IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

Ova knjiga ? od 188 stranica svedena je na 10 stranica najkorisnijih informacija o postizanju uspeha i ostvarenju trajne sreće. Knjiga je puna neobičnih i neverovatnih priča-iskustava (čuda) koja nisu ovdje navedena. Za puni doživljaj nadahnuća i inspiracije preporučujem da kupite knjigu i uživaćete u svakoj stranici. Ovo je jedan od najboljih priručnika za psihologiju radosti i uspeha. Obogatićete svoj um veoma povoljnim i korisnim znanjima koji će vama i vašim bližnjima neprestano služiti i pomagati da bolje i uspešnije razmišljate, lakše i lepše živite.

Izdvajam 4 meni zanimljiva naslova i teme:
? Higijena svesti – Kako treba željeti

✅ Uslovi za uspeh – Postizanje uspeha uz 4 koraka

? Genijalnost i mudrost

Sreća – Stvaranje sreće

__
Autor ?: Spasoje Vlajić
Priredio ?: Leon Bijelic

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber) ili +381628138907 (viber)
__

„Najviši čin i krunsko dostignuće čoveka je pravilno korišćenje mozga, energija misli i snage uma. Ovu knjigu posvećujem milim i upornim srcima koja teže da ovladavši tim dostignućima budu bolji, uspešniji i srećniji od prethodnih sebe“ – Spasoje Vlajić

__

UVOD

Samo deset odsto ljudi u zrelom dobu ima skladno razvijene obe moždane polovine i sposobni su da istovremeno koriste ceo mozak. Zbog te prednosti pripadaju manjini izuzetno uspešnih. Njih odlikuje dobro zdravlje i vedro raspoloženje. Lako rešavaju probleme i uspešno se ophode sa drugima. Poseduju i ostala dobra svojstva.

Zahvaljujući saznanjima o sili značenja i njenom delotvornom uticaju na moždane hemisfere, moji saradnici i ja, desetak godina radimo na povećanju umnih i fizičkih sposobnosti kod ljudi.

U skladu sa ovom namerom, objavljena je i knjiga pred Vama.

Njen je cilj da što veći broj osoba uvede u svet uspešnih i zadovoljnih – u svet onih koji su stekli materijalno bogatstvo, a ostali duhovno srećni i čisti pred Bogom.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

PSIHOLOGIJA USPEHA

U savremenoj psihologiji uspeha napredak svakog čoveka se vezuje za tri osnovna činioca: odluka, rad na njenom ostvarenju i učinak.

One imaju ozbiljan propust: pisane su za levu, logičku moždanu hemisferu, a zapostavljaju desnu, koja je izvor izuzetnih umnih moći.

Da bismo nadgradili taj propust u ovoj knjizi, uvodimo novinu tako što u psihologiji uspeha, suštinski koristimo obe moždane hemisfere. U tu svrhu smo tri osnovna činioca uspeha proširili za još jedan. Nazvali smo ga duhovna priprema.

ČINIOCI USPEHA

Za duhovnu pripremu dovoljno je dnevno izdvojiti po petnaestak minuta. Ona je jednostavna, a donosi nemerljive koristi. Pored postizanja uspeha, sa što manjim utroškom vremena, rada i energije, povoljno utiče na razvoj ličnosti u smeru mudrosti, trajne sreće i spasenja.

Dakle, u postizanju uspeha i usavršavanju ličnosti, ugrađena su ova četiri činioca:

 • Duhovna priprema
 • Odluka
 • Rad
 • Učinci (rezultati)

Šta se dobija duhovnom pripremom?

Naučno otkriće da se iz duhovnih dimenzija upravlja fizičkim procesima, dalo je odgovore na mnoga pitanja o mestu i ulozi svesti u prirodi i životu.

Jedan od tih odgovora objašnjava na koji način osnovna načela vere (ljubav, oproštaj, pokajanje, molitva…) delotvorno utiču na ona stanja svesti koja su najpogodnija da energijom misli (moždanih talasa) usavršavamo sebe, svoje bližnje i da lakše dolazimo do uspeha.

