CITATI IZ KNJIGA: UNUTRAŠNJI SVET ZDRAVLJA – MEDICINA – NIKOLA TESLA

CITATI IZ KNJIGA: UNUTRAŠNJI SVET ZDRAVLJA – MEDICINA – NIKOLA TESLA

Autor: Dr Irena Sjekloća Miler

__

Ovo inspirativno delo napisano je naučno popularnim stilom kako bi ga mogli čitati i razumeti najširi slojevi ljudi. Knjiga pred vama predstavlja koherentni sistem života i zdravstvenih uvida Nikole Tesle, ali i njegovih osnovnih medicinskih inovacija, kojih je do sada poznato, ne manje od pedesetak…

__

„Ljudska energija biti će povećana posebnom brigom o zdravlju, zdravom ishranom, umerenošću, pravilnim načinom života, kretanjem, poštovanjem sebe i drugih.“

__

HIPOKRATOVA ZAKLETVA

Kunem se Apolonom, lekarom Asklepijem, Higijom, i Penekejom i svim bogovima i božicama, zvaću ih za svedoke, da ću se po svojim silama i svojom savešću držati ove zakletve i ove obaveze. Stoga ću učitelja svog omiljena poštovati kao svoje roditelje, davaću mu što mu u životu bude potrebno.

Njegovu ću decu smatrati svojom braćom. A ako budu želeli učiti ovu umetnost, uliću ih bez ugovora i bez plate. Uliću i đake koji se budu ugovorom obavezali i ovom zakletvom, ali nikoga drugog.

Svoje propise odrediću po svojim silama i znanju, na koristi bolesnika i štitiću ga od svega što bi mu moglo škoditi ili naneti nepravdu. Nikome neću, makar me za to i molio, dati smrtonosni otrov, niti ću mu za njega dati savet. Isto tako, neću dati ženi sredstvo za pometnuće poroda. Čisto ću i pobožno živeti i izvršavati ovu umetnost. Neću operisati kod kamena čak iako je bolest očigledna kod bolesnika, ostaviću operaciju specijalistima tog umeća.

U koju god kuću stupim, radiću na korist bolesnika, kloneći se nehotičnog oštećenja, a osobito zavođenja žena i muškaraca, robova i slobodnih. Što u svom poslu budem saznao i video, ukoliko se ne bude smelo javno znati, prećutaću i zadržati kao tajnu.

Budem li održao ovu zakletvu i ne budem li je prekršio, nek mi bude srećan život, i uspešna umetnost, nek steknem slavu i ugled ljudi do u daleka vremena. Prekršim li ovu zakletvu i zakunem li se krivo, nek me zadesi protivno.

Hipokratova zakletva pred nama, posvećena je svim lekarima planete. U njoj su sadržani etički principi lekarskog poziva, za prošla vremena, sadašnja i ona buduća! Nikola Tesla, iako ne beše lekar već inženjer, pridržavao se istih.

__

Tesla je zagonetan i inspirativan. Budućnost razvijenog društva i sreću pojedinca, on sagledava u 9 ključnih reči: samilost, svetlost, lepota, pravednost, nesebičnost, moralnost, društvenost, duhovnost i znanje.

Postigoa je primat i u pronalaženju: telemehanike, teledinamike, nove fizike i hemije, interplanetarne komunikacije, radara, elektronskog mikroskopa, termovizije, Kirilijanove fotografije, kosmologije, psihičkih pojava tumačenih putem fiziologije i biologije, fizioloških dejstava elektrostrujom, elektromedicine, kupanja strujom bez vode, i ostvarenju drugih „čudesa“.

NADNARAVNA INVENTIVNOST

Tesla uspeva da prodre i kontroliše elektroprocese u „Šumanovoj šupljini“, tj. Prostoru između Zemlje i jonosfere, odnosno naelektrisane čestice gornjih slojeva atmosfere. Kasnije se ispostavilo da je taj prostor izuzetno značajan za različita prirodna i globalna dešavanja na planeti.

UTICAJ SUNCA I MESECA NA ZDRAVLJE LJUDI

Sačinjeni smo pretežno od vode, pa je naš organizam podložan jakom dejstvu plime, oseke, Mesečevih mena, magnetnih talasa, električnim vibracijama planete i vasione. Nauka poroučuje kako je svako živo biće bio-električno, o čemu Tesla govori, kada niko o tome nije ni sanjao! On kaže kako Sunce i Mesec, uplivišu na vodenu masu Zemlje.

„Zemlja je osetljiva na električne vibracije i odgovara na njih… Ona prima energiju Sunčevih zraka u promenljivim intervalima po srednjoj stopi od oko 40 stopa-funti u sekundi, i podvrgnuta je povremenim bombardovanjem Sunčevih čestica koje prolaze kroz telo čoveka kao kroz papirnatu salavetu. Kroz vazduh prolaze zvuci koji udaraju na njegove bubne opne, a njega potresaju neprekidni drhtaji Zemljine kore.“ Nikola Tesla, Članci, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006*

ZEMLJINO POLJE DIZAJNIRA LJUDSKI MOZAK

Dr Harold S. Ber, profesor anatomije sa Jejl Medicinskog fakulteta, tvrdio je u XX veku, da magnetno polje Zemlje formira šemu mozga prilikom rođenja deteta, i nastavlja je programirati i kontrolisati tokom čitavog života. Poručuje kako je naš centralni nervni sistem, savršeni receptor elektromagnetne energije, što je identično onome što piše Nikola Tesla: „Jednog dana cela Zemljina kugla pretvoriće se u jedan ogroman mozak. Čućemo i videćemo jedan drugog kao da smo lice u lice, iako nas budu hiljade milja razdvajale.“ (1934)

„Mnogo veći broj ljudi nije svestan šta se događa oko njih i u njima, i milioni postaju žrtve bolesti i umiru pre vremena upravo zbog toga. Nepotpuno zapaženj je samo oblik neznanja i odgovorno je za mnoga bolesna shvatanja i pobede ludih ideja.“

U sferi medicine Tesla proučava električnost čoveka, kibenetičnost, i suštinu ljudskog izlečenja, kojom se niko tada ne bavi, a tu je i medicinska blagotvornost visokofrekventnih struja. Valja znati da su naše ćelije i atomi povezani sa zvjezdama i svemirom, putem kinetičnosti i električnosti u nama!

„Nema mrtve materije, jer po celoj beskranoj vaseljeni sve se kreće, sve treperi, sve živi.“ – Nikola Tesla

STVARNOST

Našu stvarnost čini niz spletenih događaja, što se preslikavaju jedan u drugi, utapajući se u okean sveprožimajućeg etra. Realnosti koje čine ljudski život jesu tjelesni, umni svet, i duhovna sfera postojanja, što nas uzdižu ili ne ka nebu i onima poput Tesle!

Naime on nikada nije umro niti „umro“, niti njegova duša može „ugasnuti“, jer je biće univerzalne i milosrdne ljubavi: „Prosjaka ne mogu da odbijem, iako kadgod mislim da bi trebalo. Znam da ih je među njima mnogo od zanata, ali ne mogu ga odbiti i gledati kako predamnom stoji i moli.“ – Nikola Tesla

On je jedan od najsmernijih ljudi svog doba, i sadašnjeg sveta: „Dužnost mi je priznati da nisam naklonjen počastima savremenika jer sam tako stvoren da se ne bih obazirao na svu savremenu slavu i blago makoliko. Jedina mi je želja ostaviti nezaboravnu poruku vekovima“! Nikola Tesla

„NAJVEĆE DOSTIGNUĆE ČOVEKA“ – RIJEČI NIKOLE TESLE

„Kada se dete rodi, njegova čula dolaze u kontakt sa spoljnim svetom.

Talasi zvuka, toplote i svetlosti udaraju na njegovo slabo telo, njegova osetljiva nervna vlakna podrhtavaju, mišići se poslušno skupljaju i opštaju: jedan udisaj, izdisaj i tim činom čudesna mala mašina, neshvatljivo delikatne i složene konstrukcije, kakve nema na svetu, biva ukopčana u mehanizam svemira.

Mala mašina radi i raste, obavlja sve složenije operacije, postaje osetljiva na sve tananije uticaje i najzad se u potpuno razvijenom biću – Čoveku – ispoljava jedna nerazumljiva, neobjašnjiva i nesavladiva želja: da imitra prirodu, da stvara, da sam radi takva čuda koja opaža oko sebe.

Nadahnut tim zadatkom on istražuje, otkriva i pronalazi, projektuje i gradi, i obogaćuje spomenicima lepote, veličine i strahopoštovanja zvezdu na kojoj se rodio.

On silazi u utrobu Zemljine kugle da iznese njeno skriveno blago i da za svoju upotrebu oslobodi njene ogromne zarobljene energije.

On usvaja tamne dubine okeana i plavetne oblasti neba.

On prodire u najdublja skrovišta i šupljine građe molekula i otkriva svom pogledu beskonačno udaljene svetove. On potčinjava i stavlja u službu besnu, razornu varnicu Prometeja, titanske snage vodopada, vetra i plime.

On pokorava grmljavinom praćenu munju Jupitera i poništava vreme i prostor. On i samo veliko Sunce čini svojim poslušnim i vrednim robom.

Njegova snaga i moć su takvi da nebesa odjekuju i cela Zemlja se trese od svamog zvuka njegovog glasa.

Šta budućnost krije za ovo čudno biće, rođeno u jednom dahu, od tkiva koje je uništivo a ipak besprtno, sa njegovim zastrašujućim i božanskim moćima? Kakvu će magičnu stvar on na kraju iskovati? Šta će biti njegov najveći čin, njegovo krunsko dostignuće?

