FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

Ova knjiga ? od 377 listova svedena je na 20 stranica najkorisnijih informacija o fizici i tehnologiji svesti. Fizika i tehnologija svesti se bavi izučavanjem  naduzročnih, smisaonih veza i podudarnosti, kao i primenom različitih znanja i tehnika (vežbi) koja dovode do tih podudarnosti (sinhroniciteta). Pored navedenog, izučava različita stanja svesti, dimenzija, prostora, vremena, uticaj misli (moždanih zračenja) na opšte zdravlje čovjeka, na okolinu (prirodu, događaje, pojave, svemir, morfogenetsko polje…). Zatim, fizika i tehnologija svesti se bavi praktičnim vežbama pomoću kojih se aktiviraju uspavane i skrivene sposobnosti uma (čakre – koje stvaraju čuda), zatim doseže do viših sfera svesti, dimenzija, energija… To je tek 10% od onoga što nam prof. i svetlosni inženjer Spasoje Vlajić prenosi.

Ova knjiga je izuzetan i vrlo vjerovatno jedan jedini priručnik na svetu koji daje uvid u veoma značajna znanja koja su do nedavno bila velika tajna… A koja će, postepeno, preobražavajući pojedinca po pojedinca, preobraziti i uzdići celo čovečanstvo u više oblasti postojanja gde su ljubav, radost, vera, dobronamernost, smirenost, blaženost samo delić vrlina i uzvišenih osećanja koja će iz mnogih sijati i zračiti… Za dublje i potpunije znanje preporučujem da kupite knjigu.

Izdvajam 4 meni najzanimljivije teme uz još neke koje možete pronaći u ovom blogu:
? Vede – Istočna misao o umnim moćima

✅ Sedam koraka do uspeha

? Obrasci za zdravlje

? Krunsko dostignuće – Povest

 • Zlatni broj
 • Broj kao praoblik
 • Sila i energija značenja + svojstva
 • Nauka o umnim (božanskim) moćima
 • Najviša dostignuća
 • Anđeli
 • Primena tehnologije svesti
 • Misaona medicina
 • Energija molitve
 • Stanja svesti

__
Autor ?: Spasoje Vlajić
Priredio ?: Leon Bijelic

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber) ili +381628138907 (viber)

__

UVOD

Spajanjem svesti s moždanim zračenjima elektromagnetne šrirode, a njih s jonskim strujama iz okruženja i ostalim međudejstvima, sila značenja najavljuje najviši domet savremene nauke: otkriće jedinstvenog polja sila i neuporedive mogućnosti njegove praktične primene. Na primjer, nove tehnologije u kojima misli rukovode procesima u fizičkoj stvarnosti.

Pošto su smisao i značenje povezani sa svešću, a svest s elektromagnetnim i drugim poljima, to je i putokaz gde treba tražiti izvore i skladišta nepoznatih sila i energija. One su u dubinama svesti i uma, a nauka koja istražuje te oblasti je fizika svesti.

Svest, preko moždanih zračenja, povezuje svet uzročno-posledičnih veza sa svetom smisaonih odnosa, niže s višim prostiranjima (dimenzijama) ili, slobodnije rečeno, svest spaja fizički s duhovnim svetom.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

FIZIKA SVESTI – PRVI DEO KNJIGE

ODUHOVLJENA NAUKA

Istražuje zakone koji povezuju duhovni s materijalnim svetom, misli s fizičkim događajima, sadržaje vere s psihologijom, biohemijom, kvantnom fizikom. To je put ka ujedinjenju predosećaja i znanja, osećanja i razuma, nadlogike i logike, smisla i uzroka, vere i nauke. Dakle, oduhovljena nauka je spona između vere i nauke.

Jedan od ciljeva oduhovljene nauke i fizike svesti jeste i taj da što više osoba stekne duhovnu vlast nad fizičkim silama, nadmoć uma nad materijalnim svetom i nadmoć svesti nad snažnim silama podsvesti.

OBLASTI ISTRAŽIVANJA

Fizika svesti istražuje pojave sa svešću, mislima, moždanim i drugim zračenjima. Pored poznatih, ona ispituje i nedovoljno neistražene oblasti kao što su smisaone, naduzročne podudarnosti misli i događaja; nadvremene, natprostorne i natčulne odnose; nadsvetlosne brzine i uopšte dimenzije sile i energije neposrednije povezane s umom i svešću.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

NADUZROČNA STVARNOST SMISAONIH ODNOSA

 1. Peta dimenzije – dimenzija uma (četiri poznate dimenzije su visina, širina, dužina i vreme)
 2. Peta sila – sila značenja (četiri poznate sile su nuklearna jaka, nuklearna slaba, eletromagnetna i gravitaciona).
 3. Peta energija – energija sile značenja (četiri poznate energije, uslovno, jesu eletromagnetna, gravitaciona, nuklearna i mehanička).
 4. Peti zakon održanja – održanje simetrije značenja (četiri poznata zakona održanja jesu održanje energije, impulsa, momenta impulsa i naelektrisanja).

ZLATNI BROJ

Mudri Solomon je tvrdio da je Bog ceo svet uredio s merom i brojevima. Sličnu misao je, u VI veku pre Hrista, isakzao i slavni Pitagora: „Sve je uređeno na osnovu broja“…

Brojevi mogu biti obični, naučni i čisti ili božanski.

Obični i naučni brojevi povezuju pojave u fizičkom svetu, a božanski uređuju odnose između neba i zemlje, duha i materije. Preko njih se svemirski sklad preslikava među ljude, a slike uma u fizičke događaje.

Uvodeći red, meru i sklad, božanski brojevi povezuju sve što postoji u duboko jedinstveno duha, života i materije. Najsnažniji među tim brojevima „gopodari stvaranja“, nose sažete simboličke obrasce za preslikavanje iz duhovnog u materijalno, iz sveta smisaonih odnosa u uzročno-posledične veze fizičke stvarnosti.

Za pitagorejce su najvažniji među tim brojevima „uzvišena i sveta“ Petica i njen dvostruki obrazac Desetka.

Petica (Pentada) je jedan od najmoćnijih pitagorejskih simbola.

Njihova tajna propusnica bila je petokraka zvezda zasnovana na pravilnom petouglu i geometrijskim odnosima koji su preko zlatnog preseka, povezani sa zlatnim brojem, Fibonačijevim nizom i logoritamskom zavojnicom (spiralom).

