DR VALERIJ SINJELJNJIKOV – PRONAĐI SVOJ ISTINSKI PUT | CITATI IZ KNJIGE

Dr Valerij Sinjeljnjikov – Prona+i svoj istinski put – Citati iz knjige

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber) ili +381628138907 (viber)

PUT JE ŽIVOT

Svaki čovjek traži svoj put. Neko to čini svesno, a neko nesvesno. Upravo od toga šta se nalazi u našoj duši, u našoj podsvesti, zavisi kakav će biti naš budući život.

Naš život umnogome određuje to kako doživljavamo život uopšte i samog sebe.

_

ČOVEKOVA PRIRODA

Najcjelovitiju predstavu o čoveku i životu uopšte daju Vede, i to pogotovo onaj njihov deo koji se naziva Ajurveda, što u prevodu znači nauka o životu. Smatra se da su Vede skup božanskih znanja o poretku u svetu oko nas. To je veoma drevno znanje.

FIZIČKO TELO

Čovekovo fizičko telo se sastoji od pet praelemenata: Etra, vazduha, vatre, vode i zemlje. Sva materija je sastavljena od ovih praelemenata, a ne samo čovek. Fizičko telo je veoma važno za nas jer se upravo pomoću njega obavljaju određene radnje u ovom svetu. Zato treba da ga čuvamo.

TELO ČULA

Mi svet oko sebe doživljavamo pomoću svojih čulnih ograna. Njih je pet:

 1. Uši – za doživljavanje zvuka
 2. Koža – za doživljavanje dodira
 3. Oči – za doživljavanje oblika i boja
 4. Jezik – za doživaljavanje ukusa
 5. Nos – za doživljavanje mirisa

Postoji i takozvano “Šesto čulo“. Ono se javlja onda kada osoba doživljava svet oko sebe direktno svojim umom, zaobilazeći čulne organe. Neki tu pojavu nazivaju intuicija, odnosno unutrašnje znanje.

TELO UMA

Informacije iz sveta koji nas okružuje preko čulnih organa dolaze u tanano telo uma. Um kontroliše čula i za njih je on najvažniji. Um je taj koji tera fizičko telo da čini određene radnje.

U tananom telu uma zapisani su svi događaji koji su nam se desili tokom života. Te informacije se čuvaju u obliku slika, kojima možemo da pristupimo pomoću funkcije sjećanja.

Naše emocionalno stanje može da veoma mnogo utiče na stanje našeg fizičkog tela. Neke emocije ga uništavaju, a neke održavaju u stanju ravnoteže.

Naš ovakav ili onakav odnos prema događajima se ne stvara tek tako, već zavisi od načina na koji doživljavamo sebe i svet oko sebe, odnosno od našeg pogleda na svet.

TELO RAZUMA

Telo razuma je još tananija struktura od tela uma. U suštini, razum upravlja umom zato što je on taj koji određuje naše ciljeve i ono čemu težimo. Na osnovu toga na šta je naš razum usmeren stvara se želja u tananom telu uma.

Kad se reč “razum“ raščlani na delove, nije teško shvatiti njen smisao.
Ra – z – um. Reč “Ra“ nosi u sebi nekoliko slika: svetlost, Sunce, sijanje istine Svevišnjeg. Iz tog proizilazi da je razum zapravo prosvetljeni um, odnosno um koji je usmeren ka sreći, svetlosti, istini.

Sa sigurnošću se može reći da naš životni Put zavisi od stepena razvoja našeg razuma i od toga kakve ciljeve biramo.

TELO SAMOSVESTI

Ovo je najvažnija struktura po svom uticaju na čovekov život, jer se upravo na tom nivou formira naš pogled na svet. Ovo tanano telo često se naziva ego. U Vedama se naglašava razlika između lažnog ega koji se naziva “gordost“, odnosno osjećaj sopstvene važnosti, i istinskog ega. Po čemu se oni razlikuju?

Lažni ego znači da čovek sebe i svet koji ga okružuje doživljava izobličeno, nepotpuno. To, na kraju krajeva, dovodi do nepravilnih misli i postupaka u životu.

Istinski ego predstavlja pravilno shvatanje stvari, celovito doživljavanje sebe i stvarnost oko sebe. Takav pogled na svet omogućava da se ne greši i čini da naš životni Put bude lagan i radostan.