Nekad davno saznao je da sve što je opipljivo potiče od jedne primarne materije, neshvatljivo tanane, koja ispunjava ceo svemir – od Akaše ili svetlosnog etera – na koju deluje životvorna Prana ili kreativna sila, koja uvodi u egzistenciju, u beskrajnim ciklusima, sve stvari i pojave.

Od primarne mateirje, stavljene u infinitezimalno vrtloženje ogromne brzine, nastaje gruba materija: kada sila oslabi kretanje se zaustavlja i materija iščezava, vraćajući se u oblik primarne supstance.

Može li Čovek da ovlada tim najgrandioznijim procesom, koji od svih prirodnih procesa pobuđuje najveće strahopoštovanje?

Može li on da podjarmni neiscrpne energije prirode tako da one sve svoje funkcije vrše pod njegovom komandom, i još više od toga – može li on da toliko usavrši svoj čin upravljanja da one stu-paju u dejstvo jednostavno snagom njegove volje?

Ako bi on to mogao, imao bi gotovo neograničenu i natprirodnu moć. Na njegovu komandu, sa samo neznatnim naporom od njegove strane, stari svetovi bi nestajali, a novi bi, po njegovoj zamisli, stupali u postojanje. On bi mogao da učvrsti, materijalizuje i sačuva neostvarene oblike svoje mašte, iščezavajuće vizije svojih snova. Mogao bi da izrazi sve što je stvorio svojim umom, u bilo kojoj razmeri, u čvrstom i neuništivom obliku.

Mogao bi da menja veličinu ove planete, da upravlja njenim promenama godišnjih doba, da je vodi kroz dubine svemira po bilo kojoj putanji koju izabere.

Mogao bi da izaziva sudare planeta i da stvara svoja sunca i zvezde, svoju toplotu i svetlost. Mogao bi da začinje i razvija život u svim njegovim beskonačnim oblicima.

Stvaranje i unišravanje mateirjalne supstance, njeno udruživanje u oblike po svojoj želji, to bi bila vrhunska manifestacija čovekovog razuma, njegov najpotpuniji trijumf nad fizičkim svetom, njegovo krunsko dostignuće koje bi stavilo uz bok njegovog Tvorca i ispunilo njegovu konačnu sudbinu.“ – Nikola Tesla, Članci, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006*

TESLINA MAJKA I PEČAT DETINJSTVA

„Mene su još od samog rođenja odredili za sveštenički poziv i ta misao me je neprestano tištila. Čeznuo sam da postanem inženjer, ali moj otac je bio neumoljiv.

Mada majci moram da zahvalim za sav izumiteljski dar koji posedujem, i vežbe koje mi je otac davao mora da su pomogle. One su se sastojale od svakojakih zadataka. Zadavao mi je, na primjer, da pogađam tuđe misli, da otkrivam nedostatke nekog oblika ili izraza, da ponavljam dugačke rečenice, ili da računam napamet. Nesumnjivo je da su te svakodnevne lekcije, čija je svrha bila jačanje memorije i rasuđivanja, a naročito kritičkog mišljenja, bile veoma korisne.“ – Nikola Tesla

I DEO

NIKOLIN BIHEJVIORIZAM

Naš naučnik zastupa stav o konačnom svetskom miru, bez nacionalnih podela, do čega će dovesti nauka, njeni ideali i ljubav prema prirodi.

Tesla čoveka posmatra kao automat, reaktivno biće, i „mašinu od mesa“, čije su aktivnosti uslovljene spoljašnim stimulusima. Naučnik veli, kako je ljudsko biće samopokretljivi automat, koji se nalazi pod kontrolom spoljašnih uticaja, i nalik je splavu koga bacaju valovi nemirnog mora.

Po Nikoli ljudsko biće poseduje Prometejske sposobnosti, jer od svih živih vrsta, jedino poseduje želju za kreiranjem, pa je to jedan od razloga, zbog koga Tesla toliko poštuje ljudski rod, i pojedinca u njemu!

NAŠA ČULA I PREDOSEĆAJ

Nikola Tesla je odabran od bogova, i beše čovek radosnog oduhovljenja! Predosjećaj je za njega iznad logičkog mišljenja, a proučavanje duhovnih pojava je nešto bez čega nauka ne može napredovati u celosti.

„No vama je poznato da je instinkt nešto što prevazilazi znanje. Mi imamo nesumnjivo neka finija vlakna koja nam omogućavaju da osetimo istinu i kad su logička dedukcija ili bilo koji drugi namerni napor mozga, nemoćni. U našim zaključivanjima mi ne možemo dosegnuti preko izvesnih granica ali sa instinktom možemo da idemo do vrlo velikih daljina.“ – Nikola Tesla, Predavanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2006*

II DEO

PRIRODA

TESLINA PSIHOFIZIČKA KONSTITUCIJA

Veliki psiholog K. G. Jung, ističe da u prirodi postoje neograničena znanja, koja bivaju shvaćena, tek kada dođe vreme za to. Tako čovek provodi godine i godine naslućujući nešto, ali samo u određenom trenutku može spoznati o čemu je reč.

Identično beše sa Teslinim otkrićima. Dok vreme nije sazrelo za njih, ljudi ih nisu shvatili. No za Teslu to i nije presudno, jer on dobija od prirode na dar, njene tajne, a svaka od njih, pomogla je čovečanstvu da bolje živi.

SVEMIR I LJUDSKO TELO

U velikim kulturama prošlosti, lekari su bili mudraci, znaoci prirode i svemira. Znali su da lečenje bolesti mora prodirati kroz telo i stići do srži: uma i duše ljudske! Ukoliko lečenje ne stigne do njih, čovek nije izlečen. Danas medicina uglavnom leči materijalnim sredstvima bolest koja nije materijalne prirode; a pošto se ona oslikava na fizičkom telu, misli se, da joj je tu i suština!

Ljudsko biće je večna zvezda, koja plovi kroz okean Mira, vele drevni tekstovi.

Tesla je celina sa okruženjem, budući da je savršeno asimiliran u ambijent koji ga opasava. To je i jedan od razlota, što psihološki za njega, bolest uopšte ne postoji. Pošto živi u stanju nadahnuća i blaženstva, Tesilino biće je izuzeto, od plavljenja lošim energijama.

U astromedicini se danas zna da veza tela i uma, liči na radio emitovanje, na sledeći način! Um odašilje impulse inteligencije; DNK ih prima; a blaženstvo, predstavlja nosioca signala. Ako ovo troje sarađuju, oni postaju jedno; koje je napredno i suštinski zdravo.

SKLAD SA OLUJNOM PRIRODOM

„Kada sam bio dečak i u Montani živeo sa mojim narodom, Indijancima iz plemena Crna noga, čvrsto smo verovali, da Grom i munju stvara velika Ptica poznata kao Gromovita ptica. Sada posle gotovo 45 godina naučili smo drugo. Među nama je bio jedan indijanac po imenu Pegavi orao, koji je tada imao 55 godina, i za koga su nama mladima svi Indijanci govorili da je bio jedini koji je ikada video Gromovitu pticu tokom jedne snažne nepogodne.

Prilažem uz ovo pismo vašu novinsku fotografiju koju bi želeo da mi potpišete, i hteo bih da vam se zahvalim i poželim dugovečan život, povodom vašeg rođendana.“ – Indijanac iz plemena Crna noga u pismu Tesli, 15. jula 1935. godine

Da li vam se dogodilo da šetajući prekrasnom prirodom, osetite mir kao da ste jedno sa svime: da ste drveće, voda, nebo, ptica? Taj duhovni osjećaj posvećenici zovu: „veliki mir“, „vrhovno iskustvo“, blaženstvo, samadi! U tom stapanju problemi blede, život izgleda drugačije, vreme ne postoji, niti bolest.

PLANETA, ČOVEK, VODA

Vodi pripada 70 – 75% mase čovekovog tela, i naše planete. Tkiva poput mozga, pluća, telesnih tečnosti, krvi i međupršljenski prostor, su čak bogatiji vodom , (90% i više). Voda je od krucijalnog značaja za ljudski organizam i živoz Zemlje.

Voda je u našem telu medij, za prenos svih informacija u njemu.

Japanski naučnici utvrdiše, da se pod uticajem misli menja kristalna struktura vode u telu i oko nas. Inteligentna je i nepogrešivo hvata svačije energetske impulse i talase. Pod uticajem brige, strepnje, besa i slično, kristali vode (pod mikroskopskopom se to vidi), dobijaju nepravilne forme i raspored, a pod uticajem vere, ljubavi, nade, lepe muzike i zvuka, njeni kristali poprimaju pravilne geometrijske oblike, što ukazuje da nam misli oblikuju telo, zdravlje i život.

Voda je simbol bogatstva, predstavljajući život i dugovečno zdravlje.

Nauka pokazuje da se struktura vode koja je glavni provodnik u organizmu: od krvi, preko limfe do neuropeptida, menja i pod uticajem molitve. Molitva deluje na stanje naše unutrašnje i okolne plazme u koju je uronjen ovaj svet, vele naučnici koji se bave, fizikom čvrstih tela. Po njima je plazma, fini fluid koji utiče na sve, pa i na ljudsko zdravlje. Od plazme je sačinjena priroda, svemir, čovek, i ona je ta koja održava silu magnetnog polja, našeg sveta! Teorijom plazme, danas se objašnjava i „fizika vere“, jer molitva utiče, na sve procese u ljudskom organizmu, posebno ona kolektivna molitva. „Kao što je snaga vodopada u mnoštvu kapljica koje rade zajedno, snaga molitve je u mnoštvu ljudi koji se mole zajedno“, veli stara izreka.

