CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

Knjigu možete naručiti preko: leonbijelic@gmail.com ili +38765491313 (viber) ili +381628138907 (viber)

__

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA - PJOTR GARIAEV / PETAR GARJAJEV

VRIJEME JE ZA NOVO ZNANJE

Vrijeme je svijet prestane ignorisati poznate nam slučajeve prešućivanja pronalazaka I novih ideja iz finansijskih ili političkih razloga. Oni koji su imali vlast često su, kada to nije odgovaralo njihovim ciljevima, naređivali svojim poslušnicima držati u tajni ona znanja koja pripadaju vječnosti I vlasništvo su svih naroda. – Saint German

Ko se neće razvijati zajedno s vremenom, nestaće u njegovom ponoru.

Jasno je da se u principu čovjek bavi vlastitim razvojem kako bi promjenio život nabolje i izbavio se od različitih problema: fizičkih, materijalnih, emocionalnih, psihičkih i duhovnih. Slažete li se? Upravo zbog toga nam je potrebno proširiti svijest, povećati svoju razinu samosvijesti.

Bez promjene svijesti nema realnih promjena u životu. To je jednostavna, potpuno očita i u životu potvrđena činjenica.

Kvant je najmanja količina energije, ali kod koje se može mijenjati fizička pojava.

Shvaćeno je (ili se počinje shvatati), da su DNK i geni – materija i energetsko polje koji egzistiraju u prostoru istovremeno.

Autor ove knjige, profesor, doktor bioloških znanosti, akademik Ruske Akademije prirodnih nauka Pjotr Petrovič Gariaev – osnivač nove nauke – valne genetike, čovjek koji službenim znanjima suvereno vlada i kojeg u naučnim krugovima poštuju kao talentovanog naučnika. On je utvrdio ključne stavove lingvističko-valne (talasne) genetike i time promijenio okvire naših predobži o genetskim procesima. Upravo je to onaj kvantni iskorak na druge razine shvatanja genoma kao kvantnog bio-kompjutera.

 – Prof. dr kvantne medicine – Elena Parigin

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

OSNOVNO PITANJE – ŠTA JE TO GEN?

Geni se nalaze u dugoj dvospiralnoj molekuli DNK koja se izgiba u posebne strukture tekućih kristala – kromosome, a odgovorni su za stvaranje bjelančevina i nekih molekula RNK u organizmu. RNK je takođe duga molekula, kopija DNK, ali kraća. Ona nije spiralna i malo se razlikuje po sastavu od DNK. DNK i RNK upravljaju radom „kuhinje“ svih naših stanica, kojih u nama ima na stotine milijardi.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

ZAŠTO SU VAŽNI KODONI – HOMONIMI ?

Poznavajući jezike gena i RNK te njihove gramatike, možemo umjetno stvarati nove gene koji će stvarati u organizmima, uključujući i čovjeka, nova metabolička područja, s ciljem da beskonačno poboljšavaju fizičke i fiziološke kvalitete čovjeka i produžuju njegov aktivan život.

Treba napomenuti da geni i njihovi proizvodi – bjelančevine i RNK – ne nose samo informaciju o strukturi kodiranih molekula nego i nešto više. To „nešto više“ je muzika. A muzika je takođe informacija u krajnje apstraktnom obliku koji u, osnovi, izražava emocionalno-osjetna stanja u estetsko-harmonijskom ključu.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

KAKO EMBRIJ “ZNA” GDJE ĆE I KAKO RAZVITI NOGU, NOS, UHO, SRCE… ?

Ljubiščev, Belemišev i naročito A. G. Gurvič iznosili su svoje ideje da su kromosomi mjesta u kojima su pohranjene informacije o budućoj strukturi, bilo čovjeka, bubamare, breze ili bilo čega drugog. Izražavali su zamisao da kromosomi nisu samo izvor informacija koje možemo tretirati kao tvar, materiju. Na primjer, ta ista DNK je osnovni dio kromosoma. Međutim, kromosomi su izvor još jedne, ne manje važne, genetske informacije. Ona postoji u obliku fizičkog polja.