Od naše samosvesti zavisi koje ciljeve biramo u svom životu. Ciljevi stvaraju želje, misli i odgovarajuće postpuke i sve se to onda uklapa u sliku našeg životnog Puta.

TELO SVESNOSTI I NAD-DUŠA

U svakom živom stvorenju postoji nešto što mu daje život i životnu energiju. To je Nad-duša, ili kako su govoroili naši preci, Božja iskra.

U različitim tradicijama ono nosi različite nazive: Atma, Paramatma, lični aspekt Svevišenjeg. To je čestica jedinstvenog Boga, jedinstvenog organizma, u kojem svi mi živimo, i ona se nalazi u našem srcu. Poznata nam je čak i njena veličina: desethiljaditi dio preseka čovječje vlasi.

Lekari znaju da se u desnoj srčanoj pretkomori nalazi sinusni čvor koji daje impuls srčanom mišiću za kontrakcije. Ipak, fiziolozi do dana današnjeg nisu uspeli da shvate kako on radi. Kad bi se srce izolovalo od tela i smestilo u odgovarajuću sredinu, s potrebnim materijama, njegove kontrakcije bi mogle da traju beskonačno dugo. Ali, na čiji račun ? Izgleda da sada znamo odgovor na ovo pitanje. Bog je taj koji nam daje životnu snagu i to kroz svoje prisustvo u našem srcu.

Sve na ovom svetu je Svesnost Boga, a mi smo različita ispoljavanja te svesnosti. Iz ovog razloga, na tanonom planu, svi smo mi jedna celina. Svi smo mi rod.

__

Mi možemo da uradimo bilo šta, ali treba da shvatimo da vršeći neku radnju mi sami biramo posledice toga.

Jučerašnji dan je odredio naše danas, a današnji dan određuje kakav će nam biti sturašnji. Isto tako, naš sadašnji život prestavlja posledicu našeg prošlog života i prethodnicu budućeg.

 __

Veoma neobična priča o majci i dječaku u invalidskim kolicima:

Pre dve godine kod mene u ordinaciju došla je jedna žena, sa černaestogodišnjim sinom u invalidskim kolicima. “Zinaida Ivanovna“, molila me je, “izlečite mog sina. On ima dečju cerebralnu paralizu i ne može sam da hoda“.

Odmah sam videla da mogu da mu pomognem, pa sam uz majčinu pomoć pristupila lečenju. Lečenje je bilo dugotrajno i složeno, ali smo uspeli da pobedimo bolest. Posle dve i po godine, dečak je počeo samostalno da se kreće, a još posle nekoliko meseci i prilično dobro da hoda. Majka i ja smo se radovale njegovom uspehu. Ali, posle pola godine, ova žena je ponovo došla kod mene i zamolila me: “Zina! Da li bi mogla da mog sina ponovo vratiš u invalidska kolica?“

Bila sam u šoku” Nisam znala šta da kažem. Bilo mi je jedino jasno da se dogodilo nešto loše. “Ira“, rekla sam, “toliko smo vremena i snage utrošlie na to da on počne da hoda! Šta se desilo?“

“Shvati me Zina, on hoda, ali sada svaki dan ide u prodavnicu po votku. A za mene je mnogo teže i bolnije da ga gledam kako pije nego da se staram o invalidu.“

“I tada sam shvatila“, završila je svoju priču Zinaida Ivanova, “da treba biti veoma pažliv i oprezan u pomaganju ljudima da reše svoje probleme sa zdravljem. A kad sam pročitala vašu knjigu Zavoli bolest svoju shvatila sam da se bolest ne javlja tek tako. Bolest ima određeni smisao. Taj dečak je od detinjstva i bio prikovan za invalidska kolica da ne bi mogao da radi slične stvari. Njegovo telo je patilo, ali se duša čistila.”

__

U Vedama se govori o tome da je jedan od uzroka ratova na Zemlji masovno ubijanje životinja. I to je očigledno. Svake godine se u svetu ubije nekoliko milijardi životinja. Energija nasilja, straha i surovosti koja se pri tome stvara ne može da nestane bez traga. Po zakonu očuvanja energije, ona treba da se ovaploti u realnosti.

__

Još jedna čudesna priča sa seminara Dr Sinjeljnjikova:

Pre nekoliko godina je od posledica cunamija u Jugoistočnoj Aziji nastradalo oko dvesta hiljada ljudi. Kod nas na Krimu je na seminaru učestvovala jedna porodica koja se u vreme cunamija nalazila na jednom od ostvrta i koja je pravim čudom ostala živa. Evo šta su nam oni ispričali o svom čudesnom spasenju.