Ne zaboravimo: sve religije i vere na svetu, koriste moć svete vode, kao posebnu dobrobit za vernike i čovečanstvo. To je logično, jer je prvi život porođen upravo iz nje. Fetus i beba žive u vodenjaku i rađaju se iz njega. Molitva leči, jer njeni talasi dopiru do čoveka putem vode, plazme u njemu, i oko njega.

KONSTITUCIJA I RAD GENIJA

„Svako treba da gleda na svoje telo kao na neprocenjiv dar koji je dobio od onoga koga voli iznad svega, čudesno delo umetnosti, neopisive lepote i majstorstva nepojmljivog čoveku i da toliko delikatno da reč, dah, pogled, slutnja ili misao mogu da ga povrede“ – Nikola Tesla

Vremenom Tesla je razvio čitavu strategiju o zdravlju i čuvanju mladalačke svežine, posebno u starijim godinama života. Do kraja, radi sa punim kapacitetom, suzbijajući nagone koji bi ga odvlačili od njegovog cilja. Recepte o zdravom životu koje je primenjivao na sebi, nije preporučivao svakome, jer holistički smatraše, da su ljudi različiti pa im treba prići, svakome ponaosob.

Osnovna crta Tesline ličnosti jeste čovekoljublje, toliko važno za naše psihičko i fizičko zdravlje. Živi u velikim hotelima, na posljednjim spratovima, a najveći prijatelji su mu golubovi koje hrani i leči. Ponekad u društvu ide u bioskop ili pozorište, kada želi da se razonodi! „Da nema ogledala, ne bih znao da starim“, rekao je Tesla, svom nećaku Savi Kosanoviću, kada je navršio svoju 70-tu godinu. *Sava Kosanović, Kod Nikole Tesle, 1927*

IMAGINACIJA I HIPER-ČULA GENIJA

Kao dete Tesla mašta, kada u kući ostaje sam. Mislima stvara gotove proizvode u sferi četvrte dimenzije, po njegovim rečima, nesvesno usavšravajući ono što je smatrao novom metodom davanja konkretnog oblika izumeljskom konceptu i idejama, što je u potpunoj suprotnosti sa čisto eksperimentalnim postupkom i po njegovom mišljenju je mnogo korisnije i efikasnije.“ *Nikola Tesla, Predavanja, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006*

Naime, od loših misli i slika u glavi čovek se razboli, a od dobrih i pozitivnih, ozdravljuje!

Nikola Tesla beše srećnik. Sa moćno razvijenom dušom i umom menjao je planetu i uticao na kolektivnu svest čovečanstva, podižući je na viši stepen evolucije.

Visoko produhovljene duše, ne jedu velike količine hrane, kako bi njihova senzibilnost i čistota duha mogla doći do izražaja. Ljudi punog stomaka ne mogu razmišljati, kao oni polupraznog, to se danas zna!

O ISHRANI

TESLIN VITKI STAS

Hipokrat je rekao: „neka hrana bude tvoj lek, a lek tvoj neka bude hrana!“ Stari Grčki filozofi govorili su da je čovek ono što jede, te tako hrana može biti čovekov lek ili otrov.

Ako je unos hrane veći od potrošnje, čovek se goji, a ako je manji, on mrša. Ne smemo jesti zbog navike ili dosade, a dijetetika zastupa stav, da se jelom treba stati kada nam je najslađe. Umerenošću u jelu razvija se samodisciplina i osjećaj mere, koji čoveka vodi ka toleranciji i strpljenju.

Dnevne obroke treba planirati u isto vreme (5 njih), bez preskakanja istih. Kao uzor i ovde imamo Nikolu Teslu, koji obeduje uvek, u tačno određeno vreme!

Tesla je vizionar i po pitanju ishrane. „Moja ideja je da razvoj života mora da vodi ka takvim oblicima postojanja koji će biti mogući bez ishrane i koji neće biti sputavani odgovarajućim ograničenjima. Zašto jedno živo biće ne bi moglo da svu energiju koja je potrebna za obnavljanje njegovih životnih funkcija dobija od okruženja, umesto kroz trošenje hrane, i da transformiše nekim komplikovanim procesom energiju hemijskih kombinacija u energiju održavanja života?“ *Nikola Tesla

Ujutro treba uzimati masnu hranu, posebno od masti i ulje, jer je to potrebno za rad. Uveče na red dolazi hrana od belančevina jer je potrebna za izgradnju telesnih ćelija… Vršio sam probe sa raznim teorijama o hranljivosti. Na taj način još u ranoj mladosti došao sam do zaključka da treba dobro sažvakati hranu, skoro je pretvoriti u kašastu masu. Na ovaj način najbolje se nadoknađuje utrošena energija a istovremeno je i najprilagođenija organima za varenje. *Korners Đ. F, Nikola Tesla’s Youth and Strength, Psihical Culture, Mart, 1935*

„Sigurno da je mnogo poželjnije gajenje povrća i zato mislim da je vegeterijanstvo pohvalan način za napuštanje utvrđenih navika. Nije samo teorija da možemo da opstanemo na biljnoj hrani i da obavljamo svoj posao čak i bolje. Mnoge rase koje živo isključivo od povrća imaju mnogo bolju fizičku kondiciju i snagu. Nema sumnje da je neka biljna hrana, kao što su ovesne pahuljice, ekonomičnija od mesa i bolja u pogledu mehaničkih i mentalnih dejstava. Takva hrana, štaviše, sigurno manje opterećuje naše organe za varenje i time što doprinosi osećanju zadovoljstva i druželjubivosti čini toliko dobra da je teško i oceniti. S obzirom na nemilosrdno i okrutno klanje stoke, što mora da destruktivno utiče na naš moral. Da bismo se oslobodili životinjskih instinkata, i korena iz koga potiču: treba da sprovedemo radikalnu reformu karaktera ishrane.“ *Nikola Tesla, Članci, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006*

BOL I EMPATIJA

SUŠTINA BOLESTI

On smatra da je sve živa energija: da se sijaset frekvencija prepliće u našem organizmu, i da fizička udaljenost nema uticaja na prenos informacija, svetlosti i struja, od jednog mesta na drugo. To važi i za ljudska bića, koji su emiteri i primaoci energetskih impulsa.

„Naša tela su slične građe i izložena su spoljašnim uticajima… Naši pokreti i radnje služe očuvanju života i mada izgleda da smo potpuno nezavisni jedni od drugih, mi smo spojeni nevidljivim vezama. Sve dok je organizam u odličnom stanju on reaguje tačno nasile koje ga pokreću, ali onog trenutka kad nastane neki poremećaj u bilo kom čoveku, njegova snaga za samoodržavanjem slabi.“ *Nikola Tesla

Organizam svaki dan kreira 40 000 novih ćelija od sastojaka koje unosimo u sebe. Sa svakom našom misli i emocijom sledi hemijska promena u mozgu, i svaka ćelija, odgovara na njih.

Ako smo nezadovoljni, ljuti i tužni, takvi će nam biti koža, srce, jetra, pluća i ostalo! Opozitno, smirenost, optimiza, i mudra prevencija, su najbolji za održavanje zdravlja i lečenje bolesti.

Da li ćemo u budućnosti više bolovati ili ćemo umirati sa 140. godina, koliko je Tesla planirao živeti; ili pak sa 280, po ruskom doktoru Volkovu; zavisi od zdravlja naše planete i nas!

III DEO

Z D R A V L J E

PET GENIJEVIH TAJNI O ZDRAVLJU

Za mnoge, zdravlje je stanje organizma kada ništa ne boli i kada se čovek oseća dobro po svim nivoima. Ono predstavlja finu ravnotežu u našem organizmu, zvanu homeostaza.

Stari Grci govoriše da je ljudsko telo hram u kome obitava duša, pa smo mi ono što jedemo, osećamo i činimo!

„Veliki čovek je onaj koji svojim umnim darovima i sposobnostima natkriljuje ostale ljude, koji kao što pčele prikupljaju med, prikuplja znanja i otkriva nove istine, ali sve to kruniše ljubavlju prema čovečanstvu.“ *Nikola Tesla

Svako živo biće teži samoizlečenju. U stanju bolesti, telo sebe isceljuje, efikasno i brzo. U tom smislu postoji 5 elemenata, koji su prozvani „pozitivnim vrednostima preživljavanja“!

 1. Pravilna ishrana i adekvatan unos tečnosti u organizam

Tesla je jeo određene namirnice, koje mu organizam održavaju u balansu. Redovno pije litru (možda i više), toplog mleka dnevno.

 1. Svakodnevna fizička aktivnost i pravilno disanje, kojima se pospešuje dopremanje kiseonika do tkiva.

Nikola Tesla se puno kretao, i svakog dana pešačio do 13 milja, govoreći kako je šetnja najlekovitija za ljudski organizam i zdravlje.

 1. Dovoljno sna, odmora i relaksacije.

Tesla spava i odmara se, na regenerišući način, koji nije odgovarao drugima, jer nemaše konstituciju poput njegove. „Kada ja spavam, spavam umetnički. Spavati dobro, umetnički, jeste umetnost kao i duboko udisanje vazduha, koje se mora naučiti. To je jedna od tajni Istoka. I ja mislim da sam tu tajnu otkrio. Posle takvog sna, bez obzira kkako kratak bio, ja moram da izvodim telesne vežbe, da bi uravnotežio novostečenu životnu snagu.“ *Kongres DŽ. F, Tesla Youth and Strength, Psyhical Culture, Mart 1935*

 1. Pozitivni mentalni stav (koji zavisi od verovanja i misli koje imamo svakog časa).
 2. Pravilne funkcije nervnog sistema.

