CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

Ova knjiga ? od 199 listova svedena je na 6 stranica najkorisnijih informacija o sudbini (pojedinca i naroda) energiji misli, stvaranju budućnosti, proroštvu, paralelnoj svesti… To je tek 10% od onoga što nam prof. i svetlosni inženjer Spasoje Vlajić prenosi.

Ova knjiga je puna neobičnih, nevjerovatnih i začuđujućih informacija i podataka, kako se u budućnosti preslikava ono što se dogodilo ili događalo u prošlosti. Mnoštvo priča, činjenica, tabela i istraživanja koja ukazuju na to, da se jednostavno, ono što je bilo, događa ponovo, nakon izvesnog vremena. Samo nekolicina zanimljivih i neobičnih delova iz knjige možete pronaći u ovom blogu, a za dublje i potpunije znanje i saznanje preporučujem da kupite knjigu.

Izdvajam 4 meni najzanimljivije teme uz još neke koje možete pronaći u ovom blogu:
? Začarani svet – O rečima i stanjima svesti

✅ Obrasci pobednika

? Ja to mogu

? Stvaranje budućnosti

 • Mentalni vremeplov – Hipnoza
 • Svetlosna formula – svetlosno stanje reči
 • Budućnost pre prošlosti
 • Paralelna svest
 • Poklon jevrejskog princa
 • Pesma nad pesmama
 • Poboljšanje budućnosti
 • Geometrija sudbine
 • Proroštvo
 • Energija misli

__
Autor ?: Spasoje Vlajić
Priredio ?: Leon Bijelic

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber) ili +381628138907 (viber)

__

PRVI DEO KNJIGE

MENTALNI VREMEPLOV – HIPNOZA

Odbacite privid da vreme protiče samo jednosmerno, trenutak po trenutak, korak po korak. U duhovnim dimenzijama i višim svetovima, to nije tako – govorio je.

Postoji skrivena stvarnost u kojoj prošlost i budućnost traju u vidu jedne proširene sadašnjosti. U njoj se istovremeno nalaze slike proteklih događaja i senke onoga što će se desiti.

Hipnoza je jedan od načina da uđemo u čarobni svet viših dimenzija i da se kroz lično iskustvo uverimu u njihovu stvarnost.

Praktično, to izgleda ovako: putovanje u prošlost je kad čovek vidi u svesti ono što je nekada već doživeo, a iskustvo budućnosti je kad na javi doživi ono što je u svesti ranije već video.

SVETLOSNA FORMULA – SVETLOSNO STANJE REČI

Pomoću svetlosne formule, izračunavamo boju, odnosno svetlosno stanje svake reči. Boja reči odslikava tanane iskrice koje nastaju u mozgu kada predstava o imenovanoj pojavi postane deo svesnog doživljaja. Ova razigrana duga uma je most između fizičkog i duhovnog sveta, zemlje i neba. Preko nje, ulazimo u dimenziju svesti, u kojoj su odgovori na mnoga pitanja o životu, budućnosti i sudbini.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

ZAČARANI SVET – O REČIMA I STANJIMA SVESTI

Moje izlaganje je predviđeno za 17. januar. Njegovu okosnicu činio je kraći naučni rad, iz koga izdvajam delove bitne za našu dalju priču.

Reč je poseban vid energije koja ima značenje. Zahvaljujući značenju, energija reči je prisno spojena sa svešću, ona je osvešćena. Preko reči energija razume samu sebe.

Svaka reč ima dve vrste poznate energije i jednu još neobjašnjenu. Poznate energije su mehanička i elektromagnetna, a ona treća, tananija od njih, povezana je sa značenjem.

Dakle, svaka reč ima svoj zvuk, a posle delovanja na bubne opne i svoju boju, svoj električni impuls u elektromagnetni talas koji se prostire do moždanih ćelija, gde izaziva posebna zračenja, izuzetno malih titraja. Ta moždana zračenja su fizički izraz nečeg još dubljeg.