Umeće praktične primene ovih saznanja umnožava neobjašnjiva izlečenja i druga čuda. A ona donose duhovni razvoj, materijalnu sigurnost i trajnu sreću.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

SILA I ENERGIJA ZNAČENJA

U prirodi deluje jedna osnovna energija koja je iza svih stvari i prožima sve pojave. Sila koja upravlja tom osnovnom energijom nazvana je sila značenja, ili peta sila.

SILA NAD SILAMA

Pored poznate četiri sile (gravitaciona, elektromagnetna, nuklearna, jaka i slaba sila) svekoliku raznolikost našeg sveta uređuje i peto međudejstvo – povezano sa umom i svešću. To međudejstvo i njegov uticaj na pojave naziva se: sila i energija značenja.

Posle trideset godina istraživanja i desetogodišnjih ogleda, konačno možemo odgovoriti na Teslino veliko pitanje:

„Može li on (čovek) da potčini sebi neiscrpne energije prirode, tako da one sve svoje funkcije pod njegovom naredbom vrše i, još više od toga, može li toliko usavršiti svoj način upravljanja da one stupaju u dejstvo jednostavno snagom njegove volje?“

„Upotrebom energije i sile značenja, čovek može mislima da upravlja neiscrpnim energijama prirode, tako da one stupaju u dejstvo i vrše koristan rad pod uticajem snage njegovog uma.“ – Spasoje Vlajić

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

UTICAJ SILE ZNAČENJA

Delovanje sile značenja ispoljava se preko istovremenog poklapanja jednog misaonog sadržaja sa odgovarajućim fizičkim događajem.

Sila značenja deluje tako što jedno misaono stanje privlači jedno fizičko stanje, ostvarujući smisaonu podudarnost ta dva stanja – znači, misli smisaono privlače odgovarajuće fizičke događaje.

KORIŠĆENJE REČI

Ono što mislimo i izgovorimo, ima veće izglede da se ostvari. Zato treba reči i simbole koristiti pažljivo. Dobro je da rečima prethode dobre namere.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

SMIREN UM

Smirenje uma se postiže prijatnim čulnim nadražajima; posebno, slušajući zvuke s blagim ritmovima (govor, muzika, žubor, cvrkut, šumor…).

Trajna smirenost se dobija molitvom, o čemu ćemo posebno pisati. Pokajanjem i praštanjem, smirenost se produbljuje.

Čarobna moć da mislima utičemo na događaje u fizičkom svetu, postiže se ulaskom u stanje svesti, praćeno moždanim talasima od oko deset herca. To je alfa ritam moždanih talasa. Javlja se tokom smirenog budnog stanja i prijatne opuštenosti.

Da bismo ustali li smiren um i izbegli da zbog svojih umišljaja nepovoljno delujemo na životne tokove, svoje i tuđe, neophodno je da molitvu počnemo rečima: „Gospode, neka bude po volji Tvojoj…“  Tako se unapred mirimo s onim što će biti, a smireno molimo da nam se ipak želje ispune.

Duhovno zrele osobe imaju snagu da unapred oproste. To je mudar način da se uz Božju pomoć izbegnu neprijatnosti.

MOLITVA

Sveti Simeon Novi Bogoslov poučava:

„Sedi nasamo ćuteći; pogni glavu, zatvori oči, diši lakše, povuci se duhom u srce i saberi um, to jest, svoje misli u srce. Naporedo s disanjem, tiho naglas ili u sebi, izgovaraj reči: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. Potrudi se da odagnaš svoje misli, budi strpljiv i često ovo ponavljaj“.

Onima koji su dubokom verom i molitvom utemeljni u miru, želje se lakše ostvaruju, oni su u stanju da privuku sreću.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

HIGIJENA SVESTI

Naši četvorogodišnji ogledi pokazuju da smiren um i uspeh dolaze i sa pravilno postavljenim željama.

Kako treba želeti ?

Dajem deset osnovnih uputstava kojima za pravilno postavljanje želja tako, negujemo i usavršavamo stanje naše svesti.

