7 SEDAM DUHOVNIH ZAKONA USPJEHA – CITATI IZ KNJIGE – DEEPAK CHOPRA

7 SEDAM DUHOVNIH ZAKONA USPJEHA – CITATI IZ KNJIGE – DEEPAK CHOPRA

Moć koja se zasniva na biću, takođe, ima određene osobine – privlači ka vama ljude i ono što želite. Magnetizuje ljude, situacije i okolnosti kako bi vam ostvarila želje. To nazivamo podrškom od prirodnih zakona. To je podrška božanstva, podrška koja potiče od života u milosti.

Doživljavanje tišine znači da se periodično uzdržavate govora.

Osuđivanje je neprekidna procjena da li je nešto ispravno ili pogrešno, dobro ili loše.

Pristup vašoj pravoj prirodi omogućiće vam da pogledate odraz veze, jer su sve vaše veze odraz vaše veze sa sobom.

1. ZAKON DAVANJA

Univerzum djeluje putem dinamične razmjene.

Davanje i primanje su različiti aspekti toka energije u Univerzumu

U svojoj spremnosti da dajemo ono što tražimo, čuvamo obilje univerzuma koje nam cirkuliše životima.

Univerzum funkcioniše na osnovu dinamične razmjene. Ništa nije statično. Tijelo vam je u dinamičnoj i konstantnoj razmjeni sa tjelom univerzuma. Um vam neprekidno kontaktira sa umom Kosmosa, a energija vam je izraz kosmičke energije. Tok života nije ništa drugo do skladna interakcija svih elemenata i sila koje čine polje egzistencije.

Pošto su vam tijelo, um i univerzum u neprekidnoj i dinamičnoj razmjeni, zaustavljanje energetskog toka isto je što i zaustavljanje cirkulacije. Kada krv prestane da teče, dolazi do zgrušavanja, koagulacije, stagniranja. Morate davati i primati da biste održali bogatstvo i obilje – ili bilo šta za šta želite da vam cirkuliše u životu.

Svaka veza podrazumijeva davanje i uzimanje. Davanje pospješuje primanje, a primanje pospješuje davanje.

U stvari, sve što je vrijedno u život samo se unožava ako ga djelite. Energija davanja sve višestruko umnožava.

Najlakše ćete dobiti ono što želite ako pomognete drugima da dobiju ono što žele.

Naša tijela, svedena na svoje suštinsko stanje, predstavljaju lokalizovano jezgro energija i podataka – nagovještavaju energiju i informacije, žive kroz misao. Zato smo svi mi jezgro misli u univerzumu koji razmišlja, a misao ima moć da jedno transformiše u drugo.

Odlučite da ćete dati nekome nešto kad god se sretnete. Ne mora to da bude nešto materijalno – to može biti cvijet, kompliment ili molitva. U stvari, najmoćniji pokloni su nematerijalni. Darovi uvažavanja drugih, pažnja, nježnost, zahvalnost i ljubav, predstavljaju neke od najdragocjenijih poklona koje možete dati nekome, a ne koštaju ništa.

__

2. ZAKON KARME ILI ZAKON UZROKA I POSLJEDICE

Svaki postupak stvara silu energije koja nam se vraća istom mjerom.

Kako sijemo, tako žanjemo.

Kad odaberemo postupke koji drugima donose sreću i uspijeh, plodovi naše karme su sreća i uspijeh.

Svidjelo se to vama ili ne, sve što vam se sada dešava rezultat je vaših izbora iz prošlosti. Nažalost, mnogi od nas nesvjesno se opredjeljuju za određene izbore i zato ne doživljavaju te izbore kao odluke, ali one to ipak jesu.

Da sam vam rekao nešto ružno, vjerovatno biste odabrali da se uvrijedite. Da sam vam dao kompliment, vjerovatno biste odabrali da budete polaskani ili da vam bude prijatno, Razmislite o tome – i to je izbor.

Ako na trenutak zastane i obratite pažnju na svoje izbore u trenutku dok se opredjeljujete za njih, samim činom obraćanja pažnje premještate cijeli proces iz nesvjesnog u svjesno.

