RAMOVI I ALBUMI ZA FOTOGRAFIJE

CIJENE

Ram: 40 x 30 sa fotografijom = 40 EUR
Ram 20 x 30 sa fotografijom = 20 EUR
Ram 15 x 21 sa fotografijom = 15 EUR
Ram 13 x 18 sa fotografijom = 13 EUR
Ram 10 x 15 sa fotografijom = 10 EUR

_

DVIJE FOTO KNJIGE / PHOTO BOOKS

_

ELITE PREMIUM

Broj stranica: 50-200
PDF Katalog: Ovdje

FORMATI I CIJENA

Mini Premium: 30 x 21 cm: 150 – 300 €
Premium: 42 x 30 cm: 200 – 400 €

LUXUS RUBIN

Broj stranica: 40-60
PDF Katalog: Ovdje

FORMATI I CIJENA

Rubin: 30 x 30 cm: 200 – 500 €