Poznati Švajcarski matematičar Bernuli je spiralnu zavojnicu nazvao Spira Mirabilis (čudesna spirala). Uveren da ona spaja ovaj s onim svetom, želeo je da se Čudesna spirala ukleše na njegov nadgrobni spomenik zajedno sa natpisom „Eadem mutato resurgo“ (Preobražen, vraćam se opet isti).

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

BROJ KAO PRAOBLIK

Petica je lebdeće, nevidljivo jezgro oko koga se oblikuju čulne pojave i preko koga se beleg spušta na odabrane. To se može videti i na praktičnim primerima iz života i povesti.

Kod Apolona, to su pet božanskih osobima kojima teže njegovi poklonici: beskrajni um, savršena lepota, sveznanje, svemoć i besmrtnost.

Za Pitagoru, broj pet je izvor nadahnuća, simbol ljubavi, znak istine i ključ stvaranja.

Isusovo raspeće bilo je petog aprila, u petak, petog dana u nedelji. Proročanstvo se ispunilo kada je posle četiri uboda klinom Longin kopljem zadao peti, završni udarac i to između četvrtog i petog rebra. Četiri rane, i peti ubod, četiri klina i peto koplje, četiri krstolike strane sveta i peti centar, četiri jevanđelja i hrićansko učenje, četiri jevanđeliste i peti Isus.

Leonardo je petougaonim oblikom prikazao izuzetan sklad ljudskog tela.

Kopernika je petica nadhnula da odredi kretanje Zemlje oko Sunca.

Njutn je belu svetlost razložio na pet boja i tako postavio osnove elektromagnetizma.

Kod Nikole Tesle su sklad i simetrija, zapravo odnos brojeva i oblika od suštinskog značaja. U tom smislu, on je pitagorejsku tajnu nauku brojeva otelotvorio u pronalaske koji su preobrazili svet. Za vrhunac svojih izuma je smatrao bežični prijenos energije i uspostavljanje svetske mreže za bežično sporazumevanje (komunikaciju) zanosvano na pet kupola, pet predajnika raspoređenih u obliku petougaonika. U znaku broja pet Tesla je 100 godina pre interneta imao rešenje za Internet.

U Mojsijevom Petoknjižju piše da je žena stvorena od petog Adamovog rebra.

Kod čoveka postoje četiri telesna sistema upravljanja, a svest je peti, poslednji sistem. Upravljanje se razvija ovim redom: na ćelije deluju hormoni; na hormone žlezde; na žlezde živci; na živce moždane ćelije; moždane ćelije pokreće i njihov rad usmerava naša svest.

U znaku broja pet su i otkrića koja čine osnove fizike svesti. To su: peta dimenzija, peta sila, peta energija, peti zakon održanja i polje koje objedunjuje sve to izazivajući istovremeno preslikavanje misli u događaje.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

PETODIMENZIONALNI OBRASCI

Peta dimenzija svesti, u kojoj se dešava prijenos misaonih sadržaja, predstavlja most ka višim oblastima stvarnosti i postojanja. U tim višim, duhovnim oblastima ispoljava se pravi smisao jedinstva delova s celinom (holizma), samouvođenje reda iz nereda (uređeni nered, deterministički haos), zatim pojava poput trenutnog (nelokalnog) prenosa, dubokog simetrijskog poretka i jedinstvenog polja sila.

UM I MOŽDANA ZRAČENJA

Um označava najviši stepen saznajne svesti, najvišu saznajnu sposobnost čoveka kojom on svodi raznovrsna razumska saznanja u njiovo najviše jedinstvo.

Misli pokreću moždane ćelije. Zbog te pobude iz nji istovremeno zrače živčane struje i moždani talasi. Kad živčane struje stignu do grla, čovek izgovara svoju misao. To pokazuje da je u živčanim strujama upisano (kodirano) značenje misli, a i širi sadržaji povezani s nastankom, oblikovanjem i izgovaranjem misli.

Ćelije organa govora prepoznaju značenje misli i izgovaraju i.

Za fiziku svesti, moždana zračenja se sastoje od živčani struja, moždani talasa i prenosilaca sadržaja svesti. U tim silama i energijama zapisana su značenja misli, stanja, sadržaji i svojstva svesti i uma.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

ENERGETSKO POLJE UMA (EPUM)

Kad se slaganjem talasa kao što su satreperavanje, poklapanje, ukrštanje (rezonanca, interferencija) moždana zračenja spoje s elektromagnetizmom iz okruženja, nastaju novi oblici energetski polja s upisanim značenjima misli, kao i sadržajima i svojstvima svesti.

Energetska polja uma i slične pojave nazivaju se različitim imenima kao što su: psihosfera, neosfera, zajednički nesvesno ili nadsvesno, egregor, astral, orgon, aura, ki energija, akaša, posmrtna (bardo) ravan, nebo, knjiga života, više dimenzije, hologramsko ogledalo, morfogenetsko polje itd. Sve ove pojave imaju zajedničku osnovu povezanu sa svešću i umom.

Moguće je da u obličju svetlosno-trodimenzionalnih pojava (hologramske slike) stojeća polja uma čuvaju zapise svihh ličnih i zajedničkih doživljaja, sva iskustva, znanja, umeća, svojstva, misli… Tu su zapisana sva maštanja, zamisli, izumi, misaone slike, simboli, duhovne praslike, tj. Svet snova, mitova…

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

SILA I ENERGIJA ZNAČENJA

Deo energetskog polja uma jeste i sila značenja (informaciono međudejstvo ili informaciona sila). To je peta poznata sila koja prenosi energiju značenja (informacionu energiju).

Ono što bi za eletkricitet bila suprotna naelektrisanja, a za magnet suprotni polovi, za silu značenja su smisaono slični sadržaji misli prema fizičkim pojavama.

Sila značenja deluje preko smisaonog privlačenja misaonih (psihičkih) i njima odgovarajućih materijalnih (fizičkih) sadržaja.

Uticaj sile značenja ispoljava se preko smisaone podudarnosti misli i događaja (sinhronicitet).

Sila značenja deluje tako što jedno misaono stanje privlači fizičko stanje ostvarujući smisaonu podudarnost između ta dva stanja. Značenje misli smisaono privlači odgovarajući fizički sadržaj.

