CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

„Lepota i ljubav darovi su Promisli kojima priroda, preko čoveka, preko nas, usavršava samu sebe.“

__

PRAVA LJUBAV

1. Bože milostivi, pomozi mi da nađem i sačuvam pravu ljubav, po Tvom savršenom izboru za život u kojem volim i voljen sam. Neka me prava ljubav nadahne za vrline koje su u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš radostan, spokojan, zdrav, dugovečan život na Zemlji i blažen na Nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

4.Sve što veliko pomislim o ljubavi, o mudrosti, nadi i veri u ljubav, malo je, jer ljubav nadilazi sve to. I kad kažem „ljubav sažima beskraj i oživljava večnost“, malo je, jer je Ona veća od toga. I kad kažem „ljubav je najmilije čedo Duha Svetoga“ i „ljubav će spasiti svet“, nedovoljno je, jer je ljubav veličanstvena i veća od svega izrečenog i zamišljenog.

6.U novom zavetu, ljubav je postavljena iznad svih zapovesti i zakona. Ona je majska vrlina o kojoj apostol Pavle kaže: „A sada ostaju vera, nada, ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća među njima“ (Kor. 13,13,). Kao kruna svih plemenitih i uzvišenih osećanja „ljubav je sveza savršenstva“ (Kor. 3, 14).

22. Prava ljubav ne zavisi od vremena i prostora. Uticaj ljubavi na stanje svesti i stanja svesti na fizičke događaje, isti je danas kao i sutra, ovde kao i na bilo kojem drugom mestu. I u tom smislu, prava ljubav, kao savršenstvo sveta, ima podršku večne i beskrajne Promisli.

27. Osećanja su nam obogatila razum i proširila vidike. Znanje je ljudsko, a istina božanska. Ljubav nas diže iznad znanja i uznosi ka božanskom.

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber) ili +381628138907 (viber)

__

LJUBAV USAVRŠAVA SVET

35. Govorim ti reči iskonske, drevne, reči starostavne, a buduće i uvek mlade: „A sad ostaje vera, nada, ljubav, ovo troje, ali je od njih ljubav najveća“.

40. Svaka pojava je zakonito preslikana kroz sve stvarnosti, od duhovne do telesne. U tim odsjajima posebno blista ljubav. Kao živa sila, sazdana od osećanja i mudrosti, ljubav prižima i deluje na sve svetove. Oplemenjuje ih, usavršava, čini ih lakim, prozračnim, lepšim…

45. Ljubav je najviši domet u preobražaju materijalnog sveta u duhovni svemir. Ljubav preobražava teško u lako, ograničeno u slobodno, nesvesno u svesno, truležno u neraspadljivo, prolazno u večno.

49. Ljubav je izuzetno stanje duha, a u nižim oblastima stvarnosti ljubav i praktično pomaže ljudima. Pravilnim korišćenjem te plemenite energije pomažemo sebi i drugima i činimo čuda.

51. Ti si živi dokaz da ljubav preobražava svet. Gledam te prožet plemenitom toplinom koja zagreva i oživljava ona nežna, nevidljiva strujanja između duša, i kažem ono što vidim: „Duša koja voli, koja daje i ne očekuje da joj se uzvrati, dobija veliku moć. Ona je u stanju da preobrazi telo do te mere da svaka ćelija zrači talase koji oplemenjuju bića, prirodu i svemir. Ti tanani treptaji prostiru se u dugim moždanim talasima. Ljubav vidno menja i lik čoveka. Iz ozarenog lica i sjaja u očima zrače anđeoska smirenost i božanska lepota.

53. Ljubav budi i oživljava vrline koje bi ostale uspavane, potisnute, uvele. I zbog toga se usrdno molim, za nas se molim, ljubavi moja: „Bože milostivi, pomozi mi da sačuvam pravu ljubav; ljubav po Tvom savršenom izboru za život u kojem volim i voljen sam;

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

LJUBAV I LEPOTA

58. Kao što je ljubav kruna svih vrlina,  tako je lepota vrhunac ravnoteže i sklada. Lepota je sestra ljubavi. Saznanjima o lepoti, saznajemo o ljubavi.

60. Učim te, da ne zaboraviš ono što si me naučila. Kad smo zadivljeni lepim, zapravo susrećemo spoljašnu sliku onoga što je telesna suština i bit našeg svesnog bića. Lepota je prirodan odraz nas samih. Nema čoveka koji nije sazdan na zakonima lepote. Mada telo vremenom kopni, lepota je neprolazna, jer su joj i izvor i uvir u umu i duši.