Prilikom čitanja, dolazi do odvajanja fizičkog polja (svjetlosti) od materije slova. Od njih se odvajaju fotoni, svjetlost koju vidimo. Međutim ta svjetlost je modulirana u obliku riječi i rečenica. A sama svjetlost je elektromagnetno polje, samo što u ovom slučaju takvo svjetlosno modulirano polje već postaje informacijsko, ili mentalno svjetlosno polje, koje nosi misli i smisao.

Zamislite da gradite kuću i imate tekstualne opise svih građevinskih materijala – njihove količine, težinu, boju, konzistenciju, čvrstoću itd. Međutim, nema nacrta same kuće, a bez njih ne možete sagraditi kuću. Isto to se događa i u procesu izgradnje/formiranja organizma čovjeka, životinje, biljke itd. – Potrebni su brojni i različiti nacrti. Gdje su i kakvi su ti nacrti? To su genetički biogeni hologrami koje stvaraju tekući kristali DNK u sastavu kromosoma embrija. Ovi biogeni hologrami su dinamični i mijenjaju se prema potrebi, a ovise o fazi razvoja embrija. U svakom od tih biogenih holograma sadržana je informacija o geometrijskoj strukturi oka, uha, ruku, nogu, srca, bubrega itd. Prema potrebi i fazi razvoja, embrij će zatražiti ovaj ili onaj hologram potreban za formiranje ovog ili onog organa i tkiva. Oni označavaju prostorno-vremensku strukturu organizma koji se formira i služe kao vektori u gradnji organizma.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

UPRAVLJANJE MATIČNIM STANICAMA – Jedan od najvažnijih priloga lingvističko valnoj (talasnoj) genetici

Dok je čovjek zdrav, matične stanice su slobone I samostalno “lutaju” njegovim prostorima. One su nezaposlene.

Mi smo saznali da naš genetski aparat sadrži oko 35 hiljade gena. To je otprilike 1% od ukupne DNK čovjeka, dok je ostalih 99% DNK bestidno nazvano „otpadom“, mada se upravo tamo nalazi strateška informacija o tome kako funkcioniraju naši kromosomi.

35 000 gena praktički je jednako za sva živa bića na Zemlji, uključujući čovjeka; to je radni univerzalni instrumentarij za biosintezu bejlančevina, zajednički za sve organizme. Postavlja se logično pitanje ako se po genima, takoreći, ne razlikujemo od pasa, mačaka i žaba, zašto im onda ne sličimo? Na ovo pitanje genetičari ne odgovaraju, nego tiho odlaze na stranu.

Lingvističko valna (talasna) genetika, na kojoj radimo već preko 30 godina, tumači pogrešivost osnovnih teza teorije i prakse genetskog kodiranja. Suština pogrešaka je u tome da molekule DNK i njezine gene u sustavu naših kromosoma veći dio genetičara pogrešno shvata samo kao tvar, materiju. U stvarnosti, DNK je jedinstvo tvari i fizičkih polja, koja stvaraju molekule DNK. Ova polja predstavljaju sveukupnost polja, koja međusobno tijesno djeluju – elektromagnetih, zvučnih i torzionih.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

PRIMJER ISCJELJENJA – OŠTEĆENJE LEĐNE MOŽDINE (paraliza)

Zamislite razne bolesne ljude. Jedan je izgubio vid, drugi je povrijedio leđnu moždinu I leži paraliziran već 15 godina. Treći boluje od neizliječive bakterijske infekcije. Četvrti ima bolesno srce. Obična medicina im više ne može pomoći.