Smirenjem uma, titraji se usporavaju i svest uvode u natčulne nivoe, u svet snova i duhovnih dimenzija, gde se u proširenoj sadašnjosti istovremeno nalaze prošlost i budućnost.

Uznemirenje prate brži treptaji i ulazak u polje čulnih doživljaja i ovog našeg, jednosmernog vremena.

Znači, stanja svesti su most između materijalne i duhovne stvarnosti, a ujedno i spona svesti, menjaju se frekvencije odgovarajućih moždanih talasa a time i usmereni odlazak u prošlost ili budućnost. Taj put kroz okean vremena ostvaruje se pomoću hipnoze, autohipnoze i sličnih postupaka.

BUDUĆNOST PRE PROŠLOSTI

Utisak o trajanju, brzini proticanja, ali i smeru vremena, zavisi od stanja svesti.

Recimo, u snu svest plovi na rubu sadašnjosti. Odatle, povremeno krene napred ili nazad kroz vreme. O tom čarobnom svojstvu vremena (da u snu menja smer), govore mnogi slučajevi, mnoga lična iskustva.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

PARALELNA SVEST

Moj zadatak je bio da preko svetlosne formule odredim reči kojima se hipnozom i autohipnozom svest priprema za putovanje kroz vreme.

Zvučni obrasci žute boje vode u prošlost, a plavi u budućnost.

„Površna samosvest dolazi iz levog, logičkog dela mozga.“ Kad, smirenjem uma, probudimo i desn, nadlogični de, stičemo utisak da čujemo svoje duboko ja. Buđenje genija u sebi je korišćenje oba moždana dela istovremeno. Kad logiku obogatimo nadlogikom.“

DRUGI DEO KNJIGE

POKLON JEVREJSKOG PRINCA

U dimenziji svesti, istovremeno traju senke onoga što je bilo i onoga što će biti. U tom naduzročnom svetu, uzdignutom iznad vremena, svaka pojava govori o onoj drugoj i sve je spojeno u skladnu celinu; svaki život je povezan sa svim životima i svaka sudbina sa ostalim sudbinama.

Smisaonim privlačenjem, ono što je gore predslikava se u ono što je dole; nebesko se spaja sa zemaljskim, um s mozgom, duhovno nasleđe s telesnim genima, misli s materijom, prošlo s budućim, zamisli postaju opipljiva stvarnost. U toj ukupnosti svesti i prostor-vremena, svaka misao govori o celini uma, svaka tačka odslikava neizmerni Svemir i svaki trenutak čuva svu povest.

PESMA NAD PESMAMA

 • Objasni mi, koji naš deo odlazi Gospodu, a šta to naše ostaje kroz mnoga pokoljenja?

Ka Gospodu se dižu duh i duša, a u vremenskim kružnicama, ostaju duhovni i telesni geni. I kad nam se duše presele u nebesko carstvo, ostaje nasleđe da u potomcima obnavlja deo našeg telesnog, i što je još značajnije, duhovnog bića. Tako je čoveku već dato da se seti onoga što je, delom svog bića, nekada već doživljavao; dato nam je da se prepoznamo u mnoštvu srodnih duša, čiji je trag dospoeo do nas; i da ih sećanjem oživimo u sebi, jer duhovni geni istovremeno prožimaju i spajaju više osoba rasutih u raznim pokolenjima.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

REŠENJE HIRAMOVE TAJNE

Duh i materija, svest i telo, misli i događaji, sve što postoji celovito je i međuzavisno.

Masonski obredi, povezani sa simbolikom dva stuba (Jahin i Voaz), zatim, lukom koji ih spaja (Šalom) i Solomonovim pečatom, bude desnu moždanu stranu, uspavanu kod većine ljudi, i njen rad usaglašavaju s levom. To dovodi do smirenja uma i stvaranja uslova da se misaona slika voljno prevede u fizički događaj; da se želje ostvare sa što manjim utroškom rada, vremena i energije. U nauci se ta pojava, istovremenog poklapanja misli i događaja, naziva sinhronicitet.