SVOJSTVA SILE ZNAČENJA

 1. Nosi energiju u kojoj su značenja, stanja i drugi sadržaji misli i svesti.
 2. Deo je energetskog polja uma odakle smisaono (naduzročno) deluje iz više, pete dimenzije.
 3. Teži spontanom povećanju reda i nema poznatu masu i gustinu
 4. Deluje u oba vremenska smera: od prošlosti prema budućnosti i od budućnosti prema prošlosti. To delovanje kroz tu dimenziju, ili natprostiranje, može prestići kretanje svetlosti, a i trenutni (nelokalni) prijenos u četverodimenzionalnom prostor-vremenu.
 5. Pokazuje svojstvo samosvesti, a povinuje se značenjima misli i sadržajima svesti.
 6. Upravlja sa četiri poznate sile izazivajući podudarnost misli i događaja kad oni nisu povezano uzročno-posledičnom nužnošću, već smisaonim, naduzročnim odnosima.
 7. Ne može se neposredno meriti poznatim uređajima koji rade na uzročno-posledični način, već se posredno zapaža kod pojava na koje naduzročno deluje
 8. Delovanjem iz viših dimenzija, samosvešću i ostalim svojstvima pokazuje osobine jedinstvenog polja sila
 9. Delujući po načelima uštede i svrsishodnosti pomaže da se želje i namere ostvare sa što manjim utroškom rada, vremena i energije.
 10. Prostiranjem kroz petu dimenziju sila značenja omogućuje da svesna energija našeg bića, izdvojena iz tela, putuje kroz vreme i prostor-vremenske prečice.
 11. Povezuje fizički svet sa susednim stvarnostima i svetovima uma, duše, duha.
 12. Sila značenja povezuje ljudsku svest s višom svesnošću koja odgovara našim predstavama o anđelima i ostalim bestelesnim svesnim bićima. Ona takođe spaja našu svest s riznicom svemirskih znanja, sa zapisima u energetskom polju uma (zapis akaše, knjiga života), kao i s energetskim (astralnim) putnicima kroz prostor, vreme i međuzvezdana prostranstva.

Navedena svojstva sile značenja su saznajna podloga za razvoj novih, naprednih tehnologija koja će suštinski preobraziti čovečanstvo.

VEDE – ISTOČNA MISAO O UMNIM MOĆIMA

Istočna misao čuda posmatra kao proizvod umnih moći (sidija). U članku „Stanja svesti u ezoterijskoj praksi“ P. Vujičin navodi osam polja umnih sposobnosti koje se, po Upanišadama, mogu i praktično ostvariti:

 1. Anima – Sposobnost da se postane sićušan kao atom
 2. Mahima – Sposobnost da se postane ogroman kao vasiona
 3. Laghima – Sposobnost da se postane lak kao vazduh (levitacija)
 4. Garima – Sposobnost da se postane težak kao olovo.
 5. Prapti – Sticanje natprirodnih moći (predviđanje, vidovidost, čujevitost, telepatija…)
 6. Prakamja – Sposobnost opstanka pod vodom, moć da se postane nevidljiv, ulazak u telo druge osobe, održavanje mladalačkog izgleda u toku mnogih godina.
 7. Vašitvam – Moć kroćenja divljih životinja, nadzor nad strastima i osećanjima, gospodarenje nad počelima (elementima).
 8. Išatvam – Postizanje božanske moći, vraćanje mrtvih u život.

I Istok i Zapad govore o srodnim sposobnostima. Istok ih posmatra kao umne moći samog čoveka, dok su za Zapad to božanske moći ispoljene kroz čoveka. Za oba pristupa, umne sposobnosti i božanske moći su stepenice duhovnog razvoja, a ne svrha po sebi.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

NAUKA O UMNIM (BOŽANSKIM) MOĆIMA

Božanske moći i umne (parapsihološke) sposobnosti su velika tajna života. Njihovo naučno proučavanje počelo je 1882. godine, osnivanjem Društva za duhovna (psihička) istraživanja u Londonu. Ta istraživanja proširila su se na SAD i druge zemlje.

Ogledima je utvrđeno postojanje umnih sposobnosti. One su razvrstane u četiri osnovne grupe i više podgrupa:

 1. Vančulna opažanja
  1. Prijenos misli između ljudi (telepatija)
  2. Vidovitost (opažanje udaljenih fizičkih predmeta i događaja)
  3. Opažanje budućih događaja iz prošlosti koji nisu dostupni poznatom pamćenju (prekognicija, retrognicija)
 1. Delovanje svesti (psihokineza)
  1. Fizičke pojave (međudejstva svesti i materije koja se prostire od najsitnijih, podatomskih poremećaja, preko uticaja na veća tela, poput lebdenja stvari i ljudi)
  2. Biološke pojave (uticaj svesti na isceljenje i međudejstvo ljudi i biljaka).
 1. Preživljavanje
  1. Ponavljanje krugova rađanja i smrti (reinkarnacija)
  2. Prikaze (pojava duhova ljudi i stvari)
  3. Sposobnost posredovanja između živih i umrlih (posrednici, medijumi).
 1. Doživljaji izvan tela
 • Izmeštanje svesti izvan tela i osvešćivanje na različitim mestima (astralna putovanja)

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

NOVI PRISTUP

Oslonac svog razvoja zapadni čovek nalazi u razvoju tehhnoloških moći, a istočni u usavršavanju sposobnosti uma. Tako imamo telefon umesto neposrednog prenosioca misli (telepatija), televiziju umesto vidovitosti, avione umesto samoletenja i samolebdenja (levitacija)…

Oba pristupa imaju određene nedostatke. Tehnološka moć previše vezuje za prolaznu, materijalnu stvarnost, a neumerena predanost umnim moćima može zavesti čoveka ka prividima i skrenuti ga s puta pravog duhovnog razvoja.

Fizika svesti teži umerenom, srednjem putu gde se skladno proživaju znanje i korisna primena tih znanja. S tim su usklađenje i njene predstave o čudima.

Čuda su pojave oslobođenje fizičkih zakona zasnovanih na uzročno-posledičnoj nužnosti.

U čudima prepoznajemo uticaj neke više svesnosti koja, preko sile i energije značenja, deluje na smisaoni, naduzročni način.

Čuda ne krše fizičke zakone nego pokazuju uticaj koji dolazi iz viših dimenzija i silu koja deluje preko smisaonih odnosa. Na taj način ona oslobađa, širi i usavršava fizičke zakone.

VIŠE SILE

Osnovna i stalna poruka duhovnih učenja jeste da postoji krajnja najviša sila (Bog, Jahve, Alah, Braman, Tao, Manitu, Apsolut) i njoj podređene više sile (anđeli i različita duhovna bića). Te sile, zapravo nadsile mogu se neposredno saznati, ali u posebnim stanjima svesti.

