SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

__

Šta je meditacija? Napuštanje svoga tela? Šta je post? Šta je zadržavanje daha?

  • To je bekstvo od svoga ja, kratkotrajno izbavljenje od patnji sopstvenog bića, prolazni zanos da se zaborave boli i besmislenost života.

Ne priliči mi da dajem sud o životu drugih! Jedino sam za sebe moram da presudim, da odaberem, da odbijam.

Svet je lep, kada se posmatra bez želje za traganjem, jednostavno kao i dete.

Kada baciš u vodu kamen, on najbržim putem pluta da stigne do dna. Tako je to i kad Sidarta ima neki cilj neku nameru. Sidarta ne preduzima ništa, on čeka, on razmišlja, on posti, ali istovremeno prolazi kroz svet kao kamen kroz vodu, a da ništa ne radi, a da se ne pomakne;

On biva privučen, on se opušta i pada. Njegov cilj ga privlači, on ne dopušta da mu u dušu prodre bilo šta što bi bilo suprotno cilju. To je ono što je Sidarta naučio kod samana.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

„Pisati je dobro, razmišljati je bolje. Mudrost je dobra, strpljenje je bolje.“

Od samog početka podučavala je Kamala Sidartu i naučila da nema slasti bez pružanja slasti.

Kao i da svaki pokret, svako milovanje, svaki dodir, svaki pogled, svako i najmanje mesto na telu ima svoju tajnu čije otkrivanje donosi blaženstvo.

Ona ga je učila da ljubavnici, posle ljubavne svetkovine, ne smeju da se razilaze a da se jedno drugom ne dive, a da oboje nisu podjednako i pobeđeni i pobednici, kako ni kod jednog od njih ne bi došlo do zasićenosti, do nelagodnog osećanja praznine i opakog osećanja da je jedno od njih dvoje zloupotrebljavalo ono drugo ili bivalo zloupotrebljeno.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

Sveti „Om“ može da znači „savršenost“ ili „potpunost“

Kratkog veka je svet obličja, veoma su kratkog veka naša odeća i način na koji se češljamo, pa i sama naša kosa i telo.

U Sidarti je lagano procvalo i sazrevalo saznanje, svest o tome šta je zapravo mudrost, šta je cilj njegovog dugog traganja.

Misliti usred života, svakog trenutka misao o jedinstvu, osećati jedinstvo i udisati ga – nije bilo ništa drugo do li spremnost duše, sposobnost i skrivena veština.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

GOVIDNA – Sidartin prijatelj, od str 125.

Tražiti – znači imati cilj.

  • Jesam star – reče Govinda – ali nisam prestao da tražim. Nikada neću prestati da tražim, izgleda da mi je to suđeno. Rekao bih, da i i ti tražio. Hoćeš li mi reći koju reč, poštovani?

Sidarta: Šta bih imao da ti kažem, prečasni? Možda to, da pretjeruješ u svom traženju? Da od silnog traženja ne stigneš da nađeš?

  • Kako to? Upita Govinda.

Sidarta: Kada neko traži lako se može dogoditi da mu oko vidi samo ono što traži, da nije u stanju da bilo šta nađe, da primi u sebe jer misli samo na ono za čim traga imajući svoj cilj opsednut je tim ciljem.

Tražiti – znači imati cilj.

Ti si, prečasni, možda odista jedan od onih koji traže, jer, težeći za svojim ciljem, mnogo toga ne vidiš što ti je neposredno pred očima.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

Jedna misao koju je Sidarta otkrio

Čuj Govindo, ovo je jedna od mojih misli koju sam otkrio: mudrost se ne može saopštiti.

Mudrost koju mudrac pokušava da saopšti, zvuči uvek kao ludost.

  • Šališ se? Upita Govinda.

Ne šalim se. Kažem ti šta sam otkrio. Saznanje se može saopštiti, ali ne i mudrost.

Ona se može naći, u njoj se može živeti i biti ponesen njome, sa njom se mogu stvarati čuda, ali se ne može iskazati i naučiti.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

Sidarta o Istini

Suprotnost svake istine je takođe istina!

Naime, istina se može iskazati i zaodenuti u reči samo ako je jednostrana. A jednostrano je sve što se može mislima misliti i iskazati rečima, sve je to jednostrano, polovično, lišeno celine, zaokruženosti i jedinstva.