62. Lepota je izraz reda, ravnoteže, sklada, a u radu moždanih ćelija i značajna ušteda energije. Lepota smiruje um, a smirenje usavršava lepotu. U dubokom miru naših vernih duša, rađa se polet, uzvišene misli, želje za svečovečnim podvizima. Ljubavi moja, ti si izvor dobra i napajaš ono što je u meni dobro. Lepota podstiče a ljubav održava smirenost uma.

66. U tebi je prauzor lepote i ti ga blistavo širiš oko sebe. A slavni Lajbnic lepotu vidi kao nebesku radost i proizvod Božje ljubavi. Osećajući njeno božansko svojstvo, Laza Kostić lepotu povezuje sa nastankom vasione i rađanjem večnog života, a Dostojevski predviđa da će lepota spasiti svet.

72. Prava ljubav budi osećaj za skladno i lepo. Smirene, uravnotežene osobe dobijaju moć, tihu moć da se vinu u više dimenzije i delotvorno koriste osnovni zakon ljubavi: „Utemeljenima u veri i molitvenom miru želje se odmah ostvaruju, a utemeljeni u pravoj ljubavi dobijaju ono što im treba i pre nego što požele.“

84. Kod hrišćana su dve najveće zapovesti ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. „O ovim dvema zapovestima visi sav Zakon i Proroci“ (MT. 22, 40).

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

LJUBAV JE GOVOR DUŠE

91. Ovog jutra mogu napisati najsrećnije stihove. Napisati, na primer: volim, a ti si moja ljubav, i živim, a ti si moj život, i verujem, a ti si moj put ka večitom. Tražio sam te po beskraju i večnosti, a našao – ovde i sada.

103. Mi smo preobrazili nadu u veru, a veru u ljubav. Veruj! Zamisli! Oseti! Ljubav je tu, prepoznaj je i neguj do savršenstva.

104. Najviša svrha ljudskog života je da vidi istinu i da darom Duha Svetog svesno preobražava svemir: grubo u tananije, telesno u bestelesno, tvarno u duhovno, truležno u neraspadljivo, nesvesno u svesni, nemir u svemir – u blaženi mir, koji od stvaranja sveta već postoji na nebesima, kod Boga (1. Moj. 2,2)

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

MOĆ LJUBAVI

117. Srećan što volim velim ti mirisom i šapatom duše: „Tajna je u ovom trenutku. Oseti ga, doživi, anđele moj. U ovom trenutku je ceo život, sve njegove tajne, njegova raznolikost, želje, planovi. U ovom trenutku je ceo život, svi životi i sve što postoji“.

120. Živote moj! Začaran sobom u tebi i tobom u sebi, osluškujem pozive iz unutrašnjeg svemira. Vodim te u svet pun slatkog tajanstva, vodim te u svet do koga se ne stiže ni po zemlji, ni po vodi, ni po vazduhu. U tom bezvremenom svetu doživeli smo slatki susret vekova, susret svih susreta, ljubavi u milinama.

130. Velika je moć prave ljubavi. Ona čini da se kod smirenog čoveka, ispunjenog ljubavlju, sumnja prevodi u znanje, a znanje u umeće. Ljubav čini da se bolestan izleči, a zdrav bude još zdraviji. Ispunjeni ljubavlju srećni su još srećniji, a uspešniji još uspešniji.

140. Dušo moja, želim ti staložene misli otvorene za ono što je dobro. Želim da na talasu ljubavi otploviš u okean blaženstva, u okean one trajne radosti koja je živi dodir sa Gospodom.

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

UMEĆE LJUBAVI

144. Sve češće nam se dešava da ono što mislimo, to se i događa – da ono što želimo, to se i ostvaruje. Kakve su nam misli, takav nam je život.

153. Kroz mene progovaraju tvoje misli: rođeni smo sreću da stvaramo i snove ostvarimo. U našoj bajci neverovatno postaje verovatno, nemoguće moguće. Ljubav budi božanske moći koje Stvoritelj daruje deci svojoj.

155. Plemeniti plamenu, voli me mudro, voli me nesebično, voli me ljubavlju koja se diže ka gospodu. Voli me snagom koja ispravlja ono što je oplićalo, plaho, lakomo, loše… Voli mudro i bićeš divna mudrica na koju vreme ne ostavlja trag.