 1. Opredeliti se za jednu želju i imati jasnu misaonu sliku. Povoljno je da želje odredimo po značaju i da prvo ostvarujemo ono što nam je najpotrebnije. U istom periodu, možemo da imamo više različitih želja, ali kad stvaramo misaonu sliku, onda se opredelimo za jednu želju.
 2. Povoljno je zamišljati završno ostvarenje želje, bez uslovljavanja načina tog osvarenja. Umeće je zamisliti što stvarniju sliku želje.
 3. Povoljna je slika što celovitije želje. Ne treba ih usitnjavati. Kad strpljivo podržavamo celovitu želju, ona se postepeno i neosetno ostvaruje.
 4. Povoljno je prilagođavati se trenutnim mogućnostima. Imajmo na umu da se želje lakše ostvare kad više nismo njima opterećeni, štaviše i kad gotovo zaboravimo na njih.
 5. Želju treba zamisliti smireno i lako, a zatim s poverenjem u Božju Promisao, strpljivo čekati njeno ostvarenje
 6. Povoljno je moliti se, želeti i očekivati ono što mislimo da je najbolje, ali, istovremeno, unapred biti pomiren sa svakim ishodištem – kao izrazom dalekosežnih namera Promisli.
 7. Povoljno je kad se misaona slika želja poveže sa što snažnijim simbolom.
 8. Smirenost treba da je veća od strpljenja, a strpljenje veće od pobude zbog koje nešto želimo.
 9. Bliži su uspehu oni koji misle povoljno, nadaju se dobru i očekuju dobro.
 10. Uspeh dolazi kad nam je vera veća od volje, a volja veća od želje.

ŽELJE I USPESI

Da bismo mislima voljno uticali na fizičku stvarnost, potrebno je da objedinimo određena stanja svesti i tako izazovemo najpogodnije moždane talase.

Navodimo tri osnovna uslova i četiri koraka za postizanje stanja svesti, povoljnog za brže ostvarenje želja i lakše postizanje uspeha.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

USLOVI ZA USPEH

VERA U USPEH: ukoliko je jača vera u uspeh, veća je verovatnoća njegovog ostvarenja. Vera u Božju pomoć, višestruko povećava te mogućnosti.

SMIREN UM: mozak smirenog čoveka je savršen misaono-sinhroni motor, čiji rad povećava verovatnoću da se misaone slike želja ostvare (materijalizuju).

Smiren um je znak unutrašnjeg sklada i lepote. Dobijamo ga razvojem dobrih osećanja i ponašanja. Najznačajniji su: ljubav prema Bogu, bližnjima i prirodi; pokajanje; praštanje; umerenost; radovanje tuđem uspehu; detinja bezazlenost i ushićenje…

CELOVITO KORIŠĆENJE MOZGA: samo deset odsto ljudi ima skladno razvijene sposobnosti da ih istovremeno koriste. Zbog te prednosti, ovi ljudi pripadaju manjem broju izuzetno uspešnih.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

POSTIZANJE USPEHA – KORACI

PRVI KORAK JE MOLITVA S VEROM U USPEH.

Povoljno je moliti se barem tri puta dnevno, oko pet minuta svakog puta. Pre molitve je poželjno zauzeti udobni položaj, opustiti telo i, u tišini, misli usmeriti na značenje molitve.

Molitvu odabiramo sami. Ja sam, obično počinjao sa: „Oče naš“, a onda bih nečujno, u ritmu s disanjem izgovarao u mislima: „Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji (udisaj), smiluj se na mene (izdisaj)“.

U tom stanju smirenog uma i duboke vere, neučjno bih ponavljao svoju želju: „Gospode Bože, ako je volja tvoja, neka…“

DRUGI KORAK u stanju molitvenog smirenja, povoljno je zamišljati završnu sliku svoje želje. Naprimer, radosno ulazim u novi stan, ili, sa zadovoljstvom primam nadoknadnu za uspešno završen posao….

Kad se duhovno seme poseje, onda strpljivo, bez ikakvog napora, čekati da proklija. Važno je da unapred budemo pomireno s onim što će se desiti, kao izrazom Božje volje, a da kao ljudi molimo i želimo ono što mislimo da je dobro za nas.

TREĆI KORAK zapažanje znakova podrške iz viših dimenzija, koji otkrivaju srećan čas za usrdnu molitvu, a zatim izrada plana rada.