Ovo specijalno uključuje zdravu kičmu i centralni nervni sistem, iz koga su izvedeni najveći krvni sudovi, periferni nervni sistem, kapilarni sistem, plus centri autonomnog (vegetativnog nervnog sistema), koji kontroliše rad naših unutrašnjih organa.

O D   A N A K S A G O R E   DO  TESLE

O ZDRAVLJU PRE TESLE

Medicina Nikole Tesle mogla bi se nazvati „svetlosnom medicinom.“ Svetlosni zraci su određene frekvencije elektromagnetnih talasa i sva bića od anđela, preko čoveka, životinja, biljaka pa do minerala razlikuju se, isključivo po frekvencijama elektromagnetnih talasa. Ova istina stoji i u Anaksagorinoj filozofiji (500-428 g.p. Hrista) koji govori da je Kosmos prisutan u svakoj čestici, i da se delić svega pa i svetlost nalazi u svemu!

BOGOLIKA TESLINA ENERGIJA

Čovek i njegov duh, manifestuju se i na subatomskom nivou (fotoni, svetlost, vibracije, kvarkovi), i Tesla to pokušava oslikati ljudima govoreći: „Materija je stvorena iz prvobitne i večne energije koju znamo kao Svetlost. Zasjala je, i pojavile su se prve zvezde, planete, čovek, i sve što je na Zemlji i u Univerzumu.“

„Naša vitalna energija, misli i emocije, jesu elektromagnetne vibracije kojima oblikujemo svet, te stoga vodimo računa o svom fizičkom i duhovnom „zvuku“. Mi plivamo u okeanu energije… Ona je svuda oko nas, treba samo da pružimo ruku i uhvatimo je… Pokrećući energiju, mi možemo da utičemo ne samo na procese u našem organizmu, već i na kretanje zvezda, i druga dešavanja u kosmosu. Sve je sačinjeno od mase, energije i svetlosti.“ *Nikola Tesla, Članci, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006*

IV DEO

TESLA O FIZIOLOGIJI

TELO ČOVEKA I NJEGOV OSMEH

Ljudsko telo je u drevnim spisima nazivano mikrokosmosom, i analogno je svemiru.

Biomehanički gledano, naše telo je sistem kinetičke i bioarhitektonske konstrukcije.

Kod povijenog tela disanje je nepravilno, površno, pa osoba diše samo gornjim delom pluća, poput „ribe na suvom“. Pati od nedostatka kiseonika, mišići se skraćuju, i živi u grču.

Tesla sa osmehoom dočekuje ljude, čak I kada ima problem. Stručnjaci kažu da je smeh najlakši oblik meditacije, jer doprinosi lučenju melatonina, koji ima antistresno desjtvo. Čuva mladost, lepo lice, jer aktivira čak 12 mišica, koji se tada opuštaju, a i disanje je drugačije.

Naime ljudi sa više životne radosti žive duže i zdravije jer: „Čas smeha ravan je kilogramu zdravlja!“

TESLA O ČOVEKU I ŽIVOTU

Naš genije zna da je pokret, osnovna esencija ljudskog života. On kaže: „Gde god ima života, tu je i masa koju pokreće neka sila i to s prirodnom neophodnošću, da svaki pokret u prirodi mora da bude ritmički“, navodeći Herberta Spensera koji je došao do sličnih zaključaka.

Sve manifestacije u nama i oko nas, jesu pokret na koji su primenjeni „isti opšti zakoni kretanja, koji vladaju u fizičkom univerzumu.

DISANJE

Disanje pokreće energiju u telu, i osnovna je stavka radosti i zdravlja. Ako je nepravilno i plitko organizmu nedostaje kiseonik, što dovodi do povećane mišićne napetosti i bolova.

Već samim promišljanjem o disanju, mi ograničavamo rasipanje energije, i sa lakoćom postižemo alfa moždani ritam (8-14 hz), koji govori o našoj mentalno – telesnoj opuštenosti, i dobroj električnosti tela. Osluškivanje disanja doprinosti i izbacivanju toksina iz organizma. Svest i znanje su moć, dok je neznanje propast, pa u tu svrhu „Svoje disanje, oči i uši, čovek mora da uskladi sa disanjem, očima i ušima celog svemira…“ poručuje nam Tesla! *Tako je govorio Tesla, priredio, Slobodan Ivošević, Zemun Polje, 2002*

L J U D S K O   O K O

TESLA O „ČULU VIŠEG REDA“

 Oko je veličanstvena kapija, kroz koju svekoliko znanje dolazi do našeg uma.

Nikola poznaje fiziologiju oka, i kaže kako su svako znanje ili pojam izazvani u čoveku, posredstvom oka: bilo da je to reakcija na nadržaj koji prima mrežnjača, ili je pak to posledica, njegovih slabijih sekundarnih efekata ili reverberacija. Po njemu, oko reaguje samo na vibracije svetlosti, u jednom prilično uskom rasponu, ali te granice nisu jasno određene. Na njega isto tako deluju vibracije izvan tog raspona, mada u manjoj meri. Jedna osoba stoga može da bude svesna prisustva druge osobe u tami ili ako se između njih postavi neka prepreka… *Nikola Tesla, Članci, Zavod za udbženike i nastavna sredstva, Beograd, 2006*

V DEO

M I S L I

TESLINA FILOZOFIJA ZDRAVLJA

Zdravlje čoveka zavisi od energije njegovih namera, emocija i dela. Naše telo se konstantno puni i prazni energijom, pa smo izloženi kako dobrobitima tako i zagađenjima od kojih organizam slabi. Srećom gladovanjem, unošenjem vode, tuširanjem, šetnjom i druženjem sa prirodom, mi pročišćavamo svoju vitalnu energiju.

Valja pronaći takvu misao, ton, i rezonancu, koja će odzvanjati kao eho u našem telu, stimulišući njegovu ravnotežu i zdravlje. To je slično Zemljinoj rezonanci, koja osciluje pravilnim ritmovima, delujući na sve oko sebe.

Ostvarajuću pozitivne promene u nama, mi menjamo svet. Stvarajući mir i harmoniju u sebi, mi privlačimo pozitivna iskustva!

Emet Foks je napisao:

„Ne postoji teškoća koju dovoljno ljubavi neće pobediti. Ne postoji bolest, koju dovoljno ljubavi neće isceliti. Ne postoje vrata koje dovoljno ljubavi neće otvoriti, jaz koji dovoljno ljubavi neće premostiti, niti greh koji dovoljno ljubavi neće iskupiti… Nije bitno koliko je problem dubok, koliko je izgled beznadežan, koliko je greška velika. Dovoljno je razumevanje ljubavi da sve to razreši. Ako možete dovoljno da volite, bićete najsrećniji i najmoćniji na svetu.“

M E N T A L N I    T R E N I N G

PRIMER NIKOLE TESLE

Mi smo sugestivna i autosugestivna bića, pa nam se dešava ono u šta verujemo.

Vitalij Tihoplav u svojoj knjizi „Fizika vere“, piše da su misli i misaone slike, posebni vidovi tanane energije, što imaju zračenje koje razumeju bestelesne sile, i naša priroda.

I besmrtni Nostradamus tvrdi, kako je svaki proces našeg mišljenja, zapravo proces stvaranja budućnosti! Tako svaka reč upotrebljena sugestivno, znači poseban mehanički oblik energije, koji prleazi u značenje predstava u mozgu, aktivirajući u nama i oko nas, određene energije i misli.

TESLA ZVEZDA PLAVOG REDA

Važnost tihovanja beše izvor Tesline kreativnosti i inventivnosti. Kada smo spokojni, sva užurbanost sveta nestane, a mir nas vodi ka cilju. Tada organizam vlada kreacijom, telo isceljenjem, a mi pozitivnim promenama.

Najveće otkriće današnjice, je sposobnost da mislima i njihovim elektromagnetnim vibracijama, možemo komunicirati sa mašinom (robotom), i mijenjati način na koji naš organizam funkcioniše. Čovek, mišlju, može uticati na DNK, pa ona postaje bioenergetsko oruđe i oružje! Da bismo postali ono što želimo, moramo to umeti zamisliti, videti, osetiti, izgovoriti i poslati u etar!

VI DEO

C E N T R A L N I    N E R V N I    S I S T E M

MOZAK I ELEKTROMAGNETNO POLJE

Mozak je „mašina koja sanja“, pa je sve što nazivamo stvarnošću, neodvojivo od onoga što on kreira. Jedna polovina mu je razumska i analitična, druga je iracionalna i osećajna – holistička. U večnoj igri leve i desne moždane strane, najvažnije je održati tok proticanja nervnih impulsa, obeju. R. Velland kaže: „Stvarnost postoji samo dotle, dok smo sa time saglasni.“ Jer mi vidimo samo ono što verujemo i hoćemo videti.

Kvalitet duha svesti, biva prisutan ne samo u mozgu, nego svuda u telu, pa tako duša ne obitava samo u srcu ili lokalno, već u čitavom organizmu.

Mozak kao generator električne struje u nama, koristi deset puta više kiseonika nego ostala tkiva. Lokacija mu je podešena tako, da se kroz njega kao najvišu tačku u telu, ostvaruje najbolja komunikacija sa kosmičkim elektromagnetnim i ostalim zračenjima.