158. U tihoj jesenjoj večeri pitao sam vaseljenu: „Šta su večnost i beskraj?“ Čekao sam odgovor. I javi se misao iz dubine: „Duša je večita, a ljubav beskrajna. Probudi dušu, oživi pravu ljubavi i bićeš večnost i beskraj.“

162. Čuvaj onoga, koji jedini, na vascelom svetu, poznaje tvoju bogoliku dušu i neprekidno je slavi, sa ljubavlju je slavi – dušo moja. Čuvaj onoga, koji po milosti Božjoj, ne dozvoljava da zaboraviš ko si.

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

POUKE O LJUBAVI

169. Molim te, a molitva je nežna zapovest duše – zapovest koja ne obavezuje, molim te, saslušaj moje savete. I nemoj da sumnjaš u moje reči, u moje misli, nemoj da sumnjaš u moju ljubav, u moju dušu. Saslušaj me dobronamerno, sa ljubavlju.

        – Hladne i tamne stvari hoće da nam nasilno izmene dušu, hoće da umesto nebeske svetlosti nametnu zemaljsko sivilo. Uvlače nas u začarani krug u kome se ne radujemo onome što imamo, nego nezadovoljni tugujemo za onim što nemamo. Uvlače nas u začarani krug gde osećanja mute razum, a razum sitničari i umanjuje osećanja. Zahvalimo Bogu za ono što imamo, zahvalimo se radošću i Bog će nas darovati i onim što nemamo, a što je zalog trajne radosti.

171. Razuman čovek ne raspravlja o stvarima koje ne poznaje, a mudar ni o onim koje poznaje. On čeka srećan čas kad se istina slegne sama po sebi. Put saznanja je put čoveka, a istina je božanska.

172. Čuvajmo se onih varljivih trenutaka kad se učini da nam i nije toliko stalo do voljene osobe. To upozorava da se ljubav hladi i da je treba grejati, da oboljeva i da je treba lečiti – upozorava da je ljubav ugrožena i da je nežno, pažljivo, toplo, odgovorno, treba posebno negovati.

174. Neoprezno iskazana iskrenost može da povredi, da zbuni, ohladi ljubav. Poštujem iskrenost, ali pazim da je saopštim u pravo vremen na pravom mestu, pazim da zaštitim čoveka od pozleda, briga, tuge…

Izgovorena sa ljubavlju i dobrotom, svaka reč je melem. Svet opstaje na oproštaju, pokajanju i razumevanju među ljudima, a ljubav i dobrota usavršavaju svet.

176. Ne pomažu brige, već dobre namere, postojana narav, razložni postupci, svetle misli i, iznad svega, ljubav. Što je dobrota dublja, to je teže pozlediti dobrog čoveka. Mudrice moja, budi mi savetnik koji umanjuje teškoće. Smiri me, nadahni, ponesi da ih lako rešavamo.

178. Blago onima čije su misli skladne, jednostavne, rasterećene čvorova i mreža prošlosti. Umesto da zlopamte oni nalaze duboki smisao u onome što je bilo i koriste iskustvo za poboljšanje budućnosti.

         Blago onima čije su misli usmerene ka dobrom, a duše ispunjene ljubavlju. Oni celovitije vide sklad i uzvišenu lepotu sveta, a i sama priroda im pomaže da se dižu, napreduju. Temelji pravih podviga su ljubav i dobrota.

179. Najbolje je ono što je sada – drugo nemamo. Zastani dušo moja, prestani da patiš za onim što nemaš, uživaj u beskrajnim dobrima koje imaš. Radošću zahvali Gospodu i on će ti dati još više.

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

LJUBAV SPASAVA ŽIVOT

205. Dom mudrosti je Mozak, savršenstvo prirode. Pokrenut mislima on oblikuje budućnost, stvara neviđene stvari, a u dimenziji uma i nove svetove – to ne mogu srce, oči, ruke; ne mogu ni Sunce, zvezde ni zvezdana jata…

214. Reći ću ti reč svu od svetlosti, reč čistu kao duša, duboku kao život, tajanstvenu kao sudbina. Ta očaravajuća reč neprekidno treperi u mom srcu i nosi u neraskidivom jedinstvu Ljubav i tebe. Prevedena u govor, ta reč, sva od svetlosti, glasi: dušeljublje.

215. Najvrednije mog života saželo se u jednu reč: Ljubav! I oživelo u jednostavnoj rečenici: Ljubavi moja! U tom usliku duše „ljubavi moja“, celokupni je smisao i sadržaj svete tajne života.