PRIMJER – LEĐNA MOŽDINA

U slučaju mehaničkog oštećenja leđne moždine kod mladića koji je imao saobraćajnu nesreću. On je paraliziran I bio je nepokretan 15 godina, mišići su mu atrofirali. Ukratko, bio je osuđen na sporo umiranje. Mi smo, hirurški, uzeli komadić njegovog masnog tkiva, izdvojili iz njega mezenhimalne matične stanice (MMS) i uzgojili ih. Zatim smo proveli postupak programiranja MMS-a, uvodeći u njih kvantnu informaciju uzetu iz neurona čovjeka našom laserskom metodom te smo ih ponovo počeli uzgajati do određene količine. Nakon toga smo ich uveli u krvotok paraliziranog mladića. Takvih uvođenja programiranih MMS-a izvrišili smo pet puta. Rezultat je bio fantastičan. Mladić se počeo kretati, u početku nesigurno (atrofirani mišići), ali, postupno, mjesec za mjesecom, njegovo kretanje postajalo je sve sigurnije. Mišići su ojačali i on sada već hoda. Pored toga počeo se već pomalo rastezati na preči. O tome imamo snimljen video. Faktički, postigli smo presedan izliječenja čovjeka od paralyze, temeljenog na kvantnim tehnologijama. S istim uspješnim radom sada nastavljamo kod više paraliziranih osoba…

 CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

“DVA OD TRI” KAO SIMPTOM KVAZI SVJESNOSTI GENOMA

Priroda objedinjuje, kao razuman početak, realna fizičko-hemijska I kvantna djelovanja u arhi-složenoj meaboličkoj mreži sinteze bjelančevina.

“U mnogim dijelovima DNK otkriveni su refreni – “teme s varijacijama”, ritmička I smislena ponavljanja koja podsjećaju na homonime, pjesničke rime i muzičke teme”.

Nukleotidi I aminokiseline DNK I bjelančevinastih sekvenci prema određenim algoritmima pretvaraju se u note. Dobijaju se zvuci koja ni u kojem slučaju nisu kaotični nego je to, praktično, muzika.

Nije naodmet spomenuti da je sam Darwin pred kraj života shvatio da je samo slučajna promjenljivost – kao temelj evolucija – fikcija.

Ako u bjelančevinskom kodu postoje I koriste se izričito mentalne konstrukcije, takve kao što su “tekst, čitanje, prepoznavanje, odlučivanje” itd., onda je to osnova za prihvatanje svjetonazorske teze da su genom I bjelančevinski kod stvoreni mišlju, a da je sam genom razuman.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

FUNDAMENTALAN RAD V.I. ŠČERBAKA  

U bjelančevinskom kodu V. I. Ščerbak je otkrio sastav genetskog izračunavanja koji koristi funkciju nule. To je izuzetno važna okolnost, budući da je nula izričito misaona, krajnje apstraktna tvorevina koja određuje početka koordinatnoj svjesnosti s njenim kvantitativnim mjerama ocjenjivanja vanjskog svijeta.

Istraživanja V. I. Ščerbaka ujedno su fundamentalna te imaju svjetonazorski značaj, dajući po prvi put čvrst jednoznačan matematički dokaz o tome da je bjelančevinski kod zapravo kvazi razumni sastav te, istovremeno, rezultat semantičnosti Svemira. Porijeklo bjelančevinskog koda može se shvatiti samo kao svjestan čin, a ne kao posljedica slijepe darwinovske evolucije.

Nikakvo uzajamno djelovanje molekula tijekom fizičko-hemijske evolucije – ma koliko duga ona bila! – nije u stanju prouzrokovati, ni u kakvim prirodnim uvjetima, apstraktne pojmove broja, njegov znakovni zapis u pozicisjkom sistemu računanja gdje se koristi još nerealniji. (po svojoj apstraktnosti) pojam nule.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

MOGUĆE ZNAKOVNE FUNKCIJE „NEKODIRAJUĆE“ ILI „OTPADNE“ DNK

Prema opštem shvatanju, jasno je da skoro čitav genom viših organizama ne može biti beskorisni „egoistični“ teret.