GEOMETRIJA SUDBINE

Izgleda da živimo u unapred zadatom okviru, čiju suštinu ne možemo da izbegnemo, ali možemo da utičemo na način ispravljanja onoga što sačinjava taj okvir – objašnjavao je doktor Božidar: – Raspon tog ispoljavanja je veoma širok. Prostire se od onoga što je za nas najpovoljnije do onoga što je najnepovoljnije.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

OBRASCI POBEDNIKA

Najbolji način da čovek pomogne svom narodu je da popravi i stanje svoje porodice. Preko ličnog preobažaja, najbolje se utiče na povoljno menjanje užeg okruženja i zajednice.

Da bismo u tome uspeli, povoljno je da u sebe uselimo drevni obrazac, po kome su mudraci i svetitelji poboljšavali ono što dolazi. Obrazac glasi: smirenje treba da je veće od strpljenja, a strpljenje veće od pobuda.

Naučna otkrića su potvrdila da od slika koje obrazujemo u mislima zavisi stanje našeg organizma i način ponašanja. Ti misaoni obrasci čine od nas dobitnike ili gubitnike, zdrave ili bolesne. Oni su osnovno oruđe koje nam je priroda podarila za uspeh u životu. To oruđe je dostupno svakom čoveku. Da bismo ga znalački upotrebili, pogledajmo na koji način deluje.

 • Preko živčane mreže, ta energija se širi i postaje organski deo ostalih ćelija. One počinju da rade po naredbi iz mozga. Pri tome, ćelije ne tumače zapovest, nego je izvršavaju. Našu sliku o zdravlju, ili nekom drugom stanju, organizam teži da izvrši. Znači, misao, odnosno zamišljena slika, usmerava procese ka ostvarenju želja.

Zato je važno da vodimo računa o svojim mislima. Što su one povoljnije i život je uspešniji i lepši.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

JA TO MOGU

Put od misaone slike do ostvarene želje prožima, istovremeno, telo i spoljašni prostor.

Misaoni obrazac, recimo „ja to mogu“, pobuđuje moždane ćelije, čiji elektricitet izaziva treperenje u živcu vagusu. On te titraje prenosi do „sunčanog spleta“ (pleksus solarisa), gde se stapaju s nevoljnim, podsvesnim živčanim sastavom, koji poruku iz mozga prenosi u ostale ćelije, „naređujući“ im šta treba da čine. Pri tome podsvest ne tumači zapovest iz svesti, nego je izvršava.

U ravni fizike vesti, taj put od misli do ćelija izgleda ovako: misaona slika izaziva osećaj; osećaj osetno pobuđuje moždane ćelije; moždane ćelije šalju živčane treptaje; živčani treptaji deluju na hormonalne žlezde; hormonalne žlezde luče određene hormone; hormoni hemijski utiču na stanje ćelija.

Na toj lestvici upravljanja sve počinje sa svešću i stanjem misli. Dakle, misaoni obrazac „ja to mogu“, kao i svaki drugi, uranja u ćelije i postaje deo njihovih procesa. Tako ćelije i celo telo počinju da rade po naredbi iz mozga.

S druge strane, energija misli se preko moždanih zračenja prostire u spoljašnji jonizovani prostor. Pod uticajem sile značenja tu se događa težnja ka istovremenom podudarnosti misaonih sadržaja s fizičkim događajima (sinhronicitet).

U ravni fizike svesti, taj put od misaone slike do njenog fizičkog ostvarenja verovatno izgleda ovako: misaona slika izaziva osećaj; osećaj pobuđuje moždane ćelije; iz moždanih ćelija se šire moždani talasi; moždani talasi prenose uticaj sile značenja na okruženje, izazivajući podudarnost misaone slike i fizičkog događaja.

Na taj način, celokupna priroda, unutrašnja i spoljašna, teži da isupni naše zamisli. Zato je od prevashodnog značaja da one budu jednostavne, jasne, uverljive i povoljne.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

POBOLJŠANJE BUDUĆNOSTI

Od ponora propasti do obronka spasenja samo je jedan pokret: okretanje ka Bogu.