ČETVRTI KORAK je fizički rad koji dovodi do ostvarenja želja, sa što manjim utroškom energije.

OSTVARENJE ŽELJA

Kad je dobra priprema na svim nivoima stvarnosti, od duhovnog (prva dva koraka) do fizičkog (treći i četvrti korak), uspesi se postižu i želje ostvaruju, s najvećom uštedom energije i najmanje utrošenim radom.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

SUSEDNA STVARNOST

Sila značenja povezuje naš svet sa susednim stvarnostima od kojih smo odvojeni različitim vibracijama.

Sve što smo i sve što nas prožima i okružuje su neprekidni titraji, vibracije. Sve u Svemiru titra i treperi: energija, materija, telo, svaki organ, ćelije, osećaji, misli…

Svetovi su rastavjeni različitim vrstama tih titraja. Materijalni svet treperi na jedan, a susedni, duhovna stvarnost, na drugi način.

Da bismo promenili nivo boravka, potrebno je da svoje titraje (vibracije) prilagodimo titrajima susedne realnosti u koju želimo da odemo.

Različite vrste treptaja, postižu se menjanjem stanja svesti, a time i promenom frekvencije odgovarajućih moždanih talasa. Smirenjem uma, treptaji se usporavaju i uvode u tananije nivoe – u svet snova i duhovnih dimenzija.

Uznemirenje prate brži treptaji i ulazak u polje čulnih doživljaja. Dakle, svest je most između materijalne i duhovne stvarnosti.

Uputstva: tanane dimenzije duhovnog sveta otvaraju se kad smirenjem uma frekvencija moždanih talasa pada na oko deset herca, pri čemu se zadržava budna svest.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

GENIJALNOST I MUDROST

Duhovnom pripremom se spontano razvijaju svojstva prepoznatljiva kod uspešne, genijalne i mudre osobe. Izdvojili smo deset od tih „zlatnih svojstava“:

 1. Način razmišljanja uspešnih osoba obuhvata istovremeni i skladni rad leve i desne moždane hemisfere. Znači, oni koriste logiku i proširenu logiku. Pri tome je logika utemeljena na uzročno-posledičnim odnosima, a proširena logika (nadlogika) na sagledavanju smisaonih (naduzročnih) veza. S ovako produbljenim pogledom na svet, u ljudima se budi genijalnost i razvija mudrost.
 2. Uspešne osobe sagledavaju probleme na jednom opštijem, višem niovu. To im omogućava raznovrsnije uglove posmatranja i nalaženja načina da probleme reše što brže i s manjim utroškom rada i energije.
 3. Uspešni ljudi misle povoljno, nadgrađuju ono što je dobro, zrače nadom i radosnim očekivanjem da će na kraju sve biti kako treba.
 4. Temeljni su strpljivi i istrajni, ali nisu sitničavi ni tvrdoglavi.
 5. Oni znaju šta žele i imaju plan ostvarenja. Pri tome su prilagodljivi, otvoreni za nove mogućnosti i spremni na promene. Nisu nametljivi, isključivi, ali se razumno drže svojih gledišta i teže da ih delima opravdaju.
 6. Odgovorni su, ispunjavaju obećanja, veruju u sebe, ne boje se neuspeha i nemaju osećaj samosažaljenja. Brinu o zdravlju, izgledu i svom potomstvu.
 7. Nisu sebični, zavidljivi, netrepeljivi. Čovekoljubivi su, pomažu drugima, otvoreni su da saslušaju savete i prime pomoć.
 8. Dopunjuju svoja znanja i skloni su da znanje pretvore u umeća, kojima postižu praktične koristi.
 9. Puni su elana, nadahnuća, lako ih je pobuditi za nove poduhvate.
 10. Želje su im manje od mogućnosti, a mogućnosti veće od potreba… Uspevaju i bogate se po meri svojih želja, a ostaju trajno srećni i čisti pred Bogom.

