DR PETAR GARJAJEV MATRICE – LEKOVITA MUZIKA

DR PETAR GARJAJEV MATRICE – LEKOVITA MUZIKA

__

Tesla je prvi uočio (1890. godine) da je elektromagnetna ravnoteža u ćelijama osnovni preduslov za zdrav, normalan život.

Čovek je po njemu električno biće, dok Garjajev vidi čoveka kao BIORAČUNAR.

Teslina medicina, kao i kod Garjajeva je:

 • BOŽANSKA, Čuvajući naše telo, mi iskazujemo poštovanje prema tvorcu Bogu za visoki princip i savršenstvol, kojim je obdareno.
 • VISOKO DUHOVNA, praćena pozitivnim mislima, verom u ishod isceljenja. Duhovno moralna osnova zasnovana na Zakonima savesti i dobra . Tako se bude kolosalne sile duše.
 • REGENERATIVNA, jer regeneriše, osnažuje, podmlađuje, ćelije i organe.
 • PRIRODNA, jer prirodnim putem, strujama, EM talasima, vibracijama, stimulacijama, svetlošću, vraća čoveka u njegovu prirodnu harmoniju.
 • ZASNOVANA NA NAJVIŠIM DOSTIGNUĆIMA, u veomo važnim oblastima za sav ljudski rod, u nauci i humanim pronalascima.
 • SLUŽI I POMAŽE, na putu ka savršenom zdravlju i dugovečnom životu.
 • NISU ŠTETNE PO ZDRAVLJE, ove tehnologije nemaju suprotno ili nepovoljno delovanje, kontraindikacije. Ako deluju, deluju na sveopšte dobro.
 • NEMA NEIZLEČIVIH BOLESTI, postoji samo informacija koju je ćelija primila, da je bolesna. Slušajući matrice Garjajeva ćelija se podseća svog prvog, najzdravijeg, savršenog stanja.

„Treba živeti večno. Tvorac je sazdao naš organizam da crpi energiju iz okruženja i da živi u harmoniji sa prirodom, koja je večno živa i mlada ( Nikola Tesla)“…

Word doc. na ENG jeziku o prenošenju bioaktivne informacije zvukom, preuzmite na: Transfer bioactive information by sound – Dr Petar Garjajev

MATRICE DR PETRA GARJAJEVA

 1. ZVUČE KAO ŠUM radio talasa kod radio prijemnika, to su zapravo lekoviti zvuci.
 2. SLUŠA SE u MP3/WAV formatu i najbolje je koristiti slušalice.
 3. PRILAGODITE ZVUK svom sluhu, da vam prija (ne treba biti glasno).
 4. MOŽETE matricu slušati kad god i koliko god želite.

Zamislite da ste u ogromnoj knjižari sa hiljadu knjiga na različitim jezicima.

I te hiljade knjiga Vam u isto vreme neko čita. Šta ćete čuti?

Čućete samo poseban šum, koji nećete razumeti, a taj šum, zamislite, sadrži informaciju hiljadu mudrih i korisnih knjiga.

Zvuk je nositelj informacije, a jezik ćelija su vibracije (talasi, šumovi).

Metodi ove medicine, pred kojom je budućnost, zasnovani su na naučnim radovima NIKOLE TESLE.

Njen glavni efekat je SISTEM SAMOREGULACIJE organizma i nosi dugoročni karakter, jer organizam ima sposobnost da dobijenu terapiju pamti dugo vremena.

Više o Dr Garjajevu i njegovom radu u knjizi:

Citate iz knjige pročitajte na: https://leonbijelic.com/en/citati-iz-knjige-valna-talasna-genetika-petar-garjajev/

DR PETAR GARJAJEV MATRICE – LEKOVITA MUZIKA

Više korisnih informacija za GARJAJEV APARAT – Novo čudno Tesline (kvantne) medicine pogledajte na: https://leonbijelic.com/garjajev-aparat-teslina-medicina-dr-petar/ 

Dr Petar Garjajev Seminar – Hotel Moskva – Fotografije: https://leonbijelic.com/de/petar-garjajev-seminar-beograd-hotel-moskva/

Ako želite kupiti Garjajev aparat za vašu kliniku ili vašu porodicu:
SRB: +381 62 8138 907
BIH: +387 65 49 13 13

leonbijelic@gmail.com ili zlatnodoba369@gmail.com

Talasna genetika dr Petar Garjajev Knjiga

ČESTO POSTAVLJENA PITANJA:

1. KAKO SE MATRICE/ZVUCI SLUŠAJU?

Najbolje je da koristite slušalice i prilagodite jačinu zvuka svom sluhu, da vam bude prijatno dok slušate.