U tom okretanju i ličnom preobražaju je celokupna mudrost spasenja. I što smo bliži Gospodu, metež se sređuje, strah raspršava u samopouzdanje, a nemir u smirenje. Tu je ključ – u ličnom smirenju! To je pravi putokaz za budućnost: okretanje Bogu, smiravanje uzavrelih strasti i sloga. To je zadatak za svakoga ko misli dobro sebi i svom narodu. Smiren čovek razliva blagost mira i na ljude oko sebe: zavađene miri, udaljene zbližava, rastavljene spaja. Kad je narod smiren, snažnije su niti koje ga drže na okupu, u jednoj državi.

Cilj smirenja nije pobeda nekog nad nekim, ili naroda nad narodom. Pobeda smirenjem je pobeda bez pobeđenih. To je pobeda dobra, pobeda rađanjem, pobeda života i snažnih porodica. Do uspeha, vode duhovni i ekonomski razvoj s uravnoteženom, prilagodljivom politikom prema Istoku i Zapadu. Uzor su reči Svetog Save da smo Istok na Zapadu i Zapad na Istoku.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

DA SE SLOŽIMO I OBOŽIMO

U životu i istoriji, uporedu teku dva spojena međuzavisna toka: zemaljski događaji i nebeske odluke. U ishodu je sadržana nagrada za dobra dela. Bolje prolaze pojedinci i narodi koji su, pravoverjem i pravoživljem, bliži Božjem okrilju.

PROROŠTVO

Sveti Vladika Nikolaj Velimirović pronikao je u te duboke odnose. Ostavio nam je dalekovide savete kako da prepoznamo razloge našega pada i ponovo se vratimo na put spasa i pobede. Okosnicu tih poruka, pouka i saveta, objavio je u knjizi Reči srpskom narodu kroz tamnički prozor gde kaže:

„Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikad pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikad u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro ne nagrađeno.

Uspeh i spasenje dolaze ako u umu i delu čuvamo savet Svetog Vladike Nikolaja „Pomozi Bože da se Srbi slože, obože i umnože!“

Dalekosežni cilj Reda je da, ličnim preobražajem, pnovo postanemo narod visokih pojedinačnih svojstava i kolektivnog istorijskog podviga – da se, prenuti iz ništavila, uznesemo na nivo viteškog naroda. U povesti je poznato da se Vitezovi, kao ime naroda, odnosilo na srpsko pribaltičko pleme, VIdenzi.

Taj put ka viteškom pravoživlju, ostvaruje se ličnim preobražajem, počev od telesne samokontrole i umerenosti, preko čiste savesti, do duševnog mira.

Uz to, članovi Reda čuvaju i razvijaju vrlinsko nasleđe i jedinstvo srpskog naroda. Oni prikupljaju i šire znanja o običajima i odlikama svog naroda i tako produbljuju svest i samosvest o iskonskoj pripadnosti jednom višem jedinstvu, čiji je značaj iznad ličnog i plemenskog.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

UPRAVLJANJE SUDBINOM

Postoji jedna osnovna energija preko koje se mislima deluje na sile u fizičkom svetu i nadčulno menja stvarnost. Korisnom upotrebom te energije, poboljšavaju se budućnost i historija.

Savremena otkrića omogućuju da na do sada nepoznat način upravljamo životom i sudbinom.

Radi se o ovome: ono što nosimo u dimenziji svesti (znanja, sećanja, iskustava, slutnje, očekivanja…) može se mislima poboljšati i preslikati u fizički svet.

Priroda daje ono čime ono raspolaže u to vreme, na tom mestu. U početku to može biti simbolička naznaka onoga što će se kasnije, kad sazru uslovi, ispuniti.

ENERGIJA MISLI

Darovani smo čudesnim moćima – da mislima utičemo na svoj i život drugih. To je i velika odgovornost. Za ono što misli i čini, čovek dobija nagradu ili kaznu. Po načelu setve i žetve, dobro privlači dobro, a loše privlači loše. Zato treba misliti dobro, činiti dobro i smireno očekivati povoljna razrešenja.