Kad navedena svojstva postanu deo našeg spontanog ponašanja, onda možemo biti sigurni da smo na putu uspeha, mudrosti i trajne sreće.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

ZDRAVLJE I SNAGA

Misaoni obrazac – zdrav sam i snažan, treba ponavljati u svesti i zamišljati sebe (ili druge) slikom krepkog čoveka. Na taj način želje postaju deo našeg organizma i energetska zaposvest ćelijama šta da rade. Volja pojačava tu zapovest, vera je trajno održava, a molitva pokreće sliku i energiju značenja.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

PREDOSEĆAJ I PREDVIĐANJE

Predosećaj vodi do predviđanja, a predviđanjem već počinjemo da stvaramo budućnost. Zato kad slutite, predosećate i predskazujete, činite tako da predviđanje bude što povoljnije. Ono što nam prolazi kroz svest i postaje deo moždanih talasa, teži da se ispuni na javi.

SREĆA

Uputstva: do povoljnih stanja svesti koja stvaraju i privlače sreću, dolazimo neprekidnim podsticanjem dobrih osećanja i vedrog raspoloženja. Uz to je delotvorno i radosno iščekivati da se dogodi baš ono što priželjkujemo.

U tom smislu izdvojili smo tri osnovna uslova za trajni uspeh i sreću. To su:

 1. Vera u uspeh
 2. Smiren um
 3. Istovremeno korišćenje obe moždane hemisfere

Sreća je radost, zadovoljstvo i prijatno raspoloženje zbog povoljnog stanja u kome se nalazimo.

U užem smislu, sreća je kad se među mnogim mogućnostima, neočekivano, podesi i dogodi baš ono što nam odgovara.

Sreća nastaje po određenom poretku i to delovanjem sila na koje se može uticati i njima upravljati. Sreća je prirodan rezultat naših postupaka. Sami je stvaramo svojim stanjem svesti, mislima i ponašanjem.

Naš narod je ovu istinu izrazio u kratkoj poslovici: svako je kovač svoje sreće.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

STVARANJE SREĆE

Uputstva: sreća se stvara umećem da sebe dovedmo u stanje budne svesti pri kome i priroda pomaže da nam se ostvare želje i namere. To je stanje svesti koga prate moždani talasi od oko deset herca. Postiže se smirenjem uma do koga dolazimo i kada praćenjem znakova i znamenja svest oslobađamo od briga i ustaljenog načina razmišljanja

Sreća je prirodan rezultat naših postupaka i sami je stvaramo povoljnim mislima i ponašanjem. Kad više ljudi veruje u srećan ishod i smireno ga očekuje, onda svako od njih, na svoj način, utiče da se on ostvari.

Sreća se privlači usmerevanjem misli na ono što priželjkujemo.

ZLATNI SKLAD

Oko biološke osnove čoveka je finotvarna nadgradnja za usklađivanje s okolinom. Ta nadgradnja je po obrascu zlatnog preseka; prauzori sklada, lepote, radosti, privlačenja.

 • Kad smo u skladu i ravnoteži, lakše prepoznajemo i privlačimo ljude koji su nam slični i u sebi nose lepotu zlatnog preseka. Oni su celovite ličnosti i imaju osećaj za sveukupna dobra. Smireni su, strpljivi, grade, spajaju, uvećavaju, mire, šire slogu i leče… Kad smo takvi, postajemo deo matice iz koje se rađa mir, zadovoljstvo, radost, sigurnost i trajna sreća.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

SAMOPOUZDANJE

Život je najviši izazov i kruna stvaranja, život je prelep, ali život nije lak, nije bez neprilika.

Uputstva: Molitva, jasne misaone slike, znaci i sve što na vrlinski način smiruje čine da u životu prevagne ono što je dobro, povoljno, lepo.

Ako se teškoće i ne reše odmah, smiren um doprinosi da im se lakše prilagodimo, bezbolnije podnosimo, razložnije sagledamo i brže izađemo iz njih. To povećava sigurnost, razvija samopouzdanje i spremnost da, promenama navika i ponašanja, postanemo bolji od prethodnih sebe.

LJUBAV

U čemu je moć ljubavi?

Ljubav je izuzetno stanje duha, a na nižim nivoima stvarnosti, ljubav pomaže ljudima. Pravilnim korišćenjem te plemenite energije, možemo na razne načine pomoći sebi i drugima.