“Tog dana“, rekla je žena, “kad se dogodila trgedija, muž i ja smo odlučili da umesto na plažu odemo na planinu. Posle duge šetnje po planinskim stazama svratili smo da malo prezalogajimo u jedan mali prijatni restoran podignut na litici. Odatle se pružao divan pogled na more.

Kada su nam doneli hranu i kada smo počeli da jedemo, začula se buka. Neko od gostiju je počeo da nešto viče na engleskom jeziku. Mi smo razumeli samo dve reči: “Velika voda“. Uskoro smo shvatili da stojimo do kolena u vodi. Ispostavilo se da je celo ostvro prekrio ogroman talas, takozvani cunami.

Kada se situacija malo smirila, otišli smo natrag u hotel i sa užasom razmišljali kako ćemo se vratiti u Rusiju. Pasoše i novac smo bili ostavili u hotelu. A od te male građevine vjerovatno nije ništ preostalo.

Ali, silno smo se iznenadili kad smo stigli do našeg hotela i shvatili da je ostao ceo. Kad smo ušli, videli smo da unutra ima puno vode, ali, na sredini sobe na stolu stajao je naš kofer i sve stvari i novac i dokumenta u njemu bili su potpuno suvi. Setila sam se da smo kad smo polazili veoma žurili i da sam ja zaboravila da sklonim kofer sa stola. Tad je moj muž rekao: “Očigledno je Maša da baš i nismo preveliki grešnici.“.

– Po svojoj predodređenosti, trebalo je da stradaju, ali ova porodica je pre nekoliko godina krenula putem duhovnog razvoja, počela je da se bavi samousavršavanjem, težeći ka pobožnom životu. Drugim rečima, oni su posejali seme dobre karme i to seme je niklo i dalo svoje plodove.

Često se dešava da pobožan život poništava, odnosno neutralizuje posledice negativne karme. Ako je čoveku sudbinom bilo zadato da mu, kako se to kaže, “nešto padne na glavu“, onda će to da ga mimoiđe. Upravo nam je o jednom takvom slučaju govorio jedan od učesnika seminara.

__

Svaka naša aktivnost na ovom svetu ne terba da bude samo materijalna, već i duhovna.

Svet oko mene živi za mene, a ja živim za svet oko sebe.

Svako od nas treba sebi da postavi pitanje: “Kojom svojom aktivnošću mogu da donesem najviše dobra ovom svetu?“

__

NAŠA PREDODREĐENOST

U mnogim knjigama se govori o tome da je naš prvenstveni zadatak da shvatimo svoju istinsku prirodu i da sledimo ono za šta smo predodređeni. Kako ovo rezumeti? Veoma jednostavno. Svaka stvar je zbog nečega stvorena: olovka da bi se njome pisalo, šolja da bi se iz nje pilo, stolica da bi se na njoj sedelo. Svaka stvar na ovom svetu ima svog tvorca koji joj je dao određenu funkciju.

Čovek takođe ima svog tvorca, koji mu daje energiju i on ima svoju funkciju i svoju predodređenost ili misiju. Vrlo je važno da čovek shvati ko je i zašto je došao na ovaj svet.

U ruskom jeziku postoji jedna izuzetna reč koja odražava suštinu i predodređenost čoveka. To je reč radost. Ova glagolska imenica označava proces darivanja svetlosti.

U suštitni, davati Ra (svetlost) prirodno je stanje naše duše, njena potreba. Ali, ako to ne činimo, naša duša počinje da propada i pati. (inače, reč “st-ra-dati“ znači “zaustaviti kretanje svetlosti“).

Neophodno je preuzeti odgovornost za svoj život, postati gospodar svog života i stvoriti prostranstvo ljubavi. Naš život može i treba da postane dar, posvećenje. To je jedini način da se ne bude vezan zakonom karme. Upravo zahvaljujući svojim aktivnostima na ovom svetu mi možemo da postanemo potpuno slobodni. Naša karma može da nas u nečemu ograniči, ali nam istovremeno daje i oslobođenje.

Bolesti i problemi nastaju onda kad se čovek zaustavi u svom razvoju. Tada, upravo kroz tu bolest, čovek može da pređe na novi nivo svog razvoja. Često se bolest čoveku daje zbog njegovog napretka.

