CITATI IZ KNJIGE – MISLI I OBOGATI SE – NAPOLEON HIL

CITATI IZ KNJIGE – MISLI I OBOGATI SE – NAPOLEON HIL

__

Ova knjiga od 232 stranice svedena je na svega 6 stranica najzanimljivijih i možda najkorisnijih citata.

Ovo je jedna od najprodavanijih knjiga uopšte u svetu.

Napoleon Hil je jedan od najcenjenijih motivacionih govornika svih vremena.

Posvetio je 25 godina svog života istraživanju kako bogati postaju bogati, kakve veštine ih izdvajaju od ostalih, kakve strategije primenjuju i kakav je njihov mentalni sklop…

Nakon što je godinama intervjuisao najbogatije ljude svog vremena, otkrio je tajnu velikog bogatstva.

Ovo je knjiga koja je promenila milione života, sada može promeniti i vaš.

Za razliku od mnogih drugih izdanja koje se danas nalaze na tržištu, „Misli i obogati se“ je kompletni vodič kroz put do uspeha, ostvarenja, bogatstva.

__

REČ IZDAVAČA

U RUKAMA VAM JE JEDNA OD NAJMOĆNIJIH KNJIGA NA SVETU

Pre mnogo godina, Napoleon Hil je seo s Endrju Karnegijem, tada jednim od najbogatijih ljudi na svetu. Karnegi je Hilu poverio zadatak da prouči metode i načine bogaćenja najbogatijih ljudi i napiše jedinstvenu i veoma korisnu knjigu.

Ova knjiga će vas prodrmati svojom snagom životne transformacije.

Ubrzo ćete saznati zašto određeni ljudi stiču velike količine novca i sreće – jer ćete i vi biti jedan od tih ljudi.

Na ovim stranicama naučićete kako da pravite čuda u spostvenom životu.

Šta je sa čovekom koji nema ni vremena ni poriva da proučava neuspeh u potrazi za znanjem koje bi ga moglo dovesti do uspeha?

Ova knjiga je napisana kao odgovor na to i mnoga druga pitanja.

CITATI IZ KNJIGE – MISLI I OBOGATI SE – NAPOLEON HIL

O NEUSPESIMA

Jedan od najčešćih uzroka neuspeha je navika odustajanja u trenutku u kome osoba doživi privremeni poraz. Svako je bar jednom napravio tu grešku u životu.

Više od petso najuspešnijih ljudi koje je ova zemlja ikada imala, ispričali su autoru kako je njihov najveći uspeh nastupio samo korak nakon tačke u kojoj ih je obuzeo poraz.

Neuspeh je varalica koja uživa u saplitanju osobe kada se ona nađe na domak uspeha.

Nijedan čovek nikada neće biti poražen, ako ne odustane – u svom umu.

Onaj koji odustaje nikada ne pobeđuje – a pobednik nikada ne odustaje.

Nedostatak odlučnosti je glavni uzrok poraza.

Oni koji su odnegovali naviku istrajnosti izgleda da su osigurani od neuspeha. Bez obzira na to koliko puta dožive poraz, na kraju stižu do vrha.

O USPESIMA

Uspeh postižete s jednom zdravom idejom.

Vaš uspeh se zasniva na vašoj motivaciji da uspete.

Jedna dobra ideja je sve što je čoveku potrebno da bi postigao uspeh.

Uspeh dolazi onima koji steknu svest o uspehu.

Henri Ford je uspeo jer je shvatio i primenjivao principe uspeha. Jedan od tih principa je želja i svest o tome šta želite.

Vaš uspeh biće onoliko veliki koliko su vaši planovi dobri.

Početna točka svih postignuća je želja.

Uspeh se može definisati kao „saradnja znanja i napora, u duhu harmonije između dve ili više osoba radi postizanja nekog konačnog cilja“.

O SREĆI

Sreća se pronalazi u delovanju, a ne u pukom posedovanju.

CITATI IZ KNJIGE – MISLI I OBOGATI SE – NAPOLEON HIL

NOVAC

Novac koji je neophodan za vođenje posla je bezvredan poput prašine, ako se ne pomeša s uspešnim „mozgovima“ radi ostvarenja dobrih ciljeva i namera.

Kapital se ne sastoji samo od novca, već pre od vrlo organizovanih, inteligentnih grupa ljudi koji planiraju načine i sredstva delotvornog korišćenja novca za dobro javnosti i lični profit.