Evolucija tako nešto ne trpi. „Otpadni“ dio DNK takođe vrši kodne genetske funkcije; ali, koje? Pretpostavljamo I, u izvjesnoj mjeri, eksperimentalno dokazujemo, da se te funkcije realizuju na drugoj razini znakovne organizacije genoma. To je mentalno-valna (talasna) razina koja isključuje principe kvantne fizike. Taj dio genoma funkcioniše na osnovu laserskih zračenja, holografije, lingvistike, I vjerovatno kvantne nelokalnosti. Potpuni DNK-kromosomski continuum razmatramo kao neraskidivu cjelinu organizma. Ta cjelina funkcioniše kao bio-komjupterski kvazi razumni system. Genom-kompjuter objedinjuje u sebi dvije hipostaze fizike. On koristi interfazne ukupne kromosome kao materijalne formaije tekućeg kristala u obliku dinamičkih multipleksnih polarizacijskih holograma.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

GENOM KAO LINGVISTIČKA, GOVORNA TVOREVINA

Ideju o genomu sličnom govoru dao je V. V. Nalimov, koji je Svemir smatrao razumnim i, poput Spinoze, poistovjećivao Prirodu I Boga-Stvoritelja. Mi se pridržavamo tih istih stavova I ne personificiramo Boga kao neku ličnost.

Kako se semantički (lingvistički) Svemir odražava u biosistemima? Takvi jezični prikazi postoje u DNK, jednako kao I njezini matrični ponovni prikazi u izomorfne jezike RNK I bjelančevina. Ovdje vjerovatno spada I valno repliciranje DNK same sebe – ono što smo mi otkrilil. Takvo replliciranje je prva izravna eksperimentalna potvrda postojanja valnih ekvivalenata DNK. Najviši oblik materijalno-valnih matričnih funkcija DNK su njezine jeziku slične I holografske tvorevine koje upravljaju biosistemima. One zadaju potencijalne oblike tijela I svijesti-mišljenja.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

DNK JE BESMRTNA

Za razliku od smrtnog tijela svih živih bića, DNK, kao plazma zametka – je besmrtna. Njeno neprekidno protezanje u vreme u I prostoru osiguran je nasjednim prenosom kromosoma od roditelja na djecu. DNK svega Života na Zemlji je besmrtna. Čak I uništenje svih organizama zbog nekakvih mogućih katastrofa ne znači kraj genetske (prirodne, kosmičke) informacije. Ona posjeduje nekoliko razina nelokalnosti, uključujući, po nama, pretpostavljivu kvantnu nelokalnost.

Kvantna nelokalnost genoma znači da je kromosomski i kvantni biokompjuter (jer genom je upravo to) jedini organizamski (I djelimično inter organizamski) sistem koji se nalazi u takozvanom “spregnutom” (eng. Entanglement) stanju.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

V. NALIMOV – ČOVJEK JE TEKST 

Koji je na sve životne oblike gledao kao na dio Semantičkog Svemira. Čovjek je, prema V. V. Nalimovu, različitost tekstova čiju gramatiku I semantičku raznolikost želimo obuhvatiti jedinstvenim, vjerovatnošću zadanim, stavom. Ličnost je, prema ovom stavu, tekst koji se sam čita I koji je u stanju promijeniti samog sebe.

GODINE 1935 – A. EINSTEIN I NJEGOVI SARADNICI 

Einstein, B. Podolski i N. Rozen, iznijeli su ideju, čija se bit, na primjeru elementarnih čestica, svodi na sledeće: kvantni object, odnosno dva povezana fotona, u procesu podjele čuvaju neku vrstu informacijske veze (učinak “sprege”, povezivanja [entanglement]). Pritom se kvantno stanje jednog, npr. Polarizacija (spin), može trenutno odraziti na drugom fotonu, koji pritom postaje analogom prvog sa suprotnim spinom. Udaljenost između fotona može biti bilo koja. To su nazvali učinak, parados ili Einstein-Podolski-Rosenov kanal (EPR). Kao sinonim tog fenomena prihvaćen je i termin “kvantna nelokalnost”.

Karakteristično je da je uspjeh eksperimentalne kvantne teleportacije fotona postignut zato što su za generacije fotona, njihovu raspodjelu u prostoru i njihovo „programiranje“, korišteni valni vodovi (svjetlosni vodovi), UV laseri i polarizatori.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

VALNE BIOKOMPJUTERSKE FUNKCIJE DNK

Ljudski tekstovi i genetski „tekstovi“ imaju slične matematičko-lingvističke i entropijsko statističke značajke. To se posebno odnosi na fraktalnost raspoređivanja gustoće učestalosti slova u prirodnim i genetskim tekstovima (za genetske „tekstove“, slova su nukleotidi).