Kada je uzvišeni Gotama u svom učenju govorio o svetu, on je morao da ga deli na sansaru i nirvanu, na varku i istinu, na patnju i izbavljenje. Ne može drugačije i nema drugog puta za onog koji hoće da uči druge.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

Ali, sam svet, postojanje oko nas i u nama samim nikad nije jednostrano.

Nikad jedan čovek, ili jedno delo nisu potpuno sansara ili potpuno nirvana, nikad jedan čovek nije sasvim svetac ili sasvim grešnik. Tako nam se čini, jer smo podložni varci da je vreme nešto stvarno.

Sidarta o kamenu

Podiže Sidarta kamen sa zemlje odmeravajući ga u ruci.

  • Ovo je kamen – reče poigravajući se njime – a kroz izvesno vreme pretvoriće se možda u zemlju, iz zemlje će nastati biljka, ili životinja, ili čovek.

Ranije bih bio rekao: „Ovaj kamen je samo kamen, bezvredan je, pripada svetu iluzija, međutim njemu takođe pridajem važnost, jer će u krugu preobražaja postati čovek ili duh.“

Tako bih, kanda, rasuđivao ranije. Danas, naprotiv, mislim ovako.

Ovaj kamen je kamen, on je i životinja, on je i bog, on je i Buda, ja ga ne poštujem i volim zato što bi jednom mogao postati ovo ili ono, već zato što je sve odvajkada bilo i jeste – i upravo zato što je ovo kamen, što mi se danas pojavljuje kao kamen, ja ga volim i vidim vrednosti i simisao u svakoj njegovoj žlici i šupljini.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

BRAMAN

Na najstarijem sanskritskom jeziku označava moć koju su sveštenici pripisivali sebi: da pesmama i izrekama jačaju silu bogova, da ih privole da blagonaklono usliše njihove želje.

Sveštenik koji poznaje „čarobnu izreku“ – braman, nazvan je takođe braman, a u kasnije vreme bramana.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

OM

Po bramanskoj liturgiji naročito sveta reč, koja se (slička hrišćanskom „amin“) izgovara na početku i na kraju recitovanja svetih spisa. Bramani su joj u najranija vremena pridavali mistično značenje.

ATMAN

Na izvornom sanskritskom znači „dah, sopstvo, suštastvenost“, a kasnije postaje sinonim indijske metafizike: sila koja deluje u biću jedinke i čini jedinstvo sa prauzrokom svakog postojanja, sa „velikim jednim“ koji objedinjuje sva bića i svetove.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

RIG – VEDA

Jedna od četiri Vede, najstarijih spomenika literature na sanskritskom. Rig-veda je najstarija i sastoji se od deset knjiga stihova i hvalospeva.

PRAJAPATI

Po bramanskoj religiji tvorac sveta i vasione.

UPANIŠADE

Teološko-filozofski traktati na saknskritskom, koji sadrže najstarije teorije Indijaca.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

SAMA – VEDA

Sadrži melodije koje se pevaju prilikom prinošenja žrtava.

SAMANA

Grčki naziv za budističke isposnike (prema sanskritskom šramana)

BUDA

Naziv osnivača budističke nauke, Sidarta Gotame iz plemena Sakija, prema sanskritskoj reči budi (buddhi) koja znači „um, mudrost“, a u psihološkom smislu i „znanje o samom sebi“.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

JOGA – VEDA

Po kojoj se izbavljenje, odnosno odvajanje duše od materijalnog sveta postiže odvfraćanjem duha od svih spoljnih pojava putem savršene koncentracije.

ATARVA VEDA

Nazvana i Brama-veda, sadrži najstarije oblike raznih formula prizivanja, kletvi, vradžbina i mađija protiv uroka i demona, a i molitve za zdravlje i drug život.

MARA

Po najstarijoj mitologiji oličenje spoljnog sveta, koji je u suštini samo varka.

SIDARTA – HERMAN HESE – CITATI IZ KNJIGE

MAJA

Sila svevišnjeg da stvori promenjljivu prirodu. Za čoveka je maja izvor nevolje i bede, jer pothranjuje svest koja gubi smisao za jedinstvo.

SANSARA

Na sanskritskom samsara, večni kružni tok svetskog zbivanja na kome počiva pravilnost pojavnih događaja. Obuhvata i ideju o preporađanju bića, nepostojanosti pojava i zakon uslovljenosti u tom smislu predstavlja suprotnost nirvane.

__

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com

__

Citati iz knjige: “Sidarta“
Autor: Herman Hese
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je tekst koristan, obrazovan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

Sidarta - Herman Hese - Citati iz knjige