220. „Šta je iza iskoni“, ljupko si me pitala. „Ljubav“, šapatom sam naglasio. „Vreme ovog sveta je kratko, ali je naša bogolika suština, duša naša, večita. A ljubav je svojstvo duše. Ljubav je ispred i iza iskoni, ljubav nas nosi kroz trenutak i kroz večnost.“

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

LJUBAV I RADOST

227. Ljubav razliva blagodet mira i poletnu radost po celom telu, umu, a i na bića i svet oko nas. Volim te ljubavlju koja nam istančava čula da i u treptajima sopstvenih ćelija čujemo radostan, svrevremeni poj anđela nad Vitlejemom: „Slava Bogu na visini, mir na zemlji i dobra volja među ljudima“ (Lk. 2,14).

231. Nadahnula si me uzvišenim poletom, probudila duhovnog viteza i dala propusnicu za ulazak među večito plemstvo uma. Propusnica glasi: u duhu vera, u duši ljubav, u umu nada i dobrota, u razumu mudra smernost, u čulima umerenost – u delima odlučna nadgradnja onoga što je dobro. Dala si mi propusnicu za plemeniti svet koji se na tebi temelji i iz tebe izrasta – Dušo Sveta.

233. Sreća nam izgleda kao nepredvidiv dar slepog slučaja. Ali, nije tako. Sreća nastaje po određenom poretku. Ona je prirodan učinak nas samih, stvaramo je stanjem svesti, mislima, ponašanjem. Duša koja voli pravi je rasadnik sreće i radosti.

235. Raduj se radosti moja! Radost daje polet, produbljuje ljubav, približava napretku, uspehu, prirodnom blagostanju… Radost nije posledica, nego je uzročnik tih dobara. Ona je u nama, a ne izvan nas. „Radujte se svagda u Gospodu, i opet velim: radujte se!“ (Fil. 4,4), saopštava apostol Pavle.

241. Nošen radosnim nadahnućem, saznajem tajnu nad tajnama, tajnu o smislu našeg života i našem vaseljenskom zadatku. Dubok, neiscrpan smisao života jesu ljubav i dobrota. A naš uzvišeni zadatak je da razna zračenja, koje prima telo, ljubavlju i dobrotom preobrazimo u najvrednije gradivo svih svetova – smirene moždane talase lepote, reda, radosti…

245. Naš život je mnogo više od telesnog trajanja: Njegov duboki smisao dolazi iz zajedničkih zadataka koje ima ljudski rod u celini. Taj uzvišeni zdatak je spasavanje svemira od rasula, a prirode i svete tajne života od nas samih, od pohlepe, mržnje, bezumlja… Ostvarićemo ga kad u sebi razvijamo anđeoska svojstva: ljubav, dobrotu, smirenje…

248. U veličanstvenoj igri beskraja i večnosti, igri nadahnutoj Božjom ljubavlju, stvoreni smo – čuda i sreću da stvaramo. A svrha je istinska sreća – sreća koja prerasta u neprolaznu radost, a radost, kao živi dodir sa Gospodom, u rajsko blaženstvo.

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

LEČENJE LJUBAVLJU

261. Oko nas i u nama deluju vidljive i nevidljive sile, znane i neznane. Uticaj tih sila na naš svet dolazi iz dalekih izvora, skrivenih u višim dimenzijama svesti, duše i duha. U njima deluju duhovni zakoni koji dovode do naduzročnog privlačenja smisaono srodnih sadržaja, želja i ostvarenja. Iz tih viših svetova i misli, osnažene silom ljubavi, leče i utiču na razvoj, napredak, uspeh.

264. Ljubav se pojavljuje u četiri vida: duhovna toplina i blaženstvo (grčki agape); duševna odanost i radosta (filija); čulna privlačnost (eros); telesni nagon, strast i nesvesna sila teže (gravitacija). Duševna i duhovna ljubav su nad svim ostalim i upravljaju njima. Spojena sa mislima, ljubav utiče na telo i događaje izvan tela. Ljubav leči, uljepšava, usavršava…

267. Kad sumnja postane nada, nada vera, a vera ljubav, otvaraju se putevi mudrosti i neprolazne radosti, a bude se čudesne moći uma, poput lečenja mislima i ljubavlju.

         Svaka naša misao izaziva osećaj koji pobuđuje moždane ćelije, a one šalju živčane struje koje deluju na hormonalne žlezde. One, park, luče određene hormone koji hemijski utiču na stanje u telu. Recimo, misaoni obrazac „zdrav sam, smiren, radostan“, kao i svaki drugi, uranja u ćelije i elektromagnetnom naredbom pokreće njihovu biohemiju da radi po naredbama iz mozga.