Glava je naša antena za primanje signala iz svemira.

Elektromagnetne, elektronske i rendgen sprave, čiji je pra-tvorac Nikola Tesla, baš stoga su tako isceliteljske, za naše telo.

Biomagnetno polje svakog život organizma, je pod uticajem magnetnog polja Zemlje i Sunca. Koža tela, prenosi električne i magnetne energije iz spoljašnosti u unutrašnjojst njegovu; na organe u nama, pretvarajući ih u biohemijsku energiju, neophodnu za život.

Mozak radi na frekvenciji od 30 – 80 Hz, pluća na 60 Hz, a srce na 50 Hz.

Biopolje čoveka se konstantno menja. Promenom misli, menja se, i biomagnetno polje, pa je cilj zdravlja da ono bude stabilno! Dr Van Lommel, svetski kardiolog, kaže kako je naš mozak samo prijemnik i odašiljač za valove iz raznih dimenzija.

Dok spavamo, mozak prelazi na izmenjenu električnu aktivnost, poznatu kao alfa stanje – stanje površinskog sna, i u njemu je Tesla verovatno boravio i budan? To je stanje „dremeža“, koje karakteriše velika opuštenost mišića, i tada čoveku nailaze stvaralačke ideje u svest.

Mozak ne pravi razliku između fantazije i stvarnosti, identično reagujući na ono što vidimo ili zamišljamo! Oba stanja, za njega su realnost, pa ih i naše telo prima podjednako!

U sprezi moždanih talasa i misli, nalazi se naša moć, koja pokreće, i uređuje sve u nama i oko nas.

K I Č M A   J E   K A N A L   M O Z G A

Kičma je put mozga, prema telu i čitavom organizmu, pa zdravlje ljudi u velikoj meri zavise od stanja njihove kičme.

Lekari i terapeuti koji u budućnosti budu uspeli rešiti probleme vezane za kičmu, otkloniće uzroke brojnih bolesti, od kojih pati čovečanstvo.

Kičmu valja pravilno filozofski i fiziološki tretirati, jer ona nije samo prost skup kostiju već je stožer ljudskog tela, i zaštitni omotač našeg nervnog sistema. Od nje zavisi, koliko ćemo biti mladoliki i vitalni! Čuvanje leđa valja započeti od trenutka rođenja. Kičma, skeletno-mišićni sistem i naš organizam u celosti, trajno pamte sve naše bolesti, traume i fizičke povrede, koje smo imali u životu.

VII DEO

OBRTNO MAGNETNO POLJE

Svaki čovek ima potrebu da veruje, pa je on istovremeno mističar i religiozno biće. Rađamo se sa osećajem besmrtnosti, a kasnije nas život uverava u prolaznost svega. Naš zadatak tada postaje otkrivanje našeg drugog postojanja: duhovnog tela, i besmrtne duše u nama. Oni su nevidljivi, drugačijeg su oblika, bez težine, i tvoreni od vitalne sile. Ona je esencija života i soušta se transcedencijom, putem različite gustine jonskog polja kroz svet elektrona i ćelija, u naše biće. Naslućujući ovo, Tesla nije slučajno proučavao Vede i Etar.

Harvard, jedan od najeminentnijih univerziteta u svetu nedavno je zaključio da se o uspešnosti čoveka u bilo kojoj oblasti, može suditi na osnovu njegove sposobnosti očuvanja i unapređenja sopstvenog zdravlja.

Dobro zdravlje podrazumeva praštanje, razumevanje, ljubav, slobodu i kreativno stvaranje. Čovek koji u sebi nema sve ovo, ne može posedovati dobro zdravlje, što pokazuje praksa.

„Protivrečnosti se javljaju iz našeg neznanja. Duboko verujem da budućnost keži u objedinjavanju različitih znanja. Jer u beskonačnoj mogućnosti našeg saznanja i usavršavanja, protivrečnost se javlja tamo, gde nema pravog znanja“, poručuje Tesla

Rađanje kvantne nauke

Postoje različiti vidovi energije: kinetička, gravitaciona, nuklearna, magnetna, električna… Energija nikada ne nestaje, već prelazi iz forme u formu, a njen prenos je različit!

LJUDSKA DUŠA I KVANTNA MEHANIKA

Kvantna mehanika uči da je informacija neuništiva, i da je naša životna sila deo beskonačnog kvantuma koji se širi van našeg tela;i da kada se poremeti ravnoteža te sile u čoveku, on oboli na kontrolnom nivou.

Biblija kaže, ako čovek bolest svoju prepozna kao iskušenje, istovremeno će u sebi uvideti i potencijale sa kojima će je pobediti. Cilj bolesti jeste da čovek ponovo dođe do harmonije. Ona je put kojim se vraća duši, na koju je zaboravio!

Nemoć i bolest manifestacija su straha, tuge, besa i osećaja krivice, koje ljudi nose u sebi. Ako duša pati, pati i telo, i obrnuto! Telo je hram duše, a krv je njen prenosnik u njemu.

„Postoji u vasioni neko jezgro otkuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća; ono nas večno privlači, ja osećam njegovu moć i večnost koje ono emituje celoj vasioni i time je ona u skladu. Ja nisam prodro u tajnu tog jezgra, ali znam da postoji i kad hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to svetlost, a kad pokušam da ga dohvatim duhovno, onda je to lepota i samilost.“ – Nikola Tesla

VIII DEO

„T E S L I N A   M E D I C I N A“

FILOZOFIJA DVE MEDICINE

Današnje doba ima dva modela medicine: konvencionalni i tradicioonalni.

Filozofija konvencionalne (zapadne) medicine, bazira se na naučnom materijalizmu, dok se filozofija tradicionalne i kvantne medicine zasniva na holizmu, vitalizmu i naturalizmu. Holizam potencira koncept jedinstvenosti i sveopšte povezanosti, koju Tesla prepoznaje u kosmosu kao živom organizmu, i čoveku kao jedinstvenom mikrokosmosu u okvir prvog. Sve je u vezi, „kako gore tako dole, kako spolja tako i unutra“, po drevnom mudracu Hermesu Trismegistosu!

„Aristotelo je učio da u vasioni postoji nepokretna entelehija koja sve pokreće, i misao je njen glavni atribut. Isto tako, ja sam uveren da je ceo kosmos objedinjen, kako u materijalnom tako i u duhovnom pogledu“. * Nikola Tesla

FILOZOFIJA MEDICINE DO XX VEKA

TESLINO MEDICINSKO RAZMIŠLJANJE

„Još u detinjstvu sam morao da se bavim samim sobom. Zbog toga sam mnogo patio ali, gledano iz sadašnje perspektive, to je bila sreća u nesreći, jer me je to naučilo da uvažavam neprocenjivu vrednost samoposmatranja radi održavanja života, kao i radi postizanja uspeha.“ *Nikola Tesla, Moji izumi, Zavod za udbženike i nastavna sredstva, Beograd, 2006*

Hipokrat (460. g. pne.) govoriše kako je zdravlje prirodno stanje, i da su za njegovo održanje najbolji, umerenost i zdrav način života. Postoje dve njegove izreke kojih se Tesla čvrsto držao:

 1. „Pre svega ne činite nikakvo zlo“
 2. „Poštujte isceliteljsku moć Prirode“

Sledi, Heraklit, koji veliča percepciju i opažanje. Tvrdi kako sve teče, sve je pokret i promena; svaki trenutak i iskustvo su različiti; a Zlo i Dobro, imaju svoje mesto u poretku svih stvari.

Sokratov učenik Platon, veličao je realnost koju je nazivao Svetom ideja, što stoji iznad svega u prirodi. Taj svet funkcioniše u domenu duše, i verovanju u njenu besmrtnost. Po njemu čovek je dvostruko biće. Poseduje fizičko telo sa 5 čula, o kojima Tesla često govori, i besmrtnu dušu kao svet ideja, koje postoje odvajkada i večne su.

U svojoj etici Aristotel zastupa stav, da čovek može biti srećan, samo ako koristi svoje sposobnosti i potencijale. On smatra da treba u tom smislu podjednako negovati svoje telo i um, zalažući se time, za takozvanu „zlatnu sredinu“; dalje doprinevši ehu starogrčke medicine, u kojoj se zdravlje smatra, harmonijom u čoveku i oko njega.

Ovaj veliki filozof govori i to, kako valja težiti izazovima, i shvatiti da postoje ograničenja, koja se ne mogu prekoračiti onda kada čovek to želi, već isključivo kada to dozvoli Entelehija, odnosno viši jedinstveni izvor (Bog, Logos, Tvorac, i Teslin Veliki Duh), od koga ideje dolaze u naš um, i koji nam daje energiju da ih realizujemo.

Interesantna je i filozofija Anaksagorasa (500 – 428 g. pne.) koji je prvi tvrdio da je sve u prirodi, tvoreno od beskrajnog broja sitnih čestica nevidljivih ljudskom oku (poput današnjih kvantova, kvarkova), i njihovog savršenog poretka. Po njemu i Tesli, delići svega se nalaze u svemu, i ceo kosmos je prisutan u svakoj pojedinačnoj čestici.

Njutn tvrdi da sve što postoji, bitiše na Zemlji i u kosmosu po istim, nepromjenljivim zakonima mehanike, što nalazimo i kod Tesle! „Mi jurimo kroz beskrajni prostor nepojmljivom brzinom, sve što je oko nas okreće se i kovitla, svuda vidimo samo kretanje, svuda nalazimo samo energiju.“ *Nikola Tesla, Predavanje pred Američkim društvom elektrotehničkih inženjera, maj 1891, Njujork*

Naš svet smo mi, i ono u šta verujemo, govorimo, mislimo i kreiramo.

