CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE – LEON BIJELIC

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE – LEON BIJELIC

_

Na 70. godišnjicu smrti jednog od najvećih naučnika Nikole Tesle, 07. 01. 2013. Beograd je dobio Međunarodni centar za istraživanje nasleđa Nikole Tesle. Osnivači Centra (Milka Kresoja, Spasoje Vlajić, Goran Marjanović…)

MNIC NIKOLA TESLA RADI NA:

Istraživanju nasleđa Nikole Tesle (medicinskog i naučnog nasleđa) i izgradnji savremenog naučnog Centra Nikola Tesla na ušću, kao i tornja “Tesla”, simbola nove Teslijanske civilizacije, sa sedištem u Beogradu. Uz još jedan poseban i neobičan projekat – Naučno turistički kompleks na Rtnju.

CENTAR SE BAVI:

  • Organizacijom raznih i različitih događaja 
    • Predavanja, seminari, kursevi.
  • Programom “ZA ZDRAVIJU SRBIJU” svima dajemo mogućnost da bezplatno koriste aparat dr Garjajeva (Teslina vibraciona medicina)
    • MNIC NT je jedini međunarodni (srb,cg,bih,hr..) zastupnik ruskih tehnologija, tehnologija Garjajeva najvećeg kvantnog genetičara 21. veka.

U centru se najviše održava seminar: “Teslina psihologija i tehnologija uspeha”, koji na poseban način svim učesnicima prenosi različite tehnike (vežbe) koje značajno poboljšavaju opšte zdravstveno stanje čoveka.

Pre početka seminara vrši se merenje (indeks zdravlja – brza dijagnostika) i posle seminara još jedno, kako bi se vidio pozitivan i veoma učinkovit uticaj tih seminara (znanja, tehnika, vežbi..).

Do sada je izvršeno 240 merenja i od svih 239 slučajeva, kod svih, izmereno je znatno poboljšanje zdravstvenog stanja (organizma, čakri, ćelija…), a samo je u jednom slučaju, stanje ostalo isto.

Seminar je platni i košta 4000 dinara. SVE OSTALO JE BEZPLATNO – DOBROVOLJNA DONACIJA

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE – LEON BIJELIC

Svi imaju mogućnost bezplatnog korištenja Kozirijevog ogledala (harmonizatora čovjekovog bio polja-aure) kao i kvantno genetskog aparata Garjajeva.

Garjajev aparat u sebi sadrži Teslinu ovojnicu i celi uređaj pozitivno utiče na zdravstveno stanje čoveka, mišiće, organe, kosti, celu genetiku…

Smanjuje bolove, čisti organizam, snaži i oporavlja ćelije…

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE – LEON BIJELIC

Photo by: @leonbijelic

GALERIJA

__

Centar je tematski najviša ustanova savremene srpske nauke i kulture i posebno će se baviti:

a) osnivanjem SVESRPSKE AKADEMIJE NAUKA “NIKOLA TESLA” 

  • Sa sedištem u Beogradu, koji će okupljati sve naučnike srpskog porekla u inostranstvu spremnih da učestvuju na projektu “Tesla-Teslijanska civilizacija”, međunarodne javne i naučne radnike, koji se bave izučavanjem rada i života Nikole Tesle.

U TOM  CILJU upotpuniti dokumentaciju Centra kopijom neproučenog i neobjavljenog Teslinog naučnog arhiva iz Muzeja Nikole Tesle u Beogradu, objašnjenja, kao i zapise o Teslinim vizijama prirodnih zakona, koje se odnose na teoriju materije, sa konkretnim zaključcima o eksperimentima mogućim samo u potpuno novoj Fizici.

Nije poznato da je ova dokumentacija od vrhunske naučne vrednosti ikada proučena.  (Muzej sadrži 60.000 naučno-istraživačkih dokumenata nastalih u toku 38 godina, u periodu 1905 – 1943).

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE – LEON BIJELIC

__

 b) Istraživanjem NEHERCIJANSKE ELEKTRODINAMIKE.

Prema naučno neverifikovanim Teslinim istraživanjima, elektromagnetska indukcija kao i propagacija longitudinalnih elektromagnetskih talasa (za koje Tesla koristi termin Nehercijanski) je trenutna, beskonačnom brzinom.

Drugim rečima, brzina prenosa Teslinih Nehercijanskih talasa kroz prirodne medijume, za odgovarajuće talasne dužine, proporcionalna je distancijama.

Patenti za radijantnu energiju (nеshvаćеni i dо sаdа nеоstvаrеni, оstvаriо ih је i proverio sаm Tеslа, mada ima više verodostojnih svedoka tih eksperimenata);

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE – LEON BIJELIC

c) TEORIJOM I PRKASOM FIZIKE I TEHNOLOGIJE SVESTI;

Nikola Tesla je postavio osnove za „novu fiziku i tehnologiju“ koje su tananiji i još savršeniji nastavak njegovih otkrića.

Tesla je ukazao na mogućnosti koje su za raniju fiziku bile tajanstvene i nepojmljive.

Za kratko vreme u nauci i tehnologiji napravljena su dva suštinska skoka: posle klasične i kvantne fizike utemeljena je i fizika svesti.

Uporedo sa tim, tehnologija vatre razvijena je u tehnologiju svetlosti (elektromagnetizam), a ova je usavršena u tehnologiju svesti.

Fizika i tehnologija svesti se bavi izučavanjem  naduzročnih, smisaonih veza i podudarnosti, kao i primenom različitih znanja i tehnika (vežbi) koja dovode do tih podudarnosti (sinhroniciteta).

Pored navedenog, izučava različita stanja svesti i uticaj misli (moždanih zračenja) na opšte zdravlje čovjeka, na okolinu (prirodu, događaje, pojave, morfogenetsko polje…).

Fizika i tehnologija svesti se nudi i daje veoma praktične vežbe pomoću kojih se aktiviraju uspavane i skrivene sposobnosti uma (čakre – koje stvaraju čuda).

Pomoću vežbi ostvaruje se duboko i prijatno smireno stanje, oplemenjeno i osnaženo energetsko stanje biopolja – aure…

CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE NASLEĐA NIKOLE TESLE – LEON BIJELIC