FENG SHUI – TAJNE ZA USPEŠNO POSLOVANJE – SANDRA DRINČIĆ

FENG SHUI – TAJNE ZA USPEŠNO POSLOVANJE – SANDRA DRINČIĆ

__

PREDGOVOR

Svoj posao i firmu treba posmatrati iz drugačije prespektive od uobičajene. Jedini načini vladanja energijom poslovanja jeste ulazak u sfere metafizičkih tajnih sistema, koji su veoma efikasni.

Feng Shui tajne za uspešno poslovanje pružiće vam uvid u istočnjačku misao i ponašanje, te i u taktike usavršavane vekovima, kojima se postižu dublje razumevanje poslovnih partnera i nadmoć nad konkurentima.

POSLOVNI ŽIVOT

Poslovni život predstavlja višeaspektni pristup radu, u kom se čovek istovremeno „bori na više frontova“. U zavisnosti od toga koju taktiku izabere, može biti pobednik na svim ili gotovo svim frontovima.

Manji troškovi, manje truda = srećniji u poslovanju

TRI TIPA POSLOVNIH LJUDI

Postoje tri tipa poslovnih ljudi, koji su klasifikovani na osnovu bazičnog stanja svesti.

 1. Stagnirani – samo posmatraju događaje i komentarišu
 2. Padalice – pitaju „šta se dešava“
 3. Uspešni – kreiraju društvene događaje i inicijative (konferencije, sajmove, seminare, predavanja, popuste, itd…)

FAKTORI KOJI ODREĐUJU USPEH ili neuspeh pojedinca

Čovek treba da, osim sticanja znanja, bude svestan svojih karakternih osobina i potrebe da doživotno uči i da, sveobuhvatno, radi na sebi (svom telu i duhu, svojim mislima, te i komunikaciji sa drugima i sa sopstvenom okolinom.)

MOJA POSLOVNA SADAŠNJOST

 1. Šta sam želeo/la da budem?
 2. Šta imam od stečenog obrazovanja?
 3. Da li sam zadovoljan/na dosadašnjim poslovnim uspehom?
 4. Kako sam sebe zamišljao/la pre par godina, a gde sam sada?

MOJA POSLOVNA BUDUĆNOST

 1. Biću (zvanje) _________________________
 2. U (radno mesto/pozicija/zgrada)_______________________
 3. Uspešan/na sam u_____________________

TAO STRATEGIJA ZA USPEŠNO POSLOVANJE

Zapadnjačko stanovište

Tvrdi da svaka osoba, koja stremi ka uspehu treba da:

 1. Bude prijatna
 2. Poznaje materiju
 3. Ima adekvatan stepen obrazovanja
 4. Raspolaže dobrim tehnikama prodaje (usluga, proizvoda, sebe same)
 5. Da je sposobna za samoreklamu/samopromociju
 6. Odluke donosi na osnovu logike/pragmatizma/utilitarizma

Istočnjačko stanovište

Tvrdi da osoba orijentisana ka uspehu treba

 1. Da poseduje dobru porodičnu bazu vaspitanja, koja uliva sigurnost, snagu i borbenost
 2. Da poseduje verovanje u sopstvenu sposobnost
 3. Da poseduje snažan karakter i vitalnost, rad na sebi i autentičnost u pristupanju svim životnim aspektima
 4. Da poseduje dobro razvijenu intuiciju (razvija se putem vežbi) i spiritualnu prijemčivost
 5. Da se opredeli za adekvatan izbor zanimanja (proračuni pre upisa ili kasnije, prekvalifikacije)
 6. Da temeljno poznaje tematiku i kontinuirano se usavršava (čak i do akademskog stepena)
 7. Da se vodi Feng Shui uređenjem sopstvenog stambeno-poslovnog prostora, kako bi isti bio maksimalno usklađen sa energijama okruženja.
 8. Da više troši, više deli (donira) i dopušta slobodu u izražavanju drugih „da sve teče samo od sebe“
 9. Ima hrabrost da tokom života „krče“ nove puteve.

NAJVAŽNIJI FAKTOR USPEŠNOG POSLOVANJA – KREATIVNOST

Qienergija i njen tok u životu održavaju sva živa bića. Njen tok u telu povezuje sve ćelije i stvara energetsku struju zdravlja.

Uspešnost poslovanja određene firme je direktno proporcionalna kvalitetu protoka Qi energije unutar njenih prostorija.

U zavisnosti od toka Qi energija kroz prostor, zavisi i tok poslovanja.