Kad birate – bez obzira na to šta birate – postavite sebi dva pitanja. Prvo se zapitajte: „Koje su posljedice ovog mog izbora?“ U srcu ćete odmah znati odgovor. Drugo pitanje o kojem treba da razmislite glasi: „Da li će taj izbor donijeti sreću meni i ljudima oko mene?“

Veoma je zanimljiv mehanizam kojim vam univerzum pomaže da se spontano opredjelite za ispravne izbore. Mehanizam vam je povezan sa osjećajima u tijelu. Tijelo ima dvije vrste osjećaja – prijatan i neprijatan. Kad se opredjelite za neki izbor, obratite pažnju na reakcije svog tijela i zapitajte svoje tijelo: „Šta će se desiti ako se opredjelim za taj izbor?“ Ako vam tijelo šalje poruku da mu je prijatno, onda je to pravi izbor. Ako vam tijelo šalje poruku da mu je neprijatno, onda taj izbor nije odgovarajući.

__

3. ZAKON NAJMANJEG NAPORA

Inteligencija prirode funkcioniše s lakoćom, bez ikakvog napora…
Bezbrižno, harmonično i s ljubavlju.

Kad koristimo sile harmonije, radosti i ljubavi, s lakoćom stvaramo uspjeh i bogatstvo.

Cjelovito biće zna iako ne ide, vidi iako ne gleda i postiže iako ne djela.

Ono što obično nazivamo čudom, zapravo je izraz zakona najmanjeg napora.

Ovaj trenutak – trenutak u kojem ste sada – predstavlja vrhunac svih trenutaka koje ste doživjeli u prošlosti. Ovaj trenutak je takav kakav je zato što je cijeli univerzum upravo takav.

Ako posmatrate ljude oko sebe, vidjećete da 99% svog vremena provode uvjeravajući druge u svoje stavove. Ako se oslobodite potrebe da uvjeravate druge, u tom oslobađanju steći ćete pristup ogromnoj količni energije koju ste ranije uzalud trošili.

__

4. ZAKON NAMJERE I ŽELJE

Svaka namjera i želja u sebi sadrže ključ za ostvarenje…

Namjera i želja u oblasti čistog potencijala imaju beskonačnu moć organizovanja.

Kad posijemo namjeru u polodno tlo čistog potencijala, stavljamo tu beskrajnu moć organizovanja u svoju službu.

Cvijet, duga, drvo, vlat trave, ljudsko tijelo, razloženi na komponente, predstavljaju skup energija i podataka. Cijeli univerzum, u suštini, predstavlja samo kretanje energije i inforamcija. Jedina razlika između vas i drveta je u informacionom i energetskom sadržaju vaših tijela.

Svjesnu promjenu izazivaju dva elemnta svijesti – PAŽNJA I NAMJERA. Pažnja daje energiju, a namjera je transformiše. Čemu god da posvetite pažnju, to će postati jače. Ako nečemu ne poklanjate pažnju, vremenom će oslabiti i iščeznuti. S druge strane, pažnja je okidač za transformaciju energije i informacija. Namjera organizuje svoje ispunjenje.

Svaka ćelija ljudskog tijela obavlja oko šest triliona radnji u sekundi. Istovremeno, mora da zna šta rade sve ostale ćelije. Ljudsko tijelo može da stvara muziku, ubija klice, pravi bebu, recituje poeziju i prati kretanje zvijezda i sve to u istom trenutku jer je polje beskrajne povezanosti dio njegovog informacionog polja.

Kad nešto radite sa sviješću u sadašnjem trenutku, postižete najbolje rezultate.

Namjera vam je vezana za budućnost, ali pažnja vam je usmjerena na sadašnjost. Dokle god vam je pažnja u sadašnjosti, vaša namjera za budućnost će se manifestovati jer se budućnost svara u sadašnjosti.

Prošlost, sadašnjost i budućnost su u vlasništvu svijesti. Prošlost je sjećanje, uspomena, budućnost je iščekivanje, sadašnjost je svijest. Vrijeme je protok misli.

Namjera usmjerena ka jednom cilju je osobina pažnje sa konstantnom svrhom. Namjera usmjerena ka cilju znači da ste toliko koncentrisani na ishod sa tako nepokolebljivom svrhom da apsolutno odbijate svaku pomisao na prepreke kako ne biste rasipali svoju pažnju. U vašoj svijesti ne postoje nikakve prepreke. Sposobni ste da održite nepomućenu smirenost dok ste, istovremeno, posvećeni svom cilju sa nesmanjenom strašću.

__

5. ZAKON NEVEZIVANJA

U nevezivanju leži mudrost neizvjesnosti.

