BOTANIČKA BAŠTA JEVREMOVAC – BELGRADE, SERBIA

BOTANIČKA BAŠTA JEVREMOVAC – BELGRADE, SERBIA

__

Otvoreni prostor Botaničke bašte “Jevremovac” sadrži biljni fond koji obuhvata više od 2000 različitih vrsta.

Na otvorenom prostoru Botaničke bašte nalazi se oko 300 vrsta drveća i žbunova i oko 800 zeljastih vrsta domaćih, evropskih i egzotičnih predela, dok se broj tropskih, subtropskih i pustinjskih biljaka koje se gaje u staklenoj bašti procenjuje na više do 1000 vrsta.

ISTORIJAT

Na predlog Josifa Pančića, odlukom ministarstva prosvete i crkvenih poslova Kneževine Srbije, osnovana je 1874. godine Botanička bašta u Beogradu.

I pre osnivanja institucije, Pančić je gajio malu botaničku baštu u dvorištu Liceja beogradskog, za potrebe nastave na Velikoj školi gde je predavao botaniku u okviru jestastvene istorije.

Po osnivanju institucije, Bašti je dodeljen plac na Dorćolu, uz obalu Dunava, što se nije pokazalo dobrim rešenjem obzirom na blizinu reke i mogućnost da bude poplavljena.

Nakon dve velike poplave koje su se i zbile tih godina i potpuno uništenog biljnog fonda, Pančić traži bolji smeštaj za Baštu.

Na žalost, veliki prirodnjak, pregalac i prvi upravnik prve botaničke bašte u Srbiji, umro je 1888. godine ne dočekavši da vidi Baštu bezbedno smeštenu na novoj lokaciji.

Znajući za probleme koje je Pančić imao oko podizanja prve botaničke bašte u Srbiji, kralj Milan Obrenović, je godine 1889. poklonio Velikoj školi svoje imanje, nasleđeno od dede Gospodara Jevrema Obrenovića, za potrebe podizanja Botaničke bašte. Jedini uslov je bio da se bašta nazove po njegovom dedi Jevremovac.

GALERIJA

Photo by ? @leonbijelic
Pričekajte par sekundi ako se fotografije ne prikažu odmah

INSTITUT ZA BOTANIKU

Botanička bašta “Jevremovac” je učionica pod otvorenim nebom. Sastavni je deo Instituta za botaniku Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je jedan od najvećih i najstarijih fakulteta prirodnih nauka u jugoistočnoj evropi.

HERBARIJUM

Herbarijum Instituta za botaniku i Botaničke bašte “Jevremovac” broji preko 150 000 herbarskih listova i preko 300 000 eksikata preparovanih biljaka sakupljenih na području Balkanskog poluostrva…

Zbirka pod nazivom “HERBARIUM PANCICIANUM” je najveća naučna i kulturna zaostavština Josifa Pančića.

Potiče iz 1860 godine kada je Pančić poklonio Velikoj školi u Beogradu svoju herbarsku zbirku koja je tada brojala 80 svežnjeva osušenih biljaka koje je sakupio na području Srema i Banata.

BIBLIOTEKA

Biblioteka Instituta za botaniku i botaničke bašte Jevremovac je jedna od najstarijih i najbogatijih biblioteka u regionu jugoistočne Evrope.

Bibliotečki fondovi sadrži preko 7000 knjiga, skoro 300 naučnih i stručnih časopisa i preko 6000 separata iz oblasti botanike.

Krunski dragulj biblioteke je “Flora Graeca Sibthorpiana”, veličanstvena edicija u 10 tomova o samoniklim bijkama Grčke Male Azije i Levanta, a životno delo Džona Sibtropa.

To je luksuzno izdanje sa skoro 1000 ilusdtracija biljaka u prirodnoj veličini, koja su u osnovi litografije ručno bojene tehnikom akvarela, a na osnovu originalnih crteža čuvenog botaničkog slikara Ferdinanda Bauera.

RADNO VREME

Svaki dan od 9 – 19h

ULAZNICE

Za punoletnog posetioca: 250 dinara / 2,11 €
– Decu od 11 do 18 godina: 100 dinara / 0,85 €
– Studente izvan Univerziteta u Beogradu (uz Indeks): 100 dinara / 0,85 €