__

U tananom telu čoveka postoje tri centra razuma:

 1. Gornji (nalazi se u glavi),
 2. Srednji (nalazi se u grudima) i
 3. Donji (nalazi se u maloj karlici)

U zavisnosti od toga koji centar je najaktivniji, izdvajaju se četiri tipa konstrukcije razuma. Zbog toga ljudi pokazuju sklonosti ka različitim vrstama delatnosti.

PUT MUDRACA

Prvi tip razumske delatnosti povean je sa aktivnostima gornjeg centra i pokazuje veliku snagu razuma. Takvi ljudi su skloni tome da izučavaju nauku i da predaju znanja drugima.

U različitim tradicijama takvi ljudi se različito nazivaju: Vrači, bramani, mudraci, učitelji, žreci…

Put mudraca nije jednostavan. To je put služenja celom čovečanstvu i Bogu. Učitelj utiče neposredno na razum ljudi pomoću prenošenja znanja i od njega zavisi kako će ljudi živeti na ovom svetu. A to je veoma velika odgovornost. Zato učitelj stalno treba da radi na sebi, da vodi skroman, jednostavan, i što je najbitniej, pravedan život, jer on služi istini.

PUT VOJNIKA

Drugi tip se ostvaruje kroz aktivnosti srčanog centra. Po svojoj prirodi to su vojnici i vođe. Oni teže vlasti da bi rukovodili i upravljali i oni brinu o ljudima. Njihova sreća je to da vide kako ljudi žive dobro, harmonično i kako se osjećaju bezbedno, jer u društvu vlada pravednost.

Put vojnika je put srca, ljubavi, brige, pravičnosti i kontrole. Pravi vođa treba da zna da rukovodi kako drugim ljudima tako i sobom. Pre svega, on se sam usavršava kao ličnost i onda daje drugima mogućnost da se razvijaju pokazujući stalnu brigu za ljude. On poštuje zakone i uči druge da ih poštuju.

PUT PREDUZETNIKA

Kod ovog tipa ljudi dobro su razvijeni i srčani i donji centar, ali srčani radi malo jače. Ovi ljudi su po prirodi trgovci i poslovni ljudi, jer oni teže ka izobilju i bogatstvu. Za njih je veoma važno da shvate da neće moći da se harmonično razvijaju u poslovnoj sferi ako se ne budu valjano brinu o onima koji im pomažu.

Put preduzetnika je Put ostvarenja njegove vizije, njegovih zamisli. To je Put stvaralaštva i organizacije, Put pomoći ljudima u realizaciji njihovog stvaralačkog potencijala.

PUT RADNIKA

Kod ovog tipa ljudi razum je tako formiran da je aktivan donji centar. To se ispoljava u želji da se nešto radi svojim rukama, umom i čulima za druge ljude. Kroz plodove svog rada oni se trude da predaju svoju energiju ljudima i zato je sreća radnika ili službenika da vidi kako se ljudi raduju rezultatima njegovog rada.

Naime, poslodavac ne daje radniku samo posao, već i mogućnost da razvije svoj stvaralački potencijal, odnosno da iskaže svoju prirodu na ovom svetu. Zato radnik ne treba da radi u cilju dobijanja novca, već za njega treba da bude važan sam proces rada.

Put radniak je savesno obavljanje obaveza. To je Put veštine. To je Put služenja ljudima i društvu u celini kroz stvaranje i građenje.

__

Postoje duše koje su mlade i neiskusne, a postoje i mudre duše. Svaka duša mora da pređe svoj jedinstveni Put i ne vredi menjati svoju prirodu, ići protiv nje, skretati sa svog Puta u traženju zadovoljstva. To samo donosi probleme.

Važno je shvatiti svoju pravu suštinu i pratiti svoj Put, svoju predodređenost. Naša krajnja sudbina je da donosimo svetlost i radost celom svetu.

U drevnim knjigama se kaže da je gore ne izvršiti svoju dužnost kad jeto potrebno nego učiniti nešto loše.

__

ŠTA JOŠ TREBA DA ZNAMO O SVOJIM AKTIVNOSTIMA NA OVOM SVETU?