KREATIVNOST

Što je čovek kreativniji i generiše bolje ideje, stvaraće sve širi put ka blagostanju. Mnogi ljudi rade naporno i orijentisani su ka stvaranju, ali ne zarade i ne stvore dovoljno. Metafizička tajna kaže da je presudan kvalitet same kreativnosti.

DUHOVNOST

Duhovnost pruža sposobnost opažanja, što čoveku izrazito pomaže pri generisanju kvalitetnih ideja i pri donošenju mnogih odluka po sopstvenoj intuiciji, a sve navedeno otvara put ka društvu najuspešnijih poslovnih ljudi.

KANCELARIJA ZA USPEH

Kvaka na vratimatreba da bude ispravna. Mnoge firme ne obraćaju pažnju na ovakve „sitnice“, ali iste predstavljaju ključne metafizičke faktore. Ukoliko je kvaka na vratima rasklimana, tada će i njegovo poslovanje da poprimi takvu karakteristiku, a postoji šansa da se jave bolovi u laktu jedne ruke

Slike na zidu kancelarije ili posteri treba da predstavljaju ciljeve budućih projekata generalnog direktora. Vizuelnim prikazom se fokusiraju atomi i molekuli, a mislima se stvara materijalizacija željenog.

Nagrade i priznanja koje je direktor dobio za svoj rad, ista treba da budu postavljena na vidnom mestu, jer će time da privuku još mnoštvo energije uspeha.

Šta treba izbegavati u uređenju kancelarije generalnog direktora:

 • Nered
 • Mnogo papira na stolu
 • Šiljate ukrasne predmete
 • Porodične fotografije
 • Kanta za đubre vidljiva sa ulaznih vrata
 • Otvorene police iza leđa

Poslovna komunikacija je ples energije između dvoje ljudi.

TAJNA ZA PREDUZETNIKE

Preduzetništvo je delatnost pojedinca (preduzetnika) usmerena ka: stvaranju profita, kontinuiranom učenju kroz generisanje zarade, ličnom napretku, insistiranju na inovativnosti, te i kreiranju novih radnih mesta.

Preduzetnik je osoba koja je: ambiciozna, mentalno jaka, komunikativna, poseduje adekvatno znanje, spremna je na sve oblike rizika i zna da organizuje sebe i druge.

Ambicija – realizovanje uspešne preduzetničke ideje

Mentalna jačina lična psihološka izdžljivost za sa sve oblike poslovne „borbe“

Komunikativnost neophodna za uspešno poslovanje

Energičnost Osoba puna energije i spremna za sve napore u znanje

Znanje Bez znanja metafizičkih sistema poslovanja nema ni lakog uspeha

Iskustvo – vođenje ljudi, dobra organizacija, visoka motivisanost zaposlenih jesu odlike uspešnog preduzetnika

FENG SHUI KORPORATIVNI IDENTITET

 1. Identitet – skup osobina kojima se predstavlja
 2. Imidž – utisak koji ostavlja svojim načinom rada i poslovanja
 3. Reputacija

Identitet: jedne organizacije obuhvata njenu istoriju, filozofiju, etički kodeks, vizuelnu vrednost, strategiju, njene zaposlene… tj. Izgled i način na koji se organizacija predstavlja u javnosti.

Korporativni identitet: jeste da stvara pozitivnu sliku, komunikaciju i razumevanje između same organizacije i njene ciljne javnosti. Gradi se kroz prezentacije, pakovanja, promotivni materijal, vozila, uniforme, uređenje eksterijera i enterijera.

Osim logo dizajna, u korporativni identitet spadaju i vizit karta i memorandum. Grafički prikazi snažno deluju na posmatrača i veoma su bitni u privlačenju novih klijenata.

Identitetom se firma pozicionira u svesti klijenata i predstavlja na tržištu, a imidžom stvara utisak na posmatrače.

Vizuelni identitet treba da privuče potencijalne kupce i metafizički, treba da se razlikuje od konkurencije.

NAZIV FIRME

Vibracije koje prate izgovaranje naziva firme u sebi nose uspeh ili neuspeh.

Adekvatan naziv firme svojom vibracijom predstavlja pokretačku energiju u svakom zainteresovanom klijentu, kupcu ili budućem saradniku. Svi smo pod konstantnim uticajima simbola i zvukova. Ono što u poslovanju može da privuče nečiju zainteresovanost jeste zvuk dobro osmišljenog imena firme.