TESLIN FIZIOLOŠKO MEDICINSKI OPUS

Zakon fizike veli, kada električna struja prolazi kroz provodnik (kao što je ljudsko telo), u okolnom prostoru se stvara magnetno polje. Taj zakon otkrio je Hans Orsted, 1820, čitavih 36 godina pre rođenja Nikole Tesle.

Po budističkoj i vedskoj filozofiji, sve je pokretano silom duha koja je nevidljiva i sadržana u svemu.

„Zemlja je ogromni rotirajući magnet koji odaje elektricitet u jonosferu. Elektricitet izvrši rad i vrati se ponovo u sistem. Zbog toga su rezerve elektriciteta nepresušne, i nama nisu potrebni generatori ni prenosnici energije, jer je ona svugde – energije ima svugde i u neograničenim količinama. Potrebne su nam samo antene i konvertori da se priključimo na tu energiju, jer energija (elektricitet) se može indukovati. Lako se, naime može napraviti njegova inverzija i pojačanje kroz rezonancu.“ *Nikola Tesla

Tels klasifikuje 3 grupe fizioloških efekata koje visokofrekvetne struej imaju na ljudsko telo, pokazujući njihovu antibakterijsku moć.

„Naše telo, kao i cela Zemlja, je jedan elektromagnetni rezonantni sistem, i da bi čovek imao pristup do energetskog izvora prirode i zdravlja, treba mu samo promeniti rezonancu bolesti u onu koja najbolje odgovara ljudskom organizmu i stvoriti elektromagnetnu harmoniju. Elektromagnetizam je osnova terapije u budućnosti.“ *Nikola Tesla

Nauka trenutno pokazuje ovo, što je Tesla napisao skoro pre dva veka. Naime, terapijom kartkih specifičnih elektromagnetnih pulsacija određene frekvencije, utiče se na viruse, bakterije, novonastale ćelije organizma, uključujući ćelije raka.

„Mi imamo ili klasičnu nauku koja je krajnje racionalna ili ezoteriju i metafiziku. Zato treba menjati prvo filozofiju, zatim nauku i medicinu, jer smo mi sa naukom na ovaj način zatvorili jedan ogromni duhovni svet. Potrebno nam je prvo osvojiti dublju naučnu mudrost – na metafizičkom nivou. Umetnost i nauka imaju isti izvor na nivou filozofije i beskonačnog. Budućnost u nauci će pripadati onim ljudima koji će biti nešto između filozofa, naučnika i pesnika.“ * Nikola Tesla

„Zdravlje se može bitiništa drugo do sklad, ritam i harmonija. Svet je jedinstven makrokosmos i uz to strogo kauzalan i determinisan. Potrebna nam je harmonija sa univerzumom (mikro i makrokosmosom). Sve je svetlosni spektar u kome naš organizam ima samo jednu malu frekvenciju, ali mi smo preko tog spektra u kontaktu sa celim univerzumom. Suština je teško dostupna preko naših čula, jer ona su samo mala rupica kroz koju možemo da ga posmatramo. Treba težiti umu koji misli tačno kao priroda.“ *Nikola Tesla

Teslina ideja o beskonačnosti, i zakonu neprekidnosti kao osnovne duhovnosti, takođe se uklapaju u lečenje i medicinu.

„Svako neuvažavanje duhovnosti u bilo kakvoj teoriji je pogrešno. Ne sme se zaboraviti da sve počiva na duhovnosti i sve ide od duha prema materiji. Ja mogu i sa nivoa materije delovati na duh, ali duh ostaje iznad materije kao što ideja (zamisao) prethodi njenom ostvarenju, primeni – materijalizaciji. U jedinstvu materije i duha, materija koja proističe iz duhovnosti jeste emanacija prostora i vremena. Duh i psihologija mora da prethode materiji, jer duhovna – psihička matrica prethodi fizičkoj osnovi bolesti. Tamo gde se niko ne bavi stanjem duše i ne uzima psihičke faktore bolesti u obzir nema izlečenja.“ *Nikola Tesla

T E O R I J A   P O L J A

MAGNETIZAM

Sve u nama i oko nas poseduje vibraciju.

Zdrava i bolesna ćelija, loša i dobra stvar, razlikuju se po elektromagnetnom talasu i vibraciji koju emituju. Ako izmenimo (popravimo) frekvenciju bolesne ćelije, mi podstičeno njen oporavak, jer konstantno emitujemo energiju. Ko je prijemnik a ko odašiljač, po Tesli, prevashodno zavisi od jačine energije osobe, pa je na tim principima nastala i vibraciona medicina.

Dr Rajmond (1888 – 1971) osnivač je lečenja frekvencijama; dok dr Rajs otkriva da svako tkivo i mikroogranizam imaju specifičnu vibraciju i interakciju sa okruženjem.

Njegova istraživanja pokazuju da su biološka tkiva osobito ćelije raka, bakterije i virusi, vrlo osetljivi na elektromagnetne talase niskih frekvencija.

Dr Rajs je nosilac više priznanja za doprinos u medicini; i konstruisao je frekvencijski generator, koji uništava patogene mikro-organizme.

Telo trajno pamti bolesti i svoja isceljenja, jer je poreklo naše energije trojako. Jedan njen deo nam dolazi od roditelja i njihovog energetskog polja prilikom našeg začeća. Drugi deo je apsorbovan iz hrane koju konzumiramo dok treći dolazi od naše okoline; kroz udisaj, izdisaj; i pore na našoj koži.

Teslino poznavanje biomehanike ljudskog tela

Poput Sunca i njegove hromosfere i ljudi imaju polje plazme, koja se iz njihovog tela pretače u prostor, u vidu nevidljivih energetskih oblaka. Naučnici vele kako u sebi nosimo Sunčevu energiju, koja se ne da videti, a ni čuti.

Za savremenu fiziku, čovek i njegovo telo su proces i dinamično polje, koje bitiše zahvaljujući interakciji sa kosmosom. Mi svojim energetskim statusom utičemo na njega, a on na nas.

Elektromagnetno polje je takođe tu, i svi se nalzimo u njemu. Ono utiče na našu fizioologiju, modelujući naša kosmička tela.

Po Tesli čovek je prijemnik električne i magnetne energije, koju prenosi iz spoljašne sredine na organe; pretvarajući je u biohemijsku energiju, neophodnu za život.

Treća vrsta polja od kojih zavisi život, jesu torziona polja o kojima se malo zna, a bitna su za organizaciju materije i energije, posebno na višim nivoima postojanja.

Torziona polja povezuju sve informacije. U našem telu, čakre (energetski virovi) predstavljaju jedan od primera torzionih polja. Svaka naša ćelija obrazuje svoje torziono polje, krećući se ka sve većim i većim poljima. Najfascinantnija karakteristika torzionog polja je, da se ono prostire kroz bilo koju sredinu, bez gubitka energije, pa se stiče utisak da Tesla koristi torziona polja, u svom prenosu energije na daljinu, bez njenog gubitka.

„Izvori energije – Vakumi su najveći izvori energije: ono što se smatra prazninom samo je manifestacija, neprobuđene energije. Nema praznine na zemlji niti u vasioni. U crnim rupama o kojima govore astronim, najmoćnije su energije i izvori života.“ *Nikola Tesla

Higsovo polje prožima sve i svuda postoji. Pod njegovim dejstvom čestice stiču masu kao rezultat njihovog sadesjtva sa okolinom, na osnovu delovanja elektromagnetne i gravitacione sile. Ovo polje, sve informacije i znanja što je ljudski um ikada saznao i saznaće i budućnosti, ima u sebi! U nama, ono je deo više kosmičke svesti, prostirući se do nulte tačke. Tako stigosmo do faktalne mehanike, koja se bavi izučavanjem nulte dimenzije, i važna je za razvoj medicine i zdravlja.

„ŠAPUTANJE MEĐU ĆELIJAMA“

MEDICINA NAKON TESLE

Elektromagnetnim zračenjem deluje se selektivno na oboleli organ i tkivo; gde pomoću radioaktivnih izotopa-prenosnika, ciljano unosimo lek u organizam, koji deluje isključivo tamo gde treba, što je posledica Teslinih otkrića u elektrotehnici.

Spektroskopske metode pokazale su energetsku emisiju i potvrdile ulogu elektromagnetnog vibracionog polja u intra i ekstra ćelijskoj komunikaciji. To je nazvano „šaputanje između ćelija“, koje ima ključnu ulogu  u zdravlju čoveka, delujući kao najfiniji globalitet rukovođenja genskom i metaboličkom osnovom organizma. Nauka smatra da bi to mogao biti način na koji se materijalzuju naše misli, pretvarajući se u kintetičku energiju.

Naime, mi energiju primamo i odašiljemo je kroz prostor i vreme zahvaljujući tome što su naše ćelije inteligentne, pa kroz njih brzinom većom od svetlosti, može putovati svaka informacija, ukoliko to ćelije požele.

IX DEO

TESLIN UNIVERZALNI DOPRINOS U MEDICINI

FIZIOOLOŠKO DEJSTVO TESLINIH STRUJA

E L K E T R O R E R A P I J A

Današnje vreme predstavlja doba električne enrgije, a trofazna struja Teslina i dalje je simbol progresa.

Samo malo vremena će poteći a Tesla će ponovo 1891, zaseniti svet još jednom novom; visokofrekventnom strujom, koja nas konačno dovodi do prave neo-električne revolucije.