U mudrosti neizvjesnosti leži sloboda od naše prošlosti, od poznatog, od zatvora prošlog uslovljavanja.

A u spremnosti da zakoračimo u nepoznato, u polje svih mogućnosti, predajemo se stvaralačkom umu koji diriguje plesom univerzuma.

Ovaj zakon kaže da se morate odreći vezanosti za sve ono što želite da postignete u fizičkom svijetu. To ne znači da se odrektnete namjere da ostvarite svoju želju. Odričete se svoje vezanosti za rezultat. Čim se oslobodite svoje vezanosti za rezultat, udružujete usmjerenu namjeru sa nepristrasnošću i dobijate ono što želite.

Prava bogata svijest predstavlja mogućnost da imate bilo šta što poželite, kad god poželite i to uz najmanji mogući napor.

U spremnosti da zakoračite u nepoznato, steći ćete mudrost neizvjesnosti. To znači da ćete u svakom trenutku života imati uzbuđenje, avanturu, misteriju.

Zakon nevezivanja ubrzava proces evolucije. Kad shvatite ovaj zakon, nećete osjećati prinudu da namećete riješenja za probleme jer ćete time samo stvarati nove probleme. Kad usmjerite pažnju na neizvjesnost, kad posmatrate neizvjesnost dok čekate da vam iskrsne riješenje iz haosa i konfuzije, ono što se pojavi biće fantastično i uzbudljivo.

Šta je prilika? Prilika je nešto što postoji u svakom životnom problemu. Svaki, baš svaki problem koji imat epredstavlja sjeme mogućnosti za veliku dobrobit. Kad počnete da posmatrate iz te perspektive, otvarate se za čitav niz mogućnosti – a to održava u životu misteriju, divljenje, uzbuđenje i avanturistički duh.

__

6. ZAKON DARME ILI ŽIVOTNE SVRHE

Svako ima svrhu u životu.

Jedinstven dar ili poseban talenat koji treba da pokloni drugima.

Kad udružimo taj jedinstveni talenat sa službom drugima, doživjećemo esktazu i uskliknućemo duhom čime ćemo dostići cilj nad ciljevima

Zakon darme sastoji se iz 3 dijela:

  1. I DIO je svako od nas ovdje kako bi otkrio svoje pravo biće, kako bi otrkio da je pravo biće duhovno i da smo svi mi, u suštini, duhovna bića koja su se manifestovala u fizičkom obliku.
  2. II DIO je izražavanje naših jedinstvenih talenata. Zakon darme kaže da svako ljudsko biće ima jedinstven talenat. Vi imate talenat koji je jedinstven u svom izrazu – tako jedinstven da niko živ na ovoj planeti, osim vas, nema taj talenat niti izraz tog talenta.
  3. II DIO je služba čovječanstvu. Ovdje ste da biste služili svoje prijatelje, ostala ljudska bića i dabiste se pitali: Kako mogu da pomognem? Kako da pomognem onima s kojima se srećem?

Duh je domen svijesti u kojem otkrivate svoju univerzalnost.

Ako želite maksimalno da iskoristite ZAKON DARME morate se koncentrisati na sledeće korake:

  1. Kroz duhovnu praksu tražiću svoje više biće koje je iznad mog ega
  2. Otkriću svoje jedinstvene talente. (tražeći svoje jedinstvene talente, uživaću u sebi, jer se uživanje javlja kad dospijem u bezvremenu svijest. Tada sam u stanju blaženstva.)
  3. Zapitaću se kako da služim čovječanstvu na najbolji mogući način. (naći ću odgovor na to pitanje, a zatim ću odgovor sporvesti u djelo. Koristiću svoje jedinstvene talente kako bih poslužio svojim prijateljima, ljudskim bićima – a potrebe bližnjih uskladiću sa svojom željom da pomažem i služim drugima.)

Zapitajte se šta biste radili da ne morate da brinete o novcu, da imate sve vrijeme i sav novac ovog svijeta. Ako biste i dalje radili to što radite, znači da ste u darmi, jer imate strast prema onome što radite – izražavate svoje jedinstvene talente.

Stanje ravnoteže je stanje ispunjenja i harmonije, ali održava se neprekidnim davanjem i primanjem.