Zvuk adekvatnog i „moćnog“ naziva treba da se „uzdiže“ do kraja izgovaranja, tj. Da nema „pad“ pri svom kraju. Podizanje snažne vibracije pri kraju izgovaranja naziva uliva snagu poslovanju.

Previše dug naizv donosi probleme zadržavanja stečenog kapitala

Optimalan naziv firme sadrži:

 • Kratke i konkretne reči
 • Inicijale vlasnika firme
 • Opis primarne delatnosti

Naziv firme predstavlja energiju celokupne zamišljene poslovne opreacije.

PRIMJERI:

Feng Shui Institut „Sandra Drinčić“– konkretno, zvučno, odsečno, sa ličnim imenom i prezimenom u sebi.

„La Reina“ – Salon lepote. Ovaj naziv na španskom znači „kraljica“. Istovremeno, označava konotaciju svake ženske osobe, koja treba da bude kraljica lepote, sklada i harmonije.

YIN & YANG U NAZIVU FIRME

Kvalitet pojedinačnih slova i njihova energetska konotacija deluju na naziv firme. Kada ste u mogućnosti, kombinujte 2/3 yang i 1/3 yin slova unutar naziva.

Yin slova:a,b,d,e,f,i,j,n,nj,p,q,r,t,u,w,x,y,dž,ć.

Yang slova: c,e,f,g,h,k,l,m,o,s,v,z,đ,ž,lj,š,č.

FENG SHUI LOGO FIRME

Logo treba da „kazuje“ šta firma radi, čime se bavi, koje usluge pruža.

Idealan logo treba:

 • Da sadrži moć simbola…
 • Ali da bude jednostavan i lako prepoznatljiv
 • Da poseduje snažnu energiju privlačnosti, pamtljivu i nezaboravnu
 • Da prikazuje branšu, viziju firme i određenu ciljnu grupu
 • Da prati energiju 5 elemenata putem dizajna i odabira boja
 • Da bude usuglašen sa Kua brojem (ličnim brojem) vlasnika firme

Feng Shui pravilo za logo dizajn:

 • Okrugli oblici su uvek povoljni
 • Izbegavati špicaste i trouglaste znakove
 • Ukoliko dizajn logotipa mora da sadrži trougao, onda neka isti bude polegnut, jer se time smanjuje njegov negativan uticaj
 • Ako logo sadrži polukrug, njegova definišuća linija ne sme da bude prekinuta, jer je poželjno preferirati neprekinute linije (potpunost)
 • Logo ne sme da sadrži preteće znake/predmete/simbole (npr, makaze, pištolj, nož, mač, strelu…)
 • Logo treba da izgleda neutralno, ali atraktivno
 • U sebi može da sadrži simbole primarne delatnosti (npr. cveće, prstenje, nakit, garderobu, konture lica, kosu…)
 • Treba da bude jednostavan za pamćenje

Slogan firme jeste afirmativna rečenica koja svojim postojanjem (i izgovaranjem istog) pospešuje poslovanje firme i utiče na potencijalnog klijenta.

LIČNOST USPEHA

Prvih 30 sekundi nečijeg pogleda, pojave, stava, držanja, određuje konačan ishod sastanka sa datom osobom. Ljudi su od pamtiveka čulima tokom prvih par sekundi trajanja nove interakcije, te je tako i dan danas, bez obzira da li posmatrate nečiju vizit kartu, nečiji web sajt, ili interagujete sa samom osobom

Mnoge ankete su pokazale, a i empirijski je dokazano, da, izgled menadžera utiče na zaključenje posla. Psiholozi tvrde da su ljudi koji bolje (privlačnije) izgledaju (vode računa o sebi i svom telu) mnogo uspešniji.

Da bi bio stvoren dobar lični imidž, prvenstveno treba obratiti pažnju na držanje tela, tj. Pravilan položaj kičme (aristokratsko držanje). Tajna kaže „da su leđa odraz ličnog stava i karakter osobe, da držanje osobe predstavlja njene misli“.

Uspešni ljudi uspravno hodaju, poseduju otmeno držanje i snažno samopouzdanje

Povijena osoba je pod određenim psihološkim pritiskom

KAKO STVORITI LIČNU FREKVENCIJU USPEHA

Misli + emocije = energija

Ličnost uspeha stvara se:

 1. Svojom emocionalnom energijom – vibracijom svojih osećaja
 2. Mentalnim stavom – vibracijom svojih misli
 3. Fizičkim izgledom – vibracijom svog tela

Moć se razvija uz pomoć skoncentrisane energije tela i uma. Čime god da se bavite u životu, radite to posvećujući svu svoju pažnju i dušu na tu jednu, konkretno definisanu stvar.