Novac bez mozga je uvek opasan.

Postoji samo jedan pouzdan metoda sticanja i legalnog održavanja bogatstva, a to je pružanje korisne usluge.

O MISLIMA

Naš mozak magnetiše dominatne misli koje držimo u umu i, na način koji nikome nije poznat, ti „magneti“ privlače ka nama sile, ljude i životne okolnosti koje su u skladu s prirodom naših dominantnih misli.

Pre nego što možemo da akumuliramo bogatstvo u velikoj meri, moramo svoj um namagnetisati intenzivnom željom za bogastvom, da moramo imati „svest o novcu“ sve dok nas želja za novcem ne navede da stvorimo konačni plan za njegovo sticanje.

Sve misli koje su emocionalizovane (kojima je priključeno osećanje) i koje se pomešaju s verom, istog trenutka počinju sebe da pretvaraju u svoj fizički ekvivalent.

Misli koje su pomešane s blio kojim osećanjem, sačinjavaju „magnetnu“ silu koja privlači druge slične misli.

Poput vetra koji će jedan brod nositi na istok, a drugi na zapad, zakon autosugestije će vas ili uzdići ili povući naniže, u zavisnosti od načina na koji raširite jedra svojih misli.

Svaki mozak je u stanju da pokupi vibracije misli koje odašilju mozgovi drugih ljudi.

Kroz emocije, vibracije misli mogu se uvećati.

CITATI IZ KNJIGE – MISLI I OBOGATI SE – NAPOLEON HIL

O SVRSI

Svrha je kamen temeljac svakog postignuća, velikog ili malog. Snažnog čoveka može poraziti i dete, ako ono zna svoju svrhu. Promenite svoje navike razmišljanja o značaju vašeg zadatka i često ćete biti u situaciji da postignete naizgled nemoguće.

O VERI

Sve ono što čovječiji um može da zamisli i u šta može da poveruje, može i da postigne.

Postoji razlika između željenja nečega i spremnosti da se to dobije. Niko nije spreman ni za šta dok ne poveruje da to može dobiti. Stanje uma mora biti vera, a neka puka nada ili želja.

Stvarno ne postoji ništa, ni ispravno ni pogrešno, što vera i goruća želja ne mogu pretvoriti u stvarnost.

Vera daje moć mislima.

Imajte veru u sebe; veru u beskonačnost.

Vera je „večni eliksir“ koji daje život, moć i akciju impulsu misli.

Ako niste znali, vera je početna točka za sticanje svih bogatstava.

Vera je osnova svih „čuda“ i svih misterija koje se ne mogu analizirati kroz nauku.

Vera je element koja, kada se pomeša s molitvom, omogućava direktnu komunikaciju sa bezkrajnom inteligencijom.

CITATI IZ KNJIGE – MISLI I OBOGATI SE – NAPOLEON HIL

MAŠTA

Sve „srećne prilike“ koje su vam u životu potrebne, čekaju vas u vašoj mašti.

Mašta je radionica vašeg uma, sposobna da energiju uma pretvori u radost, postignuće i bogatstvo.

Jedino ograničenje čoveka zavisi od razvoja i upotrebe njegove mašte.

IDEJA

Ideje su nevidljiva sila, ali imaju veću snagu nego fizički mozak u kome su se rodile.

One imaju snagu da žive i nakon što se mozak koji ih stvorio vrati zemlji.

Svo postignuće, svo zarađeno bogatstvo, početak imaju u ideji.

O SNOVIMA / ŽELJAMA

Snovi se ostvaruju kada ih želja transformiše u konkretnu akciju.

Tražite od života veće darove i ohrabrićete život da vam ih isporuči.

Ako ste pod uticajem mišljenja drugih (okoline), nećete imati sopstvenu želju.

Blagosloveni su oni koji sanjaju snove, a koji su spremni da plate cenu potrebnu za njihovo ostvarenje.

Slabe želje donose slabe rezultate, baš kao što mala vatra stvara malu toplotu.

CITATI IZ KNJIGE – MISLI I OBOGATI SE – NAPOLEON HIL

O UMU

Um ne poznaje ograničenja, osim onih koje prihvatamo da postoje.

Svako ljudsko biće ima sposobnost da potpuno kontroliše svoj um.

Da bira o čemu će razmišljati i kojim se mislima služiti.