Ta struja nazvana je: Teslina visokofrekventna struja – VFS. U nju spada tehnika visokih frekvencija, kojoj sledi najepohalnije otkriće njegovo, vezano za ljudsko zdravlje. To je otkriće fizioloških dejstava Teslinih struja, na čemu su zasnovane metode lečenja putem elektriciteta (pod imenima „diatermija“ i terapija kratkih talasa).

TESLA UVODI VISOKOFREKVETNE STRUJE U MEDICINU

Visokofrekvetne električne struje čak i visokog napona, mogu biti lekovite za čoveka, ne izazivajući povrede. U tom smislu Tesla daje niz električnih oscilatora za potrebe lečenja, a počevši originalno sa njihovom proizvodnjom početkom 1896, i to sa najvišim naponima tada.

Ujedno on prvi otkriva reflektovane X-zrake i njihovo štetno delovanje na nezaštićenog čoveka, osmislivši metalni zaklon za zaštitnu lekara. Dokazuje i to, kako svako intenzivno zračenje u prirodi proizvodi X-zrake.

On tvrdi da se živa tkiva i tela u kontaktu sa VFS ponašaju kao kondenzatori; i da VFS mahom idu, površinom tela.

Suština Teslinih struja je menjanje prirode fizioloških procesa u telu, piše Monel, što beše potvrđeno brojnim naučnim ispitivanjima u egzktnim laboratorijskim uslovima. Monel je lekar; Tesla inženjer; a obojicu krasiše otvoreni um i duh. Tesla uvek navodi da je reč lekara ta, koja je merodavna u pogledu terapeutskog delovanja visokofrekventnih struja, rado sarađujući sa njima.

Monel, je napisao na početku svoje čuvene knjige sledeće: „Tesline visokofrekventne struje su… ostvarile novo oružje u umetnosit lečenja, koje je nadmašilo Galvanija, Faradeja i Dišena“.

NOVA ISTRAŽIVANJA IZ 2016. GODINE

„PRIMENA VISOKOFREKVETNE STRUJE U MEDICINI“

Predsednik komisje, koji je napomenuo da je primena Teslinih naizmeničnih struja dala odlične rezultate u lečenju mišićnih kontrakcija kod pacijenata. Oni nisu osećali nikakve bolove, što muj e ukazivalo na to da je dejstvo struja anestetično i analgetično. Istakao je, da je nakon mnogobrojnih primena u svojoj privatnoj klinici došao do zaključka da nijedna druga struja na tako radikalan način ne pomaže podizanju, opšteg zdravstvenog stanja pacijenta i kvaliteta njihovog apetita.

Prikazan je i događaj kada je Tesla radeći u svojoj laboratoriji, slučajno pronašao mogućnost da se visokofrekventne struje primene, kao dezinfekciono sredstvo, te da se iste struje mogu koristiti kao higijenski materijali i mogu zameniti sapun, vodu, deterđente, i druga antiseptična sredstva, prenela su pariska dnevna i nedelja izdanja, Kroa suplemen, Le Matin, i Sijans fransez u drugoj polovini 1898. godine.

Posle požara u laboratoriji 13. marta 1895. godine, Tesla navodi da je doživeo veliki psihofizički udar, ali da se relativno brzo izlečio korišćenjem zračenja visokofrekventnih struja koje je sebi davao, kao terapiju: „Vidite elektricitet daje umornom telu baš ono što mu najviše treba – životnu snagu za nerve. To je veliki lekar, ja vam mogu to da kažem možda je najveći od svih lekara.“

X DEO

ELEKTROMAGNETSKA TERAPIJA U HUMANOJ MEDICINI DANAŠNJICE

Naš genije redovno boraviše u ambijentu visokofrekventnih oscilatora i blizini vazdušnih kalemova, jer je bio svestan njihovih pozitivnih bioloških efekata. Ustanovio je da jednosmerna struja povređuje unutrašnje organe čoveka i životinje; a da niskofrekvetna biva bolna i fatalna, pa je to i razlog što Tesla za terapije u medicini, razvija isključivo generatore visokih frekvencija.

Govorio je da se ljudsko telo može izložiti u terapijske svrhe trima stanjima visokofrekvetne struje:

 1. Velikoj struji sa malim naponom
 2. Visokom naponu uz malu struju
 3. Električnim talasima koji se prostiru na daljinu

To se isto danas, u medicini koristi pod modernim terminima:

 1. Kratkotalasna
 2. Mikrotalasna
 3. Ultrazvučna terapija

Vrlo zanimljiv je uređaj za elektromagnetnu stimulaciju razvijen u Srbiji, jer spada u klasu elektro-terapeutskih uređaja, koje je FDA anatemisala polovinom XX veka. I ovaj moderni uređaj u sebi sadrži, nekoliko Teslinih principa.

Pacijent izložen dejstvu elektromagnetnog polja može imati ogromne beneficije na globalnom nivou zdravlja, a ne samo na lokalnom i simptomatskom. Terapija elektromagnetskim poljem podstiče dragocene efekte u zarastanju kostiju, poboljšanju cirkulacije, u terapiji tumora itd. Naš genije svoje terapeutske sprave takođe primenjuje na sebi; koriste ih njegovi saradnici; ali i neki bliski prijatelji. Svoju dugovečnost između ostalog, Tesla duguje poznavanju pozitivnih dejstava VFS; dok su današnji uređaji za elektromagnetsku terapiju, dokaz njegove medicinske genijalnosti.

IX DEO

KA VIZIJI ZDRAVLJA – ZBIRNI I POJEDINAČNI RAZVOJ TESLINIH MEDICINSKIH INOVACIJA

Teslin medicinski opus je enorman, jer je on izumitelj, koji odmah predlaže gotove uređaje za lečenje putem elektriciteta – elektromagnetizma.

Naš genije lekarima objašnjava, da VFS pod određenim uslovima prolaze kroz površinu delova tela, putem kože; da nisu štetne; i od koristi su u lečenju. VFS izazivaju blago zagrevanje tretiranih lokacija tela, a u zavisnosti od njihovog napona i jačine, toplota se može podešavati prema potrebama, konkretne terapije.

 1. Prenos energije – oscilator * Mehaničko oscilovanje kao terapija

Radeći na visokofrekventnom i oscilatornom transformatoru, koristeći ih zajedno (po Karslsonu); Tesla ubrzo otkriva fizioološke efekte visokofrekventnih struja, stvarajući mehanički oscilator za proizvodnju oscilacija. Na početku projekta i eksperimenta slučajno je dodirnuo kontakte oscilatornog transformatora, pa je visokofrekventna struja prošla njegovim telom. On je iznenađen jer ga VF struja nije povredila. Zahvalujući Tesli danas se zna da te struje putuju površinom ljudskog tela ne oštećujući nerve, niti unutrašnje organe. Tako, naš genije nastavlja ispitivanje mehaničkih vibracija u više pravaca, jer shvata da je ova sfera: devičanska i neotkrivena oblast, nauke. U njoj nije bilo nijednog otkrića 25 vekova unazad do velikog Pitagore, koji je postavio „teoriju struna“, stvorivši nauku o muzici, ispitivanjem treperenje žica.

Dr F. Finč Strong će Tesline VF struej nazvati „inekcijama vitalnosti“ koje podstiču „univerzalni isceliteljski agens“ što telu pomaže da „izbaci sve bolesti“, pe je posledica toga veća snaga, bolji apetite, porast telesne težine, poboljšanje sna i bolja probava“; dok su drugi lekari izveštavali čak i o efikasnom lečenju tuberkoloze. * Fredrick Finch Strong, „Elektricity and Life“, Electrical Experimenter, mart 1917*

 1. Tesla je konstruisao uređaje za lečenje putem VFS

Inženjer Džordž Lahovski (tridesetih godina XX veka, proučavajući sličnu temu Teslinoj) veruje, da bi se ljudima moglo omogućiti dobro zdravlje pravilnim podešavanjem oscilacija njihovih ćelija, pa od Tesle traži da mu pomogne u pravljenju mašine; koja bi kontrolisala oscijalcije ćelija, poboljšavala opšte zdravlje, uklanjala patogene, i lečila rak.

Avgusta 1900. godine, novine u Americi takođe prenose, kako je Tesla testirao svoj VF oscilator, i na tuberkoloznim pacijentima; proveravajući mogu li visoke frekvencije uništiti batkerije, koje su uzročnici ovog teškog oboljenja!

 1. Dijatermija i Teslaizacija

Najmlađa Teslina sestra Marica, dve godine mlađa od njega, lečila se Teslinim aparatom za dijatermiju. Na proslavi Tesline 80-godišnjice u Beogradu, učestvovala je u dubokoj starosti sa svojim sinom, Savom Kosanovićem. Tom prilikom Marica je ispričala kako je od Nikole, dobila jedan aparat kojim je izlečila težak reumatizam. To je bio Teslin aparat za dijatermiju, kojim je mogla sama rukovati.

Dugo godina ga je čuvala, i koristila za lečenje raznih bolesti svojih prijateljica, a kasnije i drugih ljudi, jer se u njenoj široj okolini brzo raširila vest, o čudotvornom dejstvu Teslinih struja, piše inženjer Slavko Bokšan, u knjizi „Nikola Tesla i njegovo delo“.