Uticaj boja na ljudsku auru je izrazit. Psihološki uticaj boja je još izraženiji. Ukoliko želite da budete poštovani od strane drugih, neophodno je da vaš izgled, ali i, prvenstveno, vaše unutrašnje „Ja“, zrači uspešnošću. Izbor lične garderobe i dekorativnih elemenata enterijera poslovnog prostora i te kako utiče na vašu unutrašnju snagu.

METAFIZIČKI TAJNI ALATI ZA USPEH

Da bi osoba postala „ličnost uspeha“, potrebno je da se pridržava određenih pravila, da živi u skladu sa njima i da redovno, u pisanoj formi, beleži ostvarene stavke na putu ka sopstvenom uspehu.

POŠTUJTE SLEDEĆA PRAVILA

 1. Živite u sadašnjem trenutku, nemojte da živite u proteklim dostignućima. Ako osoba živi u prošlosti, lišava sebe uspeha u sadašnjosti.
 2. Volite sebe i svoje radno mesto/poslovni prostor
 3. Stvorite harmoniju između slobodnog vremena i posla (zdravlje, pozitivna energija i veze pune ljubavi). Srž poslovne sreće zavisi od odnosa sa drugim ljudima.
 4. Naučite da vladate energijama okruženja.
 5. Mirno prihvatajte periode finansijskih problema. Shvati da kroz iste prolaze čak i milioneri, zbog toga što sebe kontinuiranim ulaganjem u poslovanje postavljaju u gotovo neprekidan rizik od izrazitog gubitka.
 6. Nepromenljivi ključni ciljevi. Put do poslovnog blagostanja jeste kroz jasno zacrtan pravac delovanja.
 7. Osećaj lične ostvarenosti. Osetite kako postajete karakterna suma svih sposobnosti koje posedujete. Osetite to svakodnevno, svim svojim čulima. Tako i hodajte, tako se i osmehujte, verujte u svaki svoj korak.
 8. Ne prekidajte komunikaciju. Komunikacija je ples energije između dvoje ljudi. Hrabri se bore, oprezni stražare, inteligentni komuniciraju.

LIČNOST USPEHA POSEDUJE

 • Specifičan način oblačenja
 • Aristokratsko držanje tela
 • Sigurnost u glasu i elokvenciju
 • Taktičnost
 • Iskrene namere, na obostrano zadovoljstvo
 • Nesebičnost
 • Stabilnost
 • Jasnoću promišljanja
 • Snažnu energiju
 • Entuzijazam
 • Specifičan magnetizam

ZA USPEH – RADITE OVO SVAKO VEČE

Svako veče pre spavanja, zatvorite oči i par minuta projektujte viziju svog uspeha u vidu filma koji gledate zatvorenih očiju:

 • Kakvo je vreme
 • Šta imate obučeno
 • Kojim putem hodate
 • Gde ste krenuli
 • Kako se osećate
 • Vidite sebe sa osmehom zadovoljstva
 • Ispravno držanje tela
 • Siguran korak….

Zatvori oči i zamisli sebe pre spavanja, jer svest i podsvest tada imaju najbolju komunikaciju.

ZAKLJUČAK

Svoj uspeh „držite“ u svojim rukama. Samo od vas zavisi vaša jačina, snaga, volja i karijera. Niko drugi nije odgovoran za nju, ni sudbina, ni osoba, ni lični faktor sreće. Sami upravljate trima stvarima u životu:

 1. Sopstvenim mislima
 2. Sopstvenim vizijama (slikama koje zamišljate)
 3. Postupcima koje preduzimate

Ako nastavite da radite sve što radite svaki dan, nastavićete da dobijate ono što ste uvek dobijali!

Sanjajte velike snove, pravite velike planove! Tajna kaže da je razlika između veoma uspešnih i onih ostalih, što uspešni sanjaju velike snove i vladaju svim vrstama energija oko sebe.

__

Citati iz knjige: “FENG SHUI – TAJNE ZA USPEŠNO POSLOVANJE“
Autor: Sandra Drinčić
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljimaako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

CITATI IZ KNJIGE - FENG SHUI TAJNE ZA USPEŠNO POSLOVANJE - LEON BIJELIC KNJIGA