Osnovni princip nalaže nam da dajemo ono što tražimo. Tako se aktivira ZAKON ČISTOG POTENCIJALA. Ako tražite izobilje, dajte izobilje. Ako tražite novac, dajte novac, ako tražite ljubav, zahvalnost i nježnost, naučite da dajete ljubav, zahvalnost i nježnost.

__

7. ZAKON ŽIVOTNE SVRHE

Zakon životne svrhe kaže da smo se ispoljili u telesnom obliku da bismo ispunili svrhu.

U skladu sa tim zakonom, vi posedujete jedinstven talenat i jedinstven način kojim ga izražavate. Postoji nešto što znate bolje od bilo koga na ovom svetu a za svaki jedinstven talenat i jedinstven izraz tog talenta postoje takođe i jedinstvene potrebe. Kad se te potrebe usklade sa stvaralačkim izrazom vašeg talenta nastaje živost stvaralačkog obilja. Izražavanje svojih talenata da bi se zadovoljile potrebe drugih ljudi stvara neograničeno bogatstvo i obilje.

U Zakonu suštine ili zakonu svrhe deluju tri činioca: 

Prvi činilac kaže da je svako od nas ovde da otkrije svoje istinsko Sopstvo, da otkrije da je istinsko Sopstvo duhovno, da smo u biti duhovna bića koja imaju fizički oblik. Mi nismo ljudska bića koja povremeno imaju duhovna iskustva, potpuno je suprotno: mi smo duhovna bića koja povremeno imaju ljudska iskustva.

Drugi činilac zakona suštine je izražavanje svojih jedinstvenih talenata. Zakon suštine kaže da svako ljudsko biće ima jedinstven talenat. I vi posedujete talenat koji je jedinstven u svojim izrazima, tako da nema ni jedne žive osobe na ovoj planeti koja poseduje isti talenat ili isti način njegovog izražavanja. To znači da postoji nešto što možete raditi i neki način na koji to možete raditi, bolje od bilo koga drugog na celoj planeti.

Treći činilac Zakona suštine je služba čovečanstvu, služiti svojim bližnjim i pitati se: “Kako bih mogao pomoći? Kako bih mogao pomoći svima onima sa kojima dolazim u dodir?” Kada svoju sposobnost izražavanja jedinstvenih talenata spojite sa službom čovečanstvu, tada u potpunosti koristite Zakon suštine.

Ako želite maksimalno iskoristiti Zakon suštine, potrebno je preuzeti nekoliko obaveza:

Prva obaveza je: duhovnom praksom tražiću svoje više sopstvo koje nadilazi moj ego.

Druga obveza je: otkriću svoje jedinstvene talente i nalazeći ih uživaću, jer proces uživanja počinje ulaskom u bezvremenu svest. Tada sam u stanju blaženstva.

Treća obaveza je: zapitaću se na koji način najbolje mogu služiti čovečanstvu. Odgovoriću na to pitanje i odgovor sprovesti u praksi. Iskoristiću svoje jedinstvene talente da bih služio potrebama mojih bližnjih uskladiću te potrebe sa svojom željom da pomognem i služim.

__

PRIMJENA ZAKONA SUŠTINE ILI ŽIVOTNE SVRHE

Aktiviraću Zakon životne svrhe obavezujući se na sledeće korake:

1. Danas ću s ljubavlju negovati Boga ili Boginju što se u zametku nalaze duboko u mojoj duši. Obratiću pažnju na duh unutar mene koji pokreće i moje telo i moj um. Probudiću se u dubokoj tišini srca. Usred svih doživljaja ograničenih vremenom, u sebi ću nositi svest o bezvremenoj, večnoj Suštini.

2. Sastaviću listu svojih jedinstvenih talenata. Zatim ću nabrojati sve šta volim raditi kad izražavam svoje jedinstvene talente. Kada izražavam svoje jedinstvene talente i koristim ih u službi čovečanstva, gubim osećaj za vreme i stvaram obilje u svom životu, ali i u životima drugih ljudi.

3. Svakodnevno ću se zapitkivati: “Kako bih mogao služiti?” i “Kako bih mogao pomoći?” Odgovori na ova pitanja omogućiće mi da s ljubavlju služim svojim bližnjim.

__
Citati iz knjige: “Sedam duhovnih zakona uspjeha”
Autor: Deepak Chopra
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

KNJIGA

7 SEDAM DUHOVNIH ZAKONA USPJEHA - CITATI IZ KNJIGE - DEEPAK CHOPRA - FILOZOFIJA - KNJIGA