CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE

_

Na 70. godišnjicu smrti jednog od najvećih naučnika Nikole Tesle, 07. 01. 2013. Beograd je dobio Međunarodni centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle. Osnivači Centra (Milka Kresoja, Spasoje Vlajić, Goran Marjanović…)

MNIC NIKOLA TESLA – CILJ:

Istraživanje nasleđa Nikole Tesle i izgradnja savremenog naučnog Centra Nikola Tesla na ušću, kao i tornja “Tesla”, simbola nove Teslianske civilizacije, sa sedištem u Beogradu.

U centru se održavaju predavanja koje vodi svima poznati svetlosni inženjer Spasoje Vlajić. Svake srede i petka od 19:00 do 21:00h. Ako ste poseban zaljubljenik u Teslinu psihologiju i tehnologiju svesti i uspeha, Spasoje vodi jedan poseban obrazovni seminar koji se održava subotom (od 18:00 do 21:00).

Održavaju se posebni seminari: “Teslina psihologija i tehnologija uspeha”, koji na poseban način svim učesnicima prenosi različite tehnike (vežbe) koje značajno poboljšavaju opšte zdravstveno stanje čoveka. Pre početka seminara vrši se merenje (indeks zdravlja – brza dijagnostika) i posle seminara još jedno, kako bi se vidio pozitivan i veoma učinkovit uticaj tih seminara (znanja, tehnika, vežbi..). Do sada je izvršeno 240 merenja i od svihh 239 slučajeva, kod svih, izmereno je znatno poboljšanje zdravstvenog stanja (organizma, čakri, ćelija…), a samo je u jednom slučaju, stanje ostalo isto.

Seminar je platni i košta 4000 dinara. SVE OSTALO JE BEZPLATNO.

Svi učesnici seminara imaju mogućnost bezplatnog korišćenja Kozirijevog ogledala (harmonizatora čovjekovog bio polja) kao i aparat Garjajeva koji pozitivno utiče na zdravstveno stanje čoveka, smanjuje bolove, čisti organizam, snaži i oporavlja ćelije… Uključujući i bezplatno merenje pomoću aparata Lotus i Onix (brza dijagnostika).

Photo by: @leonbijelic

GALERIJA

__

Centar je tematski najviša ustanova savremene srpske nauke i kulture i posebno će se baviti:

a) osnivanjem SVESRPSKE AKADEMIJE NAUKA “NIKOLA TESLA” sa sedištem u Beogradu, koji će okupljati sve naučnike srpskog porekla u inostranstvu spremnih da učestvuju na projektu “Tesla-Teslianska civilizacija”, međunarodne javne i naučne radnike, koji se bave izučavanjem rada i života Nikole Tesle.

U TOM  CILJU upotpuniti dokumentaciju Centra kopijom neproučenog i neobjavljenog Teslinog naučnog arhiva iz Muzeja Nikole Tesle u Beogradu, objašnjenja, kao i zapise o Teslinim vizijama prirodnih zakona, koje se odnose na teoriju materije, sa konkretnim zaključcima o eksperimentima mogućim samo u potpuno novoj Fizici. Nije poznato da je ova dokumentacija od vrhunske naučne vrednosti ikada proučena.  ( Muzej sadrži 60.000 naučno-istraživačkih dokumenata nastalih u toku 38 godina, u periodu 1905 – 1943).

__

 b) Istraživanjem   NEHERCIJANSKE ELEKTRODINAMIKE.

 Prema naučno neverifikovanim Teslinim istraživanjima, elektromagnetska indukcija kao i propagacija longitudinalnih elektromagnetskih talasa (za koje Tesla koristi termin Nehercijanski) je trenutna, beskonačnom brzinom. Drugim rečima, brzina prenosa Teslinih Nehercijanskih talasa kroz prirodne medijume, za odgovarajuće talasne dužine, proporcionalna je distancijama. Patenti za radijantnu energiju (nеshvаćеni i dо sаdа nеоstvаrеni, оstvаriо ih је i proverio sаm Tеslа, mada ima više verodostojnih svedoka tih eksperimenata);

c) TEORIJOM, FIZIKOM I TEHNOLOGIJOM SVESTI;

Nikola Tesla je postavio osnove za „novu fiziku i tehnologiju“ koje su tananiji i još savršeniji nastavak njegovih otkrića. On je ukazao na mogućnosti koje su za raniju fiziku bile tajanstvene i nepojmljive. Energija grublje materije prevodi se u svetlost, a svetlost u nešto još tananije – u energiju svesti, zapravo, moždanih zračenja, i njen uticaj na materiju.

Za kratko vreme u nauci i tehnologiji napravljena su dva suštinska skoka: posle klasične i kvantne fizike utemeljena je i fizika svesti. Uporedo sa tim, tehnologija vatre razvijena je u tehnologiju svetlosti (elektromagnetizam), a ova je usavršena u tehnologiju svesti.