnosti
 • Čudesne spirale života
 • Skrivene moći
 • Tron Svetog Ilije
 • Dar Svetog Nikole
 • Zlatni obrasci za trajnu radost
 • Put u onostrano
 • Govor ptica
 • Duh Tesline majke
 • Naš svetlosni dvojnik
 • Obrasci izlečenja
 • Otklanjanje stresa
 • Trudnoća
 • Svetlost budućeg sveta
 • Božanski iscelitelji
 • Ključna znanja
 • Stojeći talasi
 • Energija prostora
 • Energija vremena
 • Um je temelj svega
 • Beskonačna snaga
 • Geometrija uma
 • Zemlja opominje
 • Uticaj na mozak

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber)

__

Citati iz knjige: “BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI“
Autor: Spasoje Vlajić
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

Citati iz knjige - Buđenje Budjenje skrivenih sposobnosti - Spasoje Vlajic - Autor - Knjiga - Nauka

 

CITATI IZ KNJIGE – BUĐENJE SKRIVENIH SPOSOBNOSTI – SPASOJE VLAJIC