Fizika svesti traži načine da saznanja o višim silama, a odgovarajući naziv je i više nadsile, budu dostupna i običnim stanjima svesti.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

NAJVIŠA DOSTIGNUĆA

Spasoje Vlajić Autor - Leon Bijelic knjige - Izreke

ANĐELI

Za one koji veruju u njihovo postojanje, anđeli su nevidljiva, bestelesna, besmrtna bića, nepromenjivo mlada, lepa i snažna. Oni se ne kolebaju između dobra i zla pošto su već dobri i sveti kao što su bili kad ih je stvorio Bog. Među njima vladaju sloga, jednodušnost, ljubav i puna poslušnost nižih prema višim činovima i svih prema svetoj volji Božjoj.

Sveto pismo i svetootačka baština jasno svedoče da anđeli neprekidno deluju u ovom svetu. Oni prenose poruke od Boga ljudima, savetuju, nadahnjuju, upućuju, učestvuju u bojevima, izbavljaju od stradanja, pomažu u opasnostima, hrane, isceljuju, prenose s jednog na drugo mesto i mnoga druga čudesa čine.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

NADUZROČNI RAD

U uzročno-posledičnom svetu sila prenosi energiju kroz prostor i vreme, a u naduzročnom svetu smisaonih odnosa pogodniji su nazivi preslikavanje, prostiranje ili natprenos.

Sila i energija značenja su i prenosioci sadržaja svesti.

Postoje dve vrste rada:

 1. Smisaoni, naduzročni rad koji se dešava u petoj dimenziji svesti, a ona je „iznad“ prostor-vremena i uzročno-posledičnih veza.
 2. Fizički rad u prostor-vremenu gde deluju uzročno-posledične veze.

ENERGIJA PROSTOR-VREMENA

Postoje različita shvatanja o vremenu i prostoru. Platon i Njutn govore o bezodnosnom, bezuslovnom i neograničenom (apsolutnom) vremenu. Za Aristotela i Lajbnica vreme je povezano s događajima, kretanjima i promenama koje se jasno vide u uzročno-posledičnim vezama fizičkog sveta. Ajnštajn uvodi pojam jedinstvenog i promenljivog (relativnog) prostor-vremena, a kvantna fizika prihvata promenjen smer i odusustvo vremena.

U odnosu prema prostoru, mišljenja su ujednačena. Ona se temelje na shvatanjima Aristotela i Dekarta da prostor ne postoji sam po sebi, nego se radi o procesima vezanim za materiju i energiju koja ispunjavaju tu sredinu.

Za fiziku i tehnologiju svesti prikladno je sledeće tumačenje: vreme i prostor su načini na koje svest sagledava trajanje, kretanje i druge promene među pojavama i preko energije misli utiče na te pojave, a time i na prostor-vreme.

Misli, preko moždanih zračenja, pokreću i usmeravaju silu značenja, a ona, naduzročnim radom energije značenja, preslikava misaone sadržaje u fizičke pojave.

U nauci je sve prisutnije i njegovo (Nikolaja Kozirjeva) saznanje da misli, stanja svesti i osećaji utiču na torziona polja (u sebi uvrnut prostor).

Nastanak torzionihh polja neki naučnici povezuju s delovanjem pružnih, loptasto-širećih talasa (longitudinalno-skalarni talasi), koje je posebno isticao Nikola Tesla.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

TESLINI TALASI

Inženjer Goran Marjanović je svoj „modalitet kvantiranih gustina energija“ zanosvao na De Broljevim talasima ili prečnicima tela (čestica) od najmanjih do najvećih.

Na tom modelu, učestalost od 6 De Broljevih herca predstavlja donju granicu energetskog polja koje pokrivaju Teslini talasi ili Teslioni kako ih je nazvao Marjanović.

Učestalosti od 6 herca odgovara ogromna talasna dužina od 500.000.000 metara. Po navedenom modelu, teslioni su most između fizičke stvarnosti i različitih stanja svesti. Zanimljivo je da prelazak iz jave (svest o fizičkom svetu) u stanje sna (izmenjeno stanje svesti) prate elektromagnetni moždani talasi, takođe od 6 herca.

Marjanovićevi ogledi dokazuju da su Teslini talasi (longitudinalno-skalarni) posebna fizička pojava različita od hercijanskih (transverzalno-vektorskih) elektromagnetnih talasa. Teslini talasi su dimenzionalno bogatiji i složeniji energetski oblici od elektromagnetnih talasa.

TEHNOLOGIJA SVESTI DRUGI DEO KNJIGE

KRUNSKO DOSTIGNUĆE

Tehnologija svesti je završna, krajnja tehnologija koja će pokrenuti suštinski napredak i uzdići čoveka, kako to smatra Nikola Tesla, uz sam bok našeg Tvorca, i ispuniti našu konačnu sudbinu.

POVEST

Upotreba vatre i pronalazak točka najveća su otkrića u povesti ljudskog roda. Tehnologija vatre i točka vladala je hiljadama godina. Onda je, početkom XX veka, došao nagli uspon i skok na viši stepen.

Zahvaljujući velikim umovima, među kojima je na samom vrhu Nikola Tesla, otrkiveni su do tada skriveni, a moćniji oblici vatre i točka – električna vatra i električni točak.

Teslini prolasaci proizveli su neverovatnu energiju od oko 900 biliona bilijardi kilovat-časova. Od Zemlje je stvoreno malo Sunce. Svetlost njenih velegrada noću se vidi i iz svemira. Ono što u vasionskim razmerama do XX nije postojalo, sada je ostvareno: jedna davno ugašena planeta počela je da svetli, da u svemirska prostranstva zrači sopstveni sjaj.

Dakle, tehnologija vatre je prevaziđena tehnologijom struje i svetlosti, a točak je usavršen u elektromagnetno obrtno polje.

Saznanje da misao izaziva odgovarajuće fizičke pojave vodi nas u dubine biblijskog Postanja gde duh prethodi materiji: „I reče Bog: neka bude svetlost. I bi svetlost“ (1. Moj. 1,3). Shvatanje da je „područje ideja prava stvarnost i uzor svega pojavnog dobija svoje filozofsko tumačenje u Platonovom idealizmu.

Stvoritelj je stvorio stvaraoca u čijem umu su sačuvane mogućnosti da po svom nahođenju oblikuje fizički svet.

Idealističko shvatanje da misaone slike (ideje) prethode pojavnim stvarima i da misli utiču na događaje bila je utopija za naučnike.

Početkom XX veka, razvojem kvantne fizike i istraživanjem svesti, desio se neočekivani i smeo prodor. U tome je svoj trag ostavio i Nikola Tesla. Pokazujući da je praktičar od neprocenjive koristi, on prestiže svoje vreme i poručuje: „… u vasioni postoji nepokretna entelehija koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut… Energija jedne misli može odrediti kretanje svemira“.

