DAR HANDCRAFTS – TORBE – UNIKATNI PROIZVODI

DAR HANDCRAFTS – TORBE – UNIKATNI PROIZVODI
__
DAR proizvodi u jednoj reči simbolizuju iskazivanje poštovanja i ljubavi darovanjem, darovitost kao smisao za lepo i darežljivost kao nesebičnu velikodušnost.
Inspirisani srednjovekovnom ornamentikom srpskih manastira stvorili smo proizvode savremenog dizajna i svedenog oblika, koje svaka dama može uklopiti u svoj stil i savremeni način života i ujedno nositi deo kulturnog nasledja.
Ornamenti se izradjuju u tehnici veza na platnu ili koži. Uz svaki proizvod priložena je kartica sa podacima iz kog manastira i iz kog perioda je ornament, na srpskom i engleskom jeziku.
Dar proizvodi su lep suvenir i poklon, kako lični tako i poslovni, koji će na originalan način predstaviti srpsku kulturnu baštinu.
__
Bilo je veliko zadovoljstvo sarađivati sa @dar.handcrafts i pomoći u realizaciji fotografija. Divno je sarađivati sa nekim ko svojim umom i radom doprinosi širenju srpske drevne i tradicionalne kulture na jedan ovako neobičan i nesvakidašnji način. Kroz kreativne, kvalitetne i zaista unikatne proizvode.

GALERIJA

Photo by: @leonbijelic
Photo by: @leonbijelic
DAR products, in the short simple word only, symbolize a lot: showing respect and love through the act of giving, being gifted – as having a sense for beautiful and generosity as selfless open-heartedness.
Being inspired by medieval ornaments of the Serbian monasteries, we’ve created products of modern design and clear shape every lady can match with her style and contemporary way of life, and also carry a part of the cultural heritage with her.
The ornaments are manufactured as embroidery in canvas or leather. Each product has a card with bilingual Serbian and English explanations of which monastery and which period the ornament belongs to.
DAR products are beautiful personal or business souvenirs and presents which will, once you have them, remind you of the Serbian cultural heritage in a very original and sophisticated way.