Duša koja voli, koja daje i ne očekuje da joj se uzvrati, dobija veliku moć. Ona je u stanju da preobrazi telo do te mere da svaka ćelija zrači talase, koji oplemenjuju bića i prirodu. Ti finotvarni treptaji prostiru se u dugim, alfa mždanim ritmovima. Prava ljubav, nesebična i neusiljena, vidno menja i lik čoveka. Iz ozarenog lica i sjaja u očima, zrače smirenost i lepota.

Kakav je uzajamni uticaj dve duše koje se vole?

 • U dušama koje se vole, budi se božanski dar da usavršavaju jedna drugu. Kad duša duši kaže: „divna si, dobra i plemenita“, ona vidi duboko svojstvo bića i čini da izrečene vrline zažive na javi. Ono što voljenom biću srcem kažemo, to se u njemu i događa. Ljubav ostvaruje vrline koje bi često ostale uspavan, potisnute i uvele.

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ

__

IZDVOJENI CITATI IZ KNJIGE

Smrt je most između telesnog trajanja i duhovne večnosti.

Isus je tu, uvek među nama, kako onda, tako i sada i ubuduće.

Kod duhovno zrelih osoba, dobro zdravlje ne znači odsustvo telesnih bolesti, nego jedan viši stepen svesnosti o stvarnom smislu postojanja i večnosti duše. Oslobođene straha, a ispunjene ljubavlju, milosrđem, dobrotom i verom, duhovno snažne osobe se leče mislima i isceljuju molitvom.

S molitvom je slično kao i s lečenjem, što pre počnemo, povoljniji je učinak.

Budućnost se stvara tako što u mislima oblikujemo sliku svoje želje, a zatim molimo Gospoda da se ona ispuni. Pri tome nam znaci pokazuju kad je povoljno vreme za molitvu i kom svetitelju da se obratimo.

Na dar se odgovara uzdarjem. Darujte ljubav i sreću i bićete voljeni i trajno srećni.

Predskazanja su stvarnost, a što je još važnije, s odgovarajućom duhovnom pripremom, možemo da popravimo ono što bi bilo štetno i nepovoljno.

Priroda neumitno deluje po načelu: kakva setva, takva i žetva.

Kada je materijalno utemeljno u duhu, onda je neuništivo, jer se iz duha obnavlja.

Ključno je da vera bude veća od volje, a volja veća od želje.

Smirenim umom lakše se bude srećna i izoštvaraju čudna zapažanja.

Povoljnim misaonim slikama, posebno molitvom, poboljšavamo energetsko stanje naših ćelija, a preko moždanih talasa poboljšavamo i stanje u spoljašnjem jonskom okruženju i kolektivno nesvesnom. Na taj način, svako od nas može pomoći sebi, bližnjima, narodu i čovečanstvu. Ljubav je osnovni pokretač izlaska iz teškoća.

Ljubomora odaje nesigurne osobe. One nekorisno troše umnu i telesnu energiju, udaljujući se od cilja i uspeha.

S pogoršanjem sopstvenog stanja, sve manje možemo da pomažemo drugima.

Sila i energija značenja povezuju um s materijom i čine da misli naduzročno utiču na fizičke događaje i oblikuju ih. U tom svojstvu, energija značenja je naučni izraz za drevne i tajanstvene predstave o prani (Indija),či energiji (Kina i Japan), jesodu (jevrejska kabala), baraku (islamska mistika), bioplazmi (parapsihologija).

Promisao nam je dala neprocenjiva dobra preko kojih dolazimo do neiscrpnih izvora novih energija. Najviša od tih dobra je ljubav. Treptajima ljubavi pokreće se tanana sila značenja koja usmerava prirodne procese ka ispunjenju dalekosežnog plana Promisli o trajnoj sreći i spasenju.

Citati izreke iz knjige - O radosti i uspehu - Autor Spasoje Vlajić

__

Citati iz knjige: “KNJIGA O RADOSTI I USPEHU“
Autor: Spasoje Vlajić
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljimaako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

GDE JE ŠTA – NASLOVI

Ovo su teme koje možete pronaći u knjizi

__

IZREKE IZ KNJIGE – O RADOSTI I USPEHU – SPASOJE VLAJIĆ