23. KLUPSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA – BANSKI DVOR

23. KLUPSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA – BANSKI DVOR

__

Izložba je otvorena 2.7.2019. godine u 19.30 časova.

Pred velikim brojem ljubitelja fotografije izložbu je otvorio predsjednik kluba Milorad Kašćelani.

Najuspješnijim autorima nagrade je uručio Dragan Prole, predsjednik žirija.

Veliki broj članova i kontinuiran rad uvijek nam donesu interesantnu, raznovrsnu i kvalitetnu izložbu.

Žiri je, od velikog broja pristiglih radova za izlaganje odaberao 118 fotografija od 27 autora i dodjelio šest nagrada i pet pohvala.

Klupska izložba fotografija Univerzitetskog foto kino kluba predstavlja godišnji presjek fotografskog rada svakog od njegovih članova.

Četiri izložene fotografije – Autor: Leon Bijelic – IG: @leonbijelic

23. KLUPSKA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA - BANSKI DVOR - DRAGAN PROLE - MILORAD KASCELANI - LEON BIJELIC - IZLOZBA - BANJA LUKA - FOTOGRAF FOTOGRAFIJE - FOTO - UMJETNOST UMJETNIČKA

GALERIJA SA OTVARANJA

Fotograf: @leonbijelic

Univerzitetski foto kino klub je osnovan 1977. godine.

Aktivnosti Univerzitetskog foto kino kluba su usmjerene na popularizaciji  fotografije uopšte, sa posebnim akcentom na kreativnoj – izlagačkoj fotografiji.

To je posebno intenzivirano i izraženo u poslednjih 25 godina.

Prva grupa aktivnosti je edukativnog karaktera i manifestuje se kroz organizovanje i održavanje kurseva fotografije, kao i mnogih kreativnih foto radionica.

Do sada je održano preko 60 kurseva (elementarnih i naprednih), kroz koje je  edukovano preko 1 000 ljudi.

Drugi dio aktivnosti usmjeren je na kreativnu – izlagačku, odnosno umjetničku fotografiju.

Kontinuirano prateći svjetske trendove i tokove u fotografiji, članovi Univerzitetskog foto kino kluba su prisutni na mnogim značajnim svjetskim fotografskim dešavanjima.

Naš foto klub ima najveći broj aktivnih članova – izlagača (tridesetak) u odnosu na sve foto klubove u okruženju, a naši članovi su učesnici  mnogih fotografskih salona i izložbi širom svijeta.

Fotografije naših autora su primane, izlagane i nagrađivane na svim kontinentima.

Do sada smo organizovali preko 70 raznih izložbi fotografija

  • Klupskih, međuklupskih, međunarodnih, državnih, samostalnih…), što je u mnogome doprinijelo popularizaciji fotografije na ovim prostorima.

BANJALUČKI SALON FOTOGRAFIJE već deset godina za redom ima patronat Međunarodne federacije fotografske umjetnosti – FIAP, a isto tako i sve ostale pomenute izložbe.

Svaku od ovih izložbi ili salona, prati izuzetna postavka odnosno prezentacija, a isto tako i katalog  visokog kvaliteta, što samo upotpunjuje kompletnu sliku o nivou i značaju organizovanih manifestacija.

Fotograf: @leonbijelic