276. Sada oseti da ti se iz mozga širi dušom pročišćena svetlost i napaja svaku ćeliju, organe, celo telo… Ta unutrašnja svetlost te čisti, leči… Usmeri je iz mozga na de otela kome želiš da pomogneš… Sada se prekrsti i uputi molitvu gospodu, molitvu za isceljenje:

         „Bože milostivi, oslobodi me svih briga i bolesti i njihovih uzroka i isceli me. Daj mi zdravlje koje je u skladu sa Tvojom savršenom promisli za naš spokojan, radostan, zdrav, dugovečan život na Zemlji i blažen na nebu. Tebi slava i hvala vavek. Amin.“

282. Blagosloveno stanje u kome sebe lečiš sopstvenim mislima prepoznaje se i na ovaj način: kad god se, zahvaljujući lepim mislima i blagom stanju svesti, osećaj prijatno i opušteno, to je znak da iz mozga teku isceljujuće energije. U tim trenucima, kad se osećaš smireno, nadahnuto i radosno, sebe trajno lečiš od sadašnjih, ali u energetskom smislu, i budućih bolesti. Pošto postaješ otporna na njih, unapred ih otkalajaš.

289. Ljubavi moja, kad stvaraš misaonu sliku, sa željom da se ostvari, imaj na umu i ovo: snažna nada, snažan predosećaj, kao i predviđanje kad se u njega poveruje, ujedno su i stvaranje budućnosti.

         Dušo moja, smiri um i što jasnije zamisli sliku svoje želje. Pomoli se za njeno ostvarenje, ali unapred pomirena sa Božjom voljom. Prepusti se blagosti smirenja sa nenametljivim očekivanjem da se želja ostvari. Veruj, zamisli i oseti da se to već desilo.

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

LJUBAV USAVRŠAVA ČOVEKA

296. Ljubav je čudesna i izaziva čuda. Uverili smo se da je to tako. U naš život su uplovila i sa nama plove divna čudesa. I nisu čuda od nas, nego se preko ljubavi kroz nas izlila božanska moć i oslobodila nas okova fizičkih sila i stihija.

312. Vreme se u sebi okrenulo da bi nas približilo, prostor se u sebi pokrenuo da bi nas spojio. Čudesno je da smo se u beskraju i večnosti našli u istom vremenu i na istom mestu – sada i ovde.

313. Osećaš li kako se dešava čudo nad čudima: svemir se sažima u jednu galaskiju, galaksija u sunčev sistem, sunčev sistem u planetu, planeta u kontinent, kontinent u državu, država u grad, grad u zgradu, zgrada u sobu – a soba u kutak gde zagrljeni obuhvatamo čitav svemir.

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

LJUBAV SPASAVA SVET

357. Ljubavi moja, uvela si nas u plemenitu zajednicu čiji je cilj da načelima ljubavi i dobrote sve narode okupi u jedinstveno bratstvo. U njemu će, kroz radost života i punoću ljubavi, svaki čovek biti svečovek, čija će pojedinačna duša osećati uzvišenu silinu zajedničke duše čovečanstva. Sjajem dobrote i blistanjem ljubavi, to bratstvo svih ljudi ostvaruje neviđeni, božanski napredak. U meni si probudila plemenitu žeđ da se približim svečoveku, nebeskom vitezu koji se dostojanstveno diže do anđeoskog oličenja, anđelu moj.

361. Veličanstveno je saznanje da smo po opredeljenju i mi Vaseljenski građani koji rade na očuvanju prirode, svemira i svete tajne života. Jer, ako bi nas videli samo kao zemaljska bića, onda ne bismo shvatili našu zvezdanu suštinu i ne bismo postali besmrtni nebesnici i pripadnici večitog plemstva uma.

362. I vasiona će nestati, a mi ćemo iz duhovnih dimenzija gledati rađanje novih svetova i pripremati susrete srodnih duša koje će ljubav zauvek ujediniti. Kao živa snaga duha i duše, ljubav je iznad prolaznosti. I kad bude prošlo vreme jednog sveta, i naša ljubav će, kao živa duhovna snaga, učestvovati u stvaranju novog svemira.

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ

__

Citati iz knjige: “ŽENA I LJUBAV“
Autor: Spasoje Vlajić
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV - SPASOJE VLAJIĆ AUTOR

__

CITATI IZ KNJIGE: ŽENA I LJUBAV – SPASOJE VLAJIĆ