Svaka naša aktivnost, bilo da je reč o aktivnosti uma, jezika ili tela, izražava se putem naših postupaka i povezana je sa energijama ovog sveta. U ovom materijalnom svetu postoje tri bazične energije i sile:

 1. Sila dobrote (ili vrline, koja donosi harmoničan razvoj),
 2. Sila strasti (koja je odgovorna za sve aktivnosti u cilju postizanja zemaljskih blaga),
 3. Sila neznanja (koja je povezana sa prekidanjem i zaustavljanjem razvoja)

Na jednom jednostavnom primeru može da se pokaže kako one utiču na naše aktivnosti.

Tri čoveka se bavi istom aktivnošću – grade kuću.

Prvi čovek to čini bez ikakve želje i entuzijazma. Njemu je jednostavno potreban novac koji će da potroši na nekakva zadovoljstva među kojima i na cigarete i piće. Zbog toga, on ne ulaže svoju dušu u ono što radi. Njega baš briga za posao koji obavlja i za njegove rezultate i zbog toga su i rezultati njegovog rada loši, ružni i neće dugo trajati.

Drugi čovek radi sa entuzijazmom, jer zna da će za svoj rad da dobije novac koji će da potroši u određene svrhe. On se trudi da dobro radi jer shvata da će biti bolje plaćen ako kvalitetnije obavi posao. Glavni motiv njegovog rada je novac.

Treći čovek radi sa radošću i ljubavlju, unoseći svoju dušu u posao koji obavlja. On gradi kuću za ljude. Njega prvenstveno pokreće želja da pomogne ljudima. On želi da oni žive srećno u toj kući. Ovaj čovek zna da će dobiti novac, ali on ne razmišlja o njemu. Njemu mnogo više radosti i nadahnuća donosi sam rad, a ne novac.

__

Zapitajte se: Zašto ja radim ? Odgovor na ovo pitanje zapravo određuje to zbog čega živimo, pošto mi veliki deo svog vremena (ne računajući spavanj) trošimo na posao. A životnu snagu nam daje upravo ono čemu posvećujemo svoj život, ono što je za nas važno.

Kada se bavimo poslom koji volimo, onda je sve u našem životu dobro, lako i jednostavno. Kada unosimo ljubav u svoj rad za druge, tada naša aktivnost ili proizvod nosi čistu stvalačku energiju onima koji se njima koriste i pomaže im da ispolje na najbolji mogući način stvaralački princip koji nose u sebi.

__

KAKO DA OTKRIJETE ZA ŠTA STE PREDODREĐENI ?

Kako naći taj Put koji će vam davati snagu i koji će biti dobar kako za vas lično tako i za svet koji vas okružuje? Na kraju krajeva, kako odrediti kroz koji posao će vam doći sredstva za život ?

U tom slučaju postavite sebi pitanje:

– Kroz koju delatnost ću moći da donesem najveću korist ljudima i društvu?

– Čime volim da se bavim?

– U kojoj delatnosti ću moći da se razvijam na profesionalnom i duhovnom planu?

Retko ko sebi postavlja ova pitanja. Ali, upravo ona pomažu da čovek otkrije za šta je predodređen. Odgovori na ova pitanja ne dolaze uvek odmah. Stvar je u tome da je shvatanje o tome šta da čovek treba da bude na ovom svetu, zapravo, neka vrsta nagrade.

Ko od vas može da kaže da je pobedio sve svoje želje? Takvi ljudi je na ovom svetu samo nekoliko.

__

IZVEDIMO ZAKLJUČKE

Svi mi na ovom svetu smo rod jer smo proizašli od jednog izvora. Bog je naš praroditelj i sve nas spaja. Nije slučajno što je u slovenskoj tradiciji za Svevišnjeg “Rod“. Ako ovo shvatam, kako mogu da išta zlo i loše učinim bilo kom drugom biću?

Samo nesebičan rad za dobrobit svih može da ispuni naš život višim smislom.

Svi smo mi istovremeno gospodari svog života i sluge ljudima koji nas okružuju, na različitim nivoima odgovornosti.

Čovek koji ide putem duhovnog razvoja, sve radi bez želje da zadovolji svoje potrebe, već s nadom da će postati primer služenja i podstaći druge da razmišljaju o smislu života.

Kada čovek ostaje na putu duhovnog razvoja, zahvalni su mu svi: ljudi, priroda i sam Bog.

__

Citati iz knjige: “Pronađi svoj istinski put” 
Autor: Dr Valerij Sinjeljnjikov
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Time ujedno podržavate i moj rad zbog čega vam unaprijed izražavam zahvalnost. HVALA.