 1. Ozonizator

Na simpozujumu u čast sto godina od Teslinog dolaska u Ameriku, lekar Dž. Frajbot, koji koristi Teslinu opremu za dobijanje ozona, izjaljvuje da je ubrizgavanjem čisto ozona, direktno u krvotok čoveka obolelog od kancera debelog creva, „uništio trideset tumora“. Prema tvrdnji ovog lekara, taj vid kiseonika (u prirodi nastaje delovanjem sunca u gornjim slojevima atmosfere), ima antiseptičku, baktericidnu i oksidirajuću moć, delujući blagotvorno i lekovito na ljude.

 1. Elektrografija

U 1890-oj godini, Tesla otkriva sledeće! Ako se neki predmet položen na fotografsku ploču stavi u visokofrekventno električno polje, na ploči nastaje obris / slika tog predmeta. Tu pojavu Tesla će nazvati elektrografska fotografija ili elektrografija.

Danas, ovo je osnova Kirilijanove fotografije, koju je Ruski naučnik Kirilijan „izumeo“ polovinom prošlog veka, na bazi Tesline elektrografske fotografije (elektrografije) i upotrebe Teslinog transformatora. Kirilijanova fotografija se danas u medicini, posebno u dijagnostici, koristi za rajrazličitija snimanja ljudskog tela i njegovih zračenja. To je snimanje aure – energetskog polja živog bića, bilje, čoveka, životinje, tj. svega postojećeg.

 1. Elektroterapija

„Elektroterapija je drugo veliko polje na kojem se nalaze neograničene mogućnosti za primenu elektriciteta. Naročito struje visoke učestalosti imaju veliku budućnost. Doći će vreme kada će ovaj oblik električne energije moći da se upotrebi u svakom privatnom stanu. Smatram mogućim da se koristeći njihovo površinsko dejstvo oslobodimo uobičajenog kupanja… Takvo suvo kupanje, pored toga što je pogodno i kratkotrajno, biće i od terapeutske koristi. Dolaze novi električni izumi za gluve i slepe, i biće prava blagodet za sve unesrećene ljude.“

 1. Tesline globalne medicinske ideje

„Čovek je samopokretljivi automat pod dejstvom spoljnih uticaja. Mada naizgled svojevoljne i unapred odlučene, njegove akcije nisu upravljene samo iznutra već i spolja. On liči na splav kojeg bacaju valovi uzburkanog mora. Nema pamćenja ili stečene sposobnosti na trajnom utisku. Ono što nazivamo pamćenjem samo je pojačani odziv na ponovljeni podsticaj.“

„Nije tačno (kako je Dekart mislio) da je mozak jedan akumulator. Nema stalnog zapisa u mozgu, niti uskladištenog znanja. Znanje je nešto nalik na odjek za koji je neophodna pobuda da bi ono i nastalo.“

„Svako znanje ili uobličena zamisao su izazvani posredstvom oka, bilo koji odziv na neku pobudu, (neposredno primljnu na mrežnjači) ili na slabiji, sekundarni, utisak ili treptaj. Druga čula mogu čak izazvati osjećaj koji stvarno ne postoji i o kojem se ne može ni stvoriti neka ideja…“

 1. Suština mikrotalasnog zračenja

Svedočanstvo Artura Metjusa (Arthur Mathews), poslednjeg Teslinog asistenta u periodu od 1933 do 1943. godine, posebno je interesantno kada su u pitanju ovi talasi.

„Imali smo ponekada vremena da pričamo sa Teslom. Jednom prilikom sam ga pitao odakle crpi sve te ideje za svoje izume. Pretpostavljao sam da je to neka posebna i malo poznata stručna literatura koju bih i sam voleo da upoznam. Međutim dobio sam potpuno neočekivani odgovor. „Biblija“, rekao mi je. „Tako je na primer, mikrotalase otkrio čitajući četvrto poglavlje Otkrovenja.“ Na mnogim mestima u svojim radovima, Tesla zaista navodi da je do mnogih zamisli došao proučavanjem Biblije. Ideju o naizmeničnim strujama dobio je čitajući jevanđenje po Mateju. Drugim rečima, u svetom trojstvu.

S obzirom da bolest predstavlja poremećaj električnog i magnetnog polja jedinke, frekvencije Teslinih elektro-aparata i njihovih struja, vraćaju u normalu, homoestazu samog čoveka…

XV DEO

OD TESLINE TELEAUTOMATIKE DO SAVREMENE MEDICINSKE ROBOTIKE

„ČOVEK AUTOMAT“

Otkrivanje mehaničkih zakona i njihovo poreklo, je osnovni zadatak pronalazača po Tesli. On još na studijama sledi Hjumovu empirističku filozofiju o mozgu kao tabuli razi, smatrajući pamćenje pojačanim odzivom na ponovljeni podsticaj; dok je znanje nalik odjeku, čemu je neophodna pobuda, da bi se razvilo. Ove principe Tesla navodi, kada opisuje „živi automat“, koji kasnije stvara.

Dok je organizam (automat) mlad i zdrav, odgovara sinhrono na delovanje prirodnih sila i svetlosti, a kada više to nije, on stari i umire. Čovekove sposobnosti se smanjuju i opadaju. Zdrav čovek lako uočava svaku promenu kod njega i u njemu; vešto izbegavajući nesreće i probleme, dok bolestan to ne može. U tu svrhu, stavove o čveku kao automatu, Tesla zasniva na mehanističkim teorijama: posmatranju ljudi, njihovih reakcija; i eksperimentima koje vrši u laboratorijama.

„Ideja o izgradnji automata, koji bi potvrdio moju teoriju, pojavila mi se rano, ali sam na tome počeo aktivno da radim tek 1893. godine kada sam počeo da vršim sistematski istraživanja na polju bežične telegrafije. Za dve godine izgradio sam mnoge automatske mehanizme, koje sam izložio u svojoj laboratoriji za svoje posetioce. Godine 1896, usavršio sam mašinu u tolikoj meri, da je bila u stanju da se kreće na mnoge načine, ali su se dalji eksperimenti otegli sve do kraja 1897. godine zbog raznih drugih poslova. Tu mašinu opisao sam i objasnio u mome članku objavljenom juna 1900, u časopisu Centurz Magazine i drugim časopisima tog vremena. Kada sam prvi put početkom 1898, javno prikazao tu mašinu, izazvala je takvu senzaciju kakvu nije izazvao nijedan drugi moj pronalazak. Novembra 1898, dobio sam osnovni patent, ali tek kada je glavni stručnjag patentnog ureda došao u Njujork i osvedočio da automat funkcioniše, jer je ono što sam tvrdio izgledalo neverovatno. Sećam se, kada sam docnije otišao u Vašington u cilju da pronalazak ponudim vladi, da nisu mogli da poveruju u ono što sam ostvario. U to doba niko nije ni mislio da je mogućno ostvariti takvu napravu. Na žalost, nisam poslušao savet svojih advokata i u patent sam uneo da se kontrola vrši pomoći jednog strujnog kruga i pomoću dobro poznatog oblika detektora, a to sam učinio iz razloga što još nisam bio dobio zaštitu na svoje metode i aparate za individualizaciju. Međutim, činjenica je da sam svojim lađama upravljao posredstvom više strujnih krugova, tako da su poremećaji bili isključeni.“

„Kada sam svoj pronalazak javno pokazivao, neki su tražili da upute pitanja automatu, bez obzira na šta bi se odnosila i automat je odgovarao pomoću znakova. To je smatrano u to doba mađioničarstvom, ali je stvar bila vrlo prosta, jer sam na pitanja davao odgovore ja lično, pomoću automata.“ *Nikola Tesla, My Inventions, Electrical Experimenter, New York 1919*

U brojnim eksperimentima koje izvodi sa svojim automatima, on beše u stanju (putem rezonancije strujnih krugova,) staviti u pokret svaki „organ automata!“

TESLA I RENE DEKART U SVETLU TELEAUTOMATIKE

Od svih filozofa Rene Dekart (1596 – 1650), izvršio je najveći uticaj na materijalističko-mehanističko usmeravanje ljudske misli. Kao matematičar, veliča materijalni svet i razumsko mišljenje čoveka, formirajući temelje buduće naučne metode. Teslina epoha obeležena je „Dekartovskim naučnim mišljenjem“ u koje se naš genije savršeno uklapa.

Dekart ima dve forme realnosti, u svojoj filozofiji, jedna je materijalna i njoj pripadaju naš um, mozak i misli, pored ostalog. Druga je proširena realnost i slede joj, materija nedeljiva, kvalitativna, miris, ukus, boje…. I ekspanzija je prve. Ovaj Dekartov dualizam dovodi do izvesnog odvajanja tela i uma, ali ne potpunog, jer ih hipofiza smeštena u mozgu, drži na okupu.

Danas se zna, da ova žlezda produkuje većinu hormona u ljudskom organizumu, povezujući sve u njemu!

XVIII DEO

FLUOROSENCIJA I FOSFORESENCIJA

POLARNA SVETLOST

„Sad šetate ulicama divnog grada. Možda jednim od mojih gradova. Tamo vidite da su sve ulice i dvorci osvetljeni mojim prelepim fosforescentnim cevima, da sve nadzemne železnice pokreću moji motori, da su svi tramvaji opremljeni mojim oscilatorima, ili da moji prijatelji iz kompanije Cataract Construction prenose svu struju mojim sisteom sa daleke Nijagare.“ *Nikola Tesla on Far Seeting, New York Herald, 30. avgust 1896*

__

Knjigu možete naručiti putem e-mail: leon@leonbijelic.com

__

Citati iz knjige: “Nikola Tesla – Unutrašnji svet zdravlja – Medicina”
Autor: Dr Irena Sjekloća Miler
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.