Matricu možete slušati i u autu ili naveče dok spavate jer tada vaša podsvest sluša.

Možete prvo početi sa matricom za “čišćenje organizma” da pripremite organizam za sledeći lekoviti zvuk.

DR PETAR GARJAJEV MATRICE – LEKOVITA MUZIKA

2. KOLIKO DUGO JE POTREBNO SLUŠATI?

Bilo koju matricu možete slušati koliko god želite ili osetite da trebate.

Poželjno je 15 minuta dnevno do 1 sat, ali možete i više.

3. DA LI MATRICA MOŽE POGORŠATI MOJE STANJE?

Sve matrice/zvuci su lekovite prirode i ni na jedan način nisu štetne za vaš um, telo i organizam.

4. NA ŠTA SVE UTIČE MATRICA?

Kao i sva druga muzika, na celo vaše biće. Na misli, emocije, ćelije, organe…

Preporučujemo da stavite posudu sa vodom blizu izvora zvuka (ako slušate preko zvučnika). Voda će upiti lekovite zvuke i sama postati lekovita. Tu vodu možete koristiti za piće. Na isti način možete informaciju preneti na bilo koju tečnost (čaj, sok).

DR PETAR GARJAJEV MATRICE – LEKOVITA MUZIKA

MATRICU POSLUŠAJTE I PREUZMITE KLIKOM NA:

Ako želite celu matricu (fajl u mp3 formatu) pošaljite mejl na: zlatnodoba369@gmail.com

 

Garjajev Aparat Cena - Kupiti - Beograd Bosna - Kvantna medicina

GARJAJEV APARAT – TESLINA MEDICINA – DR PETAR

INSTRUKCIJE ZA RAD SA APARATOM RUSKOG AKADEMIKA PETRA GARJAJEVA

Pošto su principi lingvističko talasne  genetike direktno povezani sa takozvanim efektima torzionog polja  (vorteksa), koji u ljudskom telu obavljaju najvažnije regulatorne funkcije, primenili smo ih  u Teslinoj ovojnici “katushki“ rad naučnika Mišina, koji koristeći  svojstva statičkog polja prodire u patogene zone i uništava ih.

GARJAJEV APARAT – TESLINA MEDICINA – DR PETAR

Pošto se u organizmu  stalno razvijaju zone sa abnormalnim metabolizmom, dolazi do odstupanja od norme u biosintezi većeg broja proteina i kao posledica se  javljaju  zdravstveni problemi.

Obe tehnologije se međusobno dopunjuju i omogućile su stvaranje aparata Modulatora matrice Garjajeva  pomoću Teslinih ovojnica, koji vraćaju stanje  čoveka (i drugih  živih  organizama) u normalno, prirodno, skladno, zdravo stanje.

Torzioni tokovi Teslinih ovojnica, na koje se šalju slični tokovi iz Garjajevih uređaja, objedinjuju se i  značajno pojačavaju pozitivne efekte jedni na druge.

Polje stvoreno od Teslinih namotaja, moduliše, prostire i usmerava Aparat Garjajeva.

GARJAJEV APARAT – TESLINA MEDICINA – DR PETAR

U određenoj meri nove tehnologije su analogije antibiotika (talasnih antibiotika) i predstavljaju  alternativni način lečenja i prevencije celog niza  bolesti.

Modulator aparat Garjajeva je u stanju da ubrza oporavak nakon  različitih povreda, značajno poboljšava stanje čoveka pri onkološkim, nervnim, kardiovaskularnim i mnogim drugim bolestima, usporava starenje, dovodi do regeneracije tkiva i organa koji su ranije bili  nemogući…

GARJAJEV APARAT – TESLINA MEDICINA – DR PETAR

Aparat MMGM ima dva diska (mali i veliki)

VELIKI DISK  se koristi za lečenje UNUTRAŠNJIH  organa,

MALI DISK- za male SPOLJNE  površine tela (sinusi, zglobovi, tiroidna žlezda i dr.)

……………. Više korisnih i konkretnih informacija za Garjajev Aparat pogledajte na: https://leonbijelic.com/garjajev-aparat-teslina-medicina-dr-petar/ 

Više info o aparatu i kupovini za vašu kliniku ili vašu porodicu:
SRB: +381 62 8138 907
BIH: +387 65 49 13 13

leonbijelic@gmail.com ili zlatnodoba369@gmail.com