GENETSKI KOD KAO VALNA ZNAKOVNA STRUKTURA

Kao univerzalni informacijski posrednik u vijuzi znakovnih regulatornih struktura genoma-biokompjutera pojavljuju se fizička polja veoma male snage. Ta polja proizvodi kromosomski aparat i ona su brzi valni genetski informacijski kanal, koji spaja kromosome pojedinih stanica organizma u cjeloviti kontinuum ili svojevrsni biokompjuter. Ukratko, glavne teze teorije valnih gena (uzimajući u obzir kvantnu nelokalnost gena) mogu se formulisati na sledeći način:

  1. Solitonska i laserska polja DNK i komosoma su optičko-akustičko-električni nelinearno-valni proces koji vrši zapis, iščitavanje i prenos genetske i druge informacije polja u prostoru-vremenu organizma;
  1. DNK, kromosomi i bjelančevine biosistema takođe rade u režinu „antene“ koja prima vanjska akustička i elektromagnetska polja, a svojstva takvih antena pritom se mijenjaju, vršeći upravljajuće djelovanje na organizam.

RASPRAVA – str 104

Laserske tehnologije koje smo razradili daju nam nadu da će regenerativna medicina uskoro dobiti kvantni instrumentarij i metodologije za regeneraciju ljudskih organa i tkiva.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

KAKVE SU PRAKTIČNE PRIMJENE U LIJEČENJU?

Mi pomažemo ljudima s neizlječivim ili teško lječivim bolestima. Te praktične primjene vidljive su u reakcijama izliječenih na sajtu: www.wavegenetics.org, a to su uglavnom presedani izliječenja koje ranije nismo susretali, kao što su regeneracija mrežnice oka s povratkom vida, renegeracija crijeva kod ulkusnog  kolitisa, izliječenje muskoviscidoze, Downova sindroma i dr…

Wave Genetics Quantum Matrix Sound Theray (LifeSound) je terapeutski sistem slušanja koji uvodi kvantne informacije zdravih stanica u organizam. Način isporuke je zvuk normalnog raspona putem ušiju. Taj zvuk opskrbljuje tijelo frekvencijama ispravnih informacija, a regenerativni efekat je zabilježen u svim sastavnim stanicama.

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV

POGOVOR

Rad P. P. Gariaeva dodiruje, temeljna pitanja genetskog koda.

Razumije se, beskonačno smo daleko od potpunog rješenja pitanja otkrivanja genetskog koda, međutim, ideje prof. Gariavea P. P. i njegovih kolega pružaju nam uvid u nešto sasvim novo u radu kromosomskog aparata živih stanica, posebno naučno-praktični smjer, kojim bi mogli nazvati „genetskovalnu navigaciju i upravljanje u bio-sistemima“. Smatram da rad P.P. Gariaeva daje doprinos daljnjem procesu spoznavanja jedne od božanskih zagonetki – zagonetski geneskog koda, i da će nas dovesti do primjene novih ideja na korist čovječanstva. – V. A. Matveev

__

Citati iz knjige: “POPULARNO LINGVISTIČKO VALNA GENETIKA”
Autor: Dr Pjotr Petrovic Gariaev / Petar Garjajev
Priredio: Leon Bijelic ; www.leonbijelic.com
Instagram: @leonbijelicknjige & @leonbijelic

Podjelite ovo sa prijateljima ako smatrate da je text koristan, edukativan, ako vam je pomogao ili vam se svidio ili mislite da može nekome pomoći. Ako nađete grešku budite slobodni javiti se radi ispravljanja. Time ujedno podržavate i moj rad i direktno utičete na poboljšanje ove, veoma značajne literature. HVALA.

BONUS – FILM “TALASNA GENETIKA”

CITATI IZ KNJIGE: VALNA / TALASNA GENETIKA – PETAR GARJAJEV