O LJUDIMA

Oni koji mnogo pričaju, rade vrlo malo bilo čega drugog.

Istinska mudrost se obično prepoznaje kroz skromnost i ćutanje.

Svaki moćan čovek moćno vlada sobom.

Većina ljudi dozvoljava rođacima, prijateljima i javnosti da utiču na njih i onemoguće ih da žive svoj život zbog straha od kritike.

Ljudi odbijaju da rizikuju u poslu jer se plaše kritike koja bi mogla uslediti ako ne uspeju.

Ljudi poprimaju prirodu i navike i moć razmišljanja onih ljudi s kojima sarađuju u duhu saosećanja i harmonije.

Čovjek je onoliko velik koliko je veliko njegovo razmišljanje.

„Vrlo sam se iznenadio kada sam otkrio da je većina ružnoće koju sam viđao u drugima samo odraz moje sopstvene prirode.

O MOĆI

Moć se može definisati kao „organizovano i inteligentno usmereno znanje“.

O MOLITVI

Ako se molitve za nešto, ali dok se molite osećate strah da to nećete dobiti, ili strah da vam Bezkrajna inteligencija (bog/tvorac/stvoritelj/sveti duh/alah…) neće to obezbediti, vaša molitva je bila uzaludna.

CITATI IZ KNJIGE – MISLI I OBOGATI SE – NAPOLEON HIL

O PODSVESNOM UMU

Proste, neosećajne reči ne utiču na podsvesni um. Nećete dobiti značajne rezultate sve dok ne naučite da doprete do svog podsvesnog uma mislima ili izgovorenim rečima koje su emotivno nabijene verom.

Podsvesni um funkcioniše uložili vi napor da utičete na njega ili ne.

To vam prirodno govori da misli o strahu i siromaštvu i sve negativne misli služe kao stimulus za vaš podsvesni um, osim ako ne ovladate tim impulsima i date mu poželjniju hranu.

Podsvesni um neće sedeti skrštenih ruku. Ako ne usadite želje u svoj podsvesni um on će se hraniti mislima koje dopru do njega kao rezultat vaše nemarnosti.

ZNANJE

Znanje neće privući novac ako se ne organizuje i inteligentno ne usmeri kroz praktičan plan akcije na konačni cilj akumulacije novca.

Zapamtite, znanje je samo potencijalna moć.

I najfiniji alat ne može ništa da uradi ako ne postoji čovek koji zna kako da ga upotrebi.

Znanje postaje moć jedino kada i ako se organizuje u definitivan plan akcije i usmeri na neki konačan cilj.

Znanje nema nikakvu vrednost osim one koja se može steći njegovom primenom na ostvarenju nekog vrednog cilja.

O ŽIVOTU

Naš život nema nikakvih ograničenja osim onih koje životu sami nametnemo.

O SIROMAŠTVU

Siromaštvo privlače oni čiji um ga odobrava, baš kao što oni čiji je um pripremljen da privuče novac, i privlači novac.

Siromaštvo je stvar izbora i odluke.

O BOGATSTVU

Bogatstva nastaju u formi misli.

Velika želja za slobodom donosi slobodu, velika želja za bogatstvom donosi bogatstvo.

Svo postignuće, svo zarađeno bogatstvo, početak imaju u ideji.

CITATI IZ KNJIGE – MISLI I OBOGATI SE – NAPOLEON HIL

AUTOSUGESTIJA

Da biste ostvarili čudesne rezultate, navedite najdublji de svog uma da radi za vas. Podržite to snažnim emocijama, i dobićete sjajnu kombinaciju.

Autosugestija je pojam koji se odnosi na svu sugestiju i lične stimulanse koji dolaze do uma osobe kroz pet čula.

O STRAHU

Strahovi nisu ništa drugo do stanje uma. Stanje uma može se kontrolisati i usmeravati.

__

AKO ŽELITE BITI SREĆNI I USPEŠNI – EVO VEŽBA

Odvojite 30 minuta svakog dana za kreativno razmišljanje i koncentrisanje na svoje ciljeve. Tokom tog važnog procesa, držite pažnju svog uma na one stvari koje želite i koje su dobre i lepe, a izbegajvate one koje ne želite.

__

Citati iz knjige: “MISLI I OBOGATI SE“
Autor: Napoleon Hil
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

Misli o obogati se - Citati iz knjige - Napoleon Hil