Energija misli, prenošena moždanim zračenjima, naduzročno utiče na događaje i povećava verovatnoću da nam se ostvare želje i namere. Ali, uz duhovnu pripremu neophodni su pregalaštvo i rad.

Iz tog razloga, potrebna je ravnoteža između delovanja u duhovnoj, finotvarnoj i materijalnoj stvarnosti – potreban je skladan odnos između molitve, misaonih slika i fizičkog rada.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

STVARANJE BUDUĆNOSTI

Svojstvo prirode da preko dimenzije svesti ponavlja smisaonu suštinu onoga što se već dogodilo, praktično se koristi za stvaranje i poboljšanje budućnosti.

Naime, sadržaji koje nosimo u dimenziji svesti (znanja, lična i istorijska sećanja, očekivanja, predosećaji…) mogu se mislima poboljšati i tako poboljšani preslikati u fizički svet. Pri tome se lakše ostvaruje ono u šta verujemo.

Predviđanje, kad u njega poverujemo, ujedno je i stvaranje budućnosti.

NADMOĆ SVESTI

Smirenim umom, verom u ono što čini i istovremenim korišćenjem obe moždane strane, čovek je u stanju da mislima upravlja fizičkim silama i tako poboljša budućnost i sudbinu.

Ljudski mozak je savršen organ. On stvara dimenziju svesti i obogaćuje Svemir onim što do pojave čoveka beslovesna materija nije mogla da stvori. Stvoritelj je stvorio stvaraoca.

Iz područja mogućeg, svest nas uzdiže do bogolikih bića, sposobnih da menjaju sopstvenu sudbinu i voljno usavršavaju budućnost svoje zajednice. Oslobođena skučene logike, proširena svest ne samo da tumači, nego i stvara pojave.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ

__

IZDVOJENI DELOVI – IZREKE IZ KNJIGE

Snažni utisci pokreću bioelektrične procese u nervima i mozgu, što ostavlja tragove u genima, zatim u duhovnom nasleđu i u jedinstvenom informacionom polju. Nije isključeno da se traume iz prošlih života utiskuju u genetski zapis i nasleđem prenose kroz pokoljenja.

Svest, tananija od svega materijalnog, obuhvata vidljivu i nevidljivu, čulnu i nadčulnu stvarnost.

Vreme i prostor su čulne, a um i svest nadčulne dimenzije. Kroz njih letimo iznad fizičkog svemira i uzročnih odnosa. Fizički kosmos je unutar svemira svesti i uma.

Misli su živi spoj dimenzije svesti sa fizičkim dimenzijama.

Misli su nadčulni oslonac života. One pokreću silu značenja, koja uvodi red, daje smisao i usmerava kako će nadčulno da postane čulno…

Čovek ima dve vrste nasleđa, telesno i duhovno. Telesni preci su nam delom poznati, međutim, u nekim od kutkova istorije, svako od nas ima i srodnike po sudbini.

Čovek koji ravnomerno koristi obe moždane strane, u stanju je da mislima upravlja prirodnim silama i ostvaruje svoje želje.

Kad smirenim umom uspostavimo sklad u sebi i okruženjem, onda i priroda pomaže da ostvarimo svoje želje.

Jezik je prirodno skladište drevnih sećanja, čarobna riznica, iz koje nam duše pradedovske šapuću svoje prastare uspomene.

Kad se predviđanje iskaže ili napiše, to je njegova prva materijalizacija, jer se misli pretvaraju u reči, a one su fizičko treperenje zvuka.

Svako svesno biće je dragoceni svemir u svemiru i poseban centar, oko koga kruže svetovi susedne stvarnosti.

CITATI IZ KNJIGE - SKRIVENI ZAKONI SUDBINE - SPASOJE VLAJIĆ

__

Citati iz knjige: “SKRIVENI ZAKONI SUDBINE“
Autor: Spasoje Vlajić
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

__

CITATI IZ KNJIGE – SKRIVENI ZAKONI SUDBINE – SPASOJE VLAJIĆ