Tehnologija svesti može biti krunsko dostignuće na liniji napretka o kome Tesla kaže: „Bez obzira koji će to izvor primarne energije u budućnosti mi moramo, da bi bili racionalni, da je dobijemo bez utroška ikakvog materijala.“

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

OSNOVNA SREDSTVA

Tehnologija svesti primenjuje uređaje, programe i postupke koji u svom radu koriste sile i energije povezane sa svešću i njenim sadržajima kao što su misli, misaone slike, misaoni obrsaci, želje, namere… Kad izazivaju smisaonu podudarnost misli i događaja nazivamo ih sila i energija značenja, ili sila i energija simetrije značenja.

Dakle, tehnologija svesti koristi one sile i energije koje su na različite načine povezane sa svešću i omogućuju smisaoni, naduzročni uticaj misli na događaje u fizičkom svetu. Preko prenosilaca sadržaja svesti ta tehnologija nas povezuje sa susednim stvarnostima, zatim s višom svesnošću i višim oblicima postojanja.

Sila i energija svesti prisutne su u mnogim pojavama, ili su povezane s njima. Ovde navodimo neke od tih pojava, a o nekima će nauka dati svoj sud.

 1. Sila i energija moždanog zračenja, zatim zračenja ostalih delova tela poput žlezda, čakri, akupunkturnihh kanala i drugih izvora povezanih sa svešću.
  1. Upoznavanje tih sila i energija omogućuje pristup silama i energijama podsvesti, svesti, simbola, duhovnih praslika, zajednički nesvesnog i nadsvesnog, energetskih polja uma, zatim sili i energiji snova, astrala, etera, akaše, prane, ki energije, kao i vezu s višim oblicima duhovnih sila i energija.
 2. Sila i energija vremena, prostora, brojeva, simetrije, nulte tačke, skalarnih talasa, torzionih polja.
  1. Ispoljavaju se preko vremenskih blizanaca, povesnih dvojnika, čistog delovanja geometrijskog oblika i drugih pojava u kojima se preko sadržaja svesti dolazi do sila i energija koje imaju određenu samosvest i sadejstvo sa ljudskom svešću.
 3. Sila i energija trenutnog (nelokalnog) prenosa, jedinstva delova s celinom (holizma) i samouvođenje reda iz nereda (fraktali i deterministički haos).

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

PRIMENA TEHNOLOGIJE SVESTI

Nova naučna otkrića sve jasnije pokazuju da je svest „ugaoni kamen prirode i života“, a tehnologija svesti odlučujući korak ka prirodnom blagostanju i uzdizanju čovečanstva na viši stepen duhovnog i telesnog razvoja. Opravdana je nada da će nas ona dovesti do onog krajnjeg cilja sadržanog u Isusovom obećanju: „ništa neće vam biti nemoguće.“ (Mt. 17,20).

Prema sredstvima koje koristi i načinima njihove primene, tehnologija svesti se deli na više ogranaka.

 1. Tehnologija lečenja mislima
 • Tehnologija rendgenskog vida i misaonog sagledavanja zdravlja
 • Tehnologija u kojoj se misli koriste za isceljenje i postizanje trajnog zdravlja
 • Tehnologija za stvaranje misaonih pilula (misaona farmacija)
 • Tehnologija misaonog upravljanja procesima u telu, podsvesti i stanjima svesti (misaona biohemija i misaona psihijatrija)
 • Kvantna i energetska medicina povezane sa stanjima svesti i mislima
 1. Tehnologije uspeha
 • Tehnologije voljnog preslikavanja misaonih slika u fizičke događaje (tehnologija sinhroniciteta). U njoj se sopstvenom voljom i energijom misli upravlja fizičkim silama, a preko njih i procesima u prirodi.
 • Oduhovljena tehnologija uspeha vodi prirodnom blagostanju i stapanju s voljom Promisli za naš spokojan, radostan, zdrav i dugovečan život na zemlji blažen na nebu.
 • Svrha je da se sa što manjim utroškom rada, energije i vremena ostvare želje, namere, planovi….
 1. Tehnologije čija su oruđa povezana sa sadržajima svesti
 • Tehnologija koja koristi energije sadržaja svesti kao što su misli, glasovi, reči, govor,a simbola, duhovnih praslika, uma, proširenih i izmenjenih stanja svesti, snova, snoviđenja, jasnoviđenja…
 • Tehnologija predviđanja i stvaranja budućnosti
 • Tehnologija naduzročne nagrade za dobra dela (kakva setva, takva žetva)
 • Tehnologija koja koristi moždana i druga zračenja povezana sa stanjima svesti kao što su zemaljski i jonski elektricitet
 • Tehnologija zanosvana na bioenergiji i još tananijoj životnoj energiji.
 • Tehnologija misaonog upravljanja prirodnim stihijama (klimom, zemljotresima, poplavama)
 • Tehnologija misaonog upravljanja plazmom, laserima, elektronima, fotonima, atomskim silama, antimaterijom i svim energijama i silama koje su dostupne svesti
 • Tehnologija dobijanja energije iz novih, neiscrpnih izvora
 • Tehnologija suštinskog jedinstva delova s celinom (holistička tehnologija)
 • Tehnologija učešća misli u stvaranju hrane.
 • Tehnologija hranjenja svetlošću i drugim oblicima energije.
 • Tehnologija delovanja oblika po sebi (geometrije) na pojave.
 • Tehnologija stvaranja čuda
 • Tehnologija samousavršavanja i misaonog stvaranja stvari i novih pojava, izuma, pravila, zakona, načela i novih sveetova.
 • Tehnologija stvaranja trajnog mira, radosti, prirodnog blagostanja, duševnog spokoja i duhovnog blaženstva

NAŠ ENERGETSKI DVOJNIK

Sve što postoji – postoji s razlogom. I sve što se dešava, dešava se s razlogom. Na fizici svesti je da prepozna te razloge i da ih upotrebi u svojim tehnologijama.

Ceo svet je talasne prirode. Svaka pojava, živa i neživa, svesna i nsvesna, znana i neznana, vidljiva i nevidljiva, uronjena je u beskrajni okean raznih učestalosti (frekvencija). Svet je složen sastav energetskih titraja u koje je, kao njegov deo, uronjen i sam čovek.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

AURA I ČAKRE

Zdrava, normalno razvijena aura zrači jasnim plavim i zlatnim prelivima i obavija telo u obliku jajeta. Po sredini, u liniji koja prati kičmeni stub, velikom brzinom vrtlože se raznobojna središta. To su čakre, što na drevnom sanskritskom jeziku znači točakIstog porekla je i sprska reč čekrk. Postoji sedam čakri i one blistaju u obliku krugova, osim korenske i krunske čakre, koje svetle u obliku trougla.

Po drevnog istočnom verovanju, preko čakri pra-energija ulazi u auru i daje životnu snagu fizičkom telu. Savremena naučna istraživanja sve više podržavaju ovakav pristup.

Postoje naučni dokazi da su, od živih jezika, sprski i bengali najsrodniji svojevrsnom praobrascu govora – sanskritu, izvoru skrivenih moći.

Reč kao fizički iskaz misli je titraj. Misao je titraj i ceo svet je treperenje, vibracija. Na taj način se titrajima misli i reči lekovito deluje na treperenje tela i njegovih delova. Sve je to povezano s našim energetskim dvojnikom, aurom i čakrama. Tehnologija svesti primenjuje tu vezu za utvrđivanje i poboljšanje duševnog i telesnog zdravlja.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

MISAONA MEDICINA

Ključ za očuvanje zdravlja i izlečenje bolesti nalazi se u samom čoveku – ključ su moždana zračenja koja su povezana s određenim stanjima svesti i kojima se upravlja mislima.

Svaka naša misao pokreće biofizičke i biohemijske reakcije u telu, pre svega mozgu, živcima i žlezdama. Materijalni trag uticaja misli na telo su molekuli hormona i živčanih prenosilaca (neurotransmitera) koji nastaju pri određenim stanjima i sadržajima svesti.

U ravni fizike i hemije svesti taj put od misli do ćelija izgleda ovako: Misaona slika izaziva osećaj, osećaj pobuđuje moždane ćelije, moždane ćelije šalju živčane struje, živčane struje deluju na hormonalne žlezde, hormonalne žlezde luče odgovarajuće hormone, hormoni utiču na stanje ćelije.

Na toj lestvici upravljanja, koja obuhvata i druge činioce, sve počinje sa svešću i mislima.

Naše misli su zapravo biohemijski i biofizički doživljaj.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

OBRASCI ZA ZDRAVLJE

Misaoni obrasci: smiren, ispunjen ljubavlju, savršeno sam zdrav, odmoran, podmlađen, radostan, zadovoljan, pobuđuju moždane ćelije čiji elektricitet izaziva strujanje u živcu vagusu. On te titraje prenosi do grla, gde ih iskazujemo kao reči. Znači, ćelije organa govora prepoznaju sadržaje našihh misli upisane u živčanim strujama i izvršavaju naredbe mozga.

Posle grla, živčane struje se šire do srca, pluća i preko dijafragme dolaze u sunčani splet (pleksus solaris), gde se stapaju s podsvesnom živčanom mrežom. Ona prenosi poruke iz mozga u ostale ćelije „naređujući“ im šta da rade.

Pored živčanih struja, koje se prostiru u telu, misli izazivaju odgovarajuće moždane talase koji se šire u okolni prostor. Na taj način misli, preko moždanih talasa, utiču na sile i energije u okruženju.

Delotvorno je kad navedeni obrazac za zdravlje proširimo još jednim misaonim tokom koji ima svoju svrhu. Na primer, kad uz izgovorenu reč „smiren“ istovremeno pomislimo „Bože pomozi“ i to nastavimo za vremen ponavljanja čitavog obrasca.

Svrha je da obrazac za zdravlje ujedno postane i molitva, što povećava njegovu snagu.

USLOVI ZA USPEH – SEDAM KORAKA DO USPEHA

Ovih sedam koraka mogu se sažeti u zajednički obrazac za uspeh koji glasi: Smiri se! Poželi! Zamisli! Veruj! Oseti! Pokreni! Učini!

 1. Smirenje
 • Da biste smirili um, upotrebite neku od vežbi za buđenje desne moždane strane i njen usklađen rad sa levom. Na primer, zamislite da raspoloženi idete na značajan sastanak. Odredite svrhuh tog sastanka kojim se ostvaruje neka od vaših želja kao što su ljubav, deca, zdravlje, posao, kuća, stan…
 1. Želje
 • Razmislite o vašim željama i postavite ih po važnosti.
 • Rasporedite ih tako da ostvarenje jedne omoguće i ubrzava ispunjenje ostalih želja.
 • Možete imati više različitih želja, ali kad stvarate misaonu sliku, usmerite pažnju na jednu želju.
 • Treba želeti i očekivati ono što mislite da je najbolje, ali istovremeno pomireni sa svakim ishodom kao izrazom Božje volje. U tom smislu možemo reći: prilagođavanje je put uspešnih.
 1. Zamisao
 • Smirenog uma zamislite sliku svoje želje. Poželjno je da zamislite završno ostvarenje celovite želje, bez uslovljavanja načina ostvarenja.
 • Na primer, ako želite posao, zamislite sebe kao zadovoljnu osobu na već dobijenom radnom mestu
 • Želju treba zamisliti smireno i lako, bez naprezanja. Ako ne možete da zamislite sliku, dovoljno je da imate što jasniju nameru šta hoćete.
 1. Molitva (vera)
 • Pre molitve se zauzme udoban položaj, zatim ćutanjem smire čula, a misli usmere na značenje molitve.
 • Prvo se izgovara (u sebi ili glasno) cela molitva „Oče naš“, a zatim uz ravnomerno disanje „Gospode pomiluj“
 • Smirenog uma i duboke vere, molimo se za oproštaj grehova rečima: „Bože milostivi, oprosti mi sve grehe, daj mi snage da se izbavim od njih, da oprostim bližnjima i ispunim pravim vrlinama. Tebi slava i hvala vavek. Amin.“
 • Posle molitvi ponovo se oblikuje misaona slika želje i molimo se za njeno ostvarenje.
 • Na primer, ako želite posao, molite se ovako: „Bože milostivi, daj mi pravi posao koji će mi doneti zadovoljstvo, prirodno blagostanje i koji će me uskladiti s Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, zdrav, dugovečan život na zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.“
 1. Osećaj
 • Zamislite što stvarniju sliku ostvarene želje, stopiti se s njom i osetiti da se to već desilo. Ako, želite posao, smirite se i slikovito osetite da ste na radnom mestu, da ste zadovoljni, radosni, uspešni.
 • Što je misaona predstava životnija, to će se pre ostvariti na javi.
 1. Pokreni
 • Kad snažno osetite da će se želje ispuniti, spontano uradite nešto što će potvrditi vašu uverenost u povoljan ishod i pokrenuti proces ostvarenja.
 • Na primer, ako želite novi auto, kupite privesak za ključeve…
 1. Učini
 • Tek u sedomom koraku vraćate se u materijalni svet i razmatrate fizičke uslove i mogućnosti koje će doprineti uspešnom ostvarenju vaših želja i putu ka uspehu.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

STRPLJENJE

Pravo strpljenje jeste kad čovek ostvarenje želje ne vezuje samo za vreme, nego iskreno očekuje da će se želja ostvariti baš kad treba.

Imajte na umu da se želje lakše ostvaruju kad vas ne opterećuju.

Dok čekate priliku za ostvarenje jedne želje, istovremeno radite na ispunjavanju drugih želja i namera.

ENERGIJA MOLITVE

Molitva se prostire kroz dva osnovna polja – čulno i natčulno, zemaljsko i nebesko.

Kad je molitva dovoljno predana, onda um molitvenika tone iz beta stanja ka nižim moždanim titrajima alfa ritma. S tako smanjenom energijom alfa moždana zračenja se prostiru kroz jonizovani gasoviti omotač. U vidu aure okružuje telo i stapa se s beskrajnim energijama prostora. Kako kažu naučnici „jonski sistem je odvojen od tela i svest (tj. lični posmatrač) je pridružena elektromagnetnom sastojku moždanih talasa, koji se širi kroz tu blago jonizovanu gasnu sredinu, što onda može dati osećaj jedinstva s okolnim svetom.“

Iskustva i merenja pokazuju da je prilikom tog molitvenog „širenja svesti“ ona na poseban način pridružena elektromagnetnim talasima koji odgovaraju alfa stanju, zapravo moždanim talasima od 8-14 herca. To spada među najniže učestalosti u samoj prirodi. Takva zračenja su povezana s prenosiocima sadržaja svesti (sili značenja) preko kojih se naduzročno utiče na fizički svet i stvaraju čuda.

TEHNOLOGIJA SVESTI

Tehnologija svesti teži da se uspostave oni energetski ritmovi ori moždanim zračenjima koji povećavaju verovatnoću da se želje ostvare i naduzročno, uz pomoć prirode.

Te dragovene ritmove pojačava smiren um i duša ispunjena verom, nadom i ljubavlju.

Priroda života je takva da ga neprekidno prožimaju razlozi za radost i razlozi za tugu. Bitno je da u toj valovitosti temelj i jezgro našeg unutrašnjeg bića bude trajna biohemija radosti, a da tuga bude samo lahor na površini. Radost, kao srž bića, daje polet, zdravlje, produbljuje ljubav, približava napretku, uspehu, prirodnom blagostanju… Radost nije posledica, nego uzročnik tih dobara. Ona je u nama, a ne izvan nas. „Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: Radujte se!“ (Fil. 4,4) saopštava apostol Pavle.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

ZEMALJSKI ELEKTRICITET

Nikola Tesla je prvi utvrdio da Zemlja reaguje na električna treperenja određenih učestalosti, slično kao što zvučna viljuška reaguje na određene zvučne talase. On je odredio da električna učestalost kojom satreperava (rezonira) zemaljski elektricitet, iznosi nešto ispod 10 herca.

Koristeći znatno savršenije uređaje, ta merenja je nastavio nemački naučnik V. O. Šuman. On je 1952. godine objavio otkriće da Zemlja satreperava na električnim učestalostima (f) od 7,83Hz i naziva se Šumanovo satreperavanje (rezonanca).

STANJA SVESTI

Moždana zračenja su povezana sa stanjima svesti i prema približnim vrednostima za učestalosti (frekvencije) moždanihh talasa dele se na delta-talase, koji nastaju tokom površnihh, nemirnih snova (od 4-8 herca); alfa označavaju smiren um pri budnom stanju svesti (od 8-14 herca); beta se javlja pri pojačanom umnom radu (od 14-30 herca); gama pokazuju uznemirenost i jaka uzbuđenja (preko 30 herca).

Stanja svesti, moždana zračenja i hormoni međusobno su povezani. Te veze svesti, energije i biohemijskih nosilaca svesti su dvosmerne. Mislima možemo postići određena stanja svesti praćenja odgovarajućim elektromagnetnim, hormonalnim i ostalim biohemijskim promenama, a i obrnuto.

Kad na mozak delujemo s učestalostima između 7-8 herca, što je i vrednost Šumanovog satreperavanja zemlje i Jonskog okruženja, pojačava se rad žlezde epifize koja stvara više hormona melatonina, a on smiruje čoveka.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

POBUDA

Svetlosna formula pokazuje da u srpskom jeziku sam naziv za boju, kad se posle delovanja na bubnu opnu prevede u živčane struje, ima učestalost (frekvenciju) koja fizički odgovara toj boji.

Izraženi u terahercima, ti svetlosni talasi iznose: crven (425), riđ (492), žut (545), zelen (651), plav (661), indigo (699), modar (754), beo (719).

ODNOS ŽLEZDA, ČAKRI I NAZIVA ZA BOJE

 1. Nadbubrežna žlezda –MuladaraCrven
 2. Polne žlezde – SvadistanaRiđ
 3. Pankreas – ManipuraŽut
 4. Timus – AnahataZelen
 5. Tiroida – VišudiPlav
 6. Hipofiza – AdžnaIndigo
 7. Epifiza – SahasraraBeo

JEZIK BUDUĆNOSTI

Sanskrt se smatra jednim od najstarijih jezika. On je praizvor iz koga su nastali ostali indoevroppski jezici. Veruje se da njegove reči imaju unutrašnji sklad između zvuka i značenja. To svojstvo se koristi za pobuđivanje čakri, a preko njih se upravlja skrivenim sposobnostima uma.

Dokazano je da su od živih jezika sanskrtu najsrodniji sprski i bengali. Na primer, radovi Alokande Mitar, unulke čuvenog pesnika Tagore, objavljeni na engleskom jeziku.

Na sanskrtu reč „čakra“ znači vrtlog, točak, što je srodno sa sprskom reči „čekrk“. Mnogi drevni narodi poznavali su značaj tih energetskih vrtloga koji održavaju energetsku vezu između tela i okruženja. Ono što su kod Indusa „čakre“, kinezi nazivaju „dantijen“, a Jevreji „sefiorti.“

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

SVRHA UMA

Sve što postoji ima talasnu prirodu. Svaka pojava, živa i neživa, svesna i beslovesna, znana i neznana, uronjena je u beskrajni okean raznih talasanja. Svet je složen sastav energetskih titraja u koje je uronjen i sam čovek.

Svaki naš atom, svaka ćelija i celo biće zrači ono što je energetski otisak nas samih.

U tom treperenju zvezda, Sunca i svega što postoji jedna pojava je sjajnija od ostalih. U svakom od nas blista malo sunce – naš mozak!

Po nekim svojstvima, mozak je veličanstveniji od velikog Sunca, hranioca života.

U čemu je prednost mozga nad Suncem i zvezdama? Mozak zrači elektromagnetne talase energijom koja je među najmanjim u celoj prirodi. Zato možemo reći: energija moždanih zračenja može biti osnovno gradivo svih svetova.

Posebna vrednost jeste što su u tim nisko učestalim zračenjima i sadržaji naših misli. Na taj način, naše ja, pridruženo moždanim zračenjima, prožima celu prirodu, sve stvari, njihove elektrone, molekule, atome. Naše ja mislima usmerava energiju moždanih i drugih zračenja (hormonalne žlezde, čakre) da utiču na prirodne procese.

Na putu mudrosti i spasenja, smiren čovek može svojim ja, utkanim u moždana i druga zračenja da „uđe“ u samu svetlost, da upravlja procesima unutar svetlosti i oblikuje budućnost.

Smireni, ispunjeni vrlinama, mi smo tihi hodočasnici ka blistavom svetilištu koje je duboko u nama. To svetilište je naša bogolika suština – duša.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

BOŽANSKA TEHNOLOGIJA

Uvek postoje plemeniti ljudi, koji, iako različiti po važnosti i slavi, koriste naduzročne moći uma za tiha dela ljubavi i dobrote.

Tehnologija svesti i uspeha, kao praktičan deo oduhovljene naule, čini da se broj takvih ljudi neprekidno uvećava. Svrha je da što više osoba stekne duhovnu vlast nad fizičkim silama, nadmoć uma nad materijalnim svetom i nadmoć svesti nad snažnim silama podsvesti.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE

__

IZDVOJENI DELOVI – IZREKE IZ KNJIGE

Sveti Avgustin kaže: „čuda se ne dešavaju u suprotnosti s prirodom, već samo u suprotnosti s onim što je nama poznato kao priroda.

Prenosioci sadržaja svesti povezani su s niskoučestalim moždanim zračenjima, ali ispoljavaju i svojstva koja su različita od ponašanja poznatih sila kao što je elektromagnetna. Prenosioci sadržaja svesti se prostiru u oba vremenska smera, brži su od svetlosti, pokazuju određenu samosvest i vezu s nekom višom svesnošću. Dakle, oni povezuju višu svesnost s ljudskom svešću i prirodom, tako da mogu naduzročno uticati na raspored stvari, ponašanje ljudi i dešavanja u fizičkom svetu.

Svrha oduhovljene nauke jeste da što više osoba stekne duhovnu vlast nad fizičkim silama, nadmoć svesti nad silama podsvesti, nad telom i materijalnim svetom.

Stvoritelj je stvorio stvaraoca u čijem umu su sačuvane mogućnosti da po svom nahođenju oblikuje fizički svet.

Za razliku od prethodnih tehnologija, koje je birao sam čovek, tehnologija svesti sama bira dostojne ljude kojima će dragovoljno služiti. To je zato što su osnovna oruđa oduhovljenih tehnologija samosvesne sile koje povezuju ljudsku svest s anđeoskom, višom svesnošću.

Neprolaznim sjajem blistaju samo dela posvećena večnosti – dela koja nas na pravi način određuju prema večnosti i pripremaju za nju.

S dubljim uverenjem da će doći do izlečenja, veća je verovatnoća da se to i desi. Samo to uverenje povoljno utiče na stanje u fizičkom telu i njegovom energetskom omotaču (auri). Na taj način lečeni, sa svojim stanjem svesti i mislima, pomaže lekaru da ga što pre i celovitije isceli.

Sklad u biopolju, a time očuvanje zdravlja i izlečenje bolesti prate moždana zdračenja koja nastaju u dubokom snu, smirenoj opuštenosti, osećaju ljubavi prema bližnjima i prirodi. Jednostavno rečeno: čovek se leči i snaži kad zrači talase dobrote. U tim stanjima on se otvara za delotvorne energije drugih ljudi i cele prirode. Tada širi radost i mnoge povoljnosti kroz sebe i oko sebe.

Sila svesti obuhvata moždana i sva ostala zračenja koja prenose sadržaje svesti kao što su znanje, misli, misaone slike, osećaji, želje, namere. Sila svesti prenosi energiju svesti.

Svako ko poveruje da je besmrtnost naša budućnost, povećava verovatnoću da to stvarno i bude.

Za fiziku i tehnologiju svesti, beskraj je tek početak puta, a večnost tek početak trajanja.

Predviđanje, kad u njega poverujemo, stvara budućnost.

Čini dobro i dobru se nadaj ili raduj se radostima drugih i radosti se nadaj.

U najmanjem talasu i čestici, nosiocima energije, ogleda se suština celokupne fizičke stvarnosti; u svakoj tački (nulta dimenzija) ogleda se bit celokupnog prostora; u svakom trenutku ogleda se bit ukupnog vremena; u svakom prirodnom zakonu ogleda se suštona svih zakona; u svakoj misli i značenju ogleda se sveukupni smisao, svest, um.

U fizici svesti, stvarnost ima trojnu prirodu materija-energija-značenje, koje se pojavljuje kao čestica-talas-obaveštenje (informacija). Preko značenja, čovek je u stanju da sopstvenim mislima, upisanim u moždanim i drugim zračenjima, utiče na energiju, materiju, prostor, vreme i događaje.

Drevna mudrost, oličena i u hebrejskoj geometriji, smatra da broj 73 označava Mudrost, a broj 37 je Srce mudrosti, a 373 simbolički iskazuje samu Reč (Logos), ili Gospoda.

Osobe koje su u stanju da delom mozga budu budne, a istovremeno delom spavaju mogu činiti mnoga čudesa. U njihovoj osnovi je uticaj svesti i misli na materiju, energiju, vreme i prostor.

Dok otkriva stvarnost, istraživač uporedo, delovanjem misli, naduzročno učestvuje i oblikovanju te stvarnosti stvarajući nove pojave.

__

Citati iz knjige: “FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI“
Autor: Spasoje Vlajić
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

__

FIZIKA I TEHNOLOGIJA SVESTI – SPASOJE VLAJIĆ